30

Picture of Analog I/O Modules 2080-IF2

Analog I/O Modules 2080-IF2

Analog I/O Modules 2080-IF2 Loại 2 kênh ngõ vào điện áp/dòng điện Điện áp: 0 ~ 10 V ...

Đặt mua

Analog I/O Modules 2080-IF2

Analog I/O Modules 2080-IF2 Loại 2 kênh ngõ vào điện áp/dòng điện Điện áp: 0 ~ 10 V ...

Đặt mua
Picture of Analog I/O Modules 2080-IF4

Analog I/O Modules 2080-IF4

Analog I/O Modules 2080-IF4 Loại 4 kênh ngõ vào điện áp/dòng điện Điện áp: 0 ~ 10 V ...

Đặt mua

Analog I/O Modules 2080-IF4

Analog I/O Modules 2080-IF4 Loại 4 kênh ngõ vào điện áp/dòng điện Điện áp: 0 ~ 10 V ...

Đặt mua
Picture of Analog I/O Modules 2080-OF2

Analog I/O Modules 2080-OF2

Analog I/O Modules 2080-OF2 Loại 2 kênh ngõ ra điện áp/dòng điện Điện áp: 0 ~ 10 V ...

Đặt mua

Analog I/O Modules 2080-OF2

Analog I/O Modules 2080-OF2 Loại 2 kênh ngõ ra điện áp/dòng điện Điện áp: 0 ~ 10 V ...

Đặt mua
Picture of Communication Modules 2080-SERIALISOL

Communication Modules 2080-SERIALISOL

Communication Modules 2080-SERIALISOL Hỗ trợ chuẩn truyền thông RS-232 và RS-485 Có ...

Đặt mua

Communication Modules 2080-SER...

Communication Modules 2080-SERIALISOL Hỗ trợ chuẩn truyền thông RS-232 và RS-485 Có ...

Đặt mua
Picture of Memory Backup and Real-time Clock Modules  2080-MEMBAK-RTC

Memory Backup and Real-time Clock Modules 2080-MEMBAK-RTC

Memory Backup and Real-time Clock Modules 2080-MEMBAK-RTC Được sử dụng để sao chép hoặ...

Đặt mua

Memory Backup and Real-time Cl...

Memory Backup and Real-time Clock Modules 2080-MEMBAK-RTC Được sử dụng để sao chép hoặ...

Đặt mua
Picture of Micro800 Power Supply Modules 2080-PS120-240VAC

Micro800 Power Supply Modules 2080-PS120-240VAC

Micro800 Power Supply Modules 2080-PS120-240VAC Điện áp ngõ vào: 100V ~ 120VAC, 1 A ; 2...

Đặt mua

Micro800 Power Supply Modules ...

Micro800 Power Supply Modules 2080-PS120-240VAC Điện áp ngõ vào: 100V ~ 120VAC, 1 A ; 2...

Đặt mua
Picture of PLC Allen-Bradley Micro800 2080-LC10-12QBB

PLC Allen-Bradley Micro800 2080-LC10-12QBB

PLC Allen-Bradley Micro800 2080-LC10-12QBB Nguồn cung cấp cho PLC: 12VDC hoặc 24 VDC ...

Đặt mua

PLC Allen-Bradley Micro800 208...

PLC Allen-Bradley Micro800 2080-LC10-12QBB Nguồn cung cấp cho PLC: 12VDC hoặc 24 VDC ...

Đặt mua
Picture of PLC Allen-Bradley Micro800 2080-LC10-12QWB

PLC Allen-Bradley Micro800 2080-LC10-12QWB

PLC Allen-Bradley Micro800 2080-LC10-12QWB Nguồn cung cấp cho PLC: 24 VDC Có 8 ngõ v...

Đặt mua

PLC Allen-Bradley Micro800 208...

PLC Allen-Bradley Micro800 2080-LC10-12QWB Nguồn cung cấp cho PLC: 24 VDC Có 8 ngõ v...

Đặt mua
Picture of PLC Allen-Bradley Micro800 2080-LC30-10QVB

PLC Allen-Bradley Micro800 2080-LC30-10QVB

PLC Allen-Bradley Micro800 2080-LC30-10QVB Nguồn cung cấp cho PLC: 24 VDC Có 6 ngõ v...

Đặt mua

PLC Allen-Bradley Micro800 208...

PLC Allen-Bradley Micro800 2080-LC30-10QVB Nguồn cung cấp cho PLC: 24 VDC Có 6 ngõ v...

Đặt mua
Picture of PLC Allen-Bradley Micro800 2080-LC30-10QWB

PLC Allen-Bradley Micro800 2080-LC30-10QWB

PLC Allen-Bradley Micro800 2080-LC30-10QWB Nguồn cung cấp cho PLC: 24 VDC Có 6 ngõ v...

Đặt mua

PLC Allen-Bradley Micro800 208...

PLC Allen-Bradley Micro800 2080-LC30-10QWB Nguồn cung cấp cho PLC: 24 VDC Có 6 ngõ v...

Đặt mua
Picture of PLC Allen-Bradley Micro800 2080-LC30-16AWB

PLC Allen-Bradley Micro800 2080-LC30-16AWB

PLC Allen-Bradley Micro800 2080-LC30-16AWB Nguồn cung cấp cho PLC: 24 VDC Có 10 ngõ,...

Đặt mua

PLC Allen-Bradley Micro800 208...

PLC Allen-Bradley Micro800 2080-LC30-16AWB Nguồn cung cấp cho PLC: 24 VDC Có 10 ngõ,...

Đặt mua
Picture of PLC Allen-Bradley Micro800 2080-LC30-16QVB

PLC Allen-Bradley Micro800 2080-LC30-16QVB

PLC Allen-Bradley Micro800 2080-LC30-16QVB Nguồn cung cấp cho PLC: 24 VDC hoặc 120/240 ...

Đặt mua

PLC Allen-Bradley Micro800 208...

PLC Allen-Bradley Micro800 2080-LC30-16QVB Nguồn cung cấp cho PLC: 24 VDC hoặc 120/240 ...

Đặt mua
Picture of PLC Allen-Bradley Micro800 2080-LC30-16QWB

PLC Allen-Bradley Micro800 2080-LC30-16QWB

PLC Allen-Bradley Micro800 2080-LC30-16QWB Nguồn cung cấp cho PLC: 24 VDC hoặc 120/240 ...

Đặt mua

PLC Allen-Bradley Micro800 208...

PLC Allen-Bradley Micro800 2080-LC30-16QWB Nguồn cung cấp cho PLC: 24 VDC hoặc 120/240 ...

Đặt mua
Picture of PLC Allen-Bradley Micro800 2080-LC30-24QBB

PLC Allen-Bradley Micro800 2080-LC30-24QBB

PLC Allen-Bradley Micro800 2080-LC30-24QBB Nguồn cung cấp cho PLC: 24 VDC hoặc 120/240 ...

Đặt mua

PLC Allen-Bradley Micro800 208...

PLC Allen-Bradley Micro800 2080-LC30-24QBB Nguồn cung cấp cho PLC: 24 VDC hoặc 120/240 ...

Đặt mua
Picture of PLC Allen-Bradley Micro800 2080-LC30-24QVB

PLC Allen-Bradley Micro800 2080-LC30-24QVB

PLC Allen-Bradley Micro800 2080-LC30-24QVB Nguồn cung cấp cho PLC: 24 VDC hoặc 120/240 ...

Đặt mua

PLC Allen-Bradley Micro800 208...

PLC Allen-Bradley Micro800 2080-LC30-24QVB Nguồn cung cấp cho PLC: 24 VDC hoặc 120/240 ...

Đặt mua
Picture of PLC Allen-Bradley Micro800 2080-LC30-24QWB

PLC Allen-Bradley Micro800 2080-LC30-24QWB

PLC Allen-Bradley Micro800 2080-LC30-24QWB Nguồn cung cấp cho PLC: 24 VDC hoặc 120/240 ...

Đặt mua

PLC Allen-Bradley Micro800 208...

PLC Allen-Bradley Micro800 2080-LC30-24QWB Nguồn cung cấp cho PLC: 24 VDC hoặc 120/240 ...

Đặt mua
Picture of PLC Allen-Bradley Micro800 2080-LC30-48AWB

PLC Allen-Bradley Micro800 2080-LC30-48AWB

PLC Allen-Bradley Micro800 2080-LC30-48AWB Nguồn cung cấp cho PLC: 24 VDC hoặc 120/240 ...

Đặt mua

PLC Allen-Bradley Micro800 208...

PLC Allen-Bradley Micro800 2080-LC30-48AWB Nguồn cung cấp cho PLC: 24 VDC hoặc 120/240 ...

Đặt mua
Picture of PLC Allen-Bradley Micro800 2080-LC30-48QBB

PLC Allen-Bradley Micro800 2080-LC30-48QBB

PLC Allen-Bradley Micro800 2080-LC30-48QBB Nguồn cung cấp cho PLC: 24 VDC hoặc 120/240 ...

Đặt mua

PLC Allen-Bradley Micro800 208...

PLC Allen-Bradley Micro800 2080-LC30-48QBB Nguồn cung cấp cho PLC: 24 VDC hoặc 120/240 ...

Đặt mua
Picture of PLC Allen-Bradley Micro800 2080-LC30-48QVB

PLC Allen-Bradley Micro800 2080-LC30-48QVB

PLC Allen-Bradley Micro800 2080-LC30-48QVB Nguồn cung cấp cho PLC: 24 VDC hoặc 120/240 ...

Đặt mua

PLC Allen-Bradley Micro800 208...

PLC Allen-Bradley Micro800 2080-LC30-48QVB Nguồn cung cấp cho PLC: 24 VDC hoặc 120/240 ...

Đặt mua
Picture of PLC Allen-Bradley Micro800 2080-LC30-48QWB

PLC Allen-Bradley Micro800 2080-LC30-48QWB

PLC Allen-Bradley Micro800 2080-LC30-48QWB Nguồn cung cấp cho PLC: 24 VDC hoặc 120/240 ...

Đặt mua

PLC Allen-Bradley Micro800 208...

PLC Allen-Bradley Micro800 2080-LC30-48QWB Nguồn cung cấp cho PLC: 24 VDC hoặc 120/240 ...

Đặt mua
Picture of Specialty I/O Modules 2080-TRIMPOT6

Specialty I/O Modules 2080-TRIMPOT6

Specialty I/O Modules 2080-TRIMPOT6 Loại module chiết áp, ngõ vào analog 6 kênh Ứng ...

Đặt mua

Specialty I/O Modules 2080-TRI...

Specialty I/O Modules 2080-TRIMPOT6 Loại module chiết áp, ngõ vào analog 6 kênh Ứng ...

Đặt mua