Rơ le dòng điện điện tử EOCR-SS 5 ~ 60A

SKU: EOCR-SS 5 ~ 60A
Nhà sản xuất: SAMWHA EOCR
684.000 đ đ
Dãi dòng điện 5.0 ~ 60A
Đặt thời gian khởi động (D-TIME) 0.2 ~ 30 giây
Đặt thời gian ngắt (O-TIME) 0.2 ~ 10 giây
Điện áp điều khiển 90 ~260VAC
Đầu ra Rơ le (Chế độ) 1-SPDT(1C)
Định mức Trở kháng 3A / 250VAC
Tình trạng Năng lượng thông thường
Đặc tính thời gian-dòng điện Xác định
Chỉ thị hoạt động (hoặc ngắt) 2-LED
Hỗ trợ kiểu gá lắp Bảng hoặc thanh Ray 35mm