MCCB Huyndai

Picture of  Aptomat MCCB Huyndai 3 Poles HIBS 1003NE

Aptomat MCCB Huyndai 3 Poles ...

MCCB( APTOMAT)3 POLES Rated Current (A) (505~1000)A Breaking Current (KA) 100

Đặt mua

13.389.000 đ

Aptomat MCCB Huyndai 3 Poles ...

13.389.000 đ

MCCB( APTOMAT)3 POLES Rated Current (A) (505~1000)A Breaking Current (KA) 100

Đặt mua
Picture of  Aptomat MCCB Huyndai 3 Poles HIBS 403NE

Aptomat MCCB Huyndai 3 Poles ...

MCCB( APTOMAT)3 POLES Rated Current (A) (200~400A) Breaking Current (KA) 50

Đặt mua

7.514.000 đ

Aptomat MCCB Huyndai 3 Poles ...

7.514.000 đ

MCCB( APTOMAT)3 POLES Rated Current (A) (200~400A) Breaking Current (KA) 50

Đặt mua
Picture of ACB 3 Pha Huyndai UAN06A 3H M2C2S233T

ACB 3 Pha Huyndai UAN06A 3H M2...

Contactor 3P Huyndai Dòng điện: 600A Dòng cắt: 85KA Hãng sản xuất: Hyundai Xuất xứ: H...

Đặt mua

31.878.000 đ

ACB 3 Pha Huyndai UAN06A 3H M2...

31.878.000 đ

Contactor 3P Huyndai Dòng điện: 600A Dòng cắt: 85KA Hãng sản xuất: Hyundai Xuất xứ: H...

Đặt mua
Picture of ACB 3 Pha Huyndai UAN08A 3H M2C2S233H

ACB 3 Pha Huyndai UAN08A 3H M2...

Contactor 3P Huyndai Dòng điện: 800A Dòng cắt: 85KA Hãng sản xuất: Hyundai Xuất xứ: H...

Đặt mua

32.637.000 đ

ACB 3 Pha Huyndai UAN08A 3H M2...

32.637.000 đ

Contactor 3P Huyndai Dòng điện: 800A Dòng cắt: 85KA Hãng sản xuất: Hyundai Xuất xứ: H...

Đặt mua
Picture of ACB 3 Pha Huyndai UAN10A 3H M2C2S233J

ACB 3 Pha Huyndai UAN10A 3H M2...

Contactor 3P Huyndai Dòng điện: 1000A Dòng cắt: 85KA Hãng sản xuất: Hyundai Xuất xứ: ...

Đặt mua

33.776.000 đ

ACB 3 Pha Huyndai UAN10A 3H M2...

33.776.000 đ

Contactor 3P Huyndai Dòng điện: 1000A Dòng cắt: 85KA Hãng sản xuất: Hyundai Xuất xứ: ...

Đặt mua
Picture of ACB 3 Pha Huyndai UAN12A 3H M2C2S233K

ACB 3 Pha Huyndai UAN12A 3H M2...

Contactor 3P Huyndai Dòng điện: 1200A Dòng cắt: 85KA Hãng sản xuất: Hyundai Xuất xứ: ...

Đặt mua

35.521.000 đ

ACB 3 Pha Huyndai UAN12A 3H M2...

35.521.000 đ

Contactor 3P Huyndai Dòng điện: 1200A Dòng cắt: 85KA Hãng sản xuất: Hyundai Xuất xứ: ...

Đặt mua
Picture of ACB 3 Pha Huyndai UAN16A 3H M2C2S233L

ACB 3 Pha Huyndai UAN16A 3H M2...

Contactor 3P Huyndai Dòng điện: 1600A Dòng cắt: 85KA Hãng sản xuất: Hyundai Xuất xứ: ...

Đặt mua

37.571.000 đ

ACB 3 Pha Huyndai UAN16A 3H M2...

37.571.000 đ

Contactor 3P Huyndai Dòng điện: 1600A Dòng cắt: 85KA Hãng sản xuất: Hyundai Xuất xứ: ...

Đặt mua
Picture of ACB 3 Pha Huyndai UAN20A 3V M2C2S233M

ACB 3 Pha Huyndai UAN20A 3V M2...

Contactor 3P Huyndai Dòng điện: 2000A Dòng cắt: 85KA Hãng sản xuất: Hyundai Xuất xứ: ...

Đặt mua

40.379.000 đ

ACB 3 Pha Huyndai UAN20A 3V M2...

40.379.000 đ

Contactor 3P Huyndai Dòng điện: 2000A Dòng cắt: 85KA Hãng sản xuất: Hyundai Xuất xứ: ...

Đặt mua
Picture of ACB 3 Pha Huyndai UAN20B 3H M2C2S233M

ACB 3 Pha Huyndai UAN20B 3H M2...

Contactor 3P Huyndai Dòng điện: 2000A Dòng cắt: 1000KA Hãng sản xuất: Hyundai Xuất xứ...

Đặt mua

46.299.000 đ

ACB 3 Pha Huyndai UAN20B 3H M2...

46.299.000 đ

Contactor 3P Huyndai Dòng điện: 2000A Dòng cắt: 1000KA Hãng sản xuất: Hyundai Xuất xứ...

Đặt mua
Picture of ACB 3 Pha Huyndai UAN25B 3H M2C2S233N

ACB 3 Pha Huyndai UAN25B 3H M2...

Contactor 3P Huyndai Dòng điện: 2500A Dòng cắt: 1000KA Hãng sản xuất: Hyundai Xuất xứ...

Đặt mua

52.371.000 đ

ACB 3 Pha Huyndai UAN25B 3H M2...

52.371.000 đ

Contactor 3P Huyndai Dòng điện: 2500A Dòng cắt: 1000KA Hãng sản xuất: Hyundai Xuất xứ...

Đặt mua
Picture of ACB 3 Pha Huyndai UAN32B 3H M2C2S233P

ACB 3 Pha Huyndai UAN32B 3H M2...

Contactor 3P Huyndai Dòng điện: 3200A Dòng cắt: 1000KA Hãng sản xuất: Hyundai Xuất xứ...

Đặt mua

74.382.000 đ

ACB 3 Pha Huyndai UAN32B 3H M2...

74.382.000 đ

Contactor 3P Huyndai Dòng điện: 3200A Dòng cắt: 1000KA Hãng sản xuất: Hyundai Xuất xứ...

Đặt mua
Picture of ACB 3 Pha Huyndai UAN40B 3H M2C2S233Q

ACB 3 Pha Huyndai UAN40B 3H M2...

Contactor 3P Huyndai Dòng điện: 4000A Dòng cắt: 1000KA Hãng sản xuất: Hyundai Xuất xứ...

Đặt mua

106.260.000 đ

ACB 3 Pha Huyndai UAN40B 3H M2...

106.260.000 đ

Contactor 3P Huyndai Dòng điện: 4000A Dòng cắt: 1000KA Hãng sản xuất: Hyundai Xuất xứ...

Đặt mua
Picture of ACB 3 Pha Huyndai UAN40C 3H M2C2S233Q

ACB 3 Pha Huyndai UAN40C 3H M2...

Contactor 3P Huyndai Dòng điện: 4000A Dòng cắt: 1000KA Hãng sản xuất: Hyundai Xuất xứ...

Đặt mua

0 đ

ACB 3 Pha Huyndai UAN40C 3H M2...

0 đ

Contactor 3P Huyndai Dòng điện: 4000A Dòng cắt: 1000KA Hãng sản xuất: Hyundai Xuất xứ...

Đặt mua
Picture of Aptomat MCCB Huyndai 2 Poles HIBD32F

Aptomat MCCB Huyndai 2 Poles H...

MCCB( APTOMAT) 2 POLES ( Economical) - HiBD32F Rated Current (A) Breaking Current...

Đặt mua

235.000 đ

Aptomat MCCB Huyndai 2 Poles H...

235.000 đ

MCCB( APTOMAT) 2 POLES ( Economical) - HiBD32F Rated Current (A) Breaking Current...

Đặt mua
Picture of Aptomat MCCB Huyndai 2 Poles HIBD52F-2.5kA

Aptomat MCCB Huyndai 2 Poles H...

MCCB( APTOMAT) 2 POLES ( Economical) - HiBD32F Rated Current (A) 10-15-20-30A Brea...

Đặt mua

258.000 đ

Aptomat MCCB Huyndai 2 Poles H...

258.000 đ

MCCB( APTOMAT) 2 POLES ( Economical) - HiBD32F Rated Current (A) 10-15-20-30A Brea...

Đặt mua
Picture of Aptomat MCCB Huyndai 2 Poles HIBE 102-10kA

Aptomat MCCB Huyndai 2 Poles H...

MCCB( APTOMAT) 2 POLES ( Economical) - HiBD32F Rated Current (A) Breaking Current...

Đặt mua

387.000 đ

Aptomat MCCB Huyndai 2 Poles H...

387.000 đ

MCCB( APTOMAT) 2 POLES ( Economical) - HiBD32F Rated Current (A) Breaking Current...

Đặt mua
Picture of Aptomat MCCB Huyndai 2 Poles HIBE 52-5kA

Aptomat MCCB Huyndai 2 Poles H...

MCCB( APTOMAT) 2 POLES ( Economical) - HiBD32F Rated Current (A) Breaking Current...

Đặt mua

345.000 đ

Aptomat MCCB Huyndai 2 Poles H...

345.000 đ

MCCB( APTOMAT) 2 POLES ( Economical) - HiBD32F Rated Current (A) Breaking Current...

Đặt mua
Picture of Aptomat MCCB Huyndai 2 Poles HIBE 62-5kA

Aptomat MCCB Huyndai 2 Poles H...

MCCB( APTOMAT) 2 POLES ( Economical) - HiBD32F Rated Current (A) 10-15-20-30A Brea...

Đặt mua

376.000 đ

Aptomat MCCB Huyndai 2 Poles H...

376.000 đ

MCCB( APTOMAT) 2 POLES ( Economical) - HiBD32F Rated Current (A) 10-15-20-30A Brea...

Đặt mua
Picture of Aptomat MCCB Huyndai 2 Poles HIBS 202-35kA

Aptomat MCCB Huyndai 2 Poles H...

MCCB( APTOMAT) 2 POLES ( Economical) - HiBD32F Rated Current (A) 125-150-175-200-225A ...

Đặt mua

903.000 đ

Aptomat MCCB Huyndai 2 Poles H...

903.000 đ

MCCB( APTOMAT) 2 POLES ( Economical) - HiBD32F Rated Current (A) 125-150-175-200-225A ...

Đặt mua
Picture of Aptomat MCCB Huyndai 3 Poles HIBD33F

Aptomat MCCB Huyndai 3 Poles H...

MCCB( APTOMAT)3 POLES Rated Current (A) 10-15-20-30A Breaking Current (KA) 2.5 ...

Đặt mua

302.000 đ

Aptomat MCCB Huyndai 3 Poles H...

302.000 đ

MCCB( APTOMAT)3 POLES Rated Current (A) 10-15-20-30A Breaking Current (KA) 2.5 ...

Đặt mua