Products tagged with 'Motor TECO'

Picture of  Motor TECO hạ thế ba pha phòng chống cháy nổ (D2G4) 0.75 kW 2pole

Motor TECO hạ thế ba pha phòng chống cháy nổ (D2G4) 0.75 kW 2pole

Motor lồng sóc BEML (Môtơ chân đế) Cách điện cấp độ F Chịu nhiệt cấp độ B hệ,50Hz/220V

Đặt mua

11.780.000 đ

Motor TECO hạ thế ba pha phòn...

11.780.000 đ

Motor lồng sóc BEML (Môtơ chân đế) Cách điện cấp độ F Chịu nhiệt cấp độ B hệ,50Hz/220V

Đặt mua
Picture of  Motor TECO hạ thế ba pha phòng chống cháy nổ (D2G4) 7.5 kW 2 pole

Motor TECO hạ thế ba pha phòng chống cháy nổ (D2G4) 7.5 kW 2 pole

Motor lồng sóc BEML (Môtơ chân đế) Cách điện cấp độ F Chịu nhiệt cấp độ B hệ,50Hz/220V

Đặt mua

33.200.000 đ

Motor TECO hạ thế ba pha phòn...

33.200.000 đ

Motor lồng sóc BEML (Môtơ chân đế) Cách điện cấp độ F Chịu nhiệt cấp độ B hệ,50Hz/220V

Đặt mua
Picture of  Motor TECO hạ thế ba pha phòng chống cháy nổ (D2G4) 7.5 kW 6 pole

Motor TECO hạ thế ba pha phòng chống cháy nổ (D2G4) 7.5 kW 6 pole

Motor lồng sóc BEML (Môtơ chân đế) Cách điện cấp độ F Chịu nhiệt cấp độ B hệ,50Hz/220V

Đặt mua

45.950.000 đ

Motor TECO hạ thế ba pha phòn...

45.950.000 đ

Motor lồng sóc BEML (Môtơ chân đế) Cách điện cấp độ F Chịu nhiệt cấp độ B hệ,50Hz/220V

Đặt mua
Picture of  Motor TECO hạ thế ba pha phòng nổ an toàn 0.75 kW  2pole

Motor TECO hạ thế ba pha phòng nổ an toàn 0.75 kW 2pole

Motor lồng sóc kín AEEBXA (Môtơ chân đế),AEVBXA (Motơ mặt bích), hệ(IP55)

Đặt mua

4.110.000 đ

Motor TECO hạ thế ba pha phòn...

4.110.000 đ

Motor lồng sóc kín AEEBXA (Môtơ chân đế),AEVBXA (Motơ mặt bích), hệ(IP55)

Đặt mua
Picture of  Motor TECO hạ thế ba pha phòng nổ an toàn 1.5 kW 6 pole

Motor TECO hạ thế ba pha phòng nổ an toàn 1.5 kW 6 pole

Motor lồng sóc kín AEEBXA (Môtơ chân đế),AEVBXA (Motơ mặt bích), hệ(IP55)

Đặt mua

7.390.000 đ

Motor TECO hạ thế ba pha phòn...

7.390.000 đ

Motor lồng sóc kín AEEBXA (Môtơ chân đế),AEVBXA (Motơ mặt bích), hệ(IP55)

Đặt mua
Picture of  Motor TECO hạ thế ba pha phòng nổ an toàn 5.5 kW 2 pole

Motor TECO hạ thế ba pha phòng nổ an toàn 5.5 kW 2 pole

Motor lồng sóc kín AEEBXA (Môtơ chân đế),AEVBXA (Motơ mặt bích), hệ(IP55)

Đặt mua

13.590.000 đ

Motor TECO hạ thế ba pha phòn...

13.590.000 đ

Motor lồng sóc kín AEEBXA (Môtơ chân đế),AEVBXA (Motơ mặt bích), hệ(IP55)

Đặt mua
Picture of Motor TECO hạ thế một pha 0.75 kW 4 pole

Motor TECO hạ thế một pha 0.75 kW 4 pole

Motor lồng sóc BEML (Môtơ chân đế) Cách điện cấp độ F Chịu nhiệt cấp độ B hệ,50Hz/220V

Đặt mua

3.110.000 đ

Motor TECO hạ thế một pha 0.75...

3.110.000 đ

Motor lồng sóc BEML (Môtơ chân đế) Cách điện cấp độ F Chịu nhiệt cấp độ B hệ,50Hz/220V

Đặt mua
Picture of Motor TECO hạ thế ba pha phòng chống cháy nổ (D2G4) 0.75 kW 4 pole

Motor TECO hạ thế ba pha phòng chống cháy nổ (D2G4) 0.75 kW 4 pole

Motor lồng sóc BEML (Môtơ chân đế) Cách điện cấp độ F Chịu nhiệt cấp độ B hệ,50Hz/220V

Đặt mua

11.780.000 đ

Motor TECO hạ thế ba pha phòng...

11.780.000 đ

Motor lồng sóc BEML (Môtơ chân đế) Cách điện cấp độ F Chịu nhiệt cấp độ B hệ,50Hz/220V

Đặt mua
Picture of Motor TECO hạ thế ba pha phòng chống cháy nổ (D2G4) 1.5 kW 2 pole

Motor TECO hạ thế ba pha phòng chống cháy nổ (D2G4) 1.5 kW 2 pole

Motor lồng sóc BEML (Môtơ chân đế) Cách điện cấp độ F Chịu nhiệt cấp độ B hệ,50Hz/220V

Đặt mua

13.860.000 đ

Motor TECO hạ thế ba pha phòng...

13.860.000 đ

Motor lồng sóc BEML (Môtơ chân đế) Cách điện cấp độ F Chịu nhiệt cấp độ B hệ,50Hz/220V

Đặt mua
Picture of Motor TECO hạ thế ba pha phòng chống cháy nổ (D2G4) 2.2 kW 2pole

Motor TECO hạ thế ba pha phòng chống cháy nổ (D2G4) 2.2 kW 2pole

Motor lồng sóc BEML (Môtơ chân đế) Cách điện cấp độ F Chịu nhiệt cấp độ B hệ,50Hz/220V

Đặt mua

15.590.000 đ

Motor TECO hạ thế ba pha phòng...

15.590.000 đ

Motor lồng sóc BEML (Môtơ chân đế) Cách điện cấp độ F Chịu nhiệt cấp độ B hệ,50Hz/220V

Đặt mua
Picture of Motor TECO hạ thế ba pha phòng chống cháy nổ (D2G4) 2.2 kW 4 pole

Motor TECO hạ thế ba pha phòng chống cháy nổ (D2G4) 2.2 kW 4 pole

Motor lồng sóc BEML (Môtơ chân đế) Cách điện cấp độ F Chịu nhiệt cấp độ B hệ,50Hz/220V

Đặt mua

15.590.000 đ

Motor TECO hạ thế ba pha phòng...

15.590.000 đ

Motor lồng sóc BEML (Môtơ chân đế) Cách điện cấp độ F Chịu nhiệt cấp độ B hệ,50Hz/220V

Đặt mua
Picture of Motor TECO hạ thế ba pha phòng chống cháy nổ (D2G4) 2.2 kW 6 pole

Motor TECO hạ thế ba pha phòng chống cháy nổ (D2G4) 2.2 kW 6 pole

Motor lồng sóc BEML (Môtơ chân đế) Cách điện cấp độ F Chịu nhiệt cấp độ B hệ,50Hz/220V

Đặt mua

15.590.000 đ

Motor TECO hạ thế ba pha phòng...

15.590.000 đ

Motor lồng sóc BEML (Môtơ chân đế) Cách điện cấp độ F Chịu nhiệt cấp độ B hệ,50Hz/220V

Đặt mua
Picture of Motor TECO hạ thế ba pha phòng chống cháy nổ (D2G4) 3.7 kW 2 pole

Motor TECO hạ thế ba pha phòng chống cháy nổ (D2G4) 3.7 kW 2 pole

Motor lồng sóc BEML (Môtơ chân đế) Cách điện cấp độ F Chịu nhiệt cấp độ B hệ,50Hz/220V

Đặt mua

18.240.000 đ

Motor TECO hạ thế ba pha phòng...

18.240.000 đ

Motor lồng sóc BEML (Môtơ chân đế) Cách điện cấp độ F Chịu nhiệt cấp độ B hệ,50Hz/220V

Đặt mua
Picture of Motor TECO hạ thế ba pha phòng chống cháy nổ (D2G4) 3.7 kW 6 pole

Motor TECO hạ thế ba pha phòng chống cháy nổ (D2G4) 3.7 kW 6 pole

Motor lồng sóc BEML (Môtơ chân đế) Cách điện cấp độ F Chịu nhiệt cấp độ B hệ,50Hz/220V

Đặt mua

25.410.000 đ

Motor TECO hạ thế ba pha phòng...

25.410.000 đ

Motor lồng sóc BEML (Môtơ chân đế) Cách điện cấp độ F Chịu nhiệt cấp độ B hệ,50Hz/220V

Đặt mua
Picture of Motor TECO hạ thế ba pha phòng chống cháy nổ (D2G4) 5.5 kW 2 pole

Motor TECO hạ thế ba pha phòng chống cháy nổ (D2G4) 5.5 kW 2 pole

Motor lồng sóc BEML (Môtơ chân đế) Cách điện cấp độ F Chịu nhiệt cấp độ B hệ,50Hz/220V

Đặt mua

25.980.000 đ

Motor TECO hạ thế ba pha phòng...

25.980.000 đ

Motor lồng sóc BEML (Môtơ chân đế) Cách điện cấp độ F Chịu nhiệt cấp độ B hệ,50Hz/220V

Đặt mua
Picture of Motor TECO hạ thế ba pha phòng chống cháy nổ (D2G4) 5.5 kW 6 pole

Motor TECO hạ thế ba pha phòng chống cháy nổ (D2G4) 5.5 kW 6 pole

Motor lồng sóc BEML (Môtơ chân đế) Cách điện cấp độ F Chịu nhiệt cấp độ B hệ,50Hz/220V

Đặt mua

28.870.000 đ

Motor TECO hạ thế ba pha phòng...

28.870.000 đ

Motor lồng sóc BEML (Môtơ chân đế) Cách điện cấp độ F Chịu nhiệt cấp độ B hệ,50Hz/220V

Đặt mua
Picture of Motor TECO hạ thế ba pha phòng chống cháy nổ (D2G4) 7.5 kW 4 pole

Motor TECO hạ thế ba pha phòng chống cháy nổ (D2G4) 7.5 kW 4 pole

Motor lồng sóc BEML (Môtơ chân đế) Cách điện cấp độ F Chịu nhiệt cấp độ B hệ,50Hz/220V

Đặt mua

33.200.000 đ

Motor TECO hạ thế ba pha phòng...

33.200.000 đ

Motor lồng sóc BEML (Môtơ chân đế) Cách điện cấp độ F Chịu nhiệt cấp độ B hệ,50Hz/220V

Đặt mua
Picture of Motor TECO hạ thế ba pha phòng nổ an toàn 0.37 kW 2pole

Motor TECO hạ thế ba pha phòng nổ an toàn 0.37 kW 2pole

Motor lồng sóc kín AEEBXA (Môtơ chân đế),AEVBXA (Motơ mặt bích), hệ(IP55)

Đặt mua

3.830.000 đ

Motor TECO hạ thế ba pha phòng...

3.830.000 đ

Motor lồng sóc kín AEEBXA (Môtơ chân đế),AEVBXA (Motơ mặt bích), hệ(IP55)

Đặt mua
Picture of Motor TECO hạ thế ba pha phòng nổ an toàn 0.37 kW 4 pole

Motor TECO hạ thế ba pha phòng nổ an toàn 0.37 kW 4 pole

Motor lồng sóc kín AEEBXA (Môtơ chân đế),AEVBXA (Motơ mặt bích), hệ(IP55)

Đặt mua

3.830.000 đ

Motor TECO hạ thế ba pha phòng...

3.830.000 đ

Motor lồng sóc kín AEEBXA (Môtơ chân đế),AEVBXA (Motơ mặt bích), hệ(IP55)

Đặt mua
Picture of Motor TECO hạ thế ba pha phòng nổ an toàn 0.37 kW 6 pole

Motor TECO hạ thế ba pha phòng nổ an toàn 0.37 kW 6 pole

Motor lồng sóc kín AEEBXA (Môtơ chân đế),AEVBXA (Motơ mặt bích), hệ(IP55)

Đặt mua

4.440.000 đ

Motor TECO hạ thế ba pha phòng...

4.440.000 đ

Motor lồng sóc kín AEEBXA (Môtơ chân đế),AEVBXA (Motơ mặt bích), hệ(IP55)

Đặt mua
Picture of Motor TECO hạ thế ba pha phòng nổ an toàn 0.75 kW 4 pole

Motor TECO hạ thế ba pha phòng nổ an toàn 0.75 kW 4 pole

Motor lồng sóc kín AEEBXA (Môtơ chân đế),AEVBXA (Motơ mặt bích), hệ(IP55)

Đặt mua

4.110.000 đ

Motor TECO hạ thế ba pha phòng...

4.110.000 đ

Motor lồng sóc kín AEEBXA (Môtơ chân đế),AEVBXA (Motơ mặt bích), hệ(IP55)

Đặt mua
Picture of Motor TECO hạ thế ba pha phòng nổ an toàn 0.75 kW 6 pole

Motor TECO hạ thế ba pha phòng nổ an toàn 0.75 kW 6 pole

Motor lồng sóc kín AEEBXA (Môtơ chân đế),AEVBXA (Motơ mặt bích), hệ(IP55)

Đặt mua

5.180.000 đ

Motor TECO hạ thế ba pha phòng...

5.180.000 đ

Motor lồng sóc kín AEEBXA (Môtơ chân đế),AEVBXA (Motơ mặt bích), hệ(IP55)

Đặt mua
Picture of Motor TECO hạ thế ba pha phòng nổ an toàn 11 kW 2 pole

Motor TECO hạ thế ba pha phòng nổ an toàn 11 kW 2 pole

Motor lồng sóc kín AEEBXA (Môtơ chân đế),AEVBXA (Motơ mặt bích), hệ(IP55)

Đặt mua

23.350.000 đ

Motor TECO hạ thế ba pha phòng...

23.350.000 đ

Motor lồng sóc kín AEEBXA (Môtơ chân đế),AEVBXA (Motơ mặt bích), hệ(IP55)

Đặt mua
Picture of Motor TECO hạ thế ba pha phòng nổ an toàn 11 kW 4 pole

Motor TECO hạ thế ba pha phòng nổ an toàn 11 kW 4 pole

Motor lồng sóc kín AEEBXA (Môtơ chân đế),AEVBXA (Motơ mặt bích), hệ(IP55)

Đặt mua

23.350.000 đ

Motor TECO hạ thế ba pha phòng...

23.350.000 đ

Motor lồng sóc kín AEEBXA (Môtơ chân đế),AEVBXA (Motơ mặt bích), hệ(IP55)

Đặt mua
Picture of Motor TECO hạ thế ba pha phòng nổ an toàn 11 kW 6 pole

Motor TECO hạ thế ba pha phòng nổ an toàn 11 kW 6 pole

Motor lồng sóc kín AEEBXA (Môtơ chân đế),AEVBXA (Motơ mặt bích), hệ(IP55)

Đặt mua

36.810.000 đ

Motor TECO hạ thế ba pha phòng...

36.810.000 đ

Motor lồng sóc kín AEEBXA (Môtơ chân đế),AEVBXA (Motơ mặt bích), hệ(IP55)

Đặt mua
Picture of Motor TECO hạ thế ba pha phòng nổ an toàn 15 kW 2 pole

Motor TECO hạ thế ba pha phòng nổ an toàn 15 kW 2 pole

Motor lồng sóc kín AEEBXA (Môtơ chân đế),AEVBXA (Motơ mặt bích), hệ(IP55)

Đặt mua

26.290.000 đ

Motor TECO hạ thế ba pha phòng...

26.290.000 đ

Motor lồng sóc kín AEEBXA (Môtơ chân đế),AEVBXA (Motơ mặt bích), hệ(IP55)

Đặt mua
Picture of Motor TECO hạ thế ba pha phòng nổ an toàn 15 kW 4 pole

Motor TECO hạ thế ba pha phòng nổ an toàn 15 kW 4 pole

Motor lồng sóc kín AEEBXA (Môtơ chân đế),AEVBXA (Motơ mặt bích), hệ(IP55)

Đặt mua

26.290.000 đ

Motor TECO hạ thế ba pha phòng...

26.290.000 đ

Motor lồng sóc kín AEEBXA (Môtơ chân đế),AEVBXA (Motơ mặt bích), hệ(IP55)

Đặt mua
Picture of Motor TECO hạ thế ba pha phòng nổ an toàn 15 kW 6 pole

Motor TECO hạ thế ba pha phòng nổ an toàn 15 kW 6 pole

Motor lồng sóc kín AEEBXA (Môtơ chân đế),AEVBXA (Motơ mặt bích), hệ(IP55)

Đặt mua

42.940.000 đ

Motor TECO hạ thế ba pha phòng...

42.940.000 đ

Motor lồng sóc kín AEEBXA (Môtơ chân đế),AEVBXA (Motơ mặt bích), hệ(IP55)

Đặt mua
Picture of Motor TECO hạ thế ba pha phòng nổ an toàn 3.7 kW 2pole

Motor TECO hạ thế ba pha phòng nổ an toàn 3.7 kW 2pole

Motor lồng sóc kín AEEBXA (Môtơ chân đế),AEVBXA (Motơ mặt bích), hệ(IP55)

Đặt mua

8.690.000 đ

Motor TECO hạ thế ba pha phòng...

8.690.000 đ

Motor lồng sóc kín AEEBXA (Môtơ chân đế),AEVBXA (Motơ mặt bích), hệ(IP55)

Đặt mua
Picture of Motor TECO hạ thế ba pha phòng nổ an toàn 3.7 kW 4pole

Motor TECO hạ thế ba pha phòng nổ an toàn 3.7 kW 4pole

Motor lồng sóc kín AEEBXA (Môtơ chân đế),AEVBXA (Motơ mặt bích), hệ(IP55)

Đặt mua

8.690.000 đ

Motor TECO hạ thế ba pha phòng...

8.690.000 đ

Motor lồng sóc kín AEEBXA (Môtơ chân đế),AEVBXA (Motơ mặt bích), hệ(IP55)

Đặt mua
Picture of Motor TECO hạ thế ba pha phòng nổ an toàn 3.7 kW 6 pole

Motor TECO hạ thế ba pha phòng nổ an toàn 3.7 kW 6 pole

Motor lồng sóc kín AEEBXA (Môtơ chân đế),AEVBXA (Motơ mặt bích), hệ(IP55)

Đặt mua

15.770.000 đ

Motor TECO hạ thế ba pha phòng...

15.770.000 đ

Motor lồng sóc kín AEEBXA (Môtơ chân đế),AEVBXA (Motơ mặt bích), hệ(IP55)

Đặt mua
Picture of Motor TECO hạ thế ba pha phòng nổ an toàn 5.5 kW 4 pole

Motor TECO hạ thế ba pha phòng nổ an toàn 5.5 kW 4 pole

Motor lồng sóc kín AEEBXA (Môtơ chân đế),AEVBXA (Motơ mặt bích), hệ(IP55)

Đặt mua

13.590.000 đ

Motor TECO hạ thế ba pha phòng...

13.590.000 đ

Motor lồng sóc kín AEEBXA (Môtơ chân đế),AEVBXA (Motơ mặt bích), hệ(IP55)

Đặt mua
Picture of Motor TECO hạ thế ba pha phòng nổ an toàn 5.5 kW 6 pole

Motor TECO hạ thế ba pha phòng nổ an toàn 5.5 kW 6 pole

Motor lồng sóc kín AEEBXA (Môtơ chân đế),AEVBXA (Motơ mặt bích), hệ(IP55)

Đặt mua

18.850.000 đ

Motor TECO hạ thế ba pha phòng...

18.850.000 đ

Motor lồng sóc kín AEEBXA (Môtơ chân đế),AEVBXA (Motơ mặt bích), hệ(IP55)

Đặt mua
Picture of Motor TECO hạ thế ba pha phòng nổ an toàn 7.5 kW 2 pole

Motor TECO hạ thế ba pha phòng nổ an toàn 7.5 kW 2 pole

Motor lồng sóc kín AEEBXA (Môtơ chân đế),AEVBXA (Motơ mặt bích), hệ(IP55)

Đặt mua

15.950.000 đ

Motor TECO hạ thế ba pha phòng...

15.950.000 đ

Motor lồng sóc kín AEEBXA (Môtơ chân đế),AEVBXA (Motơ mặt bích), hệ(IP55)

Đặt mua
Picture of Motor TECO hạ thế ba pha phòng nổ an toàn 7.5 kW 4 pole

Motor TECO hạ thế ba pha phòng nổ an toàn 7.5 kW 4 pole

Motor lồng sóc kín AEEBXA (Môtơ chân đế),AEVBXA (Motơ mặt bích), hệ(IP55)

Đặt mua

15.950.000 đ

Motor TECO hạ thế ba pha phòng...

15.950.000 đ

Motor lồng sóc kín AEEBXA (Môtơ chân đế),AEVBXA (Motơ mặt bích), hệ(IP55)

Đặt mua
Picture of Motor TECO hạ thế ba pha phòng nổ an toàn 7.5 kW 6 pole

Motor TECO hạ thế ba pha phòng nổ an toàn 7.5 kW 6 pole

Motor lồng sóc kín AEEBXA (Môtơ chân đế),AEVBXA (Motơ mặt bích), hệ(IP55)

Đặt mua

25.200.000 đ

Motor TECO hạ thế ba pha phòng...

25.200.000 đ

Motor lồng sóc kín AEEBXA (Môtơ chân đế),AEVBXA (Motơ mặt bích), hệ(IP55)

Đặt mua
Picture of Motor TECO hạ thế ba pha phòng nổ an toàn2.2 kW 6 pole

Motor TECO hạ thế ba pha phòng nổ an toàn2.2 kW 6 pole

Motor lồng sóc kín AEEBXA (Môtơ chân đế),AEVBXA (Motơ mặt bích), hệ(IP55)

Đặt mua

9.470.000 đ

Motor TECO hạ thế ba pha phòng...

9.470.000 đ

Motor lồng sóc kín AEEBXA (Môtơ chân đế),AEVBXA (Motơ mặt bích), hệ(IP55)

Đặt mua
Picture of Motor TECO hạ thế một pha 0.37 kW 2 pole

Motor TECO hạ thế một pha 0.37 kW 2 pole

Motor lồng sóc BEML (Môtơ chân đế) Cách điện cấp độ F Chịu nhiệt cấp độ B hệ,50Hz/220V

Đặt mua

2.175.000 đ

Motor TECO hạ thế một pha 0.37...

2.175.000 đ

Motor lồng sóc BEML (Môtơ chân đế) Cách điện cấp độ F Chịu nhiệt cấp độ B hệ,50Hz/220V

Đặt mua
Picture of Motor TECO hạ thế một pha 0.37 kW 4 pole

Motor TECO hạ thế một pha 0.37 kW 4 pole

Motor lồng sóc BEML (Môtơ chân đế) Cách điện cấp độ F Chịu nhiệt cấp độ B hệ,50Hz/220V

Đặt mua

2.380.000 đ

Motor TECO hạ thế một pha 0.37...

2.380.000 đ

Motor lồng sóc BEML (Môtơ chân đế) Cách điện cấp độ F Chịu nhiệt cấp độ B hệ,50Hz/220V

Đặt mua
Picture of Motor TECO hạ thế một pha 0.75 kW 2 pole

Motor TECO hạ thế một pha 0.75 kW 2 pole

Motor lồng sóc BEML (Môtơ chân đế) Cách điện cấp độ F Chịu nhiệt cấp độ B hệ,50Hz/220V

Đặt mua

2.790.000 đ

Motor TECO hạ thế một pha 0.75...

2.790.000 đ

Motor lồng sóc BEML (Môtơ chân đế) Cách điện cấp độ F Chịu nhiệt cấp độ B hệ,50Hz/220V

Đặt mua
Picture of Motor TECO hạ thế một pha 1.1 kW 2 pole

Motor TECO hạ thế một pha 1.1 kW 2 pole

Motor lồng sóc BEML (Môtơ chân đế) Cách điện cấp độ F Chịu nhiệt cấp độ B hệ,50Hz/220V

Đặt mua

ĐT: 0912 189.197

Motor TECO hạ thế một pha 1.1 ...

ĐT: 0912 189.197

Motor lồng sóc BEML (Môtơ chân đế) Cách điện cấp độ F Chịu nhiệt cấp độ B hệ,50Hz/220V

Đặt mua
Picture of Motor TECO hạ thế một pha 2.2 kW 4 pole

Motor TECO hạ thế một pha 2.2 kW 4 pole

Motor lồng sóc BEML (Môtơ chân đế) Cách điện cấp độ F Chịu nhiệt cấp độ B hệ,50Hz/220V

Đặt mua

6.380.000 đ

Motor TECO hạ thế một pha 2.2 ...

6.380.000 đ

Motor lồng sóc BEML (Môtơ chân đế) Cách điện cấp độ F Chịu nhiệt cấp độ B hệ,50Hz/220V

Đặt mua