Products tagged with 'MCCB'

Picture of  MCCB Mitsubishi NF250-SW 4P 250A 30KA

MCCB Mitsubishi NF250-SW 4P 2...

MCCB NF250-SW Số cực: 4P Dòng ngắn mạch AC 400V: 30 kA Dòng định mức: 250A Tiêu chuẩ...

Đặt mua

0 đ

MCCB Mitsubishi NF250-SW 4P 2...

0 đ

MCCB NF250-SW Số cực: 4P Dòng ngắn mạch AC 400V: 30 kA Dòng định mức: 250A Tiêu chuẩ...

Đặt mua
Picture of MCBB T2N,4P,16A,36KA

MCBB T2N,4P,16A,36KA

MCCB tự động dạng khối 1SDA050972R1 Loại: T2N Số cực: 4 Dòng định mức: 16A Dòng ngắn ...

Đặt mua

3.491.000 đ

MCBB T2N,4P,16A,36KA

3.491.000 đ

MCCB tự động dạng khối 1SDA050972R1 Loại: T2N Số cực: 4 Dòng định mức: 16A Dòng ngắn ...

Đặt mua
Picture of MCCB 1P 100A 18kA ABB type A1C

MCCB 1P 100A 18kA ABB type A1C

Mã hàng: 1SDA066495R1 [ ABB ] MCCB A1C dạng khối Số cực 1 Dòng định mức 100A Dòng ngắn...

Đặt mua

1.632.000 đ

MCCB 1P 100A 18kA ABB type A1C

1.632.000 đ

Mã hàng: 1SDA066495R1 [ ABB ] MCCB A1C dạng khối Số cực 1 Dòng định mức 100A Dòng ngắn...

Đặt mua
Picture of MCCB 1P 100A 25kA ABB type A1N

MCCB 1P 100A 25kA ABB type A1N

Mã hàng: 1SDA066695R1 [ ABB ] MCCB A1N dạng khối Số cực 1 Dòng định mức 100A Dòng ngắn...

Đặt mua

1.718.000 đ

MCCB 1P 100A 25kA ABB type A1N

1.718.000 đ

Mã hàng: 1SDA066695R1 [ ABB ] MCCB A1N dạng khối Số cực 1 Dòng định mức 100A Dòng ngắn...

Đặt mua
Picture of MCCB 1P 125A 18kA ABB type A1C

MCCB 1P 125A 18kA ABB type A1C

Mã hàng: 1SDA066496R1 [ ABB ] MCCB A1C dạng khối Số cực 1 Dòng định mức 125A Dòng ngắn...

Đặt mua

1.632.000 đ

MCCB 1P 125A 18kA ABB type A1C

1.632.000 đ

Mã hàng: 1SDA066496R1 [ ABB ] MCCB A1C dạng khối Số cực 1 Dòng định mức 125A Dòng ngắn...

Đặt mua