Products tagged with 'MCCB'

Picture of MCBB T2N,4P,16A,36KA

MCBB T2N,4P,16A,36KA

MCCB tự động dạng khối 1SDA050972R1 Loại: T2N Số cực: 4 Dòng định mức: 16A Dòng ngắn ...

Đặt mua

3.491.000 đ

MCBB T2N,4P,16A,36KA

3.491.000 đ

MCCB tự động dạng khối 1SDA050972R1 Loại: T2N Số cực: 4 Dòng định mức: 16A Dòng ngắn ...

Đặt mua
Picture of MCCB 1P 100A 18kA ABB type A1C

MCCB 1P 100A 18kA ABB type A1C

Mã hàng: 1SDA066495R1 [ ABB ] MCCB A1C dạng khối Số cực 1 Dòng định mức 100A Dòng ngắn...

Đặt mua

1.632.000 đ

MCCB 1P 100A 18kA ABB type A1C

1.632.000 đ

Mã hàng: 1SDA066495R1 [ ABB ] MCCB A1C dạng khối Số cực 1 Dòng định mức 100A Dòng ngắn...

Đặt mua
Picture of MCCB 1P 100A 25kA ABB type A1N

MCCB 1P 100A 25kA ABB type A1N

Mã hàng: 1SDA066695R1 [ ABB ] MCCB A1N dạng khối Số cực 1 Dòng định mức 100A Dòng ngắn...

Đặt mua

1.718.000 đ

MCCB 1P 100A 25kA ABB type A1N

1.718.000 đ

Mã hàng: 1SDA066695R1 [ ABB ] MCCB A1N dạng khối Số cực 1 Dòng định mức 100A Dòng ngắn...

Đặt mua
Picture of MCCB 1P 125A 18kA ABB type A1C

MCCB 1P 125A 18kA ABB type A1C

Mã hàng: 1SDA066496R1 [ ABB ] MCCB A1C dạng khối Số cực 1 Dòng định mức 125A Dòng ngắn...

Đặt mua

1.632.000 đ

MCCB 1P 125A 18kA ABB type A1C

1.632.000 đ

Mã hàng: 1SDA066496R1 [ ABB ] MCCB A1C dạng khối Số cực 1 Dòng định mức 125A Dòng ngắn...

Đặt mua
Picture of MCCB 1P 125A 25kA ABB type A1N

MCCB 1P 125A 25kA ABB type A1N

Mã hàng: 1SDA066696R1 [ ABB ] MCCB A1N dạng khối Số cực 1 Dòng định mức 125A Dòng ngắn...

Đặt mua

1.890.000 đ

MCCB 1P 125A 25kA ABB type A1N

1.890.000 đ

Mã hàng: 1SDA066696R1 [ ABB ] MCCB A1N dạng khối Số cực 1 Dòng định mức 125A Dòng ngắn...

Đặt mua
Picture of MCCB 1P 150A 18kA ABB type A2C

MCCB 1P 150A 18kA ABB type A2C

Mã hàng: 1SDA068776R1 [ ABB ] MCCB A2C dạng khối Số cực 1 Dòng định mức 150A Dòng ngắn...

Đặt mua

3.241.000 đ

MCCB 1P 150A 18kA ABB type A2C

3.241.000 đ

Mã hàng: 1SDA068776R1 [ ABB ] MCCB A2C dạng khối Số cực 1 Dòng định mức 150A Dòng ngắn...

Đặt mua
Picture of MCCB 1P 150A 25kA ABB type A2N

MCCB 1P 150A 25kA ABB type A2N

Mã hàng: 1SDA068777R1 [ ABB ] MCCB A2N dạng khối Số cực 1 Dòng định mức 150A Dòng ngắn...

Đặt mua

3.257.000 đ

MCCB 1P 150A 25kA ABB type A2N

3.257.000 đ

Mã hàng: 1SDA068777R1 [ ABB ] MCCB A2N dạng khối Số cực 1 Dòng định mức 150A Dòng ngắn...

Đặt mua
Picture of MCCB 1P 160A 18kA ABB type A2C

MCCB 1P 160A 18kA ABB type A2C

Mã hàng: 1SDA066537R1 [ ABB ] MCCB A2C dạng khối Số cực 1 Dòng định mức 160A Dòng ngắn...

Đặt mua

3.214.000 đ

MCCB 1P 160A 18kA ABB type A2C

3.214.000 đ

Mã hàng: 1SDA066537R1 [ ABB ] MCCB A2C dạng khối Số cực 1 Dòng định mức 160A Dòng ngắn...

Đặt mua
Picture of MCCB 1P 160A 25kA ABB type A2N

MCCB 1P 160A 25kA ABB type A2N

Mã hàng: 1SDA066770R1 [ ABB ] MCCB A2N dạng khối Số cực 1 Dòng định mức 160A Dòng ngắn...

Đặt mua

3.275.000 đ

MCCB 1P 160A 25kA ABB type A2N

3.275.000 đ

Mã hàng: 1SDA066770R1 [ ABB ] MCCB A2N dạng khối Số cực 1 Dòng định mức 160A Dòng ngắn...

Đặt mua
Picture of MCCB 1P 175A 18kA ABB type A2C

MCCB 1P 175A 18kA ABB type A2C

Mã hàng: 1SDA066538R1 [ ABB ] MCCB A2C dạng khối Số cực 1 Dòng định mức 175A Dòng ngắn...

Đặt mua

3.214.000 đ

MCCB 1P 175A 18kA ABB type A2C

3.214.000 đ

Mã hàng: 1SDA066538R1 [ ABB ] MCCB A2C dạng khối Số cực 1 Dòng định mức 175A Dòng ngắn...

Đặt mua
Picture of MCCB 1P 175A 25kA ABB type A2N

MCCB 1P 175A 25kA ABB type A2N

Mã hàng: 1SDA066771R1 [ ABB ] MCCB A2N dạng khối Số cực 1 Dòng định mức 175A Dòng ngắn...

Đặt mua

3.275.000 đ

MCCB 1P 175A 25kA ABB type A2N

3.275.000 đ

Mã hàng: 1SDA066771R1 [ ABB ] MCCB A2N dạng khối Số cực 1 Dòng định mức 175A Dòng ngắn...

Đặt mua
Picture of MCCB 1P 200A 18kA ABB type A2C

MCCB 1P 200A 18kA ABB type A2C

Mã hàng: 1SDA066539R1 [ ABB ] MCCB A2C dạng khối Số cực 1 Dòng định mức 200A Dòng ngắn...

Đặt mua

3.456.000 đ

MCCB 1P 200A 18kA ABB type A2C

3.456.000 đ

Mã hàng: 1SDA066539R1 [ ABB ] MCCB A2C dạng khối Số cực 1 Dòng định mức 200A Dòng ngắn...

Đặt mua
Picture of MCCB 1P 200A 25kA ABB type A2N

MCCB 1P 200A 25kA ABB type A2N

Mã hàng: 1SDA066772R1 [ ABB ] MCCB A2N dạng khối Số cực 1 Dòng định mức 200A Dòng ngắn...

Đặt mua

3.502.000 đ

MCCB 1P 200A 25kA ABB type A2N

3.502.000 đ

Mã hàng: 1SDA066772R1 [ ABB ] MCCB A2N dạng khối Số cực 1 Dòng định mức 200A Dòng ngắn...

Đặt mua
Picture of MCCB 1P 20A 18kA ABB 1SDA066486R1

MCCB 1P 20A 18kA ABB 1SDA066486R1

Mã hàng: 1SDA066486R1 [ ABB ] MCCB A1C dạng khối Số cực 1 Dòng định mức 20A Dòng ngắn ...

Đặt mua

1.241.000 đ

MCCB 1P 20A 18kA ABB 1SDA06648...

1.241.000 đ

Mã hàng: 1SDA066486R1 [ ABB ] MCCB A1C dạng khối Số cực 1 Dòng định mức 20A Dòng ngắn ...

Đặt mua
Picture of MCCB 1P 20A 25kA ABB type A1N

MCCB 1P 20A 25kA ABB type A1N

Mã hàng: 1SDA066686R1 [ ABB ] MCCB A1N dạng khối Số cực 1 Dòng định mức 20A Dòng ngắn ...

Đặt mua

1.305.000 đ

MCCB 1P 20A 25kA ABB type A1N

1.305.000 đ

Mã hàng: 1SDA066686R1 [ ABB ] MCCB A1N dạng khối Số cực 1 Dòng định mức 20A Dòng ngắn ...

Đặt mua
Picture of MCCB 1P 225A 18kA ABB type A2C

MCCB 1P 225A 18kA ABB type A2C

Mã hàng: 1SDA066540R1 [ ABB ] MCCB A2C dạng khối Số cực 1 Dòng định mức 225A Dòng ngắn...

Đặt mua

3.456.000 đ

MCCB 1P 225A 18kA ABB type A2C

3.456.000 đ

Mã hàng: 1SDA066540R1 [ ABB ] MCCB A2C dạng khối Số cực 1 Dòng định mức 225A Dòng ngắn...

Đặt mua
Picture of MCCB 1P 225A 25kA ABB type A2N

MCCB 1P 225A 25kA ABB type A2N

Mã hàng: 1SDA066773R1 [ ABB ] MCCB A2N dạng khối Số cực 1 Dòng định mức 225A Dòng ngắn...

Đặt mua

3.502.000 đ

MCCB 1P 225A 25kA ABB type A2N

3.502.000 đ

Mã hàng: 1SDA066773R1 [ ABB ] MCCB A2N dạng khối Số cực 1 Dòng định mức 225A Dòng ngắn...

Đặt mua
Picture of MCCB 1P 250A 18kA ABB type A2C

MCCB 1P 250A 18kA ABB type A2C

Mã hàng: 1SDA066541R1 [ ABB ] MCCB A2C dạng khối Số cực 1 Dòng định mức 250A Dòng ngắn...

Đặt mua

3.456.000 đ

MCCB 1P 250A 18kA ABB type A2C

3.456.000 đ

Mã hàng: 1SDA066541R1 [ ABB ] MCCB A2C dạng khối Số cực 1 Dòng định mức 250A Dòng ngắn...

Đặt mua
Picture of MCCB 1P 250A 25kA ABB type A2N

MCCB 1P 250A 25kA ABB type A2N

Mã hàng: 1SDA066774R1 [ ABB ] MCCB A2N dạng khối Số cực 1 Dòng định mức 250A Dòng ngắn...

Đặt mua

3.502.000 đ

MCCB 1P 250A 25kA ABB type A2N

3.502.000 đ

Mã hàng: 1SDA066774R1 [ ABB ] MCCB A2N dạng khối Số cực 1 Dòng định mức 250A Dòng ngắn...

Đặt mua
Picture of MCCB 1P 25A 18kA ABB type A1C

MCCB 1P 25A 18kA ABB type A1C

Mã hàng: 1SDA066487R1 [ ABB ] MCCB A1C dạng khối Số cực 1 Dòng định mức 25A Dòng ngắn ...

Đặt mua

1.241.000 đ

MCCB 1P 25A 18kA ABB type A1C

1.241.000 đ

Mã hàng: 1SDA066487R1 [ ABB ] MCCB A1C dạng khối Số cực 1 Dòng định mức 25A Dòng ngắn ...

Đặt mua
Picture of MCCB 1P 25A 25kA ABB type A1N

MCCB 1P 25A 25kA ABB type A1N

Mã hàng: 1SDA066687R1 [ ABB ] MCCB A1N dạng khối Số cực 1 Dòng định mức 25A Dòng ngắn ...

Đặt mua

1.305.000 đ

MCCB 1P 25A 25kA ABB type A1N

1.305.000 đ

Mã hàng: 1SDA066687R1 [ ABB ] MCCB A1N dạng khối Số cực 1 Dòng định mức 25A Dòng ngắn ...

Đặt mua
Picture of MCCB 1P 30A 18kA ABB type A1C

MCCB 1P 30A 18kA ABB type A1C

Mã hàng: 1SDA066488R1 [ ABB ] MCCB A1C dạng khối Số cực 1 Dòng định mức 30A Dòng ngắn ...

Đặt mua

1.241.000 đ

MCCB 1P 30A 18kA ABB type A1C

1.241.000 đ

Mã hàng: 1SDA066488R1 [ ABB ] MCCB A1C dạng khối Số cực 1 Dòng định mức 30A Dòng ngắn ...

Đặt mua
Picture of MCCB 1P 30A 25kA ABB type A1N

MCCB 1P 30A 25kA ABB type A1N

Mã hàng: 1SDA066688R1 [ ABB ] MCCB A1N dạng khối Số cực 1 Dòng định mức 30A Dòng ngắn ...

Đặt mua

1.305.000 đ

MCCB 1P 30A 25kA ABB type A1N

1.305.000 đ

Mã hàng: 1SDA066688R1 [ ABB ] MCCB A1N dạng khối Số cực 1 Dòng định mức 30A Dòng ngắn ...

Đặt mua
Picture of MCCB 1P 32A 18kA ABB type A1C

MCCB 1P 32A 18kA ABB type A1C

Mã hàng: 1SDA068754R1 [ ABB ] MCCB A1C dạng khối Số cực 1 Dòng định mức 32A Dòng ngắn ...

Đặt mua

1.241.000 đ

MCCB 1P 32A 18kA ABB type A1C

1.241.000 đ

Mã hàng: 1SDA068754R1 [ ABB ] MCCB A1C dạng khối Số cực 1 Dòng định mức 32A Dòng ngắn ...

Đặt mua
Picture of MCCB 1P 32A 25kA ABB type A1N

MCCB 1P 32A 25kA ABB type A1N

Mã hàng: 1SDA068755R1 [ ABB ] MCCB A1N dạng khối Số cực 1 Dòng định mức 32A Dòng ngắn ...

Đặt mua

1.305.000 đ

MCCB 1P 32A 25kA ABB type A1N

1.305.000 đ

Mã hàng: 1SDA068755R1 [ ABB ] MCCB A1N dạng khối Số cực 1 Dòng định mức 32A Dòng ngắn ...

Đặt mua
Picture of MCCB 1P 40A 18kA ABB type A1C

MCCB 1P 40A 18kA ABB type A1C

Mã hàng: 1SDA066489R1 [ ABB ] MCCB A1C dạng khối Số cực 1 Dòng định mức 40A Dòng ngắn ...

Đặt mua

1.241.000 đ

MCCB 1P 40A 18kA ABB type A1C

1.241.000 đ

Mã hàng: 1SDA066489R1 [ ABB ] MCCB A1C dạng khối Số cực 1 Dòng định mức 40A Dòng ngắn ...

Đặt mua
Picture of MCCB 1P 40A 25kA ABB type A1N

MCCB 1P 40A 25kA ABB type A1N

Mã hàng: 1SDA066689R1 [ ABB ] MCCB A1N dạng khối Số cực 1 Dòng định mức 40A Dòng ngắn ...

Đặt mua

1.305.000 đ

MCCB 1P 40A 25kA ABB type A1N

1.305.000 đ

Mã hàng: 1SDA066689R1 [ ABB ] MCCB A1N dạng khối Số cực 1 Dòng định mức 40A Dòng ngắn ...

Đặt mua
Picture of MCCB 1P 50A 18kA ABB type A1C

MCCB 1P 50A 18kA ABB type A1C

Mã hàng: 1SDA066490R1 [ ABB ] MCCB A1C dạng khối Số cực 1 Dòng định mức 50A Dòng ngắn ...

Đặt mua

1.371.000 đ

MCCB 1P 50A 18kA ABB type A1C

1.371.000 đ

Mã hàng: 1SDA066490R1 [ ABB ] MCCB A1C dạng khối Số cực 1 Dòng định mức 50A Dòng ngắn ...

Đặt mua
Picture of MCCB 1P 50A 25kA ABB type A1N

MCCB 1P 50A 25kA ABB type A1N

Mã hàng: 1SDA066690R1 [ ABB ] MCCB A1N dạng khối Số cực 1 Dòng định mức 50A Dòng ngắn ...

Đặt mua

1.443.000 đ

MCCB 1P 50A 25kA ABB type A1N

1.443.000 đ

Mã hàng: 1SDA066690R1 [ ABB ] MCCB A1N dạng khối Số cực 1 Dòng định mức 50A Dòng ngắn ...

Đặt mua
Picture of MCCB 1P 60A 18kA ABB type A1C

MCCB 1P 60A 18kA ABB type A1C

Mã hàng: 1SDA066491R1 [ ABB ] MCCB A1C dạng khối Số cực 1 Dòng định mức 60A Dòng ngắn ...

Đặt mua

1.371.000 đ

MCCB 1P 60A 18kA ABB type A1C

1.371.000 đ

Mã hàng: 1SDA066491R1 [ ABB ] MCCB A1C dạng khối Số cực 1 Dòng định mức 60A Dòng ngắn ...

Đặt mua
Picture of MCCB 1P 60A 25kA ABB type A1N

MCCB 1P 60A 25kA ABB type A1N

Mã hàng: 1SDA066691R1 [ ABB ] MCCB A1N dạng khối Số cực 1 Dòng định mức 60A Dòng ngắn ...

Đặt mua

1.443.000 đ

MCCB 1P 60A 25kA ABB type A1N

1.443.000 đ

Mã hàng: 1SDA066691R1 [ ABB ] MCCB A1N dạng khối Số cực 1 Dòng định mức 60A Dòng ngắn ...

Đặt mua
Picture of MCCB 1P 63A 18kA ABB type A1C

MCCB 1P 63A 18kA ABB type A1C

Mã hàng: 1SDA068765R1 [ ABB ] MCCB A1C dạng khối Số cực 1 Dòng định mức 63A Dòng ngắn ...

Đặt mua

1.632.000 đ

MCCB 1P 63A 18kA ABB type A1C

1.632.000 đ

Mã hàng: 1SDA068765R1 [ ABB ] MCCB A1C dạng khối Số cực 1 Dòng định mức 63A Dòng ngắn ...

Đặt mua
Picture of MCCB 1P 63A 25kA ABB type A1N

MCCB 1P 63A 25kA ABB type A1N

Mã hàng: 1SDA068766R1 [ ABB ] MCCB A1N dạng khối Số cực 1 Dòng định mức 63A Dòng ngắn ...

Đặt mua

1.718.000 đ

MCCB 1P 63A 25kA ABB type A1N

1.718.000 đ

Mã hàng: 1SDA068766R1 [ ABB ] MCCB A1N dạng khối Số cực 1 Dòng định mức 63A Dòng ngắn ...

Đặt mua
Picture of MCCB 1P 70A 18kA ABB type A1C

MCCB 1P 70A 18kA ABB type A1C

Mã hàng: 1SDA066492R1 [ ABB ] MCCB A1C dạng khối Số cực 1 Dòng định mức 70A Dòng ngắn ...

Đặt mua

1.632.000 đ

MCCB 1P 70A 18kA ABB type A1C

1.632.000 đ

Mã hàng: 1SDA066492R1 [ ABB ] MCCB A1C dạng khối Số cực 1 Dòng định mức 70A Dòng ngắn ...

Đặt mua
Picture of MCCB 1P 70A 25kA ABB type A1N

MCCB 1P 70A 25kA ABB type A1N

Mã hàng: 1SDA066692R1 [ ABB ] MCCB A1N dạng khối Số cực 1 Dòng định mức 70A Dòng ngắn ...

Đặt mua

1.718.000 đ

MCCB 1P 70A 25kA ABB type A1N

1.718.000 đ

Mã hàng: 1SDA066692R1 [ ABB ] MCCB A1N dạng khối Số cực 1 Dòng định mức 70A Dòng ngắn ...

Đặt mua
Picture of MCCB 1P 80A 18kA ABB type A1C

MCCB 1P 80A 18kA ABB type A1C

Mã hàng: 1SDA066493R1 [ ABB ] MCCB A1C dạng khối Số cực 1 Dòng định mức 80A Dòng ngắn ...

Đặt mua

1.632.000 đ

MCCB 1P 80A 18kA ABB type A1C

1.632.000 đ

Mã hàng: 1SDA066493R1 [ ABB ] MCCB A1C dạng khối Số cực 1 Dòng định mức 80A Dòng ngắn ...

Đặt mua
Picture of MCCB 1P 80A 25kA ABB type A1N

MCCB 1P 80A 25kA ABB type A1N

Mã hàng: 1SDA066693R1 [ ABB ] MCCB A1N dạng khối Số cực 1 Dòng định mức 80A Dòng ngắn ...

Đặt mua

1.718.000 đ

MCCB 1P 80A 25kA ABB type A1N

1.718.000 đ

Mã hàng: 1SDA066693R1 [ ABB ] MCCB A1N dạng khối Số cực 1 Dòng định mức 80A Dòng ngắn ...

Đặt mua
Picture of MCCB 1P 90A 18kA ABB type A1C

MCCB 1P 90A 18kA ABB type A1C

Mã hàng: 1SDA066494R1 [ ABB ] MCCB A1C dạng khối Số cực 1 Dòng định mức 90A Dòng ngắn ...

Đặt mua

1.632.000 đ

MCCB 1P 90A 18kA ABB type A1C

1.632.000 đ

Mã hàng: 1SDA066494R1 [ ABB ] MCCB A1C dạng khối Số cực 1 Dòng định mức 90A Dòng ngắn ...

Đặt mua
Picture of MCCB 1P 90A 25kA ABB type A1N

MCCB 1P 90A 25kA ABB type A1N

Mã hàng: 1SDA066694R1 [ ABB ] MCCB A1N dạng khối Số cực 1 Dòng định mức 90A Dòng ngắn ...

Đặt mua

1.718.000 đ

MCCB 1P 90A 25kA ABB type A1N

1.718.000 đ

Mã hàng: 1SDA066694R1 [ ABB ] MCCB A1N dạng khối Số cực 1 Dòng định mức 90A Dòng ngắn ...

Đặt mua
Picture of MCCB 4P 100A 10kA ABB type A1A

MCCB 4P 100A 10kA ABB type A1A

MCCB A1A dạng khối Số cực: 4 Dòng định mức: 100A Dòng ngắn mạch: 10kA Bảo vệ theo nguy...

Đặt mua

2.036.000 đ

MCCB 4P 100A 10kA ABB type A1A

2.036.000 đ

MCCB A1A dạng khối Số cực: 4 Dòng định mức: 100A Dòng ngắn mạch: 10kA Bảo vệ theo nguy...

Đặt mua
Picture of MCCB 4P 100A 18kA ABB type A1B

MCCB 4P 100A 18kA ABB type A1B

MCCB A1B dạng khối Số cực: 4 Dòng định mức: 100A Dòng ngắn mạch: 18kA Bảo vệ theo nguy...

Đặt mua

2.393.000 đ

MCCB 4P 100A 18kA ABB type A1B

2.393.000 đ

MCCB A1B dạng khối Số cực: 4 Dòng định mức: 100A Dòng ngắn mạch: 18kA Bảo vệ theo nguy...

Đặt mua
Picture of MCCB 4P 100A 30kA ABB type A1N

MCCB 4P 100A 30kA ABB type A1N

MCCB A1N dạng khối Số cực: 4 Dòng định mức:100A Dòng ngắn mạch: 30kA Bảo vệ theo nguyê...

Đặt mua

3.068.000 đ

MCCB 4P 100A 30kA ABB type A1N

3.068.000 đ

MCCB A1N dạng khối Số cực: 4 Dòng định mức:100A Dòng ngắn mạch: 30kA Bảo vệ theo nguyê...

Đặt mua
Picture of MCCB 4P 125A 10kA ABB type A1A

MCCB 4P 125A 10kA ABB type A1A

MCCB A1A dạng khối Số cực: 4 Dòng định mức: 125A Dòng ngắn mạch: 10kA Bảo vệ theo nguy...

Đặt mua

2.240.000 đ

MCCB 4P 125A 10kA ABB type A1A

2.240.000 đ

MCCB A1A dạng khối Số cực: 4 Dòng định mức: 125A Dòng ngắn mạch: 10kA Bảo vệ theo nguy...

Đặt mua
Picture of MCCB 4P 125A 18kA ABB type A1B

MCCB 4P 125A 18kA ABB type A1B

MCCB A1B dạng khối Số cực: 4 Dòng định mức: 125A Dòng ngắn mạch: 18kA Bảo vệ theo nguy...

Đặt mua

2.633.000 đ

MCCB 4P 125A 18kA ABB type A1B

2.633.000 đ

MCCB A1B dạng khối Số cực: 4 Dòng định mức: 125A Dòng ngắn mạch: 18kA Bảo vệ theo nguy...

Đặt mua
Picture of MCCB 4P 125A 25kA ABB type A1C

MCCB 4P 125A 25kA ABB type A1C

MCCB A1C dạng khối Số cực: 4 Dòng định mức: 125A Dòng ngắn mạch: 25kA Bảo vệ theo nguy...

Đặt mua

3.206.000 đ

MCCB 4P 125A 25kA ABB type A1C

3.206.000 đ

MCCB A1C dạng khối Số cực: 4 Dòng định mức: 125A Dòng ngắn mạch: 25kA Bảo vệ theo nguy...

Đặt mua
Picture of MCCB 4P 150A 18kA ABB type A2B

MCCB 4P 150A 18kA ABB type A2B

MCCB A2B dạng khối Số cực: 4 Dòng định mức: 150A Dòng ngắn mạch: 18kA Bảo vệ theo nguy...

Đặt mua

2.739.000 đ

MCCB 4P 150A 18kA ABB type A2B

2.739.000 đ

MCCB A2B dạng khối Số cực: 4 Dòng định mức: 150A Dòng ngắn mạch: 18kA Bảo vệ theo nguy...

Đặt mua
Picture of MCCB 4P 150A 25kA ABB type A2C

MCCB 4P 150A 25kA ABB type A2C

MCCB A2C dạng khối Số cực: 4 Dòng định mức: 150A Dòng ngắn mạch: 25kA Bảo vệ theo nguy...

Đặt mua

3.150.000 đ

MCCB 4P 150A 25kA ABB type A2C

3.150.000 đ

MCCB A2C dạng khối Số cực: 4 Dòng định mức: 150A Dòng ngắn mạch: 25kA Bảo vệ theo nguy...

Đặt mua
Picture of MCCB 4P 150A 36kA ABB type A2N

MCCB 4P 150A 36kA ABB type A2N

MCCB A2N dạng khối Số cực:4 Dòng định mức:150A Dòng ngắn mạch: 36kA Bảo vệ theo nguyên...

Đặt mua

5.819.000 đ

MCCB 4P 150A 36kA ABB type A2N

5.819.000 đ

MCCB A2N dạng khối Số cực:4 Dòng định mức:150A Dòng ngắn mạch: 36kA Bảo vệ theo nguyên...

Đặt mua
Picture of MCCB 4P 15A 10kA ABB type A1A

MCCB 4P 15A 10kA ABB type A1A

MCCB A1A dạng khối Số cực: 4 Dòng định mức: 15A Dòng ngắn mạch: 10kA Bảo vệ theo nguyê...

Đặt mua

1.548.000 đ

MCCB 4P 15A 10kA ABB type A1A

1.548.000 đ

MCCB A1A dạng khối Số cực: 4 Dòng định mức: 15A Dòng ngắn mạch: 10kA Bảo vệ theo nguyê...

Đặt mua
Picture of MCCB 4P 160A 18kA ABB type A2B

MCCB 4P 160A 18kA ABB type A2B

MCCB A2B dạng khối Số cực: 4 Dòng định mức: 160A Dòng ngắn mạch: 18kA Bảo vệ theo nguy...

Đặt mua

4.989.000 đ

MCCB 4P 160A 18kA ABB type A2B

4.989.000 đ

MCCB A2B dạng khối Số cực: 4 Dòng định mức: 160A Dòng ngắn mạch: 18kA Bảo vệ theo nguy...

Đặt mua
Picture of MCCB 4P 160A 25kA ABB type A2C

MCCB 4P 160A 25kA ABB type A2C

MCCB A2C dạng khối Số cực: 4 Dòng định mức: 160A Dòng ngắn mạch: 25kA Bảo vệ theo nguy...

Đặt mua

5.740.000 đ

MCCB 4P 160A 25kA ABB type A2C

5.740.000 đ

MCCB A2C dạng khối Số cực: 4 Dòng định mức: 160A Dòng ngắn mạch: 25kA Bảo vệ theo nguy...

Đặt mua
Picture of MCCB 4P 160A 36kA ABB type A2N

MCCB 4P 160A 36kA ABB type A2N

MCCB A2N dạng khối Số cực:4 Dòng định mức:160A Dòng ngắn mạch: 36kA Bảo vệ theo nguyên...

Đặt mua

5.819.000 đ

MCCB 4P 160A 36kA ABB type A2N

5.819.000 đ

MCCB A2N dạng khối Số cực:4 Dòng định mức:160A Dòng ngắn mạch: 36kA Bảo vệ theo nguyên...

Đặt mua
Picture of MCCB 4P 16A 10kA ABB type A1A

MCCB 4P 16A 10kA ABB type A1A

MCCB A1A dạng khối Số cực: 4 Dòng định mức: 16A Dòng ngắn mạch: 10kA Bảo vệ theo nguyê...

Đặt mua

1.548.000 đ

MCCB 4P 16A 10kA ABB type A1A

1.548.000 đ

MCCB A1A dạng khối Số cực: 4 Dòng định mức: 16A Dòng ngắn mạch: 10kA Bảo vệ theo nguyê...

Đặt mua
Picture of MCCB 4P 175A 18kA ABB type A2B

MCCB 4P 175A 18kA ABB type A2B

MCCB A2B dạng khối Số cực: 4 Dòng định mức: 175A Dòng ngắn mạch: 18kA Bảo vệ theo nguy...

Đặt mua

4.989.000 đ

MCCB 4P 175A 18kA ABB type A2B

4.989.000 đ

MCCB A2B dạng khối Số cực: 4 Dòng định mức: 175A Dòng ngắn mạch: 18kA Bảo vệ theo nguy...

Đặt mua
Picture of MCCB 4P 175A 25kA ABB type A2C

MCCB 4P 175A 25kA ABB type A2C

MCCB A2C dạng khối Số cực: 4 Dòng định mức: 175A Dòng ngắn mạch: 25kA Bảo vệ theo nguy...

Đặt mua

5.740.000 đ

MCCB 4P 175A 25kA ABB type A2C

5.740.000 đ

MCCB A2C dạng khối Số cực: 4 Dòng định mức: 175A Dòng ngắn mạch: 25kA Bảo vệ theo nguy...

Đặt mua
Picture of MCCB 4P 175A 36kA ABB type A2N

MCCB 4P 175A 36kA ABB type A2N

MCCB A2N dạng khối Số cực:4 Dòng định mức:175A Dòng ngắn mạch: 36kA Bảo vệ theo nguyên...

Đặt mua

5.819.000 đ

MCCB 4P 175A 36kA ABB type A2N

5.819.000 đ

MCCB A2N dạng khối Số cực:4 Dòng định mức:175A Dòng ngắn mạch: 36kA Bảo vệ theo nguyên...

Đặt mua
Picture of MCCB 4P 200A 18kA ABB type A2B

MCCB 4P 200A 18kA ABB type A2B

MCCB A2B dạng khối Số cực: 4 Dòng định mức: 200A Dòng ngắn mạch: 18kA Bảo vệ theo nguy...

Đặt mua

5.364.000 đ

MCCB 4P 200A 18kA ABB type A2B

5.364.000 đ

MCCB A2B dạng khối Số cực: 4 Dòng định mức: 200A Dòng ngắn mạch: 18kA Bảo vệ theo nguy...

Đặt mua
Picture of MCCB 4P 200A 25kA ABB type A2C

MCCB 4P 200A 25kA ABB type A2C

MCCB A2C dạng khối Số cực: 4 Dòng định mức: 200A Dòng ngắn mạch: 25kA Bảo vệ theo nguy...

Đặt mua

6.172.000 đ

MCCB 4P 200A 25kA ABB type A2C

6.172.000 đ

MCCB A2C dạng khối Số cực: 4 Dòng định mức: 200A Dòng ngắn mạch: 25kA Bảo vệ theo nguy...

Đặt mua
Picture of MCCB 4P 200A 36kA ABB type A2N

MCCB 4P 200A 36kA ABB type A2N

MCCB A2N dạng khối Số cực:4 Dòng định mức:200A Dòng ngắn mạch: 36kA Bảo vệ theo nguyên...

Đặt mua

6.257.000 đ

MCCB 4P 200A 36kA ABB type A2N

6.257.000 đ

MCCB A2N dạng khối Số cực:4 Dòng định mức:200A Dòng ngắn mạch: 36kA Bảo vệ theo nguyên...

Đặt mua