MCCB TECO

Picture of  MCCB-2P-30A/15KA-Teco

MCCB-2P-30A/15KA-Teco

Hãng sản xuất : TECO Loại : Hai cực Dòng điện định mức (A) :30 Dòng cắt (kA) : 15 X...

Đặt mua

345.000 đ

MCCB-2P-30A/15KA-Teco

345.000 đ

Hãng sản xuất : TECO Loại : Hai cực Dòng điện định mức (A) :30 Dòng cắt (kA) : 15 X...

Đặt mua
Picture of MCCB Teco-2P-15A/2.5KA

MCCB Teco-2P-15A/2.5KA

Hãng sản xuất : TECO. Loại :Hai cực. Dòng điện định mức (A) :15. Dòng cắt (kA) : 2.5. ...

Đặt mua

205.000 đ

MCCB Teco-2P-15A/2.5KA

205.000 đ

Hãng sản xuất : TECO. Loại :Hai cực. Dòng điện định mức (A) :15. Dòng cắt (kA) : 2.5. ...

Đặt mua
Picture of MCCB-2P-100A/15KA-Teco

MCCB-2P-100A/15KA-Teco

Hãng sản xuất : TECO Loại : Hai cực Dòng điện định mức (A) :100 Dòng cắt (kA) : 15 ...

Đặt mua

378.000 đ

MCCB-2P-100A/15KA-Teco

378.000 đ

Hãng sản xuất : TECO Loại : Hai cực Dòng điện định mức (A) :100 Dòng cắt (kA) : 15 ...

Đặt mua
Picture of MCCB-2P-15A/15KA-Teco

MCCB-2P-15A/15KA-Teco

Hãng sản xuất : TECO Loại : Hai cực Dòng điện định mức (A) :15 Dòng cắt (kA) : 15 X...

Đặt mua

345.000 đ

MCCB-2P-15A/15KA-Teco

345.000 đ

Hãng sản xuất : TECO Loại : Hai cực Dòng điện định mức (A) :15 Dòng cắt (kA) : 15 X...

Đặt mua
Picture of MCCB-2P-20A/15KA-Teco

MCCB-2P-20A/15KA-Teco

Hãng sản xuất : TECO Loại : Hai cực Dòng điện định mức (A) :20 Dòng cắt (kA) : 15 X...

Đặt mua

345.000 đ

MCCB-2P-20A/15KA-Teco

345.000 đ

Hãng sản xuất : TECO Loại : Hai cực Dòng điện định mức (A) :20 Dòng cắt (kA) : 15 X...

Đặt mua
Picture of MCCB-2P-20A/2.5KA-Teco

MCCB-2P-20A/2.5KA-Teco

Hãng sản xuất : TECO Loại : Hai cực Dòng điện định mức (A) : 20 Dòng cắt (kA) : 2.5...

Đặt mua

205.000 đ

MCCB-2P-20A/2.5KA-Teco

205.000 đ

Hãng sản xuất : TECO Loại : Hai cực Dòng điện định mức (A) : 20 Dòng cắt (kA) : 2.5...

Đặt mua
Picture of MCCB-2P-30A/2.5KA-Teco

MCCB-2P-30A/2.5KA-Teco

Hãng sản xuất : TECO Loại : Hai cực Dòng điện định mức (A) :30 Dòng cắt (kA) : 2.5 ...

Đặt mua

205.000 đ

MCCB-2P-30A/2.5KA-Teco

205.000 đ

Hãng sản xuất : TECO Loại : Hai cực Dòng điện định mức (A) :30 Dòng cắt (kA) : 2.5 ...

Đặt mua
Picture of MCCB-2P-40A/15KA-Teco

MCCB-2P-40A/15KA-Teco

Hãng sản xuất : TECO Loại : Hai cực Dòng điện định mức (A) :40 Dòng cắt (kA) : 15 X...

Đặt mua

345.000 đ

MCCB-2P-40A/15KA-Teco

345.000 đ

Hãng sản xuất : TECO Loại : Hai cực Dòng điện định mức (A) :40 Dòng cắt (kA) : 15 X...

Đặt mua
Picture of MCCB-2P-40A/2.5KA-Teco

MCCB-2P-40A/2.5KA-Teco

Hãng sản xuất : TECO Loại : Hai cực Dòng điện định mức (A) :40 Dòng cắt (kA) : 2.5 ...

Đặt mua

221.000 đ

MCCB-2P-40A/2.5KA-Teco

221.000 đ

Hãng sản xuất : TECO Loại : Hai cực Dòng điện định mức (A) :40 Dòng cắt (kA) : 2.5 ...

Đặt mua
Picture of MCCB-2P-50A/15KA-Teco

MCCB-2P-50A/15KA-Teco

Hãng sản xuất : TECO Loại : Hai cực Dòng điện định mức (A) :50 Dòng cắt (kA) : 15 X...

Đặt mua

345.000 đ

MCCB-2P-50A/15KA-Teco

345.000 đ

Hãng sản xuất : TECO Loại : Hai cực Dòng điện định mức (A) :50 Dòng cắt (kA) : 15 X...

Đặt mua
Picture of MCCB-2P-50A/2.5KA-Teco

MCCB-2P-50A/2.5KA-Teco

Hãng sản xuất : TECO Loại : Hai cực Dòng điện định mức (A) :50 Dòng cắt (kA) : 2.5 ...

Đặt mua

205.000 đ

MCCB-2P-50A/2.5KA-Teco

205.000 đ

Hãng sản xuất : TECO Loại : Hai cực Dòng điện định mức (A) :50 Dòng cắt (kA) : 2.5 ...

Đặt mua
Picture of MCCB-2P-60A/15KA-Teco

MCCB-2P-60A/15KA-Teco

Hãng sản xuất : TECO Loại : Hai cực Dòng điện định mức (A) :60 Dòng cắt (kA) : 15 X...

Đặt mua

378.000 đ

MCCB-2P-60A/15KA-Teco

378.000 đ

Hãng sản xuất : TECO Loại : Hai cực Dòng điện định mức (A) :60 Dòng cắt (kA) : 15 X...

Đặt mua
Picture of MCCB-2P-75A/15KA-Teco

MCCB-2P-75A/15KA-Teco

Hãng sản xuất : TECO Loại : Hai cực Dòng điện định mức (A) :75 Dòng cắt (kA) : 15 X...

Đặt mua

378.000 đ

MCCB-2P-75A/15KA-Teco

378.000 đ

Hãng sản xuất : TECO Loại : Hai cực Dòng điện định mức (A) :75 Dòng cắt (kA) : 15 X...

Đặt mua
Picture of MCCB-3P-1000A/100KA-Teco 1600

MCCB-3P-1000A/100KA-Teco 1600

Hãng sản xuất : TECO Loại : Ba cực Dòng điện định mức (A) :1000 (chỉnh được dòng) Dò...

Đặt mua

29.560.000 đ

MCCB-3P-1000A/100KA-Teco 1600

29.560.000 đ

Hãng sản xuất : TECO Loại : Ba cực Dòng điện định mức (A) :1000 (chỉnh được dòng) Dò...

Đặt mua
Picture of MCCB-3P-1000A/85KA-Teco

MCCB-3P-1000A/85KA-Teco

Hãng sản xuất : TECO Loại : Ba cực Dòng điện định mức (A) :1000 (chỉnh được dòng) Dò...

Đặt mua

21.349.000 đ

MCCB-3P-1000A/85KA-Teco

21.349.000 đ

Hãng sản xuất : TECO Loại : Ba cực Dòng điện định mức (A) :1000 (chỉnh được dòng) Dò...

Đặt mua
Picture of MCCB-3P-1000A/85KA-Teco 1200

MCCB-3P-1000A/85KA-Teco 1200

Hãng sản xuất : TECO Loại : Ba cực Dòng điện định mức (A) :1000 (chỉnh được dòng) Dò...

Đặt mua

21.759.000 đ

MCCB-3P-1000A/85KA-Teco 1200

21.759.000 đ

Hãng sản xuất : TECO Loại : Ba cực Dòng điện định mức (A) :1000 (chỉnh được dòng) Dò...

Đặt mua
Picture of MCCB-3P-100A/10KA-Teco

MCCB-3P-100A/10KA-Teco

Hãng sản xuất : TECO Loại : Ba cực Dòng điện định mức (A) :100 Dòng cắt (kA) : 10 X...

Đặt mua

435.000 đ

MCCB-3P-100A/10KA-Teco

435.000 đ

Hãng sản xuất : TECO Loại : Ba cực Dòng điện định mức (A) :100 Dòng cắt (kA) : 10 X...

Đặt mua
Picture of MCCB-3P-100A/15KA-Teco

MCCB-3P-100A/15KA-Teco

Hãng sản xuất : TECO Loại : Ba cực Dòng điện định mức (A) :100 Dòng cắt (kA) : 15 X...

Đặt mua

484.000 đ

MCCB-3P-100A/15KA-Teco

484.000 đ

Hãng sản xuất : TECO Loại : Ba cực Dòng điện định mức (A) :100 Dòng cắt (kA) : 15 X...

Đặt mua
Picture of MCCB-3P-100A/30KA-Teco

MCCB-3P-100A/30KA-Teco

Hãng sản xuất : TECO Loại : Ba cực Dòng điện định mức (A) :100 Dòng cắt (kA) : 30 X...

Đặt mua

731.000 đ

MCCB-3P-100A/30KA-Teco

731.000 đ

Hãng sản xuất : TECO Loại : Ba cực Dòng điện định mức (A) :100 Dòng cắt (kA) : 30 X...

Đặt mua
Picture of MCCB-3P-100A/50KA-Teco 100H

MCCB-3P-100A/50KA-Teco 100H

Hãng sản xuất : TECO Loại : Ba cực Dòng điện định mức (A) :100 Dòng cắt (kA) : 50 X...

Đặt mua

1.478.000 đ

MCCB-3P-100A/50KA-Teco 100H

1.478.000 đ

Hãng sản xuất : TECO Loại : Ba cực Dòng điện định mức (A) :100 Dòng cắt (kA) : 50 X...

Đặt mua
Picture of MCCB-3P-1200A/100KA-Teco 1600

MCCB-3P-1200A/100KA-Teco 1600

Hãng sản xuất : TECO Loại : Ba cực Dòng điện định mức (A) 1200 (chỉnh được dòng) Dòn...

Đặt mua

29.560.000 đ

MCCB-3P-1200A/100KA-Teco 1600

29.560.000 đ

Hãng sản xuất : TECO Loại : Ba cực Dòng điện định mức (A) 1200 (chỉnh được dòng) Dòn...

Đặt mua
Picture of MCCB-3P-1200A/85KA-Teco 1200

MCCB-3P-1200A/85KA-Teco 1200

Hãng sản xuất : TECO Loại : Ba cực Dòng điện định mức (A) :1200 (chỉnh được dòng) Dò...

Đặt mua

21.759.000 đ

MCCB-3P-1200A/85KA-Teco 1200

21.759.000 đ

Hãng sản xuất : TECO Loại : Ba cực Dòng điện định mức (A) :1200 (chỉnh được dòng) Dò...

Đặt mua
Picture of MCCB-3P-125A/15KA-Teco

MCCB-3P-125A/15KA-Teco

Hãng sản xuất : TECO Loại : Ba cực Dòng điện định mức (A) :125 Dòng cắt (kA) : 15 X...

Đặt mua

935.000 đ

MCCB-3P-125A/15KA-Teco

935.000 đ

Hãng sản xuất : TECO Loại : Ba cực Dòng điện định mức (A) :125 Dòng cắt (kA) : 15 X...

Đặt mua
Picture of MCCB-3P-125A/15KA-Teco

MCCB-3P-125A/15KA-Teco

Hãng sản xuất : TECO Loại : Ba cực Dòng điện định mức (A) : 125 Dòng cắt (kA) : 15 ...

Đặt mua

944.000 đ

MCCB-3P-125A/15KA-Teco

944.000 đ

Hãng sản xuất : TECO Loại : Ba cực Dòng điện định mức (A) : 125 Dòng cắt (kA) : 15 ...

Đặt mua
Picture of MCCB-3P-125A/22KA

MCCB-3P-125A/22KA

Hãng sản xuất : TECO Loại : Ba cực Dòng điện định mức (A) : 125 Dòng cắt (kA) : 22 ...

Đặt mua

870.000 đ

MCCB-3P-125A/22KA

870.000 đ

Hãng sản xuất : TECO Loại : Ba cực Dòng điện định mức (A) : 125 Dòng cắt (kA) : 22 ...

Đặt mua
Picture of MCCB-3P-125A/30KA-Teco

MCCB-3P-125A/30KA-Teco

Hãng sản xuất : TECO Loại : Ba cực Dòng điện định mức (A) : 125 Dòng cắt (kA) : 30 ...

Đặt mua

1.191.000 đ

MCCB-3P-125A/30KA-Teco

1.191.000 đ

Hãng sản xuất : TECO Loại : Ba cực Dòng điện định mức (A) : 125 Dòng cắt (kA) : 30 ...

Đặt mua
Picture of MCCB-3P-125A/30KA-Teco 225S

MCCB-3P-125A/30KA-Teco 225S

Hãng sản xuất : TECO Loại : Ba cực Dòng điện định mức (A) : 125 Dòng cắt (kA) : 30 ...

Đặt mua

1.314.000 đ

MCCB-3P-125A/30KA-Teco 225S

1.314.000 đ

Hãng sản xuất : TECO Loại : Ba cực Dòng điện định mức (A) : 125 Dòng cắt (kA) : 30 ...

Đặt mua
Picture of MCCB-3P-125A/50KA-Teco 225H

MCCB-3P-125A/50KA-Teco 225H

Hãng sản xuất : TECO Loại : Ba cực Dòng điện định mức (A) :125 Dòng cắt (kA) : 50 X...

Đặt mua

2.127.000 đ

MCCB-3P-125A/50KA-Teco 225H

2.127.000 đ

Hãng sản xuất : TECO Loại : Ba cực Dòng điện định mức (A) :125 Dòng cắt (kA) : 50 X...

Đặt mua
Picture of MCCB-3P-1400A/100KA-Teco 1600

MCCB-3P-1400A/100KA-Teco 1600

Hãng sản xuất : TECO Loại : Ba cực Dòng điện định mức (A) :1400 (chỉnh được dòng) Dò...

Đặt mua

29.560.000 đ

MCCB-3P-1400A/100KA-Teco 1600

29.560.000 đ

Hãng sản xuất : TECO Loại : Ba cực Dòng điện định mức (A) :1400 (chỉnh được dòng) Dò...

Đặt mua
Picture of MCCB-3P-150A/15KA-Teco

MCCB-3P-150A/15KA-Teco

Hãng sản xuất : TECO Loại : Ba cực Dòng điện định mức (A) : 150 Dòng cắt (kA) : 15 ...

Đặt mua

944.000 đ

MCCB-3P-150A/15KA-Teco

944.000 đ

Hãng sản xuất : TECO Loại : Ba cực Dòng điện định mức (A) : 150 Dòng cắt (kA) : 15 ...

Đặt mua
Picture of MCCB-3P-150A/30KA-Teco 225S

MCCB-3P-150A/30KA-Teco 225S

Hãng sản xuất : TECO Loại : Ba cực Dòng điện định mức (A) : 150 Dòng cắt (kA) : 30...

Đặt mua

1.314.000 đ

MCCB-3P-150A/30KA-Teco 225S

1.314.000 đ

Hãng sản xuất : TECO Loại : Ba cực Dòng điện định mức (A) : 150 Dòng cắt (kA) : 30...

Đặt mua
Picture of MCCB-3P-150A/50KA-Teco 225H

MCCB-3P-150A/50KA-Teco 225H

Hãng sản xuất : TECO Loại : Ba cực Dòng điện định mức (A) :150 Dòng cắt (kA) : 50 X...

Đặt mua

2.127.000 đ

MCCB-3P-150A/50KA-Teco 225H

2.127.000 đ

Hãng sản xuất : TECO Loại : Ba cực Dòng điện định mức (A) :150 Dòng cắt (kA) : 50 X...

Đặt mua
Picture of MCCB-3P-15A/10KA

MCCB-3P-15A/10KA

Hãng sản xuất : TECO Loại : Ba cực Dòng điện định mức (A) :15 Dòng cắt (kA) : 10 Xu...

Đặt mua

361.000 đ

MCCB-3P-15A/10KA

361.000 đ

Hãng sản xuất : TECO Loại : Ba cực Dòng điện định mức (A) :15 Dòng cắt (kA) : 10 Xu...

Đặt mua
Picture of MCCB-3P-15A/15KA-Teco

MCCB-3P-15A/15KA-Teco

Hãng sản xuất : TECO Loại : Ba cực Dòng điện định mức (A) :15 Dòng cắt (kA) : 15 Xu...

Đặt mua

378.000 đ

MCCB-3P-15A/15KA-Teco

378.000 đ

Hãng sản xuất : TECO Loại : Ba cực Dòng điện định mức (A) :15 Dòng cắt (kA) : 15 Xu...

Đặt mua
Picture of MCCB-3P-15A/2.5KA

MCCB-3P-15A/2.5KA

Hãng sản xuất : TECO Loại : Ba cực Dòng điện định mức (A) :15 Dòng cắt (kA) : 2.5 X...

Đặt mua

271.000 đ

MCCB-3P-15A/2.5KA

271.000 đ

Hãng sản xuất : TECO Loại : Ba cực Dòng điện định mức (A) :15 Dòng cắt (kA) : 2.5 X...

Đặt mua
Picture of MCCB-3P-15A/30KA-Teco

MCCB-3P-15A/30KA-Teco

Hãng sản xuất : TECO Loại : Ba cực Dòng điện định mức (A) : 15 Dòng cắt (kA) : 30 X...

Đặt mua

731.000 đ

MCCB-3P-15A/30KA-Teco

731.000 đ

Hãng sản xuất : TECO Loại : Ba cực Dòng điện định mức (A) : 15 Dòng cắt (kA) : 30 X...

Đặt mua
Picture of MCCB-3P-15A/50KA-Teco 100H

MCCB-3P-15A/50KA-Teco 100H

Hãng sản xuất : TECO Loại : Ba cực Dòng điện định mức (A) :15 Dòng cắt (kA) : 50 Xu...

Đặt mua

1.478.000 đ

MCCB-3P-15A/50KA-Teco 100H

1.478.000 đ

Hãng sản xuất : TECO Loại : Ba cực Dòng điện định mức (A) :15 Dòng cắt (kA) : 50 Xu...

Đặt mua
Picture of MCCB-3P-1600A/100KA-Teco 1600

MCCB-3P-1600A/100KA-Teco 1600

Hãng sản xuất : TECO Loại : Ba cực Dòng điện định mức (A) 1600 (chỉnh được dòng) Dòn...

Đặt mua

29.560.000 đ

MCCB-3P-1600A/100KA-Teco 1600

29.560.000 đ

Hãng sản xuất : TECO Loại : Ba cực Dòng điện định mức (A) 1600 (chỉnh được dòng) Dòn...

Đặt mua
Picture of MCCB-3P-175A/15KA-Teco

MCCB-3P-175A/15KA-Teco

Hãng sản xuất : TECO Loại : Ba cực Dòng điện định mức (A) : 175 Dòng cắt (kA) : 15 ...

Đặt mua

944.000 đ

MCCB-3P-175A/15KA-Teco

944.000 đ

Hãng sản xuất : TECO Loại : Ba cực Dòng điện định mức (A) : 175 Dòng cắt (kA) : 15 ...

Đặt mua
Picture of MCCB-3P-175A/30KA-Teco 225S

MCCB-3P-175A/30KA-Teco 225S

Hãng sản xuất : TECO Loại : Ba cực Dòng điện định mức (A) : 175 Dòng cắt (kA) : 30 ...

Đặt mua

1.314.000 đ

MCCB-3P-175A/30KA-Teco 225S

1.314.000 đ

Hãng sản xuất : TECO Loại : Ba cực Dòng điện định mức (A) : 175 Dòng cắt (kA) : 30 ...

Đặt mua
Picture of MCCB-3P-175A/50KA-Teco 225H

MCCB-3P-175A/50KA-Teco 225H

Hãng sản xuất : TECO Loại : Ba cực Dòng điện định mức (A) :175 Dòng cắt (kA) : 50 X...

Đặt mua

2.127.000 đ

MCCB-3P-175A/50KA-Teco 225H

2.127.000 đ

Hãng sản xuất : TECO Loại : Ba cực Dòng điện định mức (A) :175 Dòng cắt (kA) : 50 X...

Đặt mua
Picture of MCCB-3P-200A/15KA-Teco

MCCB-3P-200A/15KA-Teco

Hãng sản xuất : TECO Loại : Ba cực Dòng điện định mức (A) :200 Dòng cắt (kA) : 15 X...

Đặt mua

944.000 đ

MCCB-3P-200A/15KA-Teco

944.000 đ

Hãng sản xuất : TECO Loại : Ba cực Dòng điện định mức (A) :200 Dòng cắt (kA) : 15 X...

Đặt mua
Picture of MCCB-3P-200A/30KA-Teco 225S

MCCB-3P-200A/30KA-Teco 225S

Hãng sản xuất : TECO Loại : Ba cực Dòng điện định mức (A) :200 Dòng cắt (kA) : 30 X...

Đặt mua

1.314.000 đ

MCCB-3P-200A/30KA-Teco 225S

1.314.000 đ

Hãng sản xuất : TECO Loại : Ba cực Dòng điện định mức (A) :200 Dòng cắt (kA) : 30 X...

Đặt mua
Picture of MCCB-3P-200A/50KA-Teco 225H

MCCB-3P-200A/50KA-Teco 225H

Hãng sản xuất : TECO Loại : Ba cực Dòng điện định mức (A) :200 Dòng cắt (kA) : 50 X...

Đặt mua

2.127.000 đ

MCCB-3P-200A/50KA-Teco 225H

2.127.000 đ

Hãng sản xuất : TECO Loại : Ba cực Dòng điện định mức (A) :200 Dòng cắt (kA) : 50 X...

Đặt mua
Picture of MCCB-3P-20A/10KA

MCCB-3P-20A/10KA

Hãng sản xuất : TECO Loại : Ba cực Dòng điện định mức (A) :20 Dòng cắt (kA) : 10 Xuấ...

Đặt mua

361.000 đ

MCCB-3P-20A/10KA

361.000 đ

Hãng sản xuất : TECO Loại : Ba cực Dòng điện định mức (A) :20 Dòng cắt (kA) : 10 Xuấ...

Đặt mua
Picture of MCCB-3P-20A/15KA-Teco

MCCB-3P-20A/15KA-Teco

Hãng sản xuất : TECO Loại : Ba cực Dòng điện định mức (A) :20 Dòng cắt (kA) : 15 Xu...

Đặt mua

378.000 đ

MCCB-3P-20A/15KA-Teco

378.000 đ

Hãng sản xuất : TECO Loại : Ba cực Dòng điện định mức (A) :20 Dòng cắt (kA) : 15 Xu...

Đặt mua
Picture of MCCB-3P-20A/2.5KA

MCCB-3P-20A/2.5KA

Hãng sản xuất : TECO Loại : Ba cực Dòng điện định mức (A) :20 Dòng cắt (kA) : 2.5 X...

Đặt mua

271.000 đ

MCCB-3P-20A/2.5KA

271.000 đ

Hãng sản xuất : TECO Loại : Ba cực Dòng điện định mức (A) :20 Dòng cắt (kA) : 2.5 X...

Đặt mua
Picture of MCCB-3P-20A/30KA-Teco

MCCB-3P-20A/30KA-Teco

Hãng sản xuất : TECO Loại : Ba cực Dòng điện định mức (A) : 20 Dòng cắt (kA) : 30 X...

Đặt mua

731.000 đ

MCCB-3P-20A/30KA-Teco

731.000 đ

Hãng sản xuất : TECO Loại : Ba cực Dòng điện định mức (A) : 20 Dòng cắt (kA) : 30 X...

Đặt mua
Picture of MCCB-3P-20A/50KA-Teco 100H

MCCB-3P-20A/50KA-Teco 100H

Hãng sản xuất : TECO Loại : Ba cực Dòng điện định mức (A) : 20 Dòng cắt (kA) : 50 X...

Đặt mua

1.478.000 đ

MCCB-3P-20A/50KA-Teco 100H

1.478.000 đ

Hãng sản xuất : TECO Loại : Ba cực Dòng điện định mức (A) : 20 Dòng cắt (kA) : 50 X...

Đặt mua
Picture of MCCB-3P-225A/15KA-Teco

MCCB-3P-225A/15KA-Teco

Hãng sản xuất : TECO Loại : Ba cực Dòng điện định mức (A) : 225 Dòng cắt (kA) : 15 ...

Đặt mua

944.000 đ

MCCB-3P-225A/15KA-Teco

944.000 đ

Hãng sản xuất : TECO Loại : Ba cực Dòng điện định mức (A) : 225 Dòng cắt (kA) : 15 ...

Đặt mua
Picture of MCCB-3P-225A/30KA-Teco 225S

MCCB-3P-225A/30KA-Teco 225S

Hãng sản xuất : TECO Loại : Ba cực Dòng điện định mức (A) : 225 Dòng cắt (kA) : 30 ...

Đặt mua

1.314.000 đ

MCCB-3P-225A/30KA-Teco 225S

1.314.000 đ

Hãng sản xuất : TECO Loại : Ba cực Dòng điện định mức (A) : 225 Dòng cắt (kA) : 30 ...

Đặt mua
Picture of MCCB-3P-225A/50KA-Teco 225H

MCCB-3P-225A/50KA-Teco 225H

Hãng sản xuất : TECO Loại : Ba cực Dòng điện định mức (A) :225 Dòng cắt (kA) : 50 X...

Đặt mua

2.127.000 đ

MCCB-3P-225A/50KA-Teco 225H

2.127.000 đ

Hãng sản xuất : TECO Loại : Ba cực Dòng điện định mức (A) :225 Dòng cắt (kA) : 50 X...

Đặt mua
Picture of MCCB-3P-250A/22KA-Teco

MCCB-3P-250A/22KA-Teco

Hãng sản xuất : TECO Loại : Ba cực Dòng điện định mức (A) : 250 Dòng cắt (kA) : 22 ...

Đặt mua

2.299.000 đ

MCCB-3P-250A/22KA-Teco

2.299.000 đ

Hãng sản xuất : TECO Loại : Ba cực Dòng điện định mức (A) : 250 Dòng cắt (kA) : 22 ...

Đặt mua
Picture of MCCB-3P-250A/22KA-Teco

MCCB-3P-250A/22KA-Teco

Hãng sản xuất : TECO Loại : Ba cực Dòng điện định mức (A) : 250 Dòng cắt (kA) : 22 ...

Đặt mua

1.018.000 đ

MCCB-3P-250A/22KA-Teco

1.018.000 đ

Hãng sản xuất : TECO Loại : Ba cực Dòng điện định mức (A) : 250 Dòng cắt (kA) : 22 ...

Đặt mua
Picture of MCCB-3P-250A/30KA-Teco 250SB

MCCB-3P-250A/30KA-Teco 250SB

Hãng sản xuất : TECO Loại : Ba cực Dòng điện định mức (A) : 250 Dòng cắt (kA) : 30 ...

Đặt mua

1.490.000 đ

MCCB-3P-250A/30KA-Teco 250SB

1.490.000 đ

Hãng sản xuất : TECO Loại : Ba cực Dòng điện định mức (A) : 250 Dòng cắt (kA) : 30 ...

Đặt mua
Picture of MCCB-3P-250A/35KA-Teco 400S

MCCB-3P-250A/35KA-Teco 400S

Hãng sản xuất : TECO Loại : Ba cực Dòng điện định mức (A) : 250 Dòng cắt (kA) : 35 ...

Đặt mua

2.463.000 đ

MCCB-3P-250A/35KA-Teco 400S

2.463.000 đ

Hãng sản xuất : TECO Loại : Ba cực Dòng điện định mức (A) : 250 Dòng cắt (kA) : 35 ...

Đặt mua
Picture of MCCB-3P-250A/50KA-Teco 400H

MCCB-3P-250A/50KA-Teco 400H

Hãng sản xuất : TECO Loại : Ba cực Dòng điện định mức (A) :250 Dòng cắt (kA) : 50 X...

Đặt mua

2.833.000 đ

MCCB-3P-250A/50KA-Teco 400H

2.833.000 đ

Hãng sản xuất : TECO Loại : Ba cực Dòng điện định mức (A) :250 Dòng cắt (kA) : 50 X...

Đặt mua
Picture of MCCB-3P-300A/22KA-Teco

MCCB-3P-300A/22KA-Teco

Hãng sản xuất : TECO Loại : Ba cực Dòng điện định mức (A) : 300 Dòng cắt (kA) : 22 ...

Đặt mua

2.299.000 đ

MCCB-3P-300A/22KA-Teco

2.299.000 đ

Hãng sản xuất : TECO Loại : Ba cực Dòng điện định mức (A) : 300 Dòng cắt (kA) : 22 ...

Đặt mua
Picture of MCCB-3P-300A/35KA-Teco 400SB

MCCB-3P-300A/35KA-Teco 400SB

Hãng sản xuất : TECO Loại : Ba cực Dòng điện định mức (A) : 300 Dòng cắt (kA) : 35 ...

Đặt mua

2.463.000 đ

MCCB-3P-300A/35KA-Teco 400SB

2.463.000 đ

Hãng sản xuất : TECO Loại : Ba cực Dòng điện định mức (A) : 300 Dòng cắt (kA) : 35 ...

Đặt mua
Picture of MCCB-3P-300A/50KA-Teco 400H

MCCB-3P-300A/50KA-Teco 400H

Hãng sản xuất : TECO Loại : Ba cực Dòng điện định mức (A) :300 Dòng cắt (kA) : 50 X...

Đặt mua

2.833.000 đ

MCCB-3P-300A/50KA-Teco 400H

2.833.000 đ

Hãng sản xuất : TECO Loại : Ba cực Dòng điện định mức (A) :300 Dòng cắt (kA) : 50 X...

Đặt mua