Motor hạ thế 3 Pha chống cháy nổ

Picture of  Motor TECO hạ thế ba pha phòng chống cháy nổ (D2G4) 0.75 kW 2pole

Motor TECO hạ thế ba pha phòng chống cháy nổ (D2G4) 0.75 kW 2pole

Motor lồng sóc BEML (Môtơ chân đế) Cách điện cấp độ F Chịu nhiệt cấp độ B hệ,50Hz/220V

Đặt mua

11.780.000 đ

Motor TECO hạ thế ba pha phòn...

11.780.000 đ

Motor lồng sóc BEML (Môtơ chân đế) Cách điện cấp độ F Chịu nhiệt cấp độ B hệ,50Hz/220V

Đặt mua
Picture of  Motor TECO hạ thế ba pha phòng chống cháy nổ (D2G4) 7.5 kW 2 pole

Motor TECO hạ thế ba pha phòng chống cháy nổ (D2G4) 7.5 kW 2 pole

Motor lồng sóc BEML (Môtơ chân đế) Cách điện cấp độ F Chịu nhiệt cấp độ B hệ,50Hz/220V

Đặt mua

33.200.000 đ

Motor TECO hạ thế ba pha phòn...

33.200.000 đ

Motor lồng sóc BEML (Môtơ chân đế) Cách điện cấp độ F Chịu nhiệt cấp độ B hệ,50Hz/220V

Đặt mua
Picture of  Motor TECO hạ thế ba pha phòng chống cháy nổ (D2G4) 7.5 kW 6 pole

Motor TECO hạ thế ba pha phòng chống cháy nổ (D2G4) 7.5 kW 6 pole

Motor lồng sóc BEML (Môtơ chân đế) Cách điện cấp độ F Chịu nhiệt cấp độ B hệ,50Hz/220V

Đặt mua

45.950.000 đ

Motor TECO hạ thế ba pha phòn...

45.950.000 đ

Motor lồng sóc BEML (Môtơ chân đế) Cách điện cấp độ F Chịu nhiệt cấp độ B hệ,50Hz/220V

Đặt mua
Picture of Motor TECO hạ thế ba pha phòng chống cháy nổ (D2G4) 0.75 kW 4 pole

Motor TECO hạ thế ba pha phòng chống cháy nổ (D2G4) 0.75 kW 4 pole

Motor lồng sóc BEML (Môtơ chân đế) Cách điện cấp độ F Chịu nhiệt cấp độ B hệ,50Hz/220V

Đặt mua

11.780.000 đ

Motor TECO hạ thế ba pha phòng...

11.780.000 đ

Motor lồng sóc BEML (Môtơ chân đế) Cách điện cấp độ F Chịu nhiệt cấp độ B hệ,50Hz/220V

Đặt mua
Picture of Motor TECO hạ thế ba pha phòng chống cháy nổ (D2G4) 0.75 kW 6 pole

Motor TECO hạ thế ba pha phòng chống cháy nổ (D2G4) 0.75 kW 6 pole

Motor lồng sóc BEML (Môtơ chân đế) Cách điện cấp độ F Chịu nhiệt cấp độ B hệ,50Hz/220V

Đặt mua

13.860.000 đ

Motor TECO hạ thế ba pha phòng...

13.860.000 đ

Motor lồng sóc BEML (Môtơ chân đế) Cách điện cấp độ F Chịu nhiệt cấp độ B hệ,50Hz/220V

Đặt mua
Picture of Motor TECO hạ thế ba pha phòng chống cháy nổ (D2G4) 1.5 kW 2 pole

Motor TECO hạ thế ba pha phòng chống cháy nổ (D2G4) 1.5 kW 2 pole

Motor lồng sóc BEML (Môtơ chân đế) Cách điện cấp độ F Chịu nhiệt cấp độ B hệ,50Hz/220V

Đặt mua

13.860.000 đ

Motor TECO hạ thế ba pha phòng...

13.860.000 đ

Motor lồng sóc BEML (Môtơ chân đế) Cách điện cấp độ F Chịu nhiệt cấp độ B hệ,50Hz/220V

Đặt mua
Picture of Motor TECO hạ thế ba pha phòng chống cháy nổ (D2G4) 1.5 kW 6 pole

Motor TECO hạ thế ba pha phòng chống cháy nổ (D2G4) 1.5 kW 6 pole

Motor lồng sóc BEML (Môtơ chân đế) Cách điện cấp độ F Chịu nhiệt cấp độ B hệ,50Hz/220V

Đặt mua

15.590.000 đ

Motor TECO hạ thế ba pha phòng...

15.590.000 đ

Motor lồng sóc BEML (Môtơ chân đế) Cách điện cấp độ F Chịu nhiệt cấp độ B hệ,50Hz/220V

Đặt mua
Picture of Motor TECO hạ thế ba pha phòng chống cháy nổ (D2G4) 2.2 kW 2pole

Motor TECO hạ thế ba pha phòng chống cháy nổ (D2G4) 2.2 kW 2pole

Motor lồng sóc BEML (Môtơ chân đế) Cách điện cấp độ F Chịu nhiệt cấp độ B hệ,50Hz/220V

Đặt mua

15.590.000 đ

Motor TECO hạ thế ba pha phòng...

15.590.000 đ

Motor lồng sóc BEML (Môtơ chân đế) Cách điện cấp độ F Chịu nhiệt cấp độ B hệ,50Hz/220V

Đặt mua
Picture of Motor TECO hạ thế ba pha phòng chống cháy nổ (D2G4) 2.2 kW 4 pole

Motor TECO hạ thế ba pha phòng chống cháy nổ (D2G4) 2.2 kW 4 pole

Motor lồng sóc BEML (Môtơ chân đế) Cách điện cấp độ F Chịu nhiệt cấp độ B hệ,50Hz/220V

Đặt mua

15.590.000 đ

Motor TECO hạ thế ba pha phòng...

15.590.000 đ

Motor lồng sóc BEML (Môtơ chân đế) Cách điện cấp độ F Chịu nhiệt cấp độ B hệ,50Hz/220V

Đặt mua
Picture of Motor TECO hạ thế ba pha phòng chống cháy nổ (D2G4) 2.2 kW 6 pole

Motor TECO hạ thế ba pha phòng chống cháy nổ (D2G4) 2.2 kW 6 pole

Motor lồng sóc BEML (Môtơ chân đế) Cách điện cấp độ F Chịu nhiệt cấp độ B hệ,50Hz/220V

Đặt mua

15.590.000 đ

Motor TECO hạ thế ba pha phòng...

15.590.000 đ

Motor lồng sóc BEML (Môtơ chân đế) Cách điện cấp độ F Chịu nhiệt cấp độ B hệ,50Hz/220V

Đặt mua
Picture of Motor TECO hạ thế ba pha phòng chống cháy nổ (D2G4) 3.7 kW 2 pole

Motor TECO hạ thế ba pha phòng chống cháy nổ (D2G4) 3.7 kW 2 pole

Motor lồng sóc BEML (Môtơ chân đế) Cách điện cấp độ F Chịu nhiệt cấp độ B hệ,50Hz/220V

Đặt mua

18.240.000 đ

Motor TECO hạ thế ba pha phòng...

18.240.000 đ

Motor lồng sóc BEML (Môtơ chân đế) Cách điện cấp độ F Chịu nhiệt cấp độ B hệ,50Hz/220V

Đặt mua
Picture of Motor TECO hạ thế ba pha phòng chống cháy nổ (D2G4) 3.7 kW 4 pole

Motor TECO hạ thế ba pha phòng chống cháy nổ (D2G4) 3.7 kW 4 pole

Motor lồng sóc BEML (Môtơ chân đế) Cách điện cấp độ F Chịu nhiệt cấp độ B hệ,50Hz/220V

Đặt mua

18.240.000 đ

Motor TECO hạ thế ba pha phòng...

18.240.000 đ

Motor lồng sóc BEML (Môtơ chân đế) Cách điện cấp độ F Chịu nhiệt cấp độ B hệ,50Hz/220V

Đặt mua
Picture of Motor TECO hạ thế ba pha phòng chống cháy nổ (D2G4) 3.7 kW 6 pole

Motor TECO hạ thế ba pha phòng chống cháy nổ (D2G4) 3.7 kW 6 pole

Motor lồng sóc BEML (Môtơ chân đế) Cách điện cấp độ F Chịu nhiệt cấp độ B hệ,50Hz/220V

Đặt mua

25.410.000 đ

Motor TECO hạ thế ba pha phòng...

25.410.000 đ

Motor lồng sóc BEML (Môtơ chân đế) Cách điện cấp độ F Chịu nhiệt cấp độ B hệ,50Hz/220V

Đặt mua
Picture of Motor TECO hạ thế ba pha phòng chống cháy nổ (D2G4) 5.5 kW 2 pole

Motor TECO hạ thế ba pha phòng chống cháy nổ (D2G4) 5.5 kW 2 pole

Motor lồng sóc BEML (Môtơ chân đế) Cách điện cấp độ F Chịu nhiệt cấp độ B hệ,50Hz/220V

Đặt mua

25.980.000 đ

Motor TECO hạ thế ba pha phòng...

25.980.000 đ

Motor lồng sóc BEML (Môtơ chân đế) Cách điện cấp độ F Chịu nhiệt cấp độ B hệ,50Hz/220V

Đặt mua
Picture of Motor TECO hạ thế ba pha phòng chống cháy nổ (D2G4) 5.5 kW 4 pole

Motor TECO hạ thế ba pha phòng chống cháy nổ (D2G4) 5.5 kW 4 pole

Motor lồng sóc BEML (Môtơ chân đế) Cách điện cấp độ F Chịu nhiệt cấp độ B hệ,50Hz/220V

Đặt mua

25.980.000 đ

Motor TECO hạ thế ba pha phòng...

25.980.000 đ

Motor lồng sóc BEML (Môtơ chân đế) Cách điện cấp độ F Chịu nhiệt cấp độ B hệ,50Hz/220V

Đặt mua
Picture of Motor TECO hạ thế ba pha phòng chống cháy nổ (D2G4) 5.5 kW 6 pole

Motor TECO hạ thế ba pha phòng chống cháy nổ (D2G4) 5.5 kW 6 pole

Motor lồng sóc BEML (Môtơ chân đế) Cách điện cấp độ F Chịu nhiệt cấp độ B hệ,50Hz/220V

Đặt mua

28.870.000 đ

Motor TECO hạ thế ba pha phòng...

28.870.000 đ

Motor lồng sóc BEML (Môtơ chân đế) Cách điện cấp độ F Chịu nhiệt cấp độ B hệ,50Hz/220V

Đặt mua
Picture of Motor TECO hạ thế ba pha phòng chống cháy nổ (D2G4) 7.5 kW 4 pole

Motor TECO hạ thế ba pha phòng chống cháy nổ (D2G4) 7.5 kW 4 pole

Motor lồng sóc BEML (Môtơ chân đế) Cách điện cấp độ F Chịu nhiệt cấp độ B hệ,50Hz/220V

Đặt mua

33.200.000 đ

Motor TECO hạ thế ba pha phòng...

33.200.000 đ

Motor lồng sóc BEML (Môtơ chân đế) Cách điện cấp độ F Chịu nhiệt cấp độ B hệ,50Hz/220V

Đặt mua
Picture of Motor TECO hạ thế ba pha phòng chống cháy nổ (D2G4)1.5 kW 4 pole

Motor TECO hạ thế ba pha phòng chống cháy nổ (D2G4)1.5 kW 4 pole

Motor lồng sóc BEML (Môtơ chân đế) Cách điện cấp độ F Chịu nhiệt cấp độ B hệ,50Hz/220V

Đặt mua

13.860.000 đ

Motor TECO hạ thế ba pha phòng...

13.860.000 đ

Motor lồng sóc BEML (Môtơ chân đế) Cách điện cấp độ F Chịu nhiệt cấp độ B hệ,50Hz/220V

Đặt mua