Products tagged with 'Biến tần Schneider'

Picture of  Biến tần Schneider Altivar 71 -75 kW 3 pha 200...240VAC ATV71HD75M3X

Biến tần Schneider Altivar 71 -75 kW 3 pha 200...240VAC ATV71HD75M3X

Dùng cho mô tơ không đồng bộ từ 0.37kW đến 75kW Ứng dụng: Thang máy, cần cẩu, các hệ thốn...

Đặt mua

224.589.000 đ

Biến tần Schneider Altivar 71...

224.589.000 đ

Dùng cho mô tơ không đồng bộ từ 0.37kW đến 75kW Ứng dụng: Thang máy, cần cẩu, các hệ thốn...

Đặt mua
Picture of Biến tần Schneider  Altivar 312, 1.5 kW, 1 pha 220V

Biến tần Schneider Altivar 312, 1.5 kW, 1 pha 220V

Mã hàng: ATV312HU15M2 [ Schneider ] Biến tần ATV312. Công suất 1.5 kW Nguồn cung cấp: 1 ...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

Biến tần Schneider Altivar 31...

ĐT: 0963 212.935

Mã hàng: ATV312HU15M2 [ Schneider ] Biến tần ATV312. Công suất 1.5 kW Nguồn cung cấp: 1 ...

Đặt mua
Picture of Biến tần schneider  Altivar ATV31H037N4A, 0.37 kW, 3 pha 380V

Biến tần schneider Altivar ATV31H037N4A, 0.37 kW, 3 pha 380V

Mã hàng: ATV31H037N4A [ Schneider ] Biến tần ATV 31 Công suất: 0.37 kW Nguồn cung cấp: ...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

Biến tần schneider Altivar AT...

ĐT: 0963 212.935

Mã hàng: ATV31H037N4A [ Schneider ] Biến tần ATV 31 Công suất: 0.37 kW Nguồn cung cấp: ...

Đặt mua
Picture of Biến tần schneider  Altivar ATV31H055N4A, 0.55 kW, 3 pha 380V

Biến tần schneider Altivar ATV31H055N4A, 0.55 kW, 3 pha 380V

Mã hàng: ATV31H055N4A [ Schneider ] Biến tần ATV 31 Công suất: 0.55 kW Nguồn cung cấp: ...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

Biến tần schneider Altivar AT...

ĐT: 0963 212.935

Mã hàng: ATV31H055N4A [ Schneider ] Biến tần ATV 31 Công suất: 0.55 kW Nguồn cung cấp: ...

Đặt mua
Picture of Biến tần schneider  Altivar ATV31HD15N4A, 15 kW, 3 pha 380V

Biến tần schneider Altivar ATV31HD15N4A, 15 kW, 3 pha 380V

Mã hàng: ATV31HD15N4A [ Schneider ] Biến tần ATV 31 Công suất: 15 kW Nguồn cung cấp: 3 ...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

Biến tần schneider Altivar AT...

ĐT: 0963 212.935

Mã hàng: ATV31HD15N4A [ Schneider ] Biến tần ATV 31 Công suất: 15 kW Nguồn cung cấp: 3 ...

Đặt mua
Picture of Biến tần schneider  Altivar ATV31HU11N4A, 1.1, 3 pha 380V

Biến tần schneider Altivar ATV31HU11N4A, 1.1, 3 pha 380V

Mã hàng: ATV31HU11N4A [ Schneider ] Biến tần ATV 31 Công suất: 1.1 kW Nguồn cung cấp: 3...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

Biến tần schneider Altivar AT...

ĐT: 0963 212.935

Mã hàng: ATV31HU11N4A [ Schneider ] Biến tần ATV 31 Công suất: 1.1 kW Nguồn cung cấp: 3...

Đặt mua
Picture of Biến tần schneider  Altivar ATV31HU15N4A, 1.5 kW, 3 pha 380V

Biến tần schneider Altivar ATV31HU15N4A, 1.5 kW, 3 pha 380V

Mã hàng: ATV31HU15N4A [ Schneider ] Biến tần ATV 31 Công suất: 1.5 kW Nguồn cung cấp: 3...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

Biến tần schneider Altivar AT...

ĐT: 0963 212.935

Mã hàng: ATV31HU15N4A [ Schneider ] Biến tần ATV 31 Công suất: 1.5 kW Nguồn cung cấp: 3...

Đặt mua
Picture of Biến tần schneider  Altivar ATV31HU30N4A, 3.0 kW, 3 pha 380V

Biến tần schneider Altivar ATV31HU30N4A, 3.0 kW, 3 pha 380V

Mã hàng: ATV31HU30N4A [ Schneider ] Biến tần ATV 31 Công suất: 3 kW Nguồn cung cấp: 3 p...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

Biến tần schneider Altivar AT...

ĐT: 0963 212.935

Mã hàng: ATV31HU30N4A [ Schneider ] Biến tần ATV 31 Công suất: 3 kW Nguồn cung cấp: 3 p...

Đặt mua
Picture of Biến tần schneider  Altivar ATV31HU55N4A, 5.5 kW, 3 pha 380V

Biến tần schneider Altivar ATV31HU55N4A, 5.5 kW, 3 pha 380V

Mã hàng: ATV31HU55N4A [ Schneider ] Biến tần ATV 31 Công suất: 5.5 kW Nguồn cung cấp: 3...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

Biến tần schneider Altivar AT...

ĐT: 0963 212.935

Mã hàng: ATV31HU55N4A [ Schneider ] Biến tần ATV 31 Công suất: 5.5 kW Nguồn cung cấp: 3...

Đặt mua
Picture of Biến tần Schneider Altivar 12 - 0.18 kW 1 pha 200...240V ATV12H018M2

Biến tần Schneider Altivar 12 - 0.18 kW 1 pha 200...240V ATV12H018M2

Altivar 12 (Drives with heatsink) For asynchronous motors from 0.18kW to 4kW Power suppl...

Đặt mua

5.369.000 đ

Biến tần Schneider Altivar 12 ...

5.369.000 đ

Altivar 12 (Drives with heatsink) For asynchronous motors from 0.18kW to 4kW Power suppl...

Đặt mua
Picture of Biến tần Schneider Altivar 12 - 0.18 kW 3 pha 200...240V ATV12H018M3

Biến tần Schneider Altivar 12 - 0.18 kW 3 pha 200...240V ATV12H018M3

Altivar 12 (Drives with heatsink) For asynchronous motors from 0.18kW to 4kW Power suppl...

Đặt mua

5.435.000 đ

Biến tần Schneider Altivar 12 ...

5.435.000 đ

Altivar 12 (Drives with heatsink) For asynchronous motors from 0.18kW to 4kW Power suppl...

Đặt mua
Picture of Biến tần Schneider Altivar 12 - 0.18 kW, 1 pha 100...120V ATV12H018F1

Biến tần Schneider Altivar 12 - 0.18 kW, 1 pha 100...120V ATV12H018F1

Altivar 12 (Drives with heatsink) For asynchronous motors from 0.18kW to 4kW Power suppl...

Đặt mua

7.324.000 đ

Biến tần Schneider Altivar 12 ...

7.324.000 đ

Altivar 12 (Drives with heatsink) For asynchronous motors from 0.18kW to 4kW Power suppl...

Đặt mua
Picture of Biến tần Schneider Altivar 12 - 0.37 kW 1 pha 100...120V ATV12H037F1

Biến tần Schneider Altivar 12 - 0.37 kW 1 pha 100...120V ATV12H037F1

Altivar 12 (Drives with heatsink) For asynchronous motors from 0.18kW to 4kW Power suppl...

Đặt mua

5.688.000 đ

Biến tần Schneider Altivar 12 ...

5.688.000 đ

Altivar 12 (Drives with heatsink) For asynchronous motors from 0.18kW to 4kW Power suppl...

Đặt mua
Picture of Biến tần Schneider Altivar 12 - 0.37 kW 1 pha 200...240V ATV12H037M2

Biến tần Schneider Altivar 12 - 0.37 kW 1 pha 200...240V ATV12H037M2

Altivar 12 (Drives with heatsink) For asynchronous motors from 0.18kW to 4kW Power suppl...

Đặt mua

5.288.000 đ

Biến tần Schneider Altivar 12 ...

5.288.000 đ

Altivar 12 (Drives with heatsink) For asynchronous motors from 0.18kW to 4kW Power suppl...

Đặt mua
Picture of Biến tần Schneider Altivar 12 - 0.37 kW 3 pha 200...240V ATV12H037M3

Biến tần Schneider Altivar 12 - 0.37 kW 3 pha 200...240V ATV12H037M3

Altivar 12 (Drives with heatsink) For asynchronous motors from 0.18kW to 4kW Power suppl...

Đặt mua

5.988.000 đ

Biến tần Schneider Altivar 12 ...

5.988.000 đ

Altivar 12 (Drives with heatsink) For asynchronous motors from 0.18kW to 4kW Power suppl...

Đặt mua
Picture of Biến tần Schneider Altivar 12 - 0.55 kW 1 pha 200...240V ATV12H055M2

Biến tần Schneider Altivar 12 - 0.55 kW 1 pha 200...240V ATV12H055M2

Altivar 12 (Drives with heatsink) For asynchronous motors from 0.18kW to 4kW Power suppl...

Đặt mua

5.848.000 đ

Biến tần Schneider Altivar 12 ...

5.848.000 đ

Altivar 12 (Drives with heatsink) For asynchronous motors from 0.18kW to 4kW Power suppl...

Đặt mua
Picture of Biến tần Schneider Altivar 12 - 0.75 kW 1 pha 100...120V ATV12H075F1

Biến tần Schneider Altivar 12 - 0.75 kW 1 pha 100...120V ATV12H075F1

Altivar 12 (Drives with heatsink) For asynchronous motors from 0.18kW to 4kW Power suppl...

Đặt mua

12.333.000 đ

Biến tần Schneider Altivar 12 ...

12.333.000 đ

Altivar 12 (Drives with heatsink) For asynchronous motors from 0.18kW to 4kW Power suppl...

Đặt mua
Picture of Biến tần Schneider Altivar 12 - 0.75 kW 1 pha 200...240V ATV12H075M2

Biến tần Schneider Altivar 12 - 0.75 kW 1 pha 200...240V ATV12H075M2

Altivar 12 (Drives with heatsink) For asynchronous motors from 0.18kW to 4kW Power suppl...

Đặt mua

6.081.000 đ

Biến tần Schneider Altivar 12 ...

6.081.000 đ

Altivar 12 (Drives with heatsink) For asynchronous motors from 0.18kW to 4kW Power suppl...

Đặt mua
Picture of Biến tần Schneider Altivar 12 - 0.75 kW 3 pha 200...240V ATV12H075M3

Biến tần Schneider Altivar 12 - 0.75 kW 3 pha 200...240V ATV12H075M3

Altivar 12 (Drives with heatsink) For asynchronous motors from 0.18kW to 4kW Power suppl...

Đặt mua

6.704.000 đ

Biến tần Schneider Altivar 12 ...

6.704.000 đ

Altivar 12 (Drives with heatsink) For asynchronous motors from 0.18kW to 4kW Power suppl...

Đặt mua
Picture of Biến tần Schneider Altivar 12 - 1.5 kW 3 pha 200...240V ATV12HU15M3

Biến tần Schneider Altivar 12 - 1.5 kW 3 pha 200...240V ATV12HU15M3

Altivar 12 (Drives with heatsink) For asynchronous motors from 0.18kW to 4kW Power suppl...

Đặt mua

9.021.000 đ

Biến tần Schneider Altivar 12 ...

9.021.000 đ

Altivar 12 (Drives with heatsink) For asynchronous motors from 0.18kW to 4kW Power suppl...

Đặt mua
Picture of Biến tần Schneider Altivar 12 - 2.2 kW 1 pha 200...240V ATV12HU22M2

Biến tần Schneider Altivar 12 - 2.2 kW 1 pha 200...240V ATV12HU22M2

Altivar 12 (Drives with heatsink) For asynchronous motors from 0.18kW to 4kW Power suppl...

Đặt mua

9.377.000 đ

Biến tần Schneider Altivar 12 ...

9.377.000 đ

Altivar 12 (Drives with heatsink) For asynchronous motors from 0.18kW to 4kW Power suppl...

Đặt mua
Picture of Biến tần Schneider Altivar 12 - 2.2 kW 3 pha 200...240V ATV12HU22M3

Biến tần Schneider Altivar 12 - 2.2 kW 3 pha 200...240V ATV12HU22M3

Altivar 12 (Drives with heatsink) For asynchronous motors from 0.18kW to 4kW Power suppl...

Đặt mua

11.364.000 đ

Biến tần Schneider Altivar 12 ...

11.364.000 đ

Altivar 12 (Drives with heatsink) For asynchronous motors from 0.18kW to 4kW Power suppl...

Đặt mua
Picture of Biến tần Schneider Altivar 12 - 3 kW 3 pha 200...240V ATV12HU30M3

Biến tần Schneider Altivar 12 - 3 kW 3 pha 200...240V ATV12HU30M3

Altivar 12 (Drives with heatsink) For asynchronous motors from 0.18kW to 4kW Power suppl...

Đặt mua

12.653.000 đ

Biến tần Schneider Altivar 12 ...

12.653.000 đ

Altivar 12 (Drives with heatsink) For asynchronous motors from 0.18kW to 4kW Power suppl...

Đặt mua
Picture of Biến tần Schneider Altivar 12 - 3 kW 3 pha 200...240V ATV12HU40M3

Biến tần Schneider Altivar 12 - 3 kW 3 pha 200...240V ATV12HU40M3

Altivar 12 (Drives with heatsink) For asynchronous motors from 0.18kW to 4kW Power suppl...

Đặt mua

0 đ

Biến tần Schneider Altivar 12 ...

0 đ

Altivar 12 (Drives with heatsink) For asynchronous motors from 0.18kW to 4kW Power suppl...

Đặt mua
Picture of Biến tần Schneider Altivar 212 - 0.75 kW 3 pha 200...240V  ATV212H075M3X

Biến tần Schneider Altivar 212 - 0.75 kW 3 pha 200...240V ATV212H075M3X

Dùng cho mô tơ không đồng bộ từ 0.75kW đến 75kW Ứng dụng: thông gió, bơm, quạt trong hệ t...

Đặt mua

11.874.000 đ

Biến tần Schneider Altivar 212...

11.874.000 đ

Dùng cho mô tơ không đồng bộ từ 0.75kW đến 75kW Ứng dụng: thông gió, bơm, quạt trong hệ t...

Đặt mua
Picture of Biến tần Schneider Altivar 212 - 0.75 kW 3 pha 380...480V ATV212H075N4

Biến tần Schneider Altivar 212 - 0.75 kW 3 pha 380...480V ATV212H075N4

Dùng cho mô tơ không đồng bộ từ 0.75kW đến 75kW Ứng dụng: thông gió, bơm, quạt trong hệ t...

Đặt mua

7.257.000 đ

Biến tần Schneider Altivar 212...

7.257.000 đ

Dùng cho mô tơ không đồng bộ từ 0.75kW đến 75kW Ứng dụng: thông gió, bơm, quạt trong hệ t...

Đặt mua
Picture of Biến tần Schneider Altivar 212 - 0.75 kW 3 pha 380...480V ATV212W075N4

Biến tần Schneider Altivar 212 - 0.75 kW 3 pha 380...480V ATV212W075N4

Dùng cho mô tơ không đồng bộ từ 0.75kW đến 75kW Ứng dụng: thông gió, bơm, quạt trong hệ t...

Đặt mua

14.050.000 đ

Biến tần Schneider Altivar 212...

14.050.000 đ

Dùng cho mô tơ không đồng bộ từ 0.75kW đến 75kW Ứng dụng: thông gió, bơm, quạt trong hệ t...

Đặt mua
Picture of Biến tần Schneider Altivar 212 - 1.5 kW 3 pha 200...240V ATV212HU15M3X

Biến tần Schneider Altivar 212 - 1.5 kW 3 pha 200...240V ATV212HU15M3X

Dùng cho mô tơ không đồng bộ từ 0.75kW đến 75kW Ứng dụng: thông gió, bơm, quạt trong hệ t...

Đặt mua

14.082.000 đ

Biến tần Schneider Altivar 212...

14.082.000 đ

Dùng cho mô tơ không đồng bộ từ 0.75kW đến 75kW Ứng dụng: thông gió, bơm, quạt trong hệ t...

Đặt mua
Picture of Biến tần Schneider Altivar 212 - 1.5 kW 3 pha 380...400V ATV212HU15N4

Biến tần Schneider Altivar 212 - 1.5 kW 3 pha 380...400V ATV212HU15N4

Dùng cho mô tơ không đồng bộ từ 0.75kW đến 75kW Ứng dụng: thông gió, bơm, quạt trong hệ t...

Đặt mua

8.401.000 đ

Biến tần Schneider Altivar 212...

8.401.000 đ

Dùng cho mô tơ không đồng bộ từ 0.75kW đến 75kW Ứng dụng: thông gió, bơm, quạt trong hệ t...

Đặt mua
Picture of Biến tần Schneider Altivar 212 - 1.5 kW 3 pha 380...480V ATV212WU15N4

Biến tần Schneider Altivar 212 - 1.5 kW 3 pha 380...480V ATV212WU15N4

Dùng cho mô tơ không đồng bộ từ 0.75kW đến 75kW Ứng dụng: thông gió, bơm, quạt trong hệ t...

Đặt mua

16.264.000 đ

Biến tần Schneider Altivar 212...

16.264.000 đ

Dùng cho mô tơ không đồng bộ từ 0.75kW đến 75kW Ứng dụng: thông gió, bơm, quạt trong hệ t...

Đặt mua
Picture of Biến tần Schneider Altivar 212 - 11 kW 3 pha 200...240V ATV212HD11M3X

Biến tần Schneider Altivar 212 - 11 kW 3 pha 200...240V ATV212HD11M3X

Dùng cho mô tơ không đồng bộ từ 0.75kW đến 75kW Ứng dụng: thông gió, bơm, quạt trong hệ t...

Đặt mua

32.403.000 đ

Biến tần Schneider Altivar 212...

32.403.000 đ

Dùng cho mô tơ không đồng bộ từ 0.75kW đến 75kW Ứng dụng: thông gió, bơm, quạt trong hệ t...

Đặt mua
Picture of Biến tần Schneider Altivar 212 - 11 kW 3 pha 380...480V ATV212HD11N4

Biến tần Schneider Altivar 212 - 11 kW 3 pha 380...480V ATV212HD11N4

Dùng cho mô tơ không đồng bộ từ 0.75kW đến 75kW Ứng dụng: thông gió, bơm, quạt trong hệ t...

Đặt mua

22.255.000 đ

Biến tần Schneider Altivar 212...

22.255.000 đ

Dùng cho mô tơ không đồng bộ từ 0.75kW đến 75kW Ứng dụng: thông gió, bơm, quạt trong hệ t...

Đặt mua
Picture of Biến tần Schneider Altivar 212 - 11 kW 3 pha 380...480V ATV212WD11N4

Biến tần Schneider Altivar 212 - 11 kW 3 pha 380...480V ATV212WD11N4

Dùng cho mô tơ không đồng bộ từ 0.75kW đến 75kW Ứng dụng: thông gió, bơm, quạt trong hệ t...

Đặt mua

52.082.000 đ

Biến tần Schneider Altivar 212...

52.082.000 đ

Dùng cho mô tơ không đồng bộ từ 0.75kW đến 75kW Ứng dụng: thông gió, bơm, quạt trong hệ t...

Đặt mua
Picture of Biến tần Schneider Altivar 212 - 15 kW 3 pha 200...240V ATV212HD15M3X

Biến tần Schneider Altivar 212 - 15 kW 3 pha 200...240V ATV212HD15M3X

Dùng cho mô tơ không đồng bộ từ 0.75kW đến 75kW Ứng dụng: thông gió, bơm, quạt trong hệ t...

Đặt mua

39.194.000 đ

Biến tần Schneider Altivar 212...

39.194.000 đ

Dùng cho mô tơ không đồng bộ từ 0.75kW đến 75kW Ứng dụng: thông gió, bơm, quạt trong hệ t...

Đặt mua
Picture of Biến tần Schneider Altivar 212 - 15 kW 3 pha 380...480V ATV212HD15N4

Biến tần Schneider Altivar 212 - 15 kW 3 pha 380...480V ATV212HD15N4

Dùng cho mô tơ không đồng bộ từ 0.75kW đến 75kW Ứng dụng: thông gió, bơm, quạt trong hệ t...

Đặt mua

21.214.000 đ

Biến tần Schneider Altivar 212...

21.214.000 đ

Dùng cho mô tơ không đồng bộ từ 0.75kW đến 75kW Ứng dụng: thông gió, bơm, quạt trong hệ t...

Đặt mua
Picture of Biến tần Schneider Altivar 212 - 11 kW 3 pha 380...480V ATV212WD11N4

Biến tần Schneider Altivar 212 - 11 kW 3 pha 380...480V ATV212WD11N4

Dùng cho mô tơ không đồng bộ từ 0.75kW đến 75kW Ứng dụng: thông gió, bơm, quạt trong hệ t...

Đặt mua

58.034.000 đ

Biến tần Schneider Altivar 212...

58.034.000 đ

Dùng cho mô tơ không đồng bộ từ 0.75kW đến 75kW Ứng dụng: thông gió, bơm, quạt trong hệ t...

Đặt mua
Picture of Biến tần Schneider Altivar 212 - 18.5 kW 3 pha 200...240V ATV212HD18M3X

Biến tần Schneider Altivar 212 - 18.5 kW 3 pha 200...240V ATV212HD18M3X

Dùng cho mô tơ không đồng bộ từ 0.75kW đến 75kW Ứng dụng: thông gió, bơm, quạt trong hệ t...

Đặt mua

73.399.000 đ

Biến tần Schneider Altivar 212...

73.399.000 đ

Dùng cho mô tơ không đồng bộ từ 0.75kW đến 75kW Ứng dụng: thông gió, bơm, quạt trong hệ t...

Đặt mua
Picture of Biến tần Schneider Altivar 212 - 18.5 kW 3 pha 380...480V ATV212HD18N4

Biến tần Schneider Altivar 212 - 18.5 kW 3 pha 380...480V ATV212HD18N4

Dùng cho mô tơ không đồng bộ từ 0.75kW đến 75kW Ứng dụng: thông gió, bơm, quạt trong hệ t...

Đặt mua

43.486.000 đ

Biến tần Schneider Altivar 212...

43.486.000 đ

Dùng cho mô tơ không đồng bộ từ 0.75kW đến 75kW Ứng dụng: thông gió, bơm, quạt trong hệ t...

Đặt mua
Picture of Biến tần Schneider Altivar 212 - 11 kW 3 pha 380...480V ATV212WD11N4

Biến tần Schneider Altivar 212 - 11 kW 3 pha 380...480V ATV212WD11N4

Dùng cho mô tơ không đồng bộ từ 0.75kW đến 75kW Ứng dụng: thông gió, bơm, quạt trong hệ t...

Đặt mua

74.404.000 đ

Biến tần Schneider Altivar 212...

74.404.000 đ

Dùng cho mô tơ không đồng bộ từ 0.75kW đến 75kW Ứng dụng: thông gió, bơm, quạt trong hệ t...

Đặt mua
Picture of Biến tần Schneider Altivar 212 - 2.2 kW 3 pha 200...240V ATV212HU22M3X

Biến tần Schneider Altivar 212 - 2.2 kW 3 pha 200...240V ATV212HU22M3X

Dùng cho mô tơ không đồng bộ từ 0.75kW đến 75kW Ứng dụng: thông gió, bơm, quạt trong hệ t...

Đặt mua

15.837.000 đ

Biến tần Schneider Altivar 212...

15.837.000 đ

Dùng cho mô tơ không đồng bộ từ 0.75kW đến 75kW Ứng dụng: thông gió, bơm, quạt trong hệ t...

Đặt mua
Picture of Biến tần Schneider Altivar 212 - 2.2 kW 3 pha 380...480V ATV212HU22N4

Biến tần Schneider Altivar 212 - 2.2 kW 3 pha 380...480V ATV212HU22N4

Dùng cho mô tơ không đồng bộ từ 0.75kW đến 75kW Ứng dụng: thông gió, bơm, quạt trong hệ t...

Đặt mua

9.702.000 đ

Biến tần Schneider Altivar 212...

9.702.000 đ

Dùng cho mô tơ không đồng bộ từ 0.75kW đến 75kW Ứng dụng: thông gió, bơm, quạt trong hệ t...

Đặt mua
Picture of Biến tần Schneider Altivar 212 - 2.2 kW 3 pha 380...480V ATV212WU22N4

Biến tần Schneider Altivar 212 - 2.2 kW 3 pha 380...480V ATV212WU22N4

Dùng cho mô tơ không đồng bộ từ 0.75kW đến 75kW Ứng dụng: thông gió, bơm, quạt trong hệ t...

Đặt mua

18.782.000 đ

Biến tần Schneider Altivar 212...

18.782.000 đ

Dùng cho mô tơ không đồng bộ từ 0.75kW đến 75kW Ứng dụng: thông gió, bơm, quạt trong hệ t...

Đặt mua
Picture of Biến tần Schneider Altivar 212 - 22 kW 3 pha 200...240V ATV212HD22M3X

Biến tần Schneider Altivar 212 - 22 kW 3 pha 200...240V ATV212HD22M3X

Dùng cho mô tơ không đồng bộ từ 0.75kW đến 75kW Ứng dụng: thông gió, bơm, quạt trong hệ t...

Đặt mua

57.862.000 đ

Biến tần Schneider Altivar 212...

57.862.000 đ

Dùng cho mô tơ không đồng bộ từ 0.75kW đến 75kW Ứng dụng: thông gió, bơm, quạt trong hệ t...

Đặt mua
Picture of Biến tần Schneider Altivar 212 - 22 kW 3 pha 380...480V ATV212HD22N4

Biến tần Schneider Altivar 212 - 22 kW 3 pha 380...480V ATV212HD22N4

Dùng cho mô tơ không đồng bộ từ 0.75kW đến 75kW Ứng dụng: thông gió, bơm, quạt trong hệ t...

Đặt mua

40.660.000 đ

Biến tần Schneider Altivar 212...

40.660.000 đ

Dùng cho mô tơ không đồng bộ từ 0.75kW đến 75kW Ứng dụng: thông gió, bơm, quạt trong hệ t...

Đặt mua
Picture of Biến tần Schneider Altivar 212 - 22 kW 3 pha 380...480V ATV212WD22N4

Biến tần Schneider Altivar 212 - 22 kW 3 pha 380...480V ATV212WD22N4

Dùng cho mô tơ không đồng bộ từ 0.75kW đến 75kW Ứng dụng: thông gió, bơm, quạt trong hệ t...

Đặt mua

89.283.000 đ

Biến tần Schneider Altivar 212...

89.283.000 đ

Dùng cho mô tơ không đồng bộ từ 0.75kW đến 75kW Ứng dụng: thông gió, bơm, quạt trong hệ t...

Đặt mua
Picture of Biến tần Schneider Altivar 212 - 3 kW 3 pha 200...240V ATV212HU30M3X

Biến tần Schneider Altivar 212 - 3 kW 3 pha 200...240V ATV212HU30M3X

Dùng cho mô tơ không đồng bộ từ 0.75kW đến 75kW Ứng dụng: thông gió, bơm, quạt trong hệ t...

Đặt mua

18.145.000 đ

Biến tần Schneider Altivar 212...

18.145.000 đ

Dùng cho mô tơ không đồng bộ từ 0.75kW đến 75kW Ứng dụng: thông gió, bơm, quạt trong hệ t...

Đặt mua
Picture of Biến tần Schneider Altivar 212 - 3 kW 3 pha 380...480V ATV212HU30N4

Biến tần Schneider Altivar 212 - 3 kW 3 pha 380...480V ATV212HU30N4

Dùng cho mô tơ không đồng bộ từ 0.75kW đến 75kW Ứng dụng: thông gió, bơm, quạt trong hệ t...

Đặt mua

15.000.000 đ

Biến tần Schneider Altivar 212...

15.000.000 đ

Dùng cho mô tơ không đồng bộ từ 0.75kW đến 75kW Ứng dụng: thông gió, bơm, quạt trong hệ t...

Đặt mua