Bạn chưa có mặt hàng nào trong giỏ.

Rơle IDEC loại lớn, 4 cực, 5A, 14 chân

IDEC Rơ le loại lớn, 4 cực, Imax=5A, 14 chân; Mã hàng: RY4S-UL-DC24
Nhà sản xuất: IDEC
Tồn kho: Còn hàng
SKU: RY4S-UL-DC24
Mã hàng: RY4S-UL-DC24
100.000 đ