MicroLogix 1400 system

Picture of PLC Allen-Bradley MicroLogix 1766-L32AWA

PLC Allen-Bradley MicroLogix 1766-L32AWA

Nguồn cung cấp: 120/240 V AC, Có 20 ngõ vào số 120 VAC,Có 12 ngõ ra relay, Bộ nhớ loại S...

Đặt mua

PLC Allen-Bradley MicroLogix 1...

Nguồn cung cấp: 120/240 V AC, Có 20 ngõ vào số 120 VAC,Có 12 ngõ ra relay, Bộ nhớ loại S...

Đặt mua
Picture of PLC Allen-Bradley MicroLogix 1766-L32AWAA

PLC Allen-Bradley MicroLogix 1766-L32AWAA

Nguồn cung cấp: 120/240 V AC, Có 20 ngõ vào số 120 VAC, và 4 ngõ vào điện áp (0 ~ 10 VDC,...

Đặt mua

PLC Allen-Bradley MicroLogix 1...

Nguồn cung cấp: 120/240 V AC, Có 20 ngõ vào số 120 VAC, và 4 ngõ vào điện áp (0 ~ 10 VDC,...

Đặt mua
Picture of PLC Allen-Bradley MicroLogix 1766-L32BWA

PLC Allen-Bradley MicroLogix 1766-L32BWA

Nguồn cung cấp: 120/240 V AC, Có 8 ngõ vào số 24VDC, và 12 ngõ vào tốc độ cao 24VDC, Có ...

Đặt mua

PLC Allen-Bradley MicroLogix 1...

Nguồn cung cấp: 120/240 V AC, Có 8 ngõ vào số 24VDC, và 12 ngõ vào tốc độ cao 24VDC, Có ...

Đặt mua
Picture of PLC Allen-Bradley MicroLogix 1766-L32BWAA

PLC Allen-Bradley MicroLogix 1766-L32BWAA

Nguồn cung cấp: 120/240 V AC, Có 20 ngõ vào số 120 VAC, và 4 ngõ vào điện áp (0 ~ 10 VDC,...

Đặt mua

PLC Allen-Bradley MicroLogix 1...

Nguồn cung cấp: 120/240 V AC, Có 20 ngõ vào số 120 VAC, và 4 ngõ vào điện áp (0 ~ 10 VDC,...

Đặt mua
Picture of PLC Allen-Bradley MicroLogix 1766-L32BXB

PLC Allen-Bradley MicroLogix 1766-L32BXB

Nguồn cung cấp: 24 VDC, Có 8 ngõ vào số 24VDC, và 12 ngõ vào tốc độ cao 24VDC, Có 6 ngõ ...

Đặt mua

PLC Allen-Bradley MicroLogix 1...

Nguồn cung cấp: 24 VDC, Có 8 ngõ vào số 24VDC, và 12 ngõ vào tốc độ cao 24VDC, Có 6 ngõ ...

Đặt mua
Picture of PLC Allen-Bradley MicroLogix 1766-L32BXBA

PLC Allen-Bradley MicroLogix 1766-L32BXBA

Nguồn cung cấp: 24V DC, Có 8 ngõ vào số 24VDC, 12 ngõ vào tốc độ cao 24VDC, và 4 ngõ vào ...

Đặt mua

PLC Allen-Bradley MicroLogix 1...

Nguồn cung cấp: 24V DC, Có 8 ngõ vào số 24VDC, 12 ngõ vào tốc độ cao 24VDC, và 4 ngõ vào ...

Đặt mua