Nhiệt độ & Độ ẩm

Picture of  7ND3121-1AB11-1NA1 Siemens

 7ND3121-1AB11-1NA1 Siemens

SIREC L 0-20MA

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

 7ND3121-1AB11-1NA1 Siemens

ĐT: 0963 212.935

SIREC L 0-20MA

Đặt mua
Picture of 7MA2140-8AA Siemens

7MA2140-8AA Siemens

SIPAN 32 ANALYZER TWO-WIRE SYSTEM FOR CONDUCTIVITY MEASUREMENT; MEASURING PROCEDURE FO...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

7MA2140-8AA Siemens

ĐT: 0963 212.935

SIPAN 32 ANALYZER TWO-WIRE SYSTEM FOR CONDUCTIVITY MEASUREMENT; MEASURING PROCEDURE FO...

Đặt mua
Picture of Bộ chuyển đổi nhiệt độ và độ ẩm Hanyoung CV 300

Bộ chuyển đổi nhiệt độ và độ ẩm Hanyoung CV 300

Hảng sản xuất: Hanyoung Chuyển tín hiệu RS 232 sang RS422/485 BỘ CHUYỂN ĐỔI TRUYỀN THÔNG...

Đặt mua

0 đ

Bộ chuyển đổi nhiệt độ và độ ẩ...

0 đ

Hảng sản xuất: Hanyoung Chuyển tín hiệu RS 232 sang RS422/485 BỘ CHUYỂN ĐỔI TRUYỀN THÔNG...

Đặt mua
Picture of Bộ chuyển đổi nhiệt độ và độ ẩm Hanyoung CV250-C

Bộ chuyển đổi nhiệt độ và độ ẩm Hanyoung CV250-C

Hảng sản xuất: Hanyoung Bộ nhớ 32Mbyte, cổng USB, (TH500, TD500....) BỘ CHUYỂN ĐỔI TRUYỀ...

Đặt mua

0 đ

Bộ chuyển đổi nhiệt độ và độ ẩ...

0 đ

Hảng sản xuất: Hanyoung Bộ nhớ 32Mbyte, cổng USB, (TH500, TD500....) BỘ CHUYỂN ĐỔI TRUYỀ...

Đặt mua
Picture of Bộ chuyển đổi nhiệt độ và độ ẩm Hanyoung CV250-V

Bộ chuyển đổi nhiệt độ và độ ẩm Hanyoung CV250-V

Hảng sản xuất: Hanyoung Bộ nhớ 32Mbyte, cổng USB, (TH500, TD500....) BỘ CHUYỂN ĐỔI TRUYỀ...

Đặt mua

2.866.000 đ

Bộ chuyển đổi nhiệt độ và độ ẩ...

2.866.000 đ

Hảng sản xuất: Hanyoung Bộ nhớ 32Mbyte, cổng USB, (TH500, TD500....) BỘ CHUYỂN ĐỔI TRUYỀ...

Đặt mua
Picture of Bộ chuyển đổi nhiệt độ và độ ẩm Hanyoung EM310

Bộ chuyển đổi nhiệt độ và độ ẩm Hanyoung EM310

Hảng sản xuất: Hanyoung Bộ nhớ 32Mbyte, cổng USB, (TH500, TD500....) BỘ CHUYỂN ĐỔI TRUYỀ...

Đặt mua

0 đ

Bộ chuyển đổi nhiệt độ và độ ẩ...

0 đ

Hảng sản xuất: Hanyoung Bộ nhớ 32Mbyte, cổng USB, (TH500, TD500....) BỘ CHUYỂN ĐỔI TRUYỀ...

Đặt mua
Picture of Bộ chuyển đổi nhiệt độ và độ ẩm Hanyoung HY-SA100

Bộ chuyển đổi nhiệt độ và độ ẩm Hanyoung HY-SA100

Hảng sản xuất: Hanyoung Bộ nhớ 32Mbyte, cổng USB, (TH500, TD500....) BỘ CHUYỂN ĐỔI TRUYỀ...

Đặt mua

0 đ

Bộ chuyển đổi nhiệt độ và độ ẩ...

0 đ

Hảng sản xuất: Hanyoung Bộ nhớ 32Mbyte, cổng USB, (TH500, TD500....) BỘ CHUYỂN ĐỔI TRUYỀ...

Đặt mua
Picture of Cảm biến nhiệt độ Sensys TDG

Cảm biến nhiệt độ Sensys TDG

The TDG model, the sensing element, has excellent properties by using RTD and confirms tem...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

Cảm biến nhiệt độ Sensys TDG

ĐT: 0963 212.935

The TDG model, the sensing element, has excellent properties by using RTD and confirms tem...

Đặt mua
Picture of Cảm biến nhiệt độ Sensys TDG 0 ~ 50C

Cảm biến nhiệt độ Sensys TDG 0 ~ 50C

The TDG model, the sensing element, has excellent properties by using RTD and confirms tem...

Đặt mua

9.791.000 đ

Cảm biến nhiệt độ Sensys TDG 0...

9.791.000 đ

The TDG model, the sensing element, has excellent properties by using RTD and confirms tem...

Đặt mua
Picture of Cảm biến nhiệt độ Sensys TDG -50 ~ 50C

Cảm biến nhiệt độ Sensys TDG -50 ~ 50C

The TDG model, the sensing element, has excellent properties by using RTD and confirms tem...

Đặt mua

10.459.000 đ

Cảm biến nhiệt độ Sensys TDG -...

10.459.000 đ

The TDG model, the sensing element, has excellent properties by using RTD and confirms tem...

Đặt mua
Picture of Cảm biến nhiệt độ Sensys TSG 0 ~ 50C

Cảm biến nhiệt độ Sensys TSG 0 ~ 50C

TSG model contains Microprocessor in default. Moreover, it is a Temperature Gauge / Switch...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

Cảm biến nhiệt độ Sensys TSG 0...

ĐT: 0963 212.935

TSG model contains Microprocessor in default. Moreover, it is a Temperature Gauge / Switch...

Đặt mua
Picture of Cảm biến nhiệt độ Sensys TSRT

Cảm biến nhiệt độ Sensys TSRT

The TSRT model, the sensing element, has excellent properties by using RTD and remote tran...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

Cảm biến nhiệt độ Sensys TSRT

ĐT: 0963 212.935

The TSRT model, the sensing element, has excellent properties by using RTD and remote tran...

Đặt mua
Picture of Cảm biến nhiệt độ Sensys TSRT 0 ~ 50C

Cảm biến nhiệt độ Sensys TSRT 0 ~ 50C

The TSRT model, the sensing element, has excellent properties by using RTD and remote tran...

Đặt mua

4.005.000 đ

Cảm biến nhiệt độ Sensys TSRT ...

4.005.000 đ

The TSRT model, the sensing element, has excellent properties by using RTD and remote tran...

Đặt mua
Picture of Cảm biến nhiệt độ Sensys TSRT -50 ~ 50C

Cảm biến nhiệt độ Sensys TSRT -50 ~ 50C

The TSRT model, the sensing element, has excellent properties by using RTD and remote tran...

Đặt mua

4.450.000 đ

Cảm biến nhiệt độ Sensys TSRT ...

4.450.000 đ

The TSRT model, the sensing element, has excellent properties by using RTD and remote tran...

Đặt mua
Picture of Cảm biến nhiệt độ,Sensys Modul chuyển đổi cho PT100 TA100

Cảm biến nhiệt độ,Sensys Modul chuyển đổi cho PT100 TA100

TA100 is Temperature Transmitter module ateeached HEAD, conver resistance to 4~20mA(2Wire)...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

Cảm biến nhiệt độ,Sensys Modul...

ĐT: 0963 212.935

TA100 is Temperature Transmitter module ateeached HEAD, conver resistance to 4~20mA(2Wire)...

Đặt mua
Picture of Cảm biến nhiệt độ,Sensys RTD

Cảm biến nhiệt độ,Sensys RTD

PT100, PT1000, Thermocouple, Extention & Compensating Cables, Thermowell

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

Cảm biến nhiệt độ,Sensys RTD

ĐT: 0963 212.935

PT100, PT1000, Thermocouple, Extention & Compensating Cables, Thermowell

Đặt mua
Picture of Đo nhiệt độ Siemens  3NG3120-1JN00

Đo nhiệt độ Siemens  3NG3120-1JN00

HEADMOUNTED TEMPERATURE TRANSMITTER SITRANS TK-L FOR PT100; LOOP POWERED 4-20 MA;PROGRA...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

Đo nhiệt độ Siemens  3NG3120-1...

ĐT: 0963 212.935

HEADMOUNTED TEMPERATURE TRANSMITTER SITRANS TK-L FOR PT100; LOOP POWERED 4-20 MA;PROGRA...

Đặt mua
Picture of Đo nhiệt độ Siemens 3NG3120-0JN00

Đo nhiệt độ Siemens 3NG3120-0JN00

HEADMOUNTED TEMPERATURE TRANSMITTER SITRANS TK-L FOR PT100; LOOP POWERED 4-20 MA;PROGRA...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

Đo nhiệt độ Siemens 3NG3120-0J...

ĐT: 0963 212.935

HEADMOUNTED TEMPERATURE TRANSMITTER SITRANS TK-L FOR PT100; LOOP POWERED 4-20 MA;PROGRA...

Đặt mua
Picture of Đo nhiệt độ Siemens 7NG3132-0AB11-Z

Đo nhiệt độ Siemens 7NG3132-0AB11-Z

HEADMOUNTED TEMPERATURE TRANSMITTER SITRANS TK-L FOR PT100; LOOP POWERED 4-20 MA;PROGRA...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

Đo nhiệt độ Siemens 7NG3132-0A...

ĐT: 0963 212.935

HEADMOUNTED TEMPERATURE TRANSMITTER SITRANS TK-L FOR PT100; LOOP POWERED 4-20 MA;PROGRA...

Đặt mua
Picture of Nhiệt ẩm kế điện tử Nakata (2009-series)

Nhiệt ẩm kế điện tử Nakata (2009-series)

Đồng hồ điện tử đo nhiệt độ trong và ngoài phòng cùng độ ẩm không khí trong phòng, màn hìn...

Đặt mua

979.000 đ

Nhiệt ẩm kế điện tử Nakata (20...

979.000 đ

Đồng hồ điện tử đo nhiệt độ trong và ngoài phòng cùng độ ẩm không khí trong phòng, màn hìn...

Đặt mua
Picture of Siemens Milltronics XPS-15

Siemens Milltronics XPS-15

MILLTRONIC 2002/2527625

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

Siemens Milltronics XPS-15

ĐT: 0963 212.935

MILLTRONIC 2002/2527625

Đặt mua