Phụ kiện

Picture of Tủ điện LST 180806-1800x800x600,Tole 2mm

Tủ điện LST 180806-1800x800x600,Tole 2mm

QUI CÁCH:1800x800x600. Tole 2,0mm sơn tĩnh điện

Đặt mua

8.739.000 đ

Tủ điện LST 180806-1800x800x6...

8.739.000 đ

QUI CÁCH:1800x800x600. Tole 2,0mm sơn tĩnh điện

Đặt mua
Picture of Vỏ tủ điện kín nước LSK 33015,300x300x150,Tole 1.5mm

Vỏ tủ điện kín nước LSK 33015,300x300x150,Tole 1.5mm

QUI CÁCH:300x300x150. Tole 1.5mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole c...

Đặt mua

371.000 đ

Vỏ tủ điện kín nước LSK 33015...

371.000 đ

QUI CÁCH:300x300x150. Tole 1.5mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole c...

Đặt mua
Picture of Vỏ tủ điện kín nước LSK 43015,400x300x150,Tole 1.2mm

Vỏ tủ điện kín nước LSK 43015,400x300x150,Tole 1.2mm

QUI CÁCH:400x300x150. Tole 1.2mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole c...

Đặt mua

388.000 đ

Vỏ tủ điện kín nước LSK 43015...

388.000 đ

QUI CÁCH:400x300x150. Tole 1.2mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole c...

Đặt mua
Picture of Vỏ tủ điện kín nước LSK 44015,400x400x150,Tole 1.5mm

Vỏ tủ điện kín nước LSK 44015,400x400x150,Tole 1.5mm

QUI CÁCH:400x400x150. Tole 1.5mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole c...

Đặt mua

552.000 đ

Vỏ tủ điện kín nước LSK 44015...

552.000 đ

QUI CÁCH:400x400x150. Tole 1.5mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole c...

Đặt mua
Picture of Vỏ tủ điện kín nước LSK 75025,700x500x250,Tole 1.5mm

Vỏ tủ điện kín nước LSK 75025,700x500x250,Tole 1.5mm

QUI CÁCH:700x500x250. Tole 1.5mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole c...

Đặt mua

1.175.000 đ

Vỏ tủ điện kín nước LSK 75025...

1.175.000 đ

QUI CÁCH:700x500x250. Tole 1.5mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole c...

Đặt mua
Picture of Vỏ tủ điện LST 181206-1800x1200x600,Tole 2mm

Vỏ tủ điện LST 181206-1800x1200x600,Tole 2mm

QUI CÁCH:1800x1200x600. Tole 2,0mm sơn tĩnh điện

Đặt mua

11.837.000 đ

Vỏ tủ điện LST 181206-1800x12...

11.837.000 đ

QUI CÁCH:1800x1200x600. Tole 2,0mm sơn tĩnh điện

Đặt mua
Picture of Vỏ tủ điện LST 181208-1800x1200x800,Tole 2mm

Vỏ tủ điện LST 181208-1800x1200x800,Tole 2mm

QUI CÁCH:1800x1200x800. Tole 2,0mm sơn tĩnh điện

Đặt mua

12.990.000 đ

Vỏ tủ điện LST 181208-1800x12...

12.990.000 đ

QUI CÁCH:1800x1200x800. Tole 2,0mm sơn tĩnh điện

Đặt mua
Picture of Vỏ tủ điện LST 190604-1900x600x400,Tole 2mm

Vỏ tủ điện LST 190604-1900x600x400,Tole 2mm

QUI CÁCH:1900x600x400. Tole 2,0mm sơn tĩnh điện

Đặt mua

6.820.000 đ

Vỏ tủ điện LST 190604-1900x60...

6.820.000 đ

QUI CÁCH:1900x600x400. Tole 2,0mm sơn tĩnh điện

Đặt mua
Picture of Vỏ tủ điện LST 190606-2000x600x600,Tole 1.5mm

Vỏ tủ điện LST 190606-2000x600x600,Tole 1.5mm

QUI CÁCH:2000x600x600. Tole 1.5mm sơn tĩnh điện

Đặt mua

8.915.000 đ

Vỏ tủ điện LST 190606-2000x60...

8.915.000 đ

QUI CÁCH:2000x600x600. Tole 1.5mm sơn tĩnh điện

Đặt mua
Picture of Vỏ tủ điện LST 190804-1900x800x400,Tole 1.5mm

Vỏ tủ điện LST 190804-1900x800x400,Tole 1.5mm

QUI CÁCH:1900x800x400. Tole 1.5mm sơn tĩnh điện

Đặt mua

9.498.000 đ

Vỏ tủ điện LST 190804-1900x80...

9.498.000 đ

QUI CÁCH:1900x800x400. Tole 1.5mm sơn tĩnh điện

Đặt mua
Picture of Vỏ tủ điện LST 190804-1900x800x400,Tole 2mm

Vỏ tủ điện LST 190804-1900x800x400,Tole 2mm

QUI CÁCH:1900x800x400. Tole 2,0mm sơn tĩnh điện

Đặt mua

8.058.000 đ

Vỏ tủ điện LST 190804-1900x80...

8.058.000 đ

QUI CÁCH:1900x800x400. Tole 2,0mm sơn tĩnh điện

Đặt mua
Picture of Vỏ tủ điện LST 190810-1900x800x1000,Tole 2mm

Vỏ tủ điện LST 190810-1900x800x1000,Tole 2mm

QUI CÁCH:1900x800x1000. Tole 2,0mm sơn tĩnh điện

Đặt mua

11.210.000 đ

Vỏ tủ điện LST 190810-1900x80...

11.210.000 đ

QUI CÁCH:1900x800x1000. Tole 2,0mm sơn tĩnh điện

Đặt mua
Picture of Vỏ tủ điện LST 191004-1900x1000x400,Tole 2mm

Vỏ tủ điện LST 191004-1900x1000x400,Tole 2mm

QUI CÁCH:1900x1000x400. Tole 2,0mm sơn tĩnh điện

Đặt mua

9.813.000 đ

Vỏ tủ điện LST 191004-1900x10...

9.813.000 đ

QUI CÁCH:1900x1000x400. Tole 2,0mm sơn tĩnh điện

Đặt mua
Picture of Vỏ tủ điện LST 191006-1900x1000x600,Tole 1.5mm

Vỏ tủ điện LST 191006-1900x1000x600,Tole 1.5mm

QUI CÁCH:1900x1000x600. Tole 1.5mm sơn tĩnh điện

Đặt mua

12.698.000 đ

Vỏ tủ điện LST 191006-1900x10...

12.698.000 đ

QUI CÁCH:1900x1000x600. Tole 1.5mm sơn tĩnh điện

Đặt mua
Picture of Vỏ tủ điện LST 191204-1900x1200x400,Tole 2mm

Vỏ tủ điện LST 191204-1900x1200x400,Tole 2mm

QUI CÁCH:1900x1200x400. Tole 2,0mm sơn tĩnh điện

Đặt mua

11.155.000 đ

Vỏ tủ điện LST 191204-1900x12...

11.155.000 đ

QUI CÁCH:1900x1200x400. Tole 2,0mm sơn tĩnh điện

Đặt mua
Picture of Vỏ tủ điện LST 191206-1900x1200x600,Tole 1.5mm

Vỏ tủ điện LST 191206-1900x1200x600,Tole 1.5mm

QUI CÁCH:1900x1200x600. Tole 1.5mm sơn tĩnh điện

Đặt mua

14.435.000 đ

Vỏ tủ điện LST 191206-1900x12...

14.435.000 đ

QUI CÁCH:1900x1200x600. Tole 1.5mm sơn tĩnh điện

Đặt mua
Picture of Vỏ tủ điện LST 200604-2000x600x400,Tole 1.5mm

Vỏ tủ điện LST 200604-2000x600x400,Tole 1.5mm

QUI CÁCH:2000x600x400. Tole 1.5mm sơn tĩnh điện

Đặt mua

8.270.000 đ

Vỏ tủ điện LST 200604-2000x60...

8.270.000 đ

QUI CÁCH:2000x600x400. Tole 1.5mm sơn tĩnh điện

Đặt mua
Picture of Vỏ tủ điện LST 200806-2000x800x600,Tole 2mm

Vỏ tủ điện LST 200806-2000x800x600,Tole 2mm

QUI CÁCH:2000x800x600. Tole 2,0mm sơn tĩnh điện

Đặt mua

9.479.000 đ

Vỏ tủ điện LST 200806-2000x80...

9.479.000 đ

QUI CÁCH:2000x800x600. Tole 2,0mm sơn tĩnh điện

Đặt mua
Picture of Vỏ tủ điện LST 201010-2000x1000x1000,Tole 1.5mm

Vỏ tủ điện LST 201010-2000x1000x1000,Tole 1.5mm

QUI CÁCH:2000x1000x1000. Tole 1.5mm sơn tĩnh điện

Đặt mua

15.540.000 đ

Vỏ tủ điện LST 201010-2000x10...

15.540.000 đ

QUI CÁCH:2000x1000x1000. Tole 1.5mm sơn tĩnh điện

Đặt mua
Picture of Vỏ tủ điện LST 220604-2200x600x400,Tole 1.5mm

Vỏ tủ điện LST 220604-2200x600x400,Tole 1.5mm

QUI CÁCH:2200x600x400. Tole 1.5mm sơn tĩnh điện

Đặt mua

8.942.000 đ

Vỏ tủ điện LST 220604-2200x60...

8.942.000 đ

QUI CÁCH:2200x600x400. Tole 1.5mm sơn tĩnh điện

Đặt mua
Picture of Vỏ tủ điện LST 220606-2200x600x600,Tole 1.5mm

Vỏ tủ điện LST 220606-2200x600x600,Tole 1.5mm

QUI CÁCH:2200x600x600. Tole 1.5mm sơn tĩnh điện

Đặt mua

10.027.000 đ

Vỏ tủ điện LST 220606-2200x60...

10.027.000 đ

QUI CÁCH:2200x600x600. Tole 1.5mm sơn tĩnh điện

Đặt mua
Picture of 1656725-VS-08-RJ45-5-Q/IP20 Phoenix Contact

1656725-VS-08-RJ45-5-Q/IP20 Phoenix Contact

RJ45 Ethernet connector, IP20, CAT5e, 8-pos., Connector RJ45 dùng cho Ethernet, CAT5e., ...

Đặt mua

515.000 đ

1656725-VS-08-RJ45-5-Q/IP20 Ph...

515.000 đ

RJ45 Ethernet connector, IP20, CAT5e, 8-pos., Connector RJ45 dùng cho Ethernet, CAT5e., ...

Đặt mua
Picture of 1656990-VS-08-RJ45-5-Q/IP67 Phoenix Contact

1656990-VS-08-RJ45-5-Q/IP67 Phoenix Contact

RJ45 Ethernet connector, IP67, CAT5e, 8-pos., Connector RJ45 IP67 dùng cho Ethernet, trog...

Đặt mua

716.000 đ

1656990-VS-08-RJ45-5-Q/IP67 Ph...

716.000 đ

RJ45 Ethernet connector, IP67, CAT5e, 8-pos., Connector RJ45 IP67 dùng cho Ethernet, trog...

Đặt mua
Picture of 2736699-ASI QUINT 100-240/4.8 EFD Phoenix Contact

2736699-ASI QUINT 100-240/4.8 EFD Phoenix Contact

Output: 30.1VDC, 4.8A, for AS Interface Input AC: 85VAC - 264VDC; Input DC: 90 VDC - 350 ...

Đặt mua

0 đ

2736699-ASI QUINT 100-240/4.8 ...

0 đ

Output: 30.1VDC, 4.8A, for AS Interface Input AC: 85VAC - 264VDC; Input DC: 90 VDC - 350 ...

Đặt mua
Picture of 2831044-FL SWT Phoenix Contact

2831044-FL SWT Phoenix Contact

Factory Manager for Ethernet network, Phần mềm chẩn đoán và định cấu hình cho hệ thống Et...

Đặt mua

20.628.000 đ

2831044-FL SWT Phoenix Contact

20.628.000 đ

Factory Manager for Ethernet network, Phần mềm chẩn đoán và định cấu hình cho hệ thống Et...

Đặt mua
Picture of 2832166-FL SNMP OPC Server Phoenix Contact

2832166-FL SNMP OPC Server Phoenix Contact

FL SNMP OPC Server software, Phần mềm kết nối phần mềm HMI/SCADA trên nền OPE đến các thi...

Đặt mua

29.520.000 đ

2832166-FL SNMP OPC Server Pho...

29.520.000 đ

FL SNMP OPC Server software, Phần mềm kết nối phần mềm HMI/SCADA trên nền OPE đến các thi...

Đặt mua
Picture of 2832593-FL SWITCH SF 14TX/2FX  Phoenix Contact

2832593-FL SWITCH SF 14TX/2FX Phoenix Contact

Ethernet Switch, 14 TP RJ45 port, 2 FO port Ethenet Swich 14 cổng RJ45, 2 cổng Fiber Opti...

Đặt mua

20.806.000 đ

2832593-FL SWITCH SF 14TX/2FX ...

20.806.000 đ

Ethernet Switch, 14 TP RJ45 port, 2 FO port Ethenet Swich 14 cổng RJ45, 2 cổng Fiber Opti...

Đặt mua
Picture of 2832771-FL SWITCH SF 8TX Phoenix Contact

2832771-FL SWITCH SF 8TX Phoenix Contact

Ethernet Switch, 8 TP RJ45 ports, automatic detection of data transmission rate of 10 or 1...

Đặt mua

4.730.000 đ

2832771-FL SWITCH SF 8TX Phoe...

4.730.000 đ

Ethernet Switch, 8 TP RJ45 ports, automatic detection of data transmission rate of 10 or 1...

Đặt mua
Picture of 2832849-FL SWITCH SF 16TX Phoenix Contact

2832849-FL SWITCH SF 16TX Phoenix Contact

Ethernet Switch, 16 TP RJ45 ports, automatic detection of data transmission rate of 10 or ...

Đặt mua

9.603.000 đ

2832849-FL SWITCH SF 16TX Pho...

9.603.000 đ

Ethernet Switch, 16 TP RJ45 ports, automatic detection of data transmission rate of 10 or ...

Đặt mua
Picture of 2832933-FL SWITCH SF 6TX/2FX 8GT Phoenix Contact

2832933-FL SWITCH SF 6TX/2FX 8GT Phoenix Contact

Ethernet Switch, 6 TP RJ45 ports, 2 FO port Ethenet Swich 6 cổng RJ45, 2 cổng Fiber Optic...

Đặt mua

16.716.000 đ

2832933-FL SWITCH SF 6TX/2FX 8...

16.716.000 đ

Ethernet Switch, 6 TP RJ45 ports, 2 FO port Ethenet Swich 6 cổng RJ45, 2 cổng Fiber Optic...

Đặt mua
Picture of 2866268-TRIO-PS/1AC /24DC/2.5 Phoenix Contact

2866268-TRIO-PS/1AC /24DC/2.5 Phoenix Contact

Output: 24VDC, 2.5A, metal housing Input AC: 85VAC - 264VDC, vỏ kim loại

Đặt mua

1.474.000 đ

2866268-TRIO-PS/1AC /24DC/2.5 ...

1.474.000 đ

Output: 24VDC, 2.5A, metal housing Input AC: 85VAC - 264VDC, vỏ kim loại

Đặt mua
Picture of 2866310-TRIO-PS/1AC /24DC/5 Phoenix Contact

2866310-TRIO-PS/1AC /24DC/5 Phoenix Contact

Output: 24VDC, 5A Input AC: 85VAC - 264VDC, vỏ kim loại

Đặt mua

1.958.000 đ

2866310-TRIO-PS/1AC /24DC/5 P...

1.958.000 đ

Output: 24VDC, 5A Input AC: 85VAC - 264VDC, vỏ kim loại

Đặt mua
Picture of 2866323- TRIO-PS/1AC /24DC/10 Phoenix Contact

2866323- TRIO-PS/1AC /24DC/10 Phoenix Contact

Output: 24VDC, 4.2A Input AC: 85VAC - 264VDC; Input DC: 90 VDC - 350 VDC Vỏ nhựa, gắn tr...

Đặt mua

3.849.000 đ

2866323- TRIO-PS/1AC /24DC/10 ...

3.849.000 đ

Output: 24VDC, 4.2A Input AC: 85VAC - 264VDC; Input DC: 90 VDC - 350 VDC Vỏ nhựa, gắn tr...

Đặt mua
Picture of 2866394-TRIO-PS/3AC /24DC/20 Phoenix Contact

2866394-TRIO-PS/3AC /24DC/20 Phoenix Contact

Output: 24VDC, 20A Input AC: 320VAC - 575VDC, 3 phases, vỏ kim loại

Đặt mua

4.888.000 đ

2866394-TRIO-PS/3AC /24DC/20 P...

4.888.000 đ

Output: 24VDC, 20A Input AC: 320VAC - 575VDC, 3 phases, vỏ kim loại

Đặt mua
Picture of 2866404-TRIO-PS/3AC /24DC/40 Phoenix Contact

2866404-TRIO-PS/3AC /24DC/40 Phoenix Contact

Output: 24VDC, 40A Input AC: 320VAC - 575VDC, 3 phases, vỏ kim loại

Đặt mua

7.202.000 đ

2866404-TRIO-PS/3AC /24DC/40 P...

7.202.000 đ

Output: 24VDC, 40A Input AC: 320VAC - 575VDC, 3 phases, vỏ kim loại

Đặt mua
Picture of 2868648-STEP-PS/1AC /24DC/1.75 Phoenix Contact

2868648-STEP-PS/1AC /24DC/1.75 Phoenix Contact

Output: 24VDC, 1.75A Input AC: 85VAC - 264VDC; Input DC: 90 VDC - 350 VDC Vỏ nhựa, gắn t...

Đặt mua

1.245.000 đ

2868648-STEP-PS/1AC /24DC/1.75...

1.245.000 đ

Output: 24VDC, 1.75A Input AC: 85VAC - 264VDC; Input DC: 90 VDC - 350 VDC Vỏ nhựa, gắn t...

Đặt mua
Picture of 2868651- STEP-PS/1AC /24DC/2.5 Phoenix Contact

2868651- STEP-PS/1AC /24DC/2.5 Phoenix Contact

Output: 24VDC, 2.5A Input AC: 85VAC - 264VDC; Input DC: 90 VDC - 350 VDC Vỏ nhựa, gắn tr...

Đặt mua

1.389.000 đ

2868651- STEP-PS/1AC /24DC/2.5...

1.389.000 đ

Output: 24VDC, 2.5A Input AC: 85VAC - 264VDC; Input DC: 90 VDC - 350 VDC Vỏ nhựa, gắn tr...

Đặt mua
Picture of 2891152-FL SWITCH SFN 5TX Phoenix Contact

2891152-FL SWITCH SFN 5TX Phoenix Contact

Ethernet switch, 5 TP RJ45 ports Ethenet Swich 5 cổng RJ45, tự nhận dạng tốc độ 10 hoặc ...

Đặt mua

3.503.000 đ

2891152-FL SWITCH SFN 5TX Pho...

3.503.000 đ

Ethernet switch, 5 TP RJ45 ports Ethenet Swich 5 cổng RJ45, tự nhận dạng tốc độ 10 hoặc ...

Đặt mua
Picture of 2891314-FL SWITCH SFN 6TX/2FX Phoenix Contact

2891314-FL SWITCH SFN 6TX/2FX Phoenix Contact

Ethernet switch, 6 TP RJ45 ports, 2 FO ports Ethenet Swich 6 cổng RJ45, 2 cổng quang Fibe...

Đặt mua

15.471.000 đ

2891314-FL SWITCH SFN 6TX/2FX ...

15.471.000 đ

Ethernet switch, 6 TP RJ45 ports, 2 FO ports Ethenet Swich 6 cổng RJ45, 2 cổng quang Fibe...

Đặt mua
Picture of 2891453-FL SWITCH SFN 4TX/FX ST Phoenix Contact

2891453-FL SWITCH SFN 4TX/FX ST Phoenix Contact

Ethernet switch, 4 TP RJ45 ports, 1 FO port Ethenet Swich 4 cổng RJ45, 1 cổng quang Fiber...

Đặt mua

6.829.000 đ

2891453-FL SWITCH SFN 4TX/FX S...

6.829.000 đ

Ethernet switch, 4 TP RJ45 ports, 1 FO port Ethenet Swich 4 cổng RJ45, 1 cổng quang Fiber...

Đặt mua
Picture of 2891673-FL SWITCH SFN 8GT Phoenix Contact

2891673-FL SWITCH SFN 8GT Phoenix Contact

Ethernet switch, 8 TP RJ45 ports, 1000Mbps Ethenet Swich 8 cổng RJ45, 10/100/1000 Mbps ở ...

Đặt mua

13.871.000 đ

2891673-FL SWITCH SFN 8GT Phoe...

13.871.000 đ

Ethernet switch, 8 TP RJ45 ports, 1000Mbps Ethenet Swich 8 cổng RJ45, 10/100/1000 Mbps ở ...

Đặt mua
Picture of 2891929-FL SWITCH SFN 8TX Phoenix Contact

2891929-FL SWITCH SFN 8TX Phoenix Contact

Ethernet switch, 8 TP RJ45 ports Ethenet Swich 8 cổng RJ45, tự nhận dạng tốc độ 10 hoặc 1...

Đặt mua

4.979.000 đ

2891929-FL SWITCH SFN 8TX Phoe...

4.979.000 đ

Ethernet switch, 8 TP RJ45 ports Ethenet Swich 8 cổng RJ45, tự nhận dạng tốc độ 10 hoặc 1...

Đặt mua
Picture of 2938714-MINI-PS-100-240AC/ 5DC/3 Phoenix Contact

2938714-MINI-PS-100-240AC/ 5DC/3 Phoenix Contact

Output: 5VDC, 3A Input AC: 85VAC - 264VDC; Input DC: 90 VDC - 350 VDC Vỏ nhựa, gắn trên ...

Đặt mua

0 đ

2938714-MINI-PS-100-240AC/ 5DC...

0 đ

Output: 5VDC, 3A Input AC: 85VAC - 264VDC; Input DC: 90 VDC - 350 VDC Vỏ nhựa, gắn trên ...

Đặt mua
Picture of 2938743-MINI-PS-100-240AC/2X15DC/1 Phoenix Contact

2938743-MINI-PS-100-240AC/2X15DC/1 Phoenix Contact

Output: ±15VDC, 1A Input AC: 85VAC - 264VDC; Input DC: 90 VDC - 350 VDC Vỏ nhựa, gắn trê...

Đặt mua

0 đ

2938743-MINI-PS-100-240AC/2X15...

0 đ

Output: ±15VDC, 1A Input AC: 85VAC - 264VDC; Input DC: 90 VDC - 350 VDC Vỏ nhựa, gắn trê...

Đặt mua
Picture of 2938756-MINI-PS-100-240AC/10-15DC/2 Phoenix Contact

2938756-MINI-PS-100-240AC/10-15DC/2 Phoenix Contact

Output: 12VDC, 2A Input AC: 85VAC - 264VDC; Input DC: 90 VDC - 350 VDC Vỏ nhựa, gắn trên...

Đặt mua

0 đ

2938756-MINI-PS-100-240AC/10-1...

0 đ

Output: 12VDC, 2A Input AC: 85VAC - 264VDC; Input DC: 90 VDC - 350 VDC Vỏ nhựa, gắn trên...

Đặt mua
Picture of 2938840- MINI-PS-100-240AC /24DC/1 Phoenix Contact

2938840- MINI-PS-100-240AC /24DC/1 Phoenix Contact

Output: 24VDC, 1A Input AC: 85VAC - 264VDC; Input DC: 90 VDC - 350 VDC Vỏ nhựa, gắn trên...

Đặt mua

1.498.000 đ

2938840- MINI-PS-100-240AC /24...

1.498.000 đ

Output: 24VDC, 1A Input AC: 85VAC - 264VDC; Input DC: 90 VDC - 350 VDC Vỏ nhựa, gắn trên...

Đặt mua
Picture of 2938866-QUINT-PS-100-240AC/24DC/10/EX Phoenix Contact

2938866-QUINT-PS-100-240AC/24DC/10/EX Phoenix Contact

Output: 24VDC, 10A, EX Input AC: 85VAC - 264VDC; Input DC: 120 VDC - 350 VDC Vỏ kim loại...

Đặt mua

0 đ

2938866-QUINT-PS-100-240AC/24D...

0 đ

Output: 24VDC, 10A, EX Input AC: 85VAC - 264VDC; Input DC: 120 VDC - 350 VDC Vỏ kim loại...

Đặt mua
Picture of 2938976-QUINT-PS-100-240AC/48DC/20 Phoenix Contact

2938976-QUINT-PS-100-240AC/48DC/20 Phoenix Contact

Output: 48VDC, 20A Input AC: 85VAC - 264VDC; Input DC: 120 VDC - 350 VDC Vỏ kim loại, gắ...

Đặt mua

0 đ

2938976-QUINT-PS-100-240AC/48D...

0 đ

Output: 48VDC, 20A Input AC: 85VAC - 264VDC; Input DC: 120 VDC - 350 VDC Vỏ kim loại, gắ...

Đặt mua
Picture of Băng dán (8m/cuộn) Idec LM-TP309W - TAPE

Băng dán (8m/cuộn) Idec LM-TP309W - TAPE

Màu trắng,9mm (rộng) x 8m(dài) Đơn vị :cuộn

Đặt mua

265.000 đ

Băng dán (8m/cuộn) Idec LM-TP3...

265.000 đ

Màu trắng,9mm (rộng) x 8m(dài) Đơn vị :cuộn

Đặt mua
Picture of Băng dán (8m/cuộn) Idec LM-TP309Y - TAPE

Băng dán (8m/cuộn) Idec LM-TP309Y - TAPE

Màu vàng,9mm (rộng) x 8m(dài) Đơn vị :cuộn

Đặt mua

198.750 đ

Băng dán (8m/cuộn) Idec LM-TP3...

198.750 đ

Màu vàng,9mm (rộng) x 8m(dài) Đơn vị :cuộn

Đặt mua
Picture of Băng dán (8m/cuộn) Idec LM-TP312W - TAPE

Băng dán (8m/cuộn) Idec LM-TP312W - TAPE

Màu trắng, 12mm (rộng) x 8m(dài) Đơn vị :cuộn

Đặt mua

215.250 đ

Băng dán (8m/cuộn) Idec LM-TP3...

215.250 đ

Màu trắng, 12mm (rộng) x 8m(dài) Đơn vị :cuộn

Đặt mua
Picture of Băng dán (8m/cuộn) Idec LM-TP312Y - TAPE

Băng dán (8m/cuộn) Idec LM-TP312Y - TAPE

Màu vàng, 12mm (rộng) x 8m(dài) Đơn vị :cuộn

Đặt mua

215.250 đ

Băng dán (8m/cuộn) Idec LM-TP3...

215.250 đ

Màu vàng, 12mm (rộng) x 8m(dài) Đơn vị :cuộn

Đặt mua