RCBO LS 32KGRc

Picture of  RCCB LS RKN 4P 63A 300mA

RCCB LS RKN 4P 63A 300mA

RCCB LS RKN 4P 63A 300mA Chức năng: chống dòng rò, chống giật. Số cực ( pha ): 4P ...

Đặt mua

512.000 đ

RCCB LS RKN 4P 63A 300mA

512.000 đ

RCCB LS RKN 4P 63A 300mA Chức năng: chống dòng rò, chống giật. Số cực ( pha ): 4P ...

Đặt mua
Picture of RCBO LS 32KGRc 15A 15mA 0.03S

RCBO LS 32KGRc 15A 15mA 0.03S

RCBO LS 32KGRc 15A 15mA 0.03S Chức năng: Bảo vệ quá dòng, sự cố chạm đất. Số cực: 2P...

Đặt mua

0 đ

RCBO LS 32KGRc 15A 15mA 0.03S

0 đ

RCBO LS 32KGRc 15A 15mA 0.03S Chức năng: Bảo vệ quá dòng, sự cố chạm đất. Số cực: 2P...

Đặt mua
Picture of RCBO LS 32KGRc 15A 30mA 0.03S

RCBO LS 32KGRc 15A 30mA 0.03S

RCBO LS 32KGRc 15A 30mA 0.03S Chức năng: Bảo vệ quá dòng, sự cố chạm đất. Số cực ( ...

Đặt mua

185.000 đ

RCBO LS 32KGRc 15A 30mA 0.03S

185.000 đ

RCBO LS 32KGRc 15A 30mA 0.03S Chức năng: Bảo vệ quá dòng, sự cố chạm đất. Số cực ( ...

Đặt mua
Picture of RCBO LS 32KGRc 20A 15mA 0.03S

RCBO LS 32KGRc 20A 15mA 0.03S

RCBO LS 32KGRc 20A 15mA 0.03S Chức năng: Bảo vệ quá dòng, sự cố chạm đất. Số cực ( p...

Đặt mua

0 đ

RCBO LS 32KGRc 20A 15mA 0.03S

0 đ

RCBO LS 32KGRc 20A 15mA 0.03S Chức năng: Bảo vệ quá dòng, sự cố chạm đất. Số cực ( p...

Đặt mua
Picture of RCBO LS 32KGRc 20A 30mA 0.03S

RCBO LS 32KGRc 20A 30mA 0.03S

RCBO LS 32KGRc 20A 30mA 0.03S Chức năng: Bảo vệ quá dòng, sự cố chạm đất. Số cực ( p...

Đặt mua

0 đ

RCBO LS 32KGRc 20A 30mA 0.03S

0 đ

RCBO LS 32KGRc 20A 30mA 0.03S Chức năng: Bảo vệ quá dòng, sự cố chạm đất. Số cực ( p...

Đặt mua
Picture of RCBO LS 32KGRc 30A 15mA 0.03S

RCBO LS 32KGRc 30A 15mA 0.03S

RCBO LS 32KGRc 30A 15mA 0.03S Chức năng: Bảo vệ quá dòng, sự cố chạm đất. Số cực ( p...

Đặt mua

0 đ

RCBO LS 32KGRc 30A 15mA 0.03S

0 đ

RCBO LS 32KGRc 30A 15mA 0.03S Chức năng: Bảo vệ quá dòng, sự cố chạm đất. Số cực ( p...

Đặt mua
Picture of RCBO LS 32KGRc 30A 30mA 0.03S

RCBO LS 32KGRc 30A 30mA 0.03S

RCBO LS 32KGRc 30A 30mA 0.03S Chức năng: Bảo vệ quá dòng, sự cố chạm đất. Số cực ( p...

Đặt mua

0 đ

RCBO LS 32KGRc 30A 30mA 0.03S

0 đ

RCBO LS 32KGRc 30A 30mA 0.03S Chức năng: Bảo vệ quá dòng, sự cố chạm đất. Số cực ( p...

Đặt mua
Picture of RCCB LS RKN 4P 40A 30mA

RCCB LS RKN 4P 40A 30mA

RCCB LS RKN 4P 40A 30mA Chức năng: chống dòng rò, chống giật. Số cực ( pha ): 4P ...

Đặt mua

447.000 đ

RCCB LS RKN 4P 40A 30mA

447.000 đ

RCCB LS RKN 4P 40A 30mA Chức năng: chống dòng rò, chống giật. Số cực ( pha ): 4P ...

Đặt mua