Products tagged with 'Yaskawa'

Picture of Biến Tần Yaskawa CIMR-AA2A0004 0.4kW 3 Pha 200V

Biến Tần Yaskawa CIMR-AA2A0004 0.4kW 3 Pha 200V

SKU: CIMR-AA2A0004 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 0.4kW | Dòng chịu tải: 4A...

Đặt mua

7.468.800 đ 9.336.000 đ

Biến Tần Yaskawa CIMR-AA2A0004...

7.468.800 đ 9.336.000 đ

SKU: CIMR-AA2A0004 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 0.4kW | Dòng chịu tải: 4A...

Đặt mua
Picture of Biến Tần Yaskawa CIMR-AA2A0006 0.75kW 3 Pha 200V

Biến Tần Yaskawa CIMR-AA2A0006 0.75kW 3 Pha 200V

SKU: CIMR-AA2A0006 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 0.75kW | Dòng chịu tải: 6...

Đặt mua

8.505.600 đ 10.632.000 đ

Biến Tần Yaskawa CIMR-AA2A0006...

8.505.600 đ 10.632.000 đ

SKU: CIMR-AA2A0006 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 0.75kW | Dòng chịu tải: 6...

Đặt mua
Picture of Biến Tần Yaskawa CIMR-AA2A0008 1.1kW 3 Pha 200V

Biến Tần Yaskawa CIMR-AA2A0008 1.1kW 3 Pha 200V

SKU: CIMR-AA2A0008 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 1.1kW | Dòng chịu tải: 8A...

Đặt mua

9.561.600 đ 11.952.000 đ

Biến Tần Yaskawa CIMR-AA2A0008...

9.561.600 đ 11.952.000 đ

SKU: CIMR-AA2A0008 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 1.1kW | Dòng chịu tải: 8A...

Đặt mua
Picture of Biến Tần Yaskawa CIMR-AA2A0010 1.5kW 3 Pha 200V

Biến Tần Yaskawa CIMR-AA2A0010 1.5kW 3 Pha 200V

SKU: CIMR-AA2A0010 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 1.5kW | Dòng chịu tải: 10...

Đặt mua

10.176.000 đ 12.720.000 đ

Biến Tần Yaskawa CIMR-AA2A0010...

10.176.000 đ 12.720.000 đ

SKU: CIMR-AA2A0010 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 1.5kW | Dòng chịu tải: 10...

Đặt mua
Picture of Biến Tần Yaskawa CIMR-AA2A0012 2.2kW 3 Pha 200V

Biến Tần Yaskawa CIMR-AA2A0012 2.2kW 3 Pha 200V

SKU: CIMR-AA2A0012 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 2.2kW | Dòng chịu tải: 12...

Đặt mua

10.790.400 đ 13.488.000 đ

Biến Tần Yaskawa CIMR-AA2A0012...

10.790.400 đ 13.488.000 đ

SKU: CIMR-AA2A0012 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 2.2kW | Dòng chịu tải: 12...

Đặt mua
Picture of Biến Tần Yaskawa CIMR-AA2A0018 3kW 3 Pha 200V

Biến Tần Yaskawa CIMR-AA2A0018 3kW 3 Pha 200V

SKU: CIMR-AA2A0018 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 3kW | Dòng chịu tải: 15A ...

Đặt mua

12.384.000 đ 15.480.000 đ

Biến Tần Yaskawa CIMR-AA2A0018...

12.384.000 đ 15.480.000 đ

SKU: CIMR-AA2A0018 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 3kW | Dòng chịu tải: 15A ...

Đặt mua
Picture of Biến Tần Yaskawa CIMR-AA2A0021 3.7kW 3 Pha 200V

Biến Tần Yaskawa CIMR-AA2A0021 3.7kW 3 Pha 200V

SKU: CIMR-AA2A0021 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 3.7kW | Dòng chịu tải: 21...

Đặt mua

12.633.600 đ 15.792.000 đ

Biến Tần Yaskawa CIMR-AA2A0021...

12.633.600 đ 15.792.000 đ

SKU: CIMR-AA2A0021 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 3.7kW | Dòng chịu tải: 21...

Đặt mua
Picture of Biến Tần Yaskawa CIMR-AA2A0030 5.5kW 3 Pha 200V

Biến Tần Yaskawa CIMR-AA2A0030 5.5kW 3 Pha 200V

SKU: CIMR-AA2A0030 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 5.5kW | Dòng chịu tải: 30...

Đặt mua

15.052.800 đ 18.816.000 đ

Biến Tần Yaskawa CIMR-AA2A0030...

15.052.800 đ 18.816.000 đ

SKU: CIMR-AA2A0030 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 5.5kW | Dòng chịu tải: 30...

Đặt mua
Picture of Biến Tần Yaskawa CIMR-AA2A0040 7.5kW 3 Pha 200V

Biến Tần Yaskawa CIMR-AA2A0040 7.5kW 3 Pha 200V

SKU: CIMR-AA2A0040 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 7.5kW | Dòng chịu tải: 40...

Đặt mua

19.104.000 đ 23.880.000 đ

Biến Tần Yaskawa CIMR-AA2A0040...

19.104.000 đ 23.880.000 đ

SKU: CIMR-AA2A0040 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 7.5kW | Dòng chịu tải: 40...

Đặt mua
Picture of Biến Tần Yaskawa CIMR-AA2A0056 11kW 3 Pha 200V

Biến Tần Yaskawa CIMR-AA2A0056 11kW 3 Pha 200V

SKU: CIMR-AA2A0056 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 11kW | Dòng chịu tải: 56A...

Đặt mua

24.806.400 đ 31.008.000 đ

Biến Tần Yaskawa CIMR-AA2A0056...

24.806.400 đ 31.008.000 đ

SKU: CIMR-AA2A0056 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 11kW | Dòng chịu tải: 56A...

Đặt mua
Picture of Biến Tần Yaskawa CIMR-AA2A0069 15kW 3 Pha 200V

Biến Tần Yaskawa CIMR-AA2A0069 15kW 3 Pha 200V

SKU: CIMR-AA2A0069 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 15kW | Dòng chịu tải: 69A...

Đặt mua

33.849.600 đ 42.312.000 đ

Biến Tần Yaskawa CIMR-AA2A0069...

33.849.600 đ 42.312.000 đ

SKU: CIMR-AA2A0069 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 15kW | Dòng chịu tải: 69A...

Đặt mua
Picture of Biến Tần Yaskawa CIMR-AA2A0081 18.5kW 3 Pha 200V

Biến Tần Yaskawa CIMR-AA2A0081 18.5kW 3 Pha 200V

SKU: CIMR-AA2A0081 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 18.5kW | Dòng chịu tải: 8...

Đặt mua

43.929.600 đ 54.912.000 đ

Biến Tần Yaskawa CIMR-AA2A0081...

43.929.600 đ 54.912.000 đ

SKU: CIMR-AA2A0081 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 18.5kW | Dòng chịu tải: 8...

Đặt mua
Picture of Biến Tần Yaskawa CIMR-AA2A0110 22kW 3 Pha 200V

Biến Tần Yaskawa CIMR-AA2A0110 22kW 3 Pha 200V

SKU: CIMR-AA2A0110 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 22kW | Dòng chịu tải: 110...

Đặt mua

48.979.200 đ 61.224.000 đ

Biến Tần Yaskawa CIMR-AA2A0110...

48.979.200 đ 61.224.000 đ

SKU: CIMR-AA2A0110 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 22kW | Dòng chịu tải: 110...

Đặt mua
Picture of Biến Tần Yaskawa CIMR-AA2A0138 30kW 3 Pha 200V

Biến Tần Yaskawa CIMR-AA2A0138 30kW 3 Pha 200V

SKU: CIMR-AA2A0138 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 30kW | Dòng chịu tải: 138...

Đặt mua

52.992.000 đ 66.240.000 đ

Biến Tần Yaskawa CIMR-AA2A0138...

52.992.000 đ 66.240.000 đ

SKU: CIMR-AA2A0138 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 30kW | Dòng chịu tải: 138...

Đặt mua
Picture of Biến Tần Yaskawa CIMR-AA2A0169 37kW 3 Pha 200V

Biến Tần Yaskawa CIMR-AA2A0169 37kW 3 Pha 200V

SKU: CIMR-AA2A0169 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 37kW | Dòng chịu tải: 169...

Đặt mua

68.812.800 đ 86.016.000 đ

Biến Tần Yaskawa CIMR-AA2A0169...

68.812.800 đ 86.016.000 đ

SKU: CIMR-AA2A0169 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 37kW | Dòng chịu tải: 169...

Đặt mua
Picture of Biến Tần Yaskawa CIMR-AA2A0211 45kW 3 Pha 200V

Biến Tần Yaskawa CIMR-AA2A0211 45kW 3 Pha 200V

SKU: CIMR-AA2A0211 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 45kW | Dòng chịu tải: 211...

Đặt mua

71.808.000 đ 89.760.000 đ

Biến Tần Yaskawa CIMR-AA2A0211...

71.808.000 đ 89.760.000 đ

SKU: CIMR-AA2A0211 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 45kW | Dòng chịu tải: 211...

Đặt mua
Picture of Biến Tần Yaskawa CIMR-AA2A0250 55kW 3 Pha 200V

Biến Tần Yaskawa CIMR-AA2A0250 55kW 3 Pha 200V

SKU: CIMR-AA2A0250 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 55kW | Dòng chịu tải: 250...

Đặt mua

132.921.600 đ 166.152.000 đ

Biến Tần Yaskawa CIMR-AA2A0250...

132.921.600 đ 166.152.000 đ

SKU: CIMR-AA2A0250 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 55kW | Dòng chịu tải: 250...

Đặt mua
Picture of Biến Tần Yaskawa CIMR-AA2A0312 75kW 3 Pha 200V

Biến Tần Yaskawa CIMR-AA2A0312 75kW 3 Pha 200V

SKU: CIMR-AA2A0312 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 75kW | Dòng chịu tải: 312...

Đặt mua

174.163.200 đ 217.704.000 đ

Biến Tần Yaskawa CIMR-AA2A0312...

174.163.200 đ 217.704.000 đ

SKU: CIMR-AA2A0312 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 75kW | Dòng chịu tải: 312...

Đặt mua
Picture of Biến Tần Yaskawa CIMR-AA2A0360 90kW 3 Pha 200V

Biến Tần Yaskawa CIMR-AA2A0360 90kW 3 Pha 200V

SKU: CIMR-AA2A0360 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 90kW | Dòng chịu tải: 360...

Đặt mua

227.654.400 đ 284.568.000 đ

Biến Tần Yaskawa CIMR-AA2A0360...

227.654.400 đ 284.568.000 đ

SKU: CIMR-AA2A0360 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 90kW | Dòng chịu tải: 360...

Đặt mua
Picture of Biến Tần Yaskawa CIMR-AA2A0415 110kW 3 Pha 200V

Biến Tần Yaskawa CIMR-AA2A0415 110kW 3 Pha 200V

SKU: CIMR-AA2A0415 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 110kW | Dòng chịu tải: 41...

Đặt mua

247.161.600 đ 308.952.000 đ

Biến Tần Yaskawa CIMR-AA2A0415...

247.161.600 đ 308.952.000 đ

SKU: CIMR-AA2A0415 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 110kW | Dòng chịu tải: 41...

Đặt mua
Picture of Biến Tần Yaskawa CIMR-AB4A0002 0.4kW 3 Pha 400V

Biến Tần Yaskawa CIMR-AB4A0002 0.4kW 3 Pha 400V

SKU: CIMR-AB4A0002 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 0.4kW | Dòng chịu tải: 1A...

Đặt mua

7.334.400 đ 9.168.000 đ

Biến Tần Yaskawa CIMR-AB4A0002...

7.334.400 đ 9.168.000 đ

SKU: CIMR-AB4A0002 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 0.4kW | Dòng chịu tải: 1A...

Đặt mua
Picture of Biến Tần Yaskawa CIMR-AB4A0004 0.75kW 3 Pha 400V

Biến Tần Yaskawa CIMR-AB4A0004 0.75kW 3 Pha 400V

SKU: CIMR-AB4A0004 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 0.75kW | Dòng chịu tải: 2...

Đặt mua

7.929.600 đ 9.912.000 đ

Biến Tần Yaskawa CIMR-AB4A0004...

7.929.600 đ 9.912.000 đ

SKU: CIMR-AB4A0004 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 0.75kW | Dòng chịu tải: 2...

Đặt mua
Picture of Biến Tần Yaskawa CIMR-AB4A0005 1.5kW 3 Pha 400V

Biến Tần Yaskawa CIMR-AB4A0005 1.5kW 3 Pha 400V

SKU: CIMR-AB4A0005 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 1.5kW | Dòng chịu tải: 4A...

Đặt mua

8.428.800 đ 10.536.000 đ

Biến Tần Yaskawa CIMR-AB4A0005...

8.428.800 đ 10.536.000 đ

SKU: CIMR-AB4A0005 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 1.5kW | Dòng chịu tải: 4A...

Đặt mua
Picture of Biến Tần Yaskawa CIMR-AB4A0007 2.2kW 3 Pha 400V

Biến Tần Yaskawa CIMR-AB4A0007 2.2kW 3 Pha 400V

SKU: CIMR-AB4A0007 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 2.2kW | Dòng chịu tải: 6A...

Đặt mua

9.312.000 đ 11.640.000 đ

Biến Tần Yaskawa CIMR-AB4A0007...

9.312.000 đ 11.640.000 đ

SKU: CIMR-AB4A0007 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 2.2kW | Dòng chịu tải: 6A...

Đặt mua
Picture of Biến Tần Yaskawa CIMR-AB4A0009 3kW 3 Pha 400V

Biến Tần Yaskawa CIMR-AB4A0009 3kW 3 Pha 400V

SKU: CIMR-AB4A0009 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 3kW | Dòng chịu tải: 8A |...

Đặt mua

10.483.200 đ 13.104.000 đ

Biến Tần Yaskawa CIMR-AB4A0009...

10.483.200 đ 13.104.000 đ

SKU: CIMR-AB4A0009 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 3kW | Dòng chịu tải: 8A |...

Đặt mua
Picture of Biến Tần Yaskawa CIMR-AB4A0011 3.7kW 3 Pha 400V

Biến Tần Yaskawa CIMR-AB4A0011 3.7kW 3 Pha 400V

SKU: CIMR-AB4A0011 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 3.7kW | Dòng chịu tải: 10...

Đặt mua

10.924.800 đ 13.656.000 đ

Biến Tần Yaskawa CIMR-AB4A0011...

10.924.800 đ 13.656.000 đ

SKU: CIMR-AB4A0011 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 3.7kW | Dòng chịu tải: 10...

Đặt mua
Picture of Biến Tần Yaskawa CIMR-AB4A0018 5.5kW 3 Pha 400V

Biến Tần Yaskawa CIMR-AB4A0018 5.5kW 3 Pha 400V

SKU: CIMR-AB4A0018 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 5.5kW | Dòng chịu tải: 14...

Đặt mua

11.865.600 đ 14.832.000 đ

Biến Tần Yaskawa CIMR-AB4A0018...

11.865.600 đ 14.832.000 đ

SKU: CIMR-AB4A0018 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 5.5kW | Dòng chịu tải: 14...

Đặt mua
Picture of Biến Tần Yaskawa CIMR-AB4A0023 7.5kW 3 Pha 400V

Biến Tần Yaskawa CIMR-AB4A0023 7.5kW 3 Pha 400V

SKU: CIMR-AB4A0023 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 7.5kW | Dòng chịu tải: 20...

Đặt mua

12.864.000 đ 16.080.000 đ

Biến Tần Yaskawa CIMR-AB4A0023...

12.864.000 đ 16.080.000 đ

SKU: CIMR-AB4A0023 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 7.5kW | Dòng chịu tải: 20...

Đặt mua
Picture of Biến Tần Yaskawa CIMR-AB4A0031 11kW 3 Pha 400V

Biến Tần Yaskawa CIMR-AB4A0031 11kW 3 Pha 400V

SKU: CIMR-AB4A0031 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 11kW | Dòng chịu tải: 29A...

Đặt mua

14.976.000 đ 18.720.000 đ

Biến Tần Yaskawa CIMR-AB4A0031...

14.976.000 đ 18.720.000 đ

SKU: CIMR-AB4A0031 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 11kW | Dòng chịu tải: 29A...

Đặt mua
Picture of Biến Tần Yaskawa CIMR-AB4A0038 15kW 3 Pha 400V

Biến Tần Yaskawa CIMR-AB4A0038 15kW 3 Pha 400V

SKU: CIMR-AB4A0038 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 15kW | Dòng chịu tải: 39A...

Đặt mua

18.950.400 đ 23.688.000 đ

Biến Tần Yaskawa CIMR-AB4A0038...

18.950.400 đ 23.688.000 đ

SKU: CIMR-AB4A0038 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 15kW | Dòng chịu tải: 39A...

Đặt mua
Picture of Biến Tần Yaskawa CIMR-AB4A0044 18.5kW 3 Pha 400V

Biến Tần Yaskawa CIMR-AB4A0044 18.5kW 3 Pha 400V

SKU: CIMR-AB4A0044 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 18.5kW | Dòng chịu tải: 4...

Đặt mua

22.905.600 đ 28.632.000 đ

Biến Tần Yaskawa CIMR-AB4A0044...

22.905.600 đ 28.632.000 đ

SKU: CIMR-AB4A0044 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 18.5kW | Dòng chịu tải: 4...

Đặt mua
Picture of Biến Tần Yaskawa CIMR-AB4A0058 22kW 3 Pha 400V

Biến Tần Yaskawa CIMR-AB4A0058 22kW 3 Pha 400V

SKU: CIMR-AB4A0058 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 22kW | Dòng chịu tải: 58A...

Đặt mua

27.456.000 đ 34.320.000 đ

Biến Tần Yaskawa CIMR-AB4A0058...

27.456.000 đ 34.320.000 đ

SKU: CIMR-AB4A0058 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 22kW | Dòng chịu tải: 58A...

Đặt mua
Picture of Biến Tần Yaskawa CIMR-AB4A0072 30kW 3 Pha 400V

Biến Tần Yaskawa CIMR-AB4A0072 30kW 3 Pha 400V

SKU: CIMR-AB4A0072 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 30kW | Dòng chịu tải: 79A...

Đặt mua

32.928.000 đ 41.160.000 đ

Biến Tần Yaskawa CIMR-AB4A0072...

32.928.000 đ 41.160.000 đ

SKU: CIMR-AB4A0072 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 30kW | Dòng chịu tải: 79A...

Đặt mua
Picture of Biến Tần Yaskawa CIMR-AB4A0088 37kW 3 Pha 400V

Biến Tần Yaskawa CIMR-AB4A0088 37kW 3 Pha 400V

SKU: CIMR-AB4A0088 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 37kW | Dòng chịu tải: 97A...

Đặt mua

38.668.800 đ 48.336.000 đ

Biến Tần Yaskawa CIMR-AB4A0088...

38.668.800 đ 48.336.000 đ

SKU: CIMR-AB4A0088 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 37kW | Dòng chịu tải: 97A...

Đặt mua
Picture of Biến Tần Yaskawa CIMR-AB4A0103 45kW 3 Pha 400V

Biến Tần Yaskawa CIMR-AB4A0103 45kW 3 Pha 400V

SKU: CIMR-AB4A0103 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 45kW | Dòng chịu tải: 118...

Đặt mua

45.254.400 đ 56.568.000 đ

Biến Tần Yaskawa CIMR-AB4A0103...

45.254.400 đ 56.568.000 đ

SKU: CIMR-AB4A0103 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 45kW | Dòng chịu tải: 118...

Đặt mua
Picture of Biến Tần Yaskawa CIMR-AB4A0139 55kW 3 Pha 400V

Biến Tần Yaskawa CIMR-AB4A0139 55kW 3 Pha 400V

SKU: CIMR-AB4A0139 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 55kW | Dòng chịu tải: 144...

Đặt mua

52.435.200 đ 65.544.000 đ

Biến Tần Yaskawa CIMR-AB4A0139...

52.435.200 đ 65.544.000 đ

SKU: CIMR-AB4A0139 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 55kW | Dòng chịu tải: 144...

Đặt mua
Picture of Biến Tần Yaskawa CIMR-AB4A0165 75kW 3 Pha 400V

Biến Tần Yaskawa CIMR-AB4A0165 75kW 3 Pha 400V

SKU: CIMR-AB4A0165 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 75kW | Dòng chịu tải: 197...

Đặt mua

71.769.600 đ 89.712.000 đ

Biến Tần Yaskawa CIMR-AB4A0165...

71.769.600 đ 89.712.000 đ

SKU: CIMR-AB4A0165 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 75kW | Dòng chịu tải: 197...

Đặt mua
Picture of Biến Tần Yaskawa CIMR-AB4A0208 90kW 3 Pha 400V

Biến Tần Yaskawa CIMR-AB4A0208 90kW 3 Pha 400V

SKU: CIMR-AB4A0208 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 90kW | Dòng chịu tải: 237...

Đặt mua

98.246.400 đ 122.808.000 đ

Biến Tần Yaskawa CIMR-AB4A0208...

98.246.400 đ 122.808.000 đ

SKU: CIMR-AB4A0208 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 90kW | Dòng chịu tải: 237...

Đặt mua
Picture of Biến Tần Yaskawa CIMR-AB4A0250 110kW 3 Pha 400V

Biến Tần Yaskawa CIMR-AB4A0250 110kW 3 Pha 400V

SKU: CIMR-AB4A0250 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 110kW | Dòng chịu tải: 28...

Đặt mua

110.553.600 đ 138.192.000 đ

Biến Tần Yaskawa CIMR-AB4A0250...

110.553.600 đ 138.192.000 đ

SKU: CIMR-AB4A0250 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 110kW | Dòng chịu tải: 28...

Đặt mua
Picture of Biến Tần Yaskawa CIMR-AB4A0296 132kW 3 Pha 400V

Biến Tần Yaskawa CIMR-AB4A0296 132kW 3 Pha 400V

SKU: CIMR-AB4A0296 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 132kW | Dòng chịu tải: 34...

Đặt mua

122.803.200 đ 153.504.000 đ

Biến Tần Yaskawa CIMR-AB4A0296...

122.803.200 đ 153.504.000 đ

SKU: CIMR-AB4A0296 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 132kW | Dòng chịu tải: 34...

Đặt mua
Picture of Biến Tần Yaskawa CIMR-AB4A0362 160kW 3 Pha 400V

Biến Tần Yaskawa CIMR-AB4A0362 160kW 3 Pha 400V

SKU: CIMR-AB4A0362 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 160kW | Dòng chịu tải: 42...

Đặt mua

149.510.400 đ 186.888.000 đ

Biến Tần Yaskawa CIMR-AB4A0362...

149.510.400 đ 186.888.000 đ

SKU: CIMR-AB4A0362 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 160kW | Dòng chịu tải: 42...

Đặt mua
Picture of Biến Tần Yaskawa CIMR-AB4A0414 185kW 3 Pha 400V

Biến Tần Yaskawa CIMR-AB4A0414 185kW 3 Pha 400V

SKU: CIMR-AB4A0414 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 185kW | Dòng chịu tải: 41...

Đặt mua

183.187.200 đ 228.984.000 đ

Biến Tần Yaskawa CIMR-AB4A0414...

183.187.200 đ 228.984.000 đ

SKU: CIMR-AB4A0414 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 185kW | Dòng chịu tải: 41...

Đặt mua
Picture of Biến Tần Yaskawa CIMR-AB4A0515 220kW 3 Pha 400V

Biến Tần Yaskawa CIMR-AB4A0515 220kW 3 Pha 400V

SKU: CIMR-AB4A0515 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 220kW | Dòng chịu tải: 51...

Đặt mua

213.542.400 đ 266.928.000 đ

Biến Tần Yaskawa CIMR-AB4A0515...

213.542.400 đ 266.928.000 đ

SKU: CIMR-AB4A0515 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 220kW | Dòng chịu tải: 51...

Đặt mua
Picture of Biến Tần Yaskawa CIMR-AB4A0675 315kW 3 Pha 400V

Biến Tần Yaskawa CIMR-AB4A0675 315kW 3 Pha 400V

SKU: CIMR-AB4A0675 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 315kW | Dòng chịu tải: 67...

Đặt mua

302.784.000 đ 378.480.000 đ

Biến Tần Yaskawa CIMR-AB4A0675...

302.784.000 đ 378.480.000 đ

SKU: CIMR-AB4A0675 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 315kW | Dòng chịu tải: 67...

Đặt mua
Picture of Biến Tần Yaskawa CIMR-EB4A0002 0.75kW 3 Pha 400V

Biến Tần Yaskawa CIMR-EB4A0002 0.75kW 3 Pha 400V

SKU: CIMR-EB4A0002 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 0.75kW | Dòng chịu tải: 2...

Đặt mua

6.374.400 đ 7.968.000 đ

Biến Tần Yaskawa CIMR-EB4A0002...

6.374.400 đ 7.968.000 đ

SKU: CIMR-EB4A0002 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 0.75kW | Dòng chịu tải: 2...

Đặt mua
Picture of Biến Tần Yaskawa CIMR-EB4A0004 1.5kW 3 Pha 400V

Biến Tần Yaskawa CIMR-EB4A0004 1.5kW 3 Pha 400V

SKU: CIMR-EB4A0004 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 1.5kW | Dòng chịu tải: 4A...

Đặt mua

6.912.000 đ 8.640.000 đ

Biến Tần Yaskawa CIMR-EB4A0004...

6.912.000 đ 8.640.000 đ

SKU: CIMR-EB4A0004 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 1.5kW | Dòng chịu tải: 4A...

Đặt mua
Picture of Biến Tần Yaskawa CIMR-EB4A0005 2.2kW 3 Pha 400V

Biến Tần Yaskawa CIMR-EB4A0005 2.2kW 3 Pha 400V

SKU: CIMR-EB4A0005 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 2.2kW | Dòng chịu tải: 5A...

Đặt mua

7.507.200 đ 9.384.000 đ

Biến Tần Yaskawa CIMR-EB4A0005...

7.507.200 đ 9.384.000 đ

SKU: CIMR-EB4A0005 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 2.2kW | Dòng chịu tải: 5A...

Đặt mua
Picture of Biến Tần Yaskawa CIMR-EB4A0007 3kW 3 Pha 400V

Biến Tần Yaskawa CIMR-EB4A0007 3kW 3 Pha 400V

SKU: CIMR-EB4A0007 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 3kW | Dòng chịu tải: 7A |...

Đặt mua

8.505.600 đ 10.632.000 đ

Biến Tần Yaskawa CIMR-EB4A0007...

8.505.600 đ 10.632.000 đ

SKU: CIMR-EB4A0007 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 3kW | Dòng chịu tải: 7A |...

Đặt mua
Picture of Biến Tần Yaskawa CIMR-EB4A0009 3.7kW 3 Pha 400V

Biến Tần Yaskawa CIMR-EB4A0009 3.7kW 3 Pha 400V

SKU: CIMR-EB4A0009 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 3.7kW | Dòng chịu tải: 9A...

Đặt mua

8.870.400 đ 11.088.000 đ

Biến Tần Yaskawa CIMR-EB4A0009...

8.870.400 đ 11.088.000 đ

SKU: CIMR-EB4A0009 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 3.7kW | Dòng chịu tải: 9A...

Đặt mua
Picture of Biến Tần Yaskawa CIMR-EB4A0011 5.5kW 3 Pha 400V

Biến Tần Yaskawa CIMR-EB4A0011 5.5kW 3 Pha 400V

SKU: CIMR-EB4A0011 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 5.5kW | Dòng chịu tải: 11...

Đặt mua

9.984.000 đ 12.480.000 đ

Biến Tần Yaskawa CIMR-EB4A0011...

9.984.000 đ 12.480.000 đ

SKU: CIMR-EB4A0011 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 5.5kW | Dòng chịu tải: 11...

Đặt mua
Picture of Biến Tần Yaskawa CIMR-EB4A0018 7.5kW 3 Pha 400V

Biến Tần Yaskawa CIMR-EB4A0018 7.5kW 3 Pha 400V

SKU: CIMR-EB4A0018 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 7.5kW | Dòng chịu tải: 18...

Đặt mua

10.233.600 đ 12.792.000 đ

Biến Tần Yaskawa CIMR-EB4A0018...

10.233.600 đ 12.792.000 đ

SKU: CIMR-EB4A0018 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 7.5kW | Dòng chịu tải: 18...

Đặt mua
Picture of Biến Tần Yaskawa CIMR-EB4A0023 11kW 3 Pha 400V

Biến Tần Yaskawa CIMR-EB4A0023 11kW 3 Pha 400V

SKU: CIMR-EB4A0023 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 11kW | Dòng chịu tải: 23A...

Đặt mua

12.672.000 đ 15.840.000 đ

Biến Tần Yaskawa CIMR-EB4A0023...

12.672.000 đ 15.840.000 đ

SKU: CIMR-EB4A0023 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 11kW | Dòng chịu tải: 23A...

Đặt mua
Picture of Biến Tần Yaskawa CIMR-EB4A0031 15kW 3 Pha 400V

Biến Tần Yaskawa CIMR-EB4A0031 15kW 3 Pha 400V

SKU: CIMR-EB4A0031 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 15kW | Dòng chịu tải: 31A...

Đặt mua

14.880.000 đ 18.600.000 đ

Biến Tần Yaskawa CIMR-EB4A0031...

14.880.000 đ 18.600.000 đ

SKU: CIMR-EB4A0031 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 15kW | Dòng chịu tải: 31A...

Đặt mua
Picture of Biến Tần Yaskawa CIMR-EB4A0038 18.5kW 3 Pha 400V

Biến Tần Yaskawa CIMR-EB4A0038 18.5kW 3 Pha 400V

SKU: CIMR-EB4A0038 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 18.5kW | Dòng chịu tải: 3...

Đặt mua

18.240.000 đ 22.800.000 đ

Biến Tần Yaskawa CIMR-EB4A0038...

18.240.000 đ 22.800.000 đ

SKU: CIMR-EB4A0038 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 18.5kW | Dòng chịu tải: 3...

Đặt mua
Picture of Biến Tần Yaskawa CIMR-EB4A0044 22kW 3 Pha 400V

Biến Tần Yaskawa CIMR-EB4A0044 22kW 3 Pha 400V

SKU: CIMR-EB4A0044 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 22kW | Dòng chịu tải: 44A...

Đặt mua

21.696.000 đ 27.120.000 đ

Biến Tần Yaskawa CIMR-EB4A0044...

21.696.000 đ 27.120.000 đ

SKU: CIMR-EB4A0044 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 22kW | Dòng chịu tải: 44A...

Đặt mua
Picture of Biến Tần Yaskawa CIMR-EB4A0058 30kW 3 Pha 400V

Biến Tần Yaskawa CIMR-EB4A0058 30kW 3 Pha 400V

SKU: CIMR-EB4A0058 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 30kW | Dòng chịu tải: 58A...

Đặt mua

25.344.000 đ 31.680.000 đ

Biến Tần Yaskawa CIMR-EB4A0058...

25.344.000 đ 31.680.000 đ

SKU: CIMR-EB4A0058 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 30kW | Dòng chịu tải: 58A...

Đặt mua
Picture of Biến Tần Yaskawa CIMR-EB4A0072 37kW 3 Pha 400V

Biến Tần Yaskawa CIMR-EB4A0072 37kW 3 Pha 400V

SKU: CIMR-EB4A0072 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 37kW | Dòng chịu tải: 72A...

Đặt mua

29.952.000 đ 37.440.000 đ

Biến Tần Yaskawa CIMR-EB4A0072...

29.952.000 đ 37.440.000 đ

SKU: CIMR-EB4A0072 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 37kW | Dòng chịu tải: 72A...

Đặt mua
Picture of Biến Tần Yaskawa CIMR-EB4A0088 45kW 3 Pha 400V

Biến Tần Yaskawa CIMR-EB4A0088 45kW 3 Pha 400V

SKU: CIMR-EB4A0088 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 45kW | Dòng chịu tải: 88A...

Đặt mua

35.193.600 đ 43.992.000 đ

Biến Tần Yaskawa CIMR-EB4A0088...

35.193.600 đ 43.992.000 đ

SKU: CIMR-EB4A0088 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 45kW | Dòng chịu tải: 88A...

Đặt mua
Picture of Biến Tần Yaskawa CIMR-EB4A0103 55kW 3 Pha 400V

Biến Tần Yaskawa CIMR-EB4A0103 55kW 3 Pha 400V

SKU: CIMR-EB4A0103 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 55kW | Dòng chịu tải: 103...

Đặt mua

45.600.000 đ 57.000.000 đ

Biến Tần Yaskawa CIMR-EB4A0103...

45.600.000 đ 57.000.000 đ

SKU: CIMR-EB4A0103 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 55kW | Dòng chịu tải: 103...

Đặt mua
Picture of Biến Tần Yaskawa CIMR-EB4A0139 75kW 3 Pha 400V

Biến Tần Yaskawa CIMR-EB4A0139 75kW 3 Pha 400V

SKU: CIMR-EB4A0139 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 75kW | Dòng chịu tải: 197...

Đặt mua

54.163.200 đ 67.704.000 đ

Biến Tần Yaskawa CIMR-EB4A0139...

54.163.200 đ 67.704.000 đ

SKU: CIMR-EB4A0139 | Nhà Sản Xuất: YASKAWA-Nhật Bản | Công Suất: 75kW | Dòng chịu tải: 197...

Đặt mua