PLC Pico

Picture of  PLC Pico 1760-DNET

PLC Pico 1760-DNET

Module truyền thông Device Net 1760-DNET Module Pico Device Net giúp bạn kết nối giữa bộ ...

Đặt mua

PLC Pico 1760-DNET

Module truyền thông Device Net 1760-DNET Module Pico Device Net giúp bạn kết nối giữa bộ ...

Đặt mua
Picture of  PLC Pico 1760-L18DWD-EX

PLC Pico 1760-L18DWD-EX

Bộ điều khiển lập trình PLC Pico 1760-L18DWD-EX dùng cho các ứng dụng nhỏ Nguồn cung cấp:...

Đặt mua

PLC Pico 1760-L18DWD-EX

Bộ điều khiển lập trình PLC Pico 1760-L18DWD-EX dùng cho các ứng dụng nhỏ Nguồn cung cấp:...

Đặt mua
Picture of  PLC Pico 1760-L20BBB-EX

PLC Pico 1760-L20BBB-EX

Bộ điều khiển lập trình PLC Pico 1760-L20BBB-EX dùng cho các ứng dụng nhỏ Nguồn cung cấp:...

Đặt mua

PLC Pico 1760-L20BBB-EX

Bộ điều khiển lập trình PLC Pico 1760-L20BBB-EX dùng cho các ứng dụng nhỏ Nguồn cung cấp:...

Đặt mua
Picture of PLC Pico 1606-XLP30E

PLC Pico 1606-XLP30E

Module nguồn PLC 1606-XLP30E Điện áp ngõ vào: 100…240V AC, 47…63 Hz hoặc 85…375V DC ...

Đặt mua

PLC Pico 1606-XLP30E

Module nguồn PLC 1606-XLP30E Điện áp ngõ vào: 100…240V AC, 47…63 Hz hoặc 85…375V DC ...

Đặt mua
Picture of PLC Pico 1760-IA12XOW6I

PLC Pico 1760-IA12XOW6I

Module mở rộng cho PLC Pico 1760-IA12XOW6I Nguồn cung cấp: 120/240VAC Số lượng ngõ vào...

Đặt mua

PLC Pico 1760-IA12XOW6I

Module mở rộng cho PLC Pico 1760-IA12XOW6I Nguồn cung cấp: 120/240VAC Số lượng ngõ vào...

Đặt mua
Picture of PLC Pico 1760-IB12XOB8

PLC Pico 1760-IB12XOB8

Module mở rộng cho PLC Pico 1760-IB12XOB8 Nguồn cung cấp: 24VDC Số lượng ngõ vào: 12 i...

Đặt mua

PLC Pico 1760-IB12XOB8

Module mở rộng cho PLC Pico 1760-IB12XOB8 Nguồn cung cấp: 24VDC Số lượng ngõ vào: 12 i...

Đặt mua
Picture of PLC Pico 1760-IB12XOW6I

PLC Pico 1760-IB12XOW6I

Module mở rộng cho PLC Pico 1760-IB12XOW6I Nguồn cung cấp: 24VDC Số lượng ngõ vào: 12 ...

Đặt mua

PLC Pico 1760-IB12XOW6I

Module mở rộng cho PLC Pico 1760-IB12XOW6I Nguồn cung cấp: 24VDC Số lượng ngõ vào: 12 ...

Đặt mua
Picture of PLC Pico 1760-L12AWA

PLC Pico 1760-L12AWA

Bộ điều khiển lập trình PLC Pico 1760-L12AWA dùng cho các ứng dụng nhỏ Nguồn cung cấp: 12...

Đặt mua

PLC Pico 1760-L12AWA

Bộ điều khiển lập trình PLC Pico 1760-L12AWA dùng cho các ứng dụng nhỏ Nguồn cung cấp: 12...

Đặt mua
Picture of PLC Pico 1760-L12AWA-NC

PLC Pico 1760-L12AWA-NC

Bộ điều khiển lập trình PLC Pico 1760-L12AWA-NC dùng cho các ứng dụng nhỏ Nguồn cung cấp:...

Đặt mua

PLC Pico 1760-L12AWA-NC

Bộ điều khiển lập trình PLC Pico 1760-L12AWA-NC dùng cho các ứng dụng nhỏ Nguồn cung cấp:...

Đặt mua
Picture of PLC Pico 1760-L12AWA-ND

PLC Pico 1760-L12AWA-ND

Bộ điều khiển lập trình PLC Pico 1760-L12AWA-ND dùng cho các ứng dụng nhỏ Nguồn cung cấp:...

Đặt mua

PLC Pico 1760-L12AWA-ND

Bộ điều khiển lập trình PLC Pico 1760-L12AWA-ND dùng cho các ứng dụng nhỏ Nguồn cung cấp:...

Đặt mua
Picture of PLC Pico 1760-L12BBB

PLC Pico 1760-L12BBB

Bộ điều khiển lập trình PLC Pico 1760-L12BBB dùng cho các ứng dụng nhỏ Nguồn cung cấp: 24...

Đặt mua

PLC Pico 1760-L12BBB

Bộ điều khiển lập trình PLC Pico 1760-L12BBB dùng cho các ứng dụng nhỏ Nguồn cung cấp: 24...

Đặt mua
Picture of PLC Pico 1760-L12BWB-ND

PLC Pico 1760-L12BWB-ND

Bộ điều khiển lập trình PLC Pico 1760-L12BWB-ND dùng cho các ứng dụng nhỏ Nguồn cung cấp:...

Đặt mua

PLC Pico 1760-L12BWB-ND

Bộ điều khiển lập trình PLC Pico 1760-L12BWB-ND dùng cho các ứng dụng nhỏ Nguồn cung cấp:...

Đặt mua
Picture of PLC Pico 1760-L12DWD

PLC Pico 1760-L12DWD

Bộ điều khiển lập trình PLC Pico 1760-L12DWD dùng cho các ứng dụng nhỏ Nguồn cung cấp: 12...

Đặt mua

PLC Pico 1760-L12DWD

Bộ điều khiển lập trình PLC Pico 1760-L12DWD dùng cho các ứng dụng nhỏ Nguồn cung cấp: 12...

Đặt mua
Picture of PLC Pico 1760-L12DWD-ND

PLC Pico 1760-L12DWD-ND

Bộ điều khiển lập trình PLC Pico 1760-L12DWD-ND dùng cho các ứng dụng nhỏ Nguồn cung cấp:...

Đặt mua

PLC Pico 1760-L12DWD-ND

Bộ điều khiển lập trình PLC Pico 1760-L12DWD-ND dùng cho các ứng dụng nhỏ Nguồn cung cấp:...

Đặt mua
Picture of PLC Pico 1760-L12NWN

PLC Pico 1760-L12NWN

Bộ điều khiển lập trình PLC Pico 1760-L12NWN dùng cho các ứng dụng nhỏ Nguồn cung cấp: 24...

Đặt mua

PLC Pico 1760-L12NWN

Bộ điều khiển lập trình PLC Pico 1760-L12NWN dùng cho các ứng dụng nhỏ Nguồn cung cấp: 24...

Đặt mua
Picture of PLC Pico 1760-L12NWN-ND

PLC Pico 1760-L12NWN-ND

Bộ điều khiển lập trình PLC Pico 1760-L12NWN-ND dùng cho các ứng dụng nhỏ Nguồn cung cấp:...

Đặt mua

PLC Pico 1760-L12NWN-ND

Bộ điều khiển lập trình PLC Pico 1760-L12NWN-ND dùng cho các ứng dụng nhỏ Nguồn cung cấp:...

Đặt mua
Picture of PLC Pico 1760-L18AWA-EX

PLC Pico 1760-L18AWA-EX

Bộ điều khiển lập trình PLC Pico 1760-L18AWA-EX dùng cho các ứng dụng nhỏ Nguồn cung cấp:...

Đặt mua

PLC Pico 1760-L18AWA-EX

Bộ điều khiển lập trình PLC Pico 1760-L18AWA-EX dùng cho các ứng dụng nhỏ Nguồn cung cấp:...

Đặt mua
Picture of PLC Pico 1760-L18AWA-EXND

PLC Pico 1760-L18AWA-EXND

Bộ điều khiển lập trình PLC Pico 1760-L18AWA-EXND dùng cho các ứng dụng nhỏ Nguồn cung cấ...

Đặt mua

PLC Pico 1760-L18AWA-EXND

Bộ điều khiển lập trình PLC Pico 1760-L18AWA-EXND dùng cho các ứng dụng nhỏ Nguồn cung cấ...

Đặt mua
Picture of PLC Pico 1760-L18BWB-EX

PLC Pico 1760-L18BWB-EX

Bộ điều khiển lập trình PLC Pico 1760-L18BWB-EX dùng cho các ứng dụng nhỏ Nguồn cung cấp:...

Đặt mua

PLC Pico 1760-L18BWB-EX

Bộ điều khiển lập trình PLC Pico 1760-L18BWB-EX dùng cho các ứng dụng nhỏ Nguồn cung cấp:...

Đặt mua
Picture of PLC Pico 1760-L18BWB-EXND

PLC Pico 1760-L18BWB-EXND

Bộ điều khiển lập trình PLC Pico 1760-L18BWB-EXND dùng cho các ứng dụng nhỏ Nguồn cung cấ...

Đặt mua

PLC Pico 1760-L18BWB-EXND

Bộ điều khiển lập trình PLC Pico 1760-L18BWB-EXND dùng cho các ứng dụng nhỏ Nguồn cung cấ...

Đặt mua
Picture of PLC Pico 1760-L18DWD-EXND

PLC Pico 1760-L18DWD-EXND

Bộ điều khiển lập trình PLC Pico 1760-L18DWD-EXND dùng cho các ứng dụng nhỏ Nguồn cung cấ...

Đặt mua

PLC Pico 1760-L18DWD-EXND

Bộ điều khiển lập trình PLC Pico 1760-L18DWD-EXND dùng cho các ứng dụng nhỏ Nguồn cung cấ...

Đặt mua
Picture of PLC Pico 1760-L18NWN-EX

PLC Pico 1760-L18NWN-EX

Bộ điều khiển lập trình PLC Pico 1760-L18NWN-EX dùng cho các ứng dụng nhỏ Nguồn cung cấp:...

Đặt mua

PLC Pico 1760-L18NWN-EX

Bộ điều khiển lập trình PLC Pico 1760-L18NWN-EX dùng cho các ứng dụng nhỏ Nguồn cung cấp:...

Đặt mua
Picture of PLC Pico 1760-L18NWN-EXND

PLC Pico 1760-L18NWN-EXND

Bộ điều khiển lập trình PLC Pico 1760-L18NWN-EXND dùng cho các ứng dụng nhỏ Nguồn cung cấ...

Đặt mua

PLC Pico 1760-L18NWN-EXND

Bộ điều khiển lập trình PLC Pico 1760-L18NWN-EXND dùng cho các ứng dụng nhỏ Nguồn cung cấ...

Đặt mua
Picture of PLC Pico 1760-L20BBB-EXND

PLC Pico 1760-L20BBB-EXND

Bộ điều khiển lập trình PLC Pico 1760-L20BBB-EXND dùng cho các ứng dụng nhỏ Nguồn cung cấ...

Đặt mua

PLC Pico 1760-L20BBB-EXND

Bộ điều khiển lập trình PLC Pico 1760-L20BBB-EXND dùng cho các ứng dụng nhỏ Nguồn cung cấ...

Đặt mua
Picture of PLC Pico 1760-MM1

PLC Pico 1760-MM1

Module thẻ nhớ PLC Pico 1760-MM1 Sử dụng module thẻ nhớ này dùng để khôi phục chương tr...

Đặt mua

PLC Pico 1760-MM1

Module thẻ nhớ PLC Pico 1760-MM1 Sử dụng module thẻ nhớ này dùng để khôi phục chương tr...

Đặt mua
Picture of PLC Pico 1760-MM2

PLC Pico 1760-MM2

Module thẻ nhớ PLC Pico 1760-MM2 Sử dụng module thẻ nhớ này dùng để khôi phục chương tr...

Đặt mua

PLC Pico 1760-MM2

Module thẻ nhớ PLC Pico 1760-MM2 Sử dụng module thẻ nhớ này dùng để khôi phục chương tr...

Đặt mua
Picture of PLC Pico 1760-MM2B

PLC Pico 1760-MM2B

Chi tiết : 1. Mô tả Module thẻ nhớ PLC Pico 1760-MM2B Sử dụng module thẻ nhớ này dù...

Đặt mua

PLC Pico 1760-MM2B

Chi tiết : 1. Mô tả Module thẻ nhớ PLC Pico 1760-MM2B Sử dụng module thẻ nhớ này dù...

Đặt mua
Picture of PLC Pico 1760-OW2

PLC Pico 1760-OW2

Module mở rộng cho PLC Pico 1760-OW2 Nguồn cung cấp: 24VDC Số lượng ngõ ra: 2 relay ou...

Đặt mua

PLC Pico 1760-OW2

Module mở rộng cho PLC Pico 1760-OW2 Nguồn cung cấp: 24VDC Số lượng ngõ ra: 2 relay ou...

Đặt mua
Picture of PLC Pico 1760-RPLCONN

PLC Pico 1760-RPLCONN

Khớp nối giữa PLC Pico và module mở rộng

Đặt mua

PLC Pico 1760-RPLCONN

Khớp nối giữa PLC Pico và module mở rộng

Đặt mua