Motor bước

Picture of Bộ điều khiển motor bước 5 pha KR-505G

Bộ điều khiển motor bước 5 pha KR-505G

Bộ điều khiển động cơ bước 5 pha Nguồn cung cấp: 20-35VDC, 3A Dòng điều khiển: 1.4A/pha ...

Đặt mua

0 đ

Bộ điều khiển motor bước 5 ph...

0 đ

Bộ điều khiển động cơ bước 5 pha Nguồn cung cấp: 20-35VDC, 3A Dòng điều khiển: 1.4A/pha ...

Đặt mua
Picture of Bộ Lập Trình Điều Khiển Vị Trí Autonics PMC-2HS-485

Bộ Lập Trình Điều Khiển Vị Trí Autonics PMC-2HS-485

Bộ Lập Trình Điều Khiển Vị Trí Tốc Độ Cao 2 trục đứng đơn độc tốc độ cao Giao tiếp: USB+...

Đặt mua

7.672.000 đ

Bộ Lập Trình Điều Khiển Vị Tr...

7.672.000 đ

Bộ Lập Trình Điều Khiển Vị Trí Tốc Độ Cao 2 trục đứng đơn độc tốc độ cao Giao tiếp: USB+...

Đặt mua
Picture of Bộ Lập Trình Điều Khiển Vị Trí Autonics PMC-4B-PCI

Bộ Lập Trình Điều Khiển Vị Trí Autonics PMC-4B-PCI

Bộ Lập Trình Điều Khiển Vị Trí Tốc Độ Cao 2 trục đứng đơn độc tốc độ cao Giao tiếp: USB+...

Đặt mua

21.929.000 đ

Bộ Lập Trình Điều Khiển Vị Tr...

21.929.000 đ

Bộ Lập Trình Điều Khiển Vị Trí Tốc Độ Cao 2 trục đứng đơn độc tốc độ cao Giao tiếp: USB+...

Đặt mua
Picture of Motor bước 5 pha ,Loại có hộp giảm tốc A15K-S545-G7.2

Motor bước 5 pha ,Loại có hộp giảm tốc A15K-S545-G7.2

Loại động cơ: Động cơ biến tốc Hãng sản xuất: AUTONICS Xuất xứ: Korea Công suất (kW): 0...

Đặt mua

4.677.000 đ

Motor bước 5 pha ,Loại có hộp...

4.677.000 đ

Loại động cơ: Động cơ biến tốc Hãng sản xuất: AUTONICS Xuất xứ: Korea Công suất (kW): 0...

Đặt mua
Picture of Motor bước 5 pha ,Loại có hộp giảm tốc A200K-M599W-G10

Motor bước 5 pha ,Loại có hộp giảm tốc A200K-M599W-G10

Loại động cơ: Động cơ biến tốc Hãng sản xuất: AUTONICS Xuất xứ: Korea Công suất (kW): 0...

Đặt mua

9.733.000 đ

Motor bước 5 pha ,Loại có hộp...

9.733.000 đ

Loại động cơ: Động cơ biến tốc Hãng sản xuất: AUTONICS Xuất xứ: Korea Công suất (kW): 0...

Đặt mua
Picture of Motor bước 5 pha ,Loại có thắng và hộp giảm tốc A200K-M599-GB10

Motor bước 5 pha ,Loại có thắng và hộp giảm tốc A200K-M599-GB10

Loại động cơ: Động cơ biến tốc Hãng sản xuất: AUTONICS Xuất xứ: Korea Công suất (kW): 0...

Đặt mua

13.601.000 đ

Motor bước 5 pha ,Loại có thắ...

13.601.000 đ

Loại động cơ: Động cơ biến tốc Hãng sản xuất: AUTONICS Xuất xứ: Korea Công suất (kW): 0...

Đặt mua
Picture of Motor bước 5 pha A16K-G569

Motor bước 5 pha A16K-G569

Motor Bước 5 Pha Loại Trục Momen xoắn Max: 1.3kgf.cm Momen quán tính của roto: 35g.cm2 ...

Đặt mua

3.191.000 đ

Motor bước 5 pha A16K-G569

3.191.000 đ

Motor Bước 5 Pha Loại Trục Momen xoắn Max: 1.3kgf.cm Momen quán tính của roto: 35g.cm2 ...

Đặt mua
Picture of Motor bước 5 pha A16K-M569W

Motor bước 5 pha A16K-M569W

Motor Bước 5 Pha Loại Trục Momen xoắn Max: 1.3kgf.cm Momen quán tính của roto: 35g.cm2 ...

Đặt mua

0 đ

Motor bước 5 pha A16K-M569W

0 đ

Motor Bước 5 Pha Loại Trục Momen xoắn Max: 1.3kgf.cm Momen quán tính của roto: 35g.cm2 ...

Đặt mua
Picture of Motor bước 5 pha A16K-M569W-S

Motor bước 5 pha A16K-M569W-S

Motor Bước 5 Pha Loại Trục Momen xoắn Max: 1.3kgf.cm Momen quán tính của roto: 35g.cm2 ...

Đặt mua

0 đ

Motor bước 5 pha A16K-M569W-S

0 đ

Motor Bước 5 Pha Loại Trục Momen xoắn Max: 1.3kgf.cm Momen quán tính của roto: 35g.cm2 ...

Đặt mua
Picture of Bộ điều khiển motor bước 5 pha KR-55MC

Bộ điều khiển motor bước 5 pha KR-55MC

Bộ điều khiển động cơ bước 5 pha Nguồn cung cấp: 20-35VDC, 3A Dòng điều khiển: 1.4A/pha ...

Đặt mua

0 đ

Bộ điều khiển motor bước 5 pha...

0 đ

Bộ điều khiển động cơ bước 5 pha Nguồn cung cấp: 20-35VDC, 3A Dòng điều khiển: 1.4A/pha ...

Đặt mua
Picture of Bộ điều khiển motor bước 5 pha KR-5MC

Bộ điều khiển motor bước 5 pha KR-5MC

Bộ điều khiển động cơ bước 5 pha Nguồn cung cấp: 20-35VDC, 3A Dòng điều khiển: 1.4A/pha ...

Đặt mua

0 đ

Bộ điều khiển motor bước 5 pha...

0 đ

Bộ điều khiển động cơ bước 5 pha Nguồn cung cấp: 20-35VDC, 3A Dòng điều khiển: 1.4A/pha ...

Đặt mua
Picture of Bộ điều khiển motor bước 5 pha MD5-MF14

Bộ điều khiển motor bước 5 pha MD5-MF14

Bộ điều khiển động cơ bước 5 pha Nguồn cung cấp: 20-35VDC, 3A Dòng điều khiển: 1.4A/pha ...

Đặt mua

6.018.000 đ

Bộ điều khiển motor bước 5 pha...

6.018.000 đ

Bộ điều khiển động cơ bước 5 pha Nguồn cung cấp: 20-35VDC, 3A Dòng điều khiển: 1.4A/pha ...

Đặt mua
Picture of Bộ Lập Trình Điều Khiển Vị Trí Autonics PMC-1HS-232

Bộ Lập Trình Điều Khiển Vị Trí Autonics PMC-1HS-232

Bộ Lập Trình Điều Khiển Vị Trí Tốc Độ Cao 2 trục đứng đơn độc tốc độ cao Giao tiếp: USB+...

Đặt mua

6.583.000 đ

Bộ Lập Trình Điều Khiển Vị Trí...

6.583.000 đ

Bộ Lập Trình Điều Khiển Vị Trí Tốc Độ Cao 2 trục đứng đơn độc tốc độ cao Giao tiếp: USB+...

Đặt mua
Picture of Bộ Lập Trình Điều Khiển Vị Trí Autonics PMC-1HS-485

Bộ Lập Trình Điều Khiển Vị Trí Autonics PMC-1HS-485

Bộ Lập Trình Điều Khiển Vị Trí Tốc Độ Cao 2 trục đứng đơn độc tốc độ cao Giao tiếp: USB+...

Đặt mua

6.583.000 đ

Bộ Lập Trình Điều Khiển Vị Trí...

6.583.000 đ

Bộ Lập Trình Điều Khiển Vị Trí Tốc Độ Cao 2 trục đứng đơn độc tốc độ cao Giao tiếp: USB+...

Đặt mua
Picture of Bộ Lập Trình Điều Khiển Vị Trí Autonics PMC-1S-232

Bộ Lập Trình Điều Khiển Vị Trí Autonics PMC-1S-232

Bộ Lập Trình Điều Khiển Vị Trí Tốc Độ Cao 2 trục đứng đơn độc tốc độ cao Giao tiếp: USB+...

Đặt mua

4.766.000 đ

Bộ Lập Trình Điều Khiển Vị Trí...

4.766.000 đ

Bộ Lập Trình Điều Khiển Vị Trí Tốc Độ Cao 2 trục đứng đơn độc tốc độ cao Giao tiếp: USB+...

Đặt mua
Picture of Bộ Lập Trình Điều Khiển Vị Trí Autonics PMC-1S-485

Bộ Lập Trình Điều Khiển Vị Trí Autonics PMC-1S-485

Bộ Lập Trình Điều Khiển Vị Trí Tốc Độ Cao 2 trục đứng đơn độc tốc độ cao Giao tiếp: USB+...

Đặt mua

4.766.000 đ

Bộ Lập Trình Điều Khiển Vị Trí...

4.766.000 đ

Bộ Lập Trình Điều Khiển Vị Trí Tốc Độ Cao 2 trục đứng đơn độc tốc độ cao Giao tiếp: USB+...

Đặt mua
Picture of Bộ Lập Trình Điều Khiển Vị Trí Autonics PMC-1S-USB

Bộ Lập Trình Điều Khiển Vị Trí Autonics PMC-1S-USB

Bộ Lập Trình Điều Khiển Vị Trí Tốc Độ Cao 2 trục đứng đơn độc tốc độ cao Giao tiếp: USB+...

Đặt mua

5.290.000 đ

Bộ Lập Trình Điều Khiển Vị Trí...

5.290.000 đ

Bộ Lập Trình Điều Khiển Vị Trí Tốc Độ Cao 2 trục đứng đơn độc tốc độ cao Giao tiếp: USB+...

Đặt mua
Picture of Bộ Lập Trình Điều Khiển Vị Trí Autonics PMC-2B-ISA

Bộ Lập Trình Điều Khiển Vị Trí Autonics PMC-2B-ISA

Bộ Lập Trình Điều Khiển Vị Trí Tốc Độ Cao 2 trục đứng đơn độc tốc độ cao Giao tiếp: USB+...

Đặt mua

14.619.000 đ

Bộ Lập Trình Điều Khiển Vị Trí...

14.619.000 đ

Bộ Lập Trình Điều Khiển Vị Trí Tốc Độ Cao 2 trục đứng đơn độc tốc độ cao Giao tiếp: USB+...

Đặt mua
Picture of Bộ Lập Trình Điều Khiển Vị Trí Autonics PMC-2HS-232

Bộ Lập Trình Điều Khiển Vị Trí Autonics PMC-2HS-232

Bộ Lập Trình Điều Khiển Vị Trí Tốc Độ Cao 2 trục đứng đơn độc tốc độ cao Giao tiếp: USB+...

Đặt mua

7.672.000 đ

Bộ Lập Trình Điều Khiển Vị Trí...

7.672.000 đ

Bộ Lập Trình Điều Khiển Vị Trí Tốc Độ Cao 2 trục đứng đơn độc tốc độ cao Giao tiếp: USB+...

Đặt mua
Picture of Bộ Lập Trình Điều Khiển Vị Trí Autonics PMC-2HS-USB

Bộ Lập Trình Điều Khiển Vị Trí Autonics PMC-2HS-USB

Bộ Lập Trình Điều Khiển Vị Trí Tốc Độ Cao 2 trục đứng đơn độc tốc độ cao Giao tiếp: USB+...

Đặt mua

8.884.000 đ

Bộ Lập Trình Điều Khiển Vị Trí...

8.884.000 đ

Bộ Lập Trình Điều Khiển Vị Trí Tốc Độ Cao 2 trục đứng đơn độc tốc độ cao Giao tiếp: USB+...

Đặt mua
Picture of Bộ Lập Trình Điều Khiển Vị Trí Autonics PMC-2TU-232

Bộ Lập Trình Điều Khiển Vị Trí Autonics PMC-2TU-232

Bộ Lập Trình Điều Khiển Vị Trí Tốc Độ Cao 2 trục đứng đơn độc tốc độ cao Giao tiếp: USB+...

Đặt mua

2.746.000 đ

Bộ Lập Trình Điều Khiển Vị Trí...

2.746.000 đ

Bộ Lập Trình Điều Khiển Vị Trí Tốc Độ Cao 2 trục đứng đơn độc tốc độ cao Giao tiếp: USB+...

Đặt mua
Picture of Bộ Lập Trình Điều Khiển Vị Trí Autonics PMD-1MS-232

Bộ Lập Trình Điều Khiển Vị Trí Autonics PMD-1MS-232

Bộ Lập Trình Điều Khiển Vị Trí Tốc Độ Cao 2 trục đứng đơn độc tốc độ cao Giao tiếp: USB+...

Đặt mua

9.692.000 đ

Bộ Lập Trình Điều Khiển Vị Trí...

9.692.000 đ

Bộ Lập Trình Điều Khiển Vị Trí Tốc Độ Cao 2 trục đứng đơn độc tốc độ cao Giao tiếp: USB+...

Đặt mua
Picture of Bộ Lập Trình Điều Khiển Vị Trí Autonics PMD-1MS-485

Bộ Lập Trình Điều Khiển Vị Trí Autonics PMD-1MS-485

Bộ Lập Trình Điều Khiển Vị Trí Tốc Độ Cao 2 trục đứng đơn độc tốc độ cao Giao tiếp: USB+...

Đặt mua

9.692.000 đ

Bộ Lập Trình Điều Khiển Vị Trí...

9.692.000 đ

Bộ Lập Trình Điều Khiển Vị Trí Tốc Độ Cao 2 trục đứng đơn độc tốc độ cao Giao tiếp: USB+...

Đặt mua
Picture of Bộ Lập Trình Điều Khiển Vị Trí Autonics PMD-1MS-USB

Bộ Lập Trình Điều Khiển Vị Trí Autonics PMD-1MS-USB

Bộ Lập Trình Điều Khiển Vị Trí Tốc Độ Cao 2 trục đứng đơn độc tốc độ cao Giao tiếp: USB+...

Đặt mua

10.298.000 đ

Bộ Lập Trình Điều Khiển Vị Trí...

10.298.000 đ

Bộ Lập Trình Điều Khiển Vị Trí Tốc Độ Cao 2 trục đứng đơn độc tốc độ cao Giao tiếp: USB+...

Đặt mua
Picture of Bộ Lập Trình Điều Khiển Vị Trí Autonics PMS-1HS-USB

Bộ Lập Trình Điều Khiển Vị Trí Autonics PMS-1HS-USB

Bộ Lập Trình Điều Khiển Vị Trí Tốc Độ Cao 2 trục đứng đơn độc tốc độ cao Giao tiếp: USB+...

Đặt mua

0 đ

Bộ Lập Trình Điều Khiển Vị Trí...

0 đ

Bộ Lập Trình Điều Khiển Vị Trí Tốc Độ Cao 2 trục đứng đơn độc tốc độ cao Giao tiếp: USB+...

Đặt mua
Picture of Bộ Lập Trình Omron ZEN 10C1AR-A-V2

Bộ Lập Trình Omron ZEN 10C1AR-A-V2

Bộ lập trình ZEN, nguồn AC, 6 vào, 4 ra relay CPU Zen-10C1AR-A-V2

Đặt mua

0 đ

Bộ Lập Trình Omron ZEN 10C1AR-...

0 đ

Bộ lập trình ZEN, nguồn AC, 6 vào, 4 ra relay CPU Zen-10C1AR-A-V2

Đặt mua
Picture of Bộ Lập Trình Omron ZEN-10C1DR-D-V2

Bộ Lập Trình Omron ZEN-10C1DR-D-V2

Bộ lập trình ZEN, nguồn AC, 6 vào, 4 ra relay CPU ZEN-10C1DR-D-V2

Đặt mua

0 đ

Bộ Lập Trình Omron ZEN-10C1DR-...

0 đ

Bộ lập trình ZEN, nguồn AC, 6 vào, 4 ra relay CPU ZEN-10C1DR-D-V2

Đặt mua
Picture of Bộ Lập Trình Omron ZEN-10C3AR-A-V2

Bộ Lập Trình Omron ZEN-10C3AR-A-V2

Bộ lập trình ZEN, nguồn AC, 6 vào, 4 ra relay CPU ZEN-10C3AR-A-V2

Đặt mua

0 đ

Bộ Lập Trình Omron ZEN-10C3AR-...

0 đ

Bộ lập trình ZEN, nguồn AC, 6 vào, 4 ra relay CPU ZEN-10C3AR-A-V2

Đặt mua
Picture of Bộ Lập Trình Omron ZEN-10C3DR-D-V2

Bộ Lập Trình Omron ZEN-10C3DR-D-V2

Nguồn 12-24VDC, 6 input DC, 4 ngõ ra relay 8A (ko mở rộng) CPU ZEN-10C3DR-D-V2

Đặt mua

0 đ

Bộ Lập Trình Omron ZEN-10C3DR-...

0 đ

Nguồn 12-24VDC, 6 input DC, 4 ngõ ra relay 8A (ko mở rộng) CPU ZEN-10C3DR-D-V2

Đặt mua
Picture of Bộ Lập Trình Omron ZEN-20C1AR-A-V2

Bộ Lập Trình Omron ZEN-20C1AR-A-V2

Bộ lập trình ZEN, nguồn AC, 12 vào, 8 ra relay Bộ lập trình ZEN-20C1AR-A-V2 Khả năng...

Đặt mua

0 đ

Bộ Lập Trình Omron ZEN-20C1AR-...

0 đ

Bộ lập trình ZEN, nguồn AC, 12 vào, 8 ra relay Bộ lập trình ZEN-20C1AR-A-V2 Khả năng...

Đặt mua
Picture of Bộ Lập Trình Omron ZEN-20C1DR-A-V2

Bộ Lập Trình Omron ZEN-20C1DR-A-V2

Bộ lập trình ZEN, nguồn AC, 12 vào, 8 ra relay Bộ lập trình ZEN-20C3AR-A-V2 Khả năng...

Đặt mua

0 đ

Bộ Lập Trình Omron ZEN-20C1DR-...

0 đ

Bộ lập trình ZEN, nguồn AC, 12 vào, 8 ra relay Bộ lập trình ZEN-20C3AR-A-V2 Khả năng...

Đặt mua
Picture of Bộ Lập Trình Omron ZEN-20C3AR-A-V2

Bộ Lập Trình Omron ZEN-20C3AR-A-V2

Bộ lập trình ZEN, nguồn AC, 12 vào, 8 ra relay Bộ lập trình ZEN-20C3AR-A-V2 Khả năng...

Đặt mua

0 đ

Bộ Lập Trình Omron ZEN-20C3AR-...

0 đ

Bộ lập trình ZEN, nguồn AC, 12 vào, 8 ra relay Bộ lập trình ZEN-20C3AR-A-V2 Khả năng...

Đặt mua
Picture of Bộ Lập Trình Omron ZEN-20C3DR-D-V2

Bộ Lập Trình Omron ZEN-20C3DR-D-V2

Bộ lập trình ZEN, nguồn AC, 12 vào, 8 ra relay Bộ lập trình ZEN-20C3DR-D-V2 Khả năng...

Đặt mua

0 đ

Bộ Lập Trình Omron ZEN-20C3DR-...

0 đ

Bộ lập trình ZEN, nguồn AC, 12 vào, 8 ra relay Bộ lập trình ZEN-20C3DR-D-V2 Khả năng...

Đặt mua
Picture of Bộ Lập Trình Omron ZEN-8E1AR

Bộ Lập Trình Omron ZEN-8E1AR

Module mở rộng 4 input AC, 4 ngõ ra relay 8A

Đặt mua

0 đ

Bộ Lập Trình Omron ZEN-8E1AR

0 đ

Module mở rộng 4 input AC, 4 ngõ ra relay 8A

Đặt mua
Picture of Bộ Lập Trình Omron ZEN-8E1DR

Bộ Lập Trình Omron ZEN-8E1DR

Khối mở rộng 4-DC input / 4-relay output

Đặt mua

0 đ

Bộ Lập Trình Omron ZEN-8E1DR

0 đ

Khối mở rộng 4-DC input / 4-relay output

Đặt mua
Picture of Cable ZEN Omron CIF01

Cable ZEN Omron CIF01

Cáp lập trình giao tiếp máy tính với Zen LCD 100x40mm, có chiếu sáng nền, 4 dòng 20 ký tự...

Đặt mua

0 đ

Cable ZEN Omron CIF01

0 đ

Cáp lập trình giao tiếp máy tính với Zen LCD 100x40mm, có chiếu sáng nền, 4 dòng 20 ký tự...

Đặt mua
Picture of Động cơ 2 bước A16K-G268 Autonics

Động cơ 2 bước A16K-G268 Autonics

Sản phẩm cốt lõi của Autonics bao gồm cảm biến, bộ điều khiển, thiết bị chuyển động, thiết...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

Động cơ 2 bước A16K-G268 Auton...

ĐT: 0963 212.935

Sản phẩm cốt lõi của Autonics bao gồm cảm biến, bộ điều khiển, thiết bị chuyển động, thiết...

Đặt mua
Picture of Động cơ 5 bước A15K-S545-G7.2 Autonics

Động cơ 5 bước A15K-S545-G7.2 Autonics

Sản phẩm cốt lõi của Autonics bao gồm cảm biến, bộ điều khiển, thiết bị chuyển động, thiết...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

Động cơ 5 bước A15K-S545-G7.2 ...

ĐT: 0963 212.935

Sản phẩm cốt lõi của Autonics bao gồm cảm biến, bộ điều khiển, thiết bị chuyển động, thiết...

Đặt mua
Picture of Động cơ bước 2 pha A3K-M244 Autonics

Động cơ bước 2 pha A3K-M244 Autonics

Sản phẩm cốt lõi của Autonics bao gồm cảm biến, bộ điều khiển, thiết bị chuyển động, thiết...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

Động cơ bước 2 pha A3K-M244 Au...

ĐT: 0963 212.935

Sản phẩm cốt lõi của Autonics bao gồm cảm biến, bộ điều khiển, thiết bị chuyển động, thiết...

Đặt mua
Picture of Động cơ bước 2 pha A3K-M244W Autonics

Động cơ bước 2 pha A3K-M244W Autonics

Sản phẩm cốt lõi của Autonics bao gồm cảm biến, bộ điều khiển, thiết bị chuyển động, thiết...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

Động cơ bước 2 pha A3K-M244W A...

ĐT: 0963 212.935

Sản phẩm cốt lõi của Autonics bao gồm cảm biến, bộ điều khiển, thiết bị chuyển động, thiết...

Đặt mua
Picture of Động cơ bước 2 pha A9K-G265 Autonics

Động cơ bước 2 pha A9K-G265 Autonics

Sản phẩm cốt lõi của Autonics bao gồm cảm biến, bộ điều khiển, thiết bị chuyển động, thiết...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

Động cơ bước 2 pha A9K-G265 Au...

ĐT: 0963 212.935

Sản phẩm cốt lõi của Autonics bao gồm cảm biến, bộ điều khiển, thiết bị chuyển động, thiết...

Đặt mua
Picture of Động cơ bước 2 pha A9K-G265W Autonics

Động cơ bước 2 pha A9K-G265W Autonics

Sản phẩm cốt lõi của Autonics bao gồm cảm biến, bộ điều khiển, thiết bị chuyển động, thiết...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

Động cơ bước 2 pha A9K-G265W A...

ĐT: 0963 212.935

Sản phẩm cốt lõi của Autonics bao gồm cảm biến, bộ điều khiển, thiết bị chuyển động, thiết...

Đặt mua
Picture of Động cơ bước 5 pha A15K-S545W-G10 Autonics

Động cơ bước 5 pha A15K-S545W-G10 Autonics

Sản phẩm cốt lõi của Autonics bao gồm cảm biến, bộ điều khiển, thiết bị chuyển động, thiết...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

Động cơ bước 5 pha A15K-S545W...

ĐT: 0963 212.935

Sản phẩm cốt lõi của Autonics bao gồm cảm biến, bộ điều khiển, thiết bị chuyển động, thiết...

Đặt mua
Picture of Động cơ bước 5 pha A15K-S545W-G7.2 Autonics

Động cơ bước 5 pha A15K-S545W-G7.2 Autonics

Sản phẩm cốt lõi của Autonics bao gồm cảm biến, bộ điều khiển, thiết bị chuyển động, thiết...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

Động cơ bước 5 pha A15K-S545W...

ĐT: 0963 212.935

Sản phẩm cốt lõi của Autonics bao gồm cảm biến, bộ điều khiển, thiết bị chuyển động, thiết...

Đặt mua
Picture of Động cơ bước 5 pha A16K-G569 Autonics

Động cơ bước 5 pha A16K-G569 Autonics

Sản phẩm cốt lõi của Autonics bao gồm cảm biến, bộ điều khiển, thiết bị chuyển động, thiết...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

Động cơ bước 5 pha A16K-G569 ...

ĐT: 0963 212.935

Sản phẩm cốt lõi của Autonics bao gồm cảm biến, bộ điều khiển, thiết bị chuyển động, thiết...

Đặt mua
Picture of Động cơ bước 5 pha A16K-G569-B Autonics

Động cơ bước 5 pha A16K-G569-B Autonics

Sản phẩm cốt lõi của Autonics bao gồm cảm biến, bộ điều khiển, thiết bị chuyển động, thiết...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

Động cơ bước 5 pha A16K-G569-...

ĐT: 0963 212.935

Sản phẩm cốt lõi của Autonics bao gồm cảm biến, bộ điều khiển, thiết bị chuyển động, thiết...

Đặt mua
Picture of Động cơ bước 5 pha A16K-G569-S Autonics

Động cơ bước 5 pha A16K-G569-S Autonics

Sản phẩm cốt lõi của Autonics bao gồm cảm biến, bộ điều khiển, thiết bị chuyển động, thiết...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

Động cơ bước 5 pha A16K-G569-...

ĐT: 0963 212.935

Sản phẩm cốt lõi của Autonics bao gồm cảm biến, bộ điều khiển, thiết bị chuyển động, thiết...

Đặt mua
Picture of Động cơ bước 5 pha A16K-G569-SB Autonics

Động cơ bước 5 pha A16K-G569-SB Autonics

Sản phẩm cốt lõi của Autonics bao gồm cảm biến, bộ điều khiển, thiết bị chuyển động, thiết...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

Động cơ bước 5 pha A16K-G569-...

ĐT: 0963 212.935

Sản phẩm cốt lõi của Autonics bao gồm cảm biến, bộ điều khiển, thiết bị chuyển động, thiết...

Đặt mua
Picture of Động cơ bước 5 pha A16K-G569W Autonics

Động cơ bước 5 pha A16K-G569W Autonics

Sản phẩm cốt lõi của Autonics bao gồm cảm biến, bộ điều khiển, thiết bị chuyển động, thiết...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

Động cơ bước 5 pha A16K-G569W...

ĐT: 0963 212.935

Sản phẩm cốt lõi của Autonics bao gồm cảm biến, bộ điều khiển, thiết bị chuyển động, thiết...

Đặt mua
Picture of Động cơ bước 5 pha A16K-G569W-S Autonics

Động cơ bước 5 pha A16K-G569W-S Autonics

Sản phẩm cốt lõi của Autonics bao gồm cảm biến, bộ điều khiển, thiết bị chuyển động, thiết...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

Động cơ bước 5 pha A16K-G569W...

ĐT: 0963 212.935

Sản phẩm cốt lõi của Autonics bao gồm cảm biến, bộ điều khiển, thiết bị chuyển động, thiết...

Đặt mua
Picture of Động cơ bước 5 pha A16K-M569 Autonics

Động cơ bước 5 pha A16K-M569 Autonics

Sản phẩm cốt lõi của Autonics bao gồm cảm biến, bộ điều khiển, thiết bị chuyển động, thiết...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

Động cơ bước 5 pha A16K-M569 ...

ĐT: 0963 212.935

Sản phẩm cốt lõi của Autonics bao gồm cảm biến, bộ điều khiển, thiết bị chuyển động, thiết...

Đặt mua
Picture of Động cơ bước 5 pha A16K-M569-B Autonics

Động cơ bước 5 pha A16K-M569-B Autonics

Sản phẩm cốt lõi của Autonics bao gồm cảm biến, bộ điều khiển, thiết bị chuyển động, thiết...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

Động cơ bước 5 pha A16K-M569-...

ĐT: 0963 212.935

Sản phẩm cốt lõi của Autonics bao gồm cảm biến, bộ điều khiển, thiết bị chuyển động, thiết...

Đặt mua
Picture of Động cơ bước 5 pha A16K-M569HW Autonics

Động cơ bước 5 pha A16K-M569HW Autonics

Sản phẩm cốt lõi của Autonics bao gồm cảm biến, bộ điều khiển, thiết bị chuyển động, thiết...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

Động cơ bước 5 pha A16K-M569H...

ĐT: 0963 212.935

Sản phẩm cốt lõi của Autonics bao gồm cảm biến, bộ điều khiển, thiết bị chuyển động, thiết...

Đặt mua
Picture of Động cơ bước 5 pha A16K-M569-S Autonics

Động cơ bước 5 pha A16K-M569-S Autonics

Sản phẩm cốt lõi của Autonics bao gồm cảm biến, bộ điều khiển, thiết bị chuyển động, thiết...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

Động cơ bước 5 pha A16K-M569-...

ĐT: 0963 212.935

Sản phẩm cốt lõi của Autonics bao gồm cảm biến, bộ điều khiển, thiết bị chuyển động, thiết...

Đặt mua
Picture of Động cơ bước 5 pha A16K-M569-SB Autonics

Động cơ bước 5 pha A16K-M569-SB Autonics

Sản phẩm cốt lõi của Autonics bao gồm cảm biến, bộ điều khiển, thiết bị chuyển động, thiết...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

Động cơ bước 5 pha A16K-M569-...

ĐT: 0963 212.935

Sản phẩm cốt lõi của Autonics bao gồm cảm biến, bộ điều khiển, thiết bị chuyển động, thiết...

Đặt mua
Picture of Động cơ bước 5 pha A16K-M569W Autonics

Động cơ bước 5 pha A16K-M569W Autonics

Sản phẩm cốt lõi của Autonics bao gồm cảm biến, bộ điều khiển, thiết bị chuyển động, thiết...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

Động cơ bước 5 pha A16K-M569W...

ĐT: 0963 212.935

Sản phẩm cốt lõi của Autonics bao gồm cảm biến, bộ điều khiển, thiết bị chuyển động, thiết...

Đặt mua
Picture of Động cơ bước 5 pha A16K-M569W-S Autonics

Động cơ bước 5 pha A16K-M569W-S Autonics

Sản phẩm cốt lõi của Autonics bao gồm cảm biến, bộ điều khiển, thiết bị chuyển động, thiết...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

Động cơ bước 5 pha A16K-M569W...

ĐT: 0963 212.935

Sản phẩm cốt lõi của Autonics bao gồm cảm biến, bộ điều khiển, thiết bị chuyển động, thiết...

Đặt mua
Picture of Động cơ bước 5 pha A1K-M543 Autonics

Động cơ bước 5 pha A1K-M543 Autonics

Sản phẩm cốt lõi của Autonics bao gồm cảm biến, bộ điều khiển, thiết bị chuyển động, thiết...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

Động cơ bước 5 pha A1K-M543 ...

ĐT: 0963 212.935

Sản phẩm cốt lõi của Autonics bao gồm cảm biến, bộ điều khiển, thiết bị chuyển động, thiết...

Đặt mua
Picture of Động cơ bước 5 pha A1K-M543W Autonics

Động cơ bước 5 pha A1K-M543W Autonics

Sản phẩm cốt lõi của Autonics bao gồm cảm biến, bộ điều khiển, thiết bị chuyển động, thiết...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

Động cơ bước 5 pha A1K-M543W ...

ĐT: 0963 212.935

Sản phẩm cốt lõi của Autonics bao gồm cảm biến, bộ điều khiển, thiết bị chuyển động, thiết...

Đặt mua
Picture of Động cơ bước 5 pha A1K-S543 Autonics

Động cơ bước 5 pha A1K-S543 Autonics

Sản phẩm cốt lõi của Autonics bao gồm cảm biến, bộ điều khiển, thiết bị chuyển động, thiết...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

Động cơ bước 5 pha A1K-S543 ...

ĐT: 0963 212.935

Sản phẩm cốt lõi của Autonics bao gồm cảm biến, bộ điều khiển, thiết bị chuyển động, thiết...

Đặt mua