Motor Hạ thế 1 pha

Picture of Motor TECO hạ thế một pha 0.75 kW 4 pole

Motor TECO hạ thế một pha 0.75 kW 4 pole

Motor lồng sóc BEML (Môtơ chân đế) Cách điện cấp độ F Chịu nhiệt cấp độ B hệ,50Hz/220V

Đặt mua

3.110.000 đ

Motor TECO hạ thế một pha 0.75...

3.110.000 đ

Motor lồng sóc BEML (Môtơ chân đế) Cách điện cấp độ F Chịu nhiệt cấp độ B hệ,50Hz/220V

Đặt mua
Picture of  Motor TECO hạ thế một pha 2.2 kW 2 pole

Motor TECO hạ thế một pha 2.2 kW 2 pole

Motor lồng sóc BEML (Môtơ chân đế) Cách điện cấp độ F Chịu nhiệt cấp độ B hệ,50Hz/220V

Đặt mua

5.450.000 đ

Motor TECO hạ thế một pha 2.2...

5.450.000 đ

Motor lồng sóc BEML (Môtơ chân đế) Cách điện cấp độ F Chịu nhiệt cấp độ B hệ,50Hz/220V

Đặt mua
Picture of Motor TECO hạ thế một pha 0.37 kW 2 pole

Motor TECO hạ thế một pha 0.37 kW 2 pole

Motor lồng sóc BEML (Môtơ chân đế) Cách điện cấp độ F Chịu nhiệt cấp độ B hệ,50Hz/220V

Đặt mua

2.175.000 đ

Motor TECO hạ thế một pha 0.37...

2.175.000 đ

Motor lồng sóc BEML (Môtơ chân đế) Cách điện cấp độ F Chịu nhiệt cấp độ B hệ,50Hz/220V

Đặt mua
Picture of Motor TECO hạ thế một pha 0.37 kW 4 pole

Motor TECO hạ thế một pha 0.37 kW 4 pole

Motor lồng sóc BEML (Môtơ chân đế) Cách điện cấp độ F Chịu nhiệt cấp độ B hệ,50Hz/220V

Đặt mua

2.380.000 đ

Motor TECO hạ thế một pha 0.37...

2.380.000 đ

Motor lồng sóc BEML (Môtơ chân đế) Cách điện cấp độ F Chịu nhiệt cấp độ B hệ,50Hz/220V

Đặt mua
Picture of Motor TECO hạ thế một pha 0.75 kW 2 pole

Motor TECO hạ thế một pha 0.75 kW 2 pole

Motor lồng sóc BEML (Môtơ chân đế) Cách điện cấp độ F Chịu nhiệt cấp độ B hệ,50Hz/220V

Đặt mua

2.790.000 đ

Motor TECO hạ thế một pha 0.75...

2.790.000 đ

Motor lồng sóc BEML (Môtơ chân đế) Cách điện cấp độ F Chịu nhiệt cấp độ B hệ,50Hz/220V

Đặt mua
Picture of Motor TECO hạ thế một pha 1.1 kW 2 pole

Motor TECO hạ thế một pha 1.1 kW 2 pole

Motor lồng sóc BEML (Môtơ chân đế) Cách điện cấp độ F Chịu nhiệt cấp độ B hệ,50Hz/220V

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

Motor TECO hạ thế một pha 1.1 ...

ĐT: 0963 212.935

Motor lồng sóc BEML (Môtơ chân đế) Cách điện cấp độ F Chịu nhiệt cấp độ B hệ,50Hz/220V

Đặt mua
Picture of Motor TECO hạ thế một pha 1.1 kW 4 pole

Motor TECO hạ thế một pha 1.1 kW 4 pole

Motor lồng sóc BEML (Môtơ chân đế) Cách điện cấp độ F Chịu nhiệt cấp độ B hệ,50Hz/220V

Đặt mua

4.170.000 đ

Motor TECO hạ thế một pha 1.1 ...

4.170.000 đ

Motor lồng sóc BEML (Môtơ chân đế) Cách điện cấp độ F Chịu nhiệt cấp độ B hệ,50Hz/220V

Đặt mua
Picture of Motor TECO hạ thế một pha 1.5 kW 2 pole

Motor TECO hạ thế một pha 1.5 kW 2 pole

Motor lồng sóc BEML (Môtơ chân đế) Cách điện cấp độ F Chịu nhiệt cấp độ B hệ,50Hz/220V

Đặt mua

4.015.000 đ

Motor TECO hạ thế một pha 1.5 ...

4.015.000 đ

Motor lồng sóc BEML (Môtơ chân đế) Cách điện cấp độ F Chịu nhiệt cấp độ B hệ,50Hz/220V

Đặt mua
Picture of Motor TECO hạ thế một pha 1.5 kW 4 pole

Motor TECO hạ thế một pha 1.5 kW 4 pole

Motor lồng sóc BEML (Môtơ chân đế) Cách điện cấp độ F Chịu nhiệt cấp độ B hệ,50Hz/220V

Đặt mua

4.640.000 đ

Motor TECO hạ thế một pha 1.5 ...

4.640.000 đ

Motor lồng sóc BEML (Môtơ chân đế) Cách điện cấp độ F Chịu nhiệt cấp độ B hệ,50Hz/220V

Đặt mua
Picture of Motor TECO hạ thế một pha 2.2 kW 4 pole

Motor TECO hạ thế một pha 2.2 kW 4 pole

Motor lồng sóc BEML (Môtơ chân đế) Cách điện cấp độ F Chịu nhiệt cấp độ B hệ,50Hz/220V

Đặt mua

6.380.000 đ

Motor TECO hạ thế một pha 2.2 ...

6.380.000 đ

Motor lồng sóc BEML (Môtơ chân đế) Cách điện cấp độ F Chịu nhiệt cấp độ B hệ,50Hz/220V

Đặt mua