RCBO LS 32KGRd

Picture of RCBO 2P LS, RKS 1P+N-32A

RCBO 2P LS, RKS 1P+N-32A

RCBO - Cầu dao chống dòng rò, phù hợp với tiêu chuẩn IEC 61009 Cách ly, đóng cắt, chống d...

Đặt mua

650.000 đ

RCBO 2P LS, RKS 1P+N-32A

650.000 đ

RCBO - Cầu dao chống dòng rò, phù hợp với tiêu chuẩn IEC 61009 Cách ly, đóng cắt, chống d...

Đặt mua
Picture of RCBO LS 2P RKP 1P+N 32A

RCBO LS 2P RKP 1P+N 32A

Hãng sản xuất: LS Số cực: 1P+N Khả năng cắt (KA): 4.5 Dòng định mức (A): 10 Xuất xứ: H...

Đặt mua

330.000 đ

RCBO LS 2P RKP 1P+N 32A

330.000 đ

Hãng sản xuất: LS Số cực: 1P+N Khả năng cắt (KA): 4.5 Dòng định mức (A): 10 Xuất xứ: H...

Đặt mua
Picture of RCBO LS 32KGRd 15A 30mA 0.03S

RCBO LS 32KGRd 15A 30mA 0.03S

RCBO LS 32KGRd 15A 30mA 0.03S Chức năng: Bảo vệ quá dòng, sự cố chạm đất. Số cực ( p...

Đặt mua

260.000 đ

RCBO LS 32KGRd 15A 30mA 0.03S

260.000 đ

RCBO LS 32KGRd 15A 30mA 0.03S Chức năng: Bảo vệ quá dòng, sự cố chạm đất. Số cực ( p...

Đặt mua
Picture of RCBO LS 32KGRd 20A 15mA 0.03S

RCBO LS 32KGRd 20A 15mA 0.03S

RCBO LS 32KGRd 20A 15mA 0.03S Chức năng: Bảo vệ quá dòng, sự cố chạm đất. Số cực ( p...

Đặt mua

0 đ

RCBO LS 32KGRd 20A 15mA 0.03S

0 đ

RCBO LS 32KGRd 20A 15mA 0.03S Chức năng: Bảo vệ quá dòng, sự cố chạm đất. Số cực ( p...

Đặt mua
Picture of RCBO LS 32KGRd 20A 30mA 0.03S

RCBO LS 32KGRd 20A 30mA 0.03S

RCBO LS 32KGRd 20A 30mA 0.03S Chức năng: Bảo vệ quá dòng, sự cố chạm đất. Số cực ( p...

Đặt mua

0 đ

RCBO LS 32KGRd 20A 30mA 0.03S

0 đ

RCBO LS 32KGRd 20A 30mA 0.03S Chức năng: Bảo vệ quá dòng, sự cố chạm đất. Số cực ( p...

Đặt mua
Picture of RCBO LS 32KGRd 30A 15mA 0.03S

RCBO LS 32KGRd 30A 15mA 0.03S

RCBO LS 32KGRd 30A 15mA 0.03S Chức năng: Bảo vệ quá dòng, sự cố chạm đất. Số cực ( p...

Đặt mua

0 đ

RCBO LS 32KGRd 30A 15mA 0.03S

0 đ

RCBO LS 32KGRd 30A 15mA 0.03S Chức năng: Bảo vệ quá dòng, sự cố chạm đất. Số cực ( p...

Đặt mua
Picture of RCBO LS 32KGRd 30A 30mA 0.03S

RCBO LS 32KGRd 30A 30mA 0.03S

RCBO LS 32KGRd 30A 30mA 0.03S Chức năng: Bảo vệ quá dòng, sự cố chạm đất. Số cực ( p...

Đặt mua

0 đ

RCBO LS 32KGRd 30A 30mA 0.03S

0 đ

RCBO LS 32KGRd 30A 30mA 0.03S Chức năng: Bảo vệ quá dòng, sự cố chạm đất. Số cực ( p...

Đặt mua
Picture of RCCB 2P LS, EBS52Fb - 50A

RCCB 2P LS, EBS52Fb - 50A

RCCB - Cầu dao chống dòng rò, phù hợp với tiêu chuẩn KS Cách ly, đóng cắt, chống dòng rò,...

Đặt mua

585.000 đ

RCCB 2P LS, EBS52Fb - 50A

585.000 đ

RCCB - Cầu dao chống dòng rò, phù hợp với tiêu chuẩn KS Cách ly, đóng cắt, chống dòng rò,...

Đặt mua
Picture of RCCB 2P LS, EBS52Fb-40A

RCCB 2P LS, EBS52Fb-40A

RCCB - Cầu dao chống dòng rò, phù hợp với tiêu chuẩn KS Cách ly, đóng cắt, chống dòng rò,...

Đặt mua

381.000 đ

RCCB 2P LS, EBS52Fb-40A

381.000 đ

RCCB - Cầu dao chống dòng rò, phù hợp với tiêu chuẩn KS Cách ly, đóng cắt, chống dòng rò,...

Đặt mua
Picture of RCCB 2P LS,EBE102Fb-100A

RCCB 2P LS,EBE102Fb-100A

RCCB - Cầu dao chống dòng rò, phù hợp với tiêu chuẩn KS Cách ly, đóng cắt, chống dòng rò,...

Đặt mua

647.000 đ

RCCB 2P LS,EBE102Fb-100A

647.000 đ

RCCB - Cầu dao chống dòng rò, phù hợp với tiêu chuẩn KS Cách ly, đóng cắt, chống dòng rò,...

Đặt mua
Picture of RCCB 2P LS,EBE102Fb-60A

RCCB 2P LS,EBE102Fb-60A

RCCB - Cầu dao chống dòng rò, phù hợp với tiêu chuẩn KS Cách ly, đóng cắt, chống dòng rò,...

Đặt mua

673.000 đ

RCCB 2P LS,EBE102Fb-60A

673.000 đ

RCCB - Cầu dao chống dòng rò, phù hợp với tiêu chuẩn KS Cách ly, đóng cắt, chống dòng rò,...

Đặt mua
Picture of RCCB 2P LS,EBE102Fb-75A

RCCB 2P LS,EBE102Fb-75A

RCCB - Cầu dao chống dòng rò, phù hợp với tiêu chuẩn KS Cách ly, đóng cắt, chống dòng rò,...

Đặt mua

673.000 đ

RCCB 2P LS,EBE102Fb-75A

673.000 đ

RCCB - Cầu dao chống dòng rò, phù hợp với tiêu chuẩn KS Cách ly, đóng cắt, chống dòng rò,...

Đặt mua