MicroLogix 1000 system

Picture of PLC Allen-Bradley MicroLogix   1761-L16BWB

PLC Allen-Bradley MicroLogix 1761-L16BWB

PLC Allen-Bradley MicroLogix 1761-L16BWB Nguồn cung cấp cho PLC: 24VDC Có 10 ngõ vào số ...

Đặt mua

PLC Allen-Bradley MicroLogix ...

PLC Allen-Bradley MicroLogix 1761-L16BWB Nguồn cung cấp cho PLC: 24VDC Có 10 ngõ vào số ...

Đặt mua
Picture of PLC Allen-Bradley MicroLogix  1761-L10BWB

PLC Allen-Bradley MicroLogix 1761-L10BWB

PLC Allen-Bradley MicroLogix 1761-L10BWB, Nguồn cung cấp cho PLC: 24VDC,Có 6 ngõ vào số (...

Đặt mua

PLC Allen-Bradley MicroLogix ...

PLC Allen-Bradley MicroLogix 1761-L10BWB, Nguồn cung cấp cho PLC: 24VDC,Có 6 ngõ vào số (...

Đặt mua
Picture of PLC Allen-Bradley MicroLogix  1761-L20BWA-5A

PLC Allen-Bradley MicroLogix 1761-L20BWA-5A

PLC Allen-Bradley MicroLogix 1761-L20BWA-5A, Nguồn cung cấp cho PLC: 120/240VAC,Có 12 ngõ...

Đặt mua

PLC Allen-Bradley MicroLogix ...

PLC Allen-Bradley MicroLogix 1761-L20BWA-5A, Nguồn cung cấp cho PLC: 120/240VAC,Có 12 ngõ...

Đặt mua
Picture of PLC Allen-Bradley MicroLogix  1761-L20BWB-5A

PLC Allen-Bradley MicroLogix 1761-L20BWB-5A

PLC Allen-Bradley MicroLogix 1761-L20BWB-5A Nguồn cung cấp cho PLC: 24VDC Có 12 ngõ vào ...

Đặt mua

PLC Allen-Bradley MicroLogix ...

PLC Allen-Bradley MicroLogix 1761-L20BWB-5A Nguồn cung cấp cho PLC: 24VDC Có 12 ngõ vào ...

Đặt mua
Picture of PLC Allen-Bradley MicroLogix  1761-L32AAA

PLC Allen-Bradley MicroLogix 1761-L32AAA

PLC Allen-Bradley MicroLogix 1761-L32AAA Nguồn cung cấp cho PLC: 120/240VAC Có 20 ngõ và...

Đặt mua

PLC Allen-Bradley MicroLogix ...

PLC Allen-Bradley MicroLogix 1761-L32AAA Nguồn cung cấp cho PLC: 120/240VAC Có 20 ngõ và...

Đặt mua
Picture of PLC Allen-Bradley MicroLogix  1761-L32BBB

PLC Allen-Bradley MicroLogix 1761-L32BBB

PLC Allen-Bradley MicroLogix 1761-L32BBB Nguồn cung cấp cho PLC: 24VDC Có 20 ngõ vào số ...

Đặt mua

PLC Allen-Bradley MicroLogix ...

PLC Allen-Bradley MicroLogix 1761-L32BBB Nguồn cung cấp cho PLC: 24VDC Có 20 ngõ vào số ...

Đặt mua
Picture of PLC Allen-Bradley MicroLogix 1761-L10BXB

PLC Allen-Bradley MicroLogix 1761-L10BXB

PLC Allen-Bradley MicroLogix 1761-L10BXB,Nguồn cung cấp cho PLC: 24 VDC,Có 6 ngõ vào số (1...

Đặt mua

PLC Allen-Bradley MicroLogix 1...

PLC Allen-Bradley MicroLogix 1761-L10BXB,Nguồn cung cấp cho PLC: 24 VDC,Có 6 ngõ vào số (1...

Đặt mua
Picture of PLC Allen-Bradley MicroLogix 1761-L16AWA

PLC Allen-Bradley MicroLogix 1761-L16AWA

PLC Allen-Bradley MicroLogix 1000 1761-L16AWA, Nguồn cung cấp cho PLC: 120/240VAC,Có 10 n...

Đặt mua

PLC Allen-Bradley MicroLogix 1...

PLC Allen-Bradley MicroLogix 1000 1761-L16AWA, Nguồn cung cấp cho PLC: 120/240VAC,Có 10 n...

Đặt mua
Picture of PLC Allen-Bradley MicroLogix 1761-L16BBB

PLC Allen-Bradley MicroLogix 1761-L16BBB

PLC Allen-Bradley MicroLogix 1761-L16BBB,Nguồn cung cấp cho PLC: 24VDC,Có 10 ngõ vào số (1...

Đặt mua

PLC Allen-Bradley MicroLogix 1...

PLC Allen-Bradley MicroLogix 1761-L16BBB,Nguồn cung cấp cho PLC: 24VDC,Có 10 ngõ vào số (1...

Đặt mua
Picture of PLC Allen-Bradley MicroLogix 1761-L16NWA

PLC Allen-Bradley MicroLogix 1761-L16NWA

PLC Allen-Bradley MicroLogix 1761-L16NWA,Nguồn cung cấp cho PLC: 120/240VAC,Có 10 ngõ vào ...

Đặt mua

PLC Allen-Bradley MicroLogix 1...

PLC Allen-Bradley MicroLogix 1761-L16NWA,Nguồn cung cấp cho PLC: 120/240VAC,Có 10 ngõ vào ...

Đặt mua
Picture of PLC Allen-Bradley MicroLogix 1761-L16NWB

PLC Allen-Bradley MicroLogix 1761-L16NWB

PLC Allen-Bradley MicroLogix 1761-L16NWB,Nguồn cung cấp cho PLC: 24 VDC,Có 10 ngõ vào số, ...

Đặt mua

PLC Allen-Bradley MicroLogix 1...

PLC Allen-Bradley MicroLogix 1761-L16NWB,Nguồn cung cấp cho PLC: 24 VDC,Có 10 ngõ vào số, ...

Đặt mua
Picture of PLC Allen-Bradley MicroLogix 1761-L32AWA

PLC Allen-Bradley MicroLogix 1761-L32AWA

PLC Allen-Bradley MicroLogix 1761-L20BWA-5A Nguồn cung cấp cho PLC: 120/240VAC,Có 20 ngõ ...

Đặt mua

PLC Allen-Bradley MicroLogix 1...

PLC Allen-Bradley MicroLogix 1761-L20BWA-5A Nguồn cung cấp cho PLC: 120/240VAC,Có 20 ngõ ...

Đặt mua
Picture of PLC Allen-Bradley MicroLogix 1761-L32BWA

PLC Allen-Bradley MicroLogix 1761-L32BWA

PLC Allen-Bradley MicroLogix 1761-L20BWA-5A, Nguồn cung cấp cho PLC: 120/240VAC, Có 12 n...

Đặt mua

PLC Allen-Bradley MicroLogix 1...

PLC Allen-Bradley MicroLogix 1761-L20BWA-5A, Nguồn cung cấp cho PLC: 120/240VAC, Có 12 n...

Đặt mua
Picture of PLC Allen-Bradley MicroLogix 1761-L32BWB

PLC Allen-Bradley MicroLogix 1761-L32BWB

PLC Allen-Bradley MicroLogix 1761-L32BWB,Nguồn cung cấp cho PLC: 24VDC,Có 20 ngõ vào số (1...

Đặt mua

PLC Allen-Bradley MicroLogix 1...

PLC Allen-Bradley MicroLogix 1761-L32BWB,Nguồn cung cấp cho PLC: 24VDC,Có 20 ngõ vào số (1...

Đặt mua
Picture of PLC Allen-Bradley Modules Analog 1769-OF4CI

PLC Allen-Bradley Modules Analog 1769-OF4CI

Compact analog I/O modules 1769-OF4CI Loại module ngõ ra tương tự dòng điện, các ngõ ra...

Đặt mua

PLC Allen-Bradley Modules Anal...

Compact analog I/O modules 1769-OF4CI Loại module ngõ ra tương tự dòng điện, các ngõ ra...

Đặt mua