MCCB Huyndai

Picture of  Aptomat MCCB Huyndai 3 Poles HIBS 1003NE

Aptomat MCCB Huyndai 3 Poles HIBS 1003NE

MCCB( APTOMAT)3 POLES Rated Current (A) (505~1000)A Breaking Current (KA) 100

Đặt mua

13.389.000 đ

Aptomat MCCB Huyndai 3 Poles ...

13.389.000 đ

MCCB( APTOMAT)3 POLES Rated Current (A) (505~1000)A Breaking Current (KA) 100

Đặt mua
Picture of  Aptomat MCCB Huyndai 3 Poles HIBS 403NE

Aptomat MCCB Huyndai 3 Poles HIBS 403NE

MCCB( APTOMAT)3 POLES Rated Current (A) (200~400A) Breaking Current (KA) 50

Đặt mua

7.514.000 đ

Aptomat MCCB Huyndai 3 Poles ...

7.514.000 đ

MCCB( APTOMAT)3 POLES Rated Current (A) (200~400A) Breaking Current (KA) 50

Đặt mua
Picture of ACB 3 Pha Huyndai UAN06A 3H M2C2S233T

ACB 3 Pha Huyndai UAN06A 3H M2C2S233T

Contactor 3P Huyndai Dòng điện: 600A Dòng cắt: 85KA Hãng sản xuất: Hyundai Xuất xứ: H...

Đặt mua

31.878.000 đ

ACB 3 Pha Huyndai UAN06A 3H M2...

31.878.000 đ

Contactor 3P Huyndai Dòng điện: 600A Dòng cắt: 85KA Hãng sản xuất: Hyundai Xuất xứ: H...

Đặt mua
Picture of ACB 3 Pha Huyndai UAN08A 3H M2C2S233H

ACB 3 Pha Huyndai UAN08A 3H M2C2S233H

Contactor 3P Huyndai Dòng điện: 800A Dòng cắt: 85KA Hãng sản xuất: Hyundai Xuất xứ: H...

Đặt mua

32.637.000 đ

ACB 3 Pha Huyndai UAN08A 3H M2...

32.637.000 đ

Contactor 3P Huyndai Dòng điện: 800A Dòng cắt: 85KA Hãng sản xuất: Hyundai Xuất xứ: H...

Đặt mua
Picture of ACB 3 Pha Huyndai UAN10A 3H M2C2S233J

ACB 3 Pha Huyndai UAN10A 3H M2C2S233J

Contactor 3P Huyndai Dòng điện: 1000A Dòng cắt: 85KA Hãng sản xuất: Hyundai Xuất xứ: ...

Đặt mua

33.776.000 đ

ACB 3 Pha Huyndai UAN10A 3H M2...

33.776.000 đ

Contactor 3P Huyndai Dòng điện: 1000A Dòng cắt: 85KA Hãng sản xuất: Hyundai Xuất xứ: ...

Đặt mua
Picture of ACB 3 Pha Huyndai UAN12A 3H M2C2S233K

ACB 3 Pha Huyndai UAN12A 3H M2C2S233K

Contactor 3P Huyndai Dòng điện: 1200A Dòng cắt: 85KA Hãng sản xuất: Hyundai Xuất xứ: ...

Đặt mua

35.521.000 đ

ACB 3 Pha Huyndai UAN12A 3H M2...

35.521.000 đ

Contactor 3P Huyndai Dòng điện: 1200A Dòng cắt: 85KA Hãng sản xuất: Hyundai Xuất xứ: ...

Đặt mua
Picture of ACB 3 Pha Huyndai UAN16A 3H M2C2S233L

ACB 3 Pha Huyndai UAN16A 3H M2C2S233L

Contactor 3P Huyndai Dòng điện: 1600A Dòng cắt: 85KA Hãng sản xuất: Hyundai Xuất xứ: ...

Đặt mua

37.571.000 đ

ACB 3 Pha Huyndai UAN16A 3H M2...

37.571.000 đ

Contactor 3P Huyndai Dòng điện: 1600A Dòng cắt: 85KA Hãng sản xuất: Hyundai Xuất xứ: ...

Đặt mua
Picture of ACB 3 Pha Huyndai UAN20A 3V M2C2S233M

ACB 3 Pha Huyndai UAN20A 3V M2C2S233M

Contactor 3P Huyndai Dòng điện: 2000A Dòng cắt: 85KA Hãng sản xuất: Hyundai Xuất xứ: ...

Đặt mua

40.379.000 đ

ACB 3 Pha Huyndai UAN20A 3V M2...

40.379.000 đ

Contactor 3P Huyndai Dòng điện: 2000A Dòng cắt: 85KA Hãng sản xuất: Hyundai Xuất xứ: ...

Đặt mua
Picture of ACB 3 Pha Huyndai UAN20B 3H M2C2S233M

ACB 3 Pha Huyndai UAN20B 3H M2C2S233M

Contactor 3P Huyndai Dòng điện: 2000A Dòng cắt: 1000KA Hãng sản xuất: Hyundai Xuất xứ...

Đặt mua

46.299.000 đ

ACB 3 Pha Huyndai UAN20B 3H M2...

46.299.000 đ

Contactor 3P Huyndai Dòng điện: 2000A Dòng cắt: 1000KA Hãng sản xuất: Hyundai Xuất xứ...

Đặt mua
Picture of ACB 3 Pha Huyndai UAN25B 3H M2C2S233N

ACB 3 Pha Huyndai UAN25B 3H M2C2S233N

Contactor 3P Huyndai Dòng điện: 2500A Dòng cắt: 1000KA Hãng sản xuất: Hyundai Xuất xứ...

Đặt mua

52.371.000 đ

ACB 3 Pha Huyndai UAN25B 3H M2...

52.371.000 đ

Contactor 3P Huyndai Dòng điện: 2500A Dòng cắt: 1000KA Hãng sản xuất: Hyundai Xuất xứ...

Đặt mua
Picture of ACB 3 Pha Huyndai UAN32B 3H M2C2S233P

ACB 3 Pha Huyndai UAN32B 3H M2C2S233P

Contactor 3P Huyndai Dòng điện: 3200A Dòng cắt: 1000KA Hãng sản xuất: Hyundai Xuất xứ...

Đặt mua

74.382.000 đ

ACB 3 Pha Huyndai UAN32B 3H M2...

74.382.000 đ

Contactor 3P Huyndai Dòng điện: 3200A Dòng cắt: 1000KA Hãng sản xuất: Hyundai Xuất xứ...

Đặt mua
Picture of ACB 3 Pha Huyndai UAN40B 3H M2C2S233Q

ACB 3 Pha Huyndai UAN40B 3H M2C2S233Q

Contactor 3P Huyndai Dòng điện: 4000A Dòng cắt: 1000KA Hãng sản xuất: Hyundai Xuất xứ...

Đặt mua

106.260.000 đ

ACB 3 Pha Huyndai UAN40B 3H M2...

106.260.000 đ

Contactor 3P Huyndai Dòng điện: 4000A Dòng cắt: 1000KA Hãng sản xuất: Hyundai Xuất xứ...

Đặt mua
Picture of ACB 3 Pha Huyndai UAN40C 3H M2C2S233Q

ACB 3 Pha Huyndai UAN40C 3H M2C2S233Q

Contactor 3P Huyndai Dòng điện: 4000A Dòng cắt: 1000KA Hãng sản xuất: Hyundai Xuất xứ...

Đặt mua

0 đ

ACB 3 Pha Huyndai UAN40C 3H M2...

0 đ

Contactor 3P Huyndai Dòng điện: 4000A Dòng cắt: 1000KA Hãng sản xuất: Hyundai Xuất xứ...

Đặt mua
Picture of Aptomat MCCB Huyndai 2 Poles HIBD32F

Aptomat MCCB Huyndai 2 Poles HIBD32F

MCCB( APTOMAT) 2 POLES ( Economical) - HiBD32F Rated Current (A) Breaking Current...

Đặt mua

235.000 đ

Aptomat MCCB Huyndai 2 Poles H...

235.000 đ

MCCB( APTOMAT) 2 POLES ( Economical) - HiBD32F Rated Current (A) Breaking Current...

Đặt mua
Picture of Aptomat MCCB Huyndai 2 Poles HIBD52F-2.5kA

Aptomat MCCB Huyndai 2 Poles HIBD52F-2.5kA

MCCB( APTOMAT) 2 POLES ( Economical) - HiBD32F Rated Current (A) 10-15-20-30A Brea...

Đặt mua

258.000 đ

Aptomat MCCB Huyndai 2 Poles H...

258.000 đ

MCCB( APTOMAT) 2 POLES ( Economical) - HiBD32F Rated Current (A) 10-15-20-30A Brea...

Đặt mua
Picture of Aptomat MCCB Huyndai 2 Poles HIBE 102-10kA

Aptomat MCCB Huyndai 2 Poles HIBE 102-10kA

MCCB( APTOMAT) 2 POLES ( Economical) - HiBD32F Rated Current (A) Breaking Current...

Đặt mua

387.000 đ

Aptomat MCCB Huyndai 2 Poles H...

387.000 đ

MCCB( APTOMAT) 2 POLES ( Economical) - HiBD32F Rated Current (A) Breaking Current...

Đặt mua
Picture of Aptomat MCCB Huyndai 2 Poles HIBE 52-5kA

Aptomat MCCB Huyndai 2 Poles HIBE 52-5kA

MCCB( APTOMAT) 2 POLES ( Economical) - HiBD32F Rated Current (A) Breaking Current...

Đặt mua

345.000 đ

Aptomat MCCB Huyndai 2 Poles H...

345.000 đ

MCCB( APTOMAT) 2 POLES ( Economical) - HiBD32F Rated Current (A) Breaking Current...

Đặt mua
Picture of Aptomat MCCB Huyndai 2 Poles HIBE 62-5kA

Aptomat MCCB Huyndai 2 Poles HIBE 62-5kA

MCCB( APTOMAT) 2 POLES ( Economical) - HiBD32F Rated Current (A) 10-15-20-30A Brea...

Đặt mua

376.000 đ

Aptomat MCCB Huyndai 2 Poles H...

376.000 đ

MCCB( APTOMAT) 2 POLES ( Economical) - HiBD32F Rated Current (A) 10-15-20-30A Brea...

Đặt mua
Picture of Aptomat MCCB Huyndai 2 Poles HIBS 202-35kA

Aptomat MCCB Huyndai 2 Poles HIBS 202-35kA

MCCB( APTOMAT) 2 POLES ( Economical) - HiBD32F Rated Current (A) 125-150-175-200-225A ...

Đặt mua

903.000 đ

Aptomat MCCB Huyndai 2 Poles H...

903.000 đ

MCCB( APTOMAT) 2 POLES ( Economical) - HiBD32F Rated Current (A) 125-150-175-200-225A ...

Đặt mua
Picture of Aptomat MCCB Huyndai 3 Poles HIBD33F

Aptomat MCCB Huyndai 3 Poles HIBD33F

MCCB( APTOMAT)3 POLES Rated Current (A) 10-15-20-30A Breaking Current (KA) 2.5 ...

Đặt mua

302.000 đ

Aptomat MCCB Huyndai 3 Poles H...

302.000 đ

MCCB( APTOMAT)3 POLES Rated Current (A) 10-15-20-30A Breaking Current (KA) 2.5 ...

Đặt mua
Picture of Aptomat MCCB Huyndai 3 Poles HIBD53F

Aptomat MCCB Huyndai 3 Poles HIBD53F

MCCB( APTOMAT)3 POLES Rated Current (A) 15-20-30-40-50A Breaking Current (KA) 2.5...

Đặt mua

342.000 đ

Aptomat MCCB Huyndai 3 Poles H...

342.000 đ

MCCB( APTOMAT)3 POLES Rated Current (A) 15-20-30-40-50A Breaking Current (KA) 2.5...

Đặt mua
Picture of Aptomat MCCB Huyndai 3 Poles HIBE 103

Aptomat MCCB Huyndai 3 Poles HIBE 103

MCCB( APTOMAT)3 POLES Rated Current (A) 75-100A Breaking Current (KA) 14 ...

Đặt mua

499.000 đ

Aptomat MCCB Huyndai 3 Poles H...

499.000 đ

MCCB( APTOMAT)3 POLES Rated Current (A) 75-100A Breaking Current (KA) 14 ...

Đặt mua
Picture of Aptomat MCCB Huyndai 3 Poles HIBE 203

Aptomat MCCB Huyndai 3 Poles HIBE 203

MCCB( APTOMAT)3 POLES Rated Current (A) 125-150-175-200-225A Breaking Current (KA) ...

Đặt mua

0 đ

Aptomat MCCB Huyndai 3 Poles H...

0 đ

MCCB( APTOMAT)3 POLES Rated Current (A) 125-150-175-200-225A Breaking Current (KA) ...

Đặt mua
Picture of Aptomat MCCB Huyndai 3 Poles HIBE 203J

Aptomat MCCB Huyndai 3 Poles HIBE 203J

MCCB( APTOMAT)3 POLES Rated Current (A) 125-160-200-250A Breaking Current (KA) 25 ...

Đặt mua

1.860.000 đ

Aptomat MCCB Huyndai 3 Poles H...

1.860.000 đ

MCCB( APTOMAT)3 POLES Rated Current (A) 125-160-200-250A Breaking Current (KA) 25 ...

Đặt mua
Picture of Aptomat MCCB Huyndai 3 Poles HIBE 403

Aptomat MCCB Huyndai 3 Poles HIBE 403

MCCB( APTOMAT)3 POLES Rated Current (A) 250-300-350-400A Breaking Current (KA) 30...

Đặt mua

2.672.000 đ

Aptomat MCCB Huyndai 3 Poles H...

2.672.000 đ

MCCB( APTOMAT)3 POLES Rated Current (A) 250-300-350-400A Breaking Current (KA) 30...

Đặt mua
Picture of Aptomat MCCB Huyndai 3 Poles HIBE 53

Aptomat MCCB Huyndai 3 Poles HIBE 53

MCCB( APTOMAT)3 POLES Rated Current (A) 40-50A Breaking Current (KA) 7.5 ...

Đặt mua

433.000 đ

Aptomat MCCB Huyndai 3 Poles H...

433.000 đ

MCCB( APTOMAT)3 POLES Rated Current (A) 40-50A Breaking Current (KA) 7.5 ...

Đặt mua
Picture of Aptomat MCCB Huyndai 3 Poles HIBE 603

Aptomat MCCB Huyndai 3 Poles HIBE 603

MCCB( APTOMAT)3 POLES Rated Current (A) 500-600A Breaking Current (KA) 45 ...

Đặt mua

5.400.000 đ

Aptomat MCCB Huyndai 3 Poles H...

5.400.000 đ

MCCB( APTOMAT)3 POLES Rated Current (A) 500-600A Breaking Current (KA) 45 ...

Đặt mua
Picture of Aptomat MCCB Huyndai 3 Poles HIBE 63

Aptomat MCCB Huyndai 3 Poles HIBE 63

MCCB( APTOMAT)3 POLES Rated Current (A) 60A Breaking Current (KA) 7.5 ...

Đặt mua

467.000 đ

Aptomat MCCB Huyndai 3 Poles H...

467.000 đ

MCCB( APTOMAT)3 POLES Rated Current (A) 60A Breaking Current (KA) 7.5 ...

Đặt mua
Picture of Aptomat MCCB Huyndai 3 Poles HIBE 803

Aptomat MCCB Huyndai 3 Poles HIBE 803

MCCB( APTOMAT)3 POLES Rated Current (A) 700-800A Breaking Current (KA) 45

Đặt mua

5.772.000 đ

Aptomat MCCB Huyndai 3 Poles H...

5.772.000 đ

MCCB( APTOMAT)3 POLES Rated Current (A) 700-800A Breaking Current (KA) 45

Đặt mua
Picture of Aptomat MCCB Huyndai 3 Poles HIBS 103

Aptomat MCCB Huyndai 3 Poles HIBS 103

MCCB( APTOMAT)3 POLES Rated Current (A) 75-100A Breaking Current (KA) 30 ...

Đặt mua

0 đ

Aptomat MCCB Huyndai 3 Poles H...

0 đ

MCCB( APTOMAT)3 POLES Rated Current (A) 75-100A Breaking Current (KA) 30 ...

Đặt mua
Picture of Aptomat MCCB Huyndai 3 Poles HIBS 103J

Aptomat MCCB Huyndai 3 Poles HIBS 103J

MCCB( APTOMAT)3 POLES Rated Current (A) 50-63-80-100A Breaking Current (KA) 30

Đặt mua

1.283.000 đ

Aptomat MCCB Huyndai 3 Poles H...

1.283.000 đ

MCCB( APTOMAT)3 POLES Rated Current (A) 50-63-80-100A Breaking Current (KA) 30

Đặt mua
Picture of Aptomat MCCB Huyndai 3 Poles HIBS 1203NE

Aptomat MCCB Huyndai 3 Poles HIBS 1203NE

MCCB( APTOMAT)3 POLES Rated Current (A) (605~1200)A Breaking Current (KA) 100

Đặt mua

14.345.000 đ

Aptomat MCCB Huyndai 3 Poles H...

14.345.000 đ

MCCB( APTOMAT)3 POLES Rated Current (A) (605~1200)A Breaking Current (KA) 100

Đặt mua
Picture of Aptomat MCCB Huyndai 3 Poles HIBS 203

Aptomat MCCB Huyndai 3 Poles HIBS 203

MCCB( APTOMAT)3 POLES Rated Current (A) 125-150-175-200-225A Breaking Current (KA) ...

Đặt mua

0 đ

Aptomat MCCB Huyndai 3 Poles H...

0 đ

MCCB( APTOMAT)3 POLES Rated Current (A) 125-150-175-200-225A Breaking Current (KA) ...

Đặt mua
Picture of Aptomat MCCB Huyndai 3 Poles HIBS 203J

Aptomat MCCB Huyndai 3 Poles HIBS 203J

MCCB( APTOMAT)3 POLES Rated Current (A) 125-160-200-250A Breaking Current (KA) 35 ...

Đặt mua

2.011.000 đ

Aptomat MCCB Huyndai 3 Poles H...

2.011.000 đ

MCCB( APTOMAT)3 POLES Rated Current (A) 125-160-200-250A Breaking Current (KA) 35 ...

Đặt mua
Picture of Aptomat MCCB Huyndai 3 Poles HIBS 33

Aptomat MCCB Huyndai 3 Poles HIBS 33

MCCB( APTOMAT)3 POLES Rated Current (A) 10-15-20-30A Breaking Current (KA) 7.5 ...

Đặt mua

440.000 đ

Aptomat MCCB Huyndai 3 Poles H...

440.000 đ

MCCB( APTOMAT)3 POLES Rated Current (A) 10-15-20-30A Breaking Current (KA) 7.5 ...

Đặt mua
Picture of Aptomat MCCB Huyndai 3 Poles HIBS 403

Aptomat MCCB Huyndai 3 Poles HIBS 403

MCCB( APTOMAT)3 POLES Rated Current (A) 250-300-350-400A Breaking Current (KA) 42...

Đặt mua

0 đ

Aptomat MCCB Huyndai 3 Poles H...

0 đ

MCCB( APTOMAT)3 POLES Rated Current (A) 250-300-350-400A Breaking Current (KA) 42...

Đặt mua
Picture of Aptomat MCCB Huyndai 3 Poles HIBS 53

Aptomat MCCB Huyndai 3 Poles HIBS 53

MCCB( APTOMAT)3 POLES Rated Current (A) 40-50A Breaking Current (KA) 14 ...

Đặt mua

452.000 đ

Aptomat MCCB Huyndai 3 Poles H...

452.000 đ

MCCB( APTOMAT)3 POLES Rated Current (A) 40-50A Breaking Current (KA) 14 ...

Đặt mua
Picture of Aptomat MCCB Huyndai 3 Poles HIBS 603

Aptomat MCCB Huyndai 3 Poles HIBS 603

MCCB( APTOMAT)3 POLES Rated Current (A) 500-600A Breaking Current (KA) 65

Đặt mua

0 đ

Aptomat MCCB Huyndai 3 Poles H...

0 đ

MCCB( APTOMAT)3 POLES Rated Current (A) 500-600A Breaking Current (KA) 65

Đặt mua
Picture of Aptomat MCCB Huyndai 3 Poles HIBS 603NE

Aptomat MCCB Huyndai 3 Poles HIBS 603NE

MCCB( APTOMAT)3 POLES Rated Current (A) (300~600A) Breaking Current (KA) 65

Đặt mua

10.247.000 đ

Aptomat MCCB Huyndai 3 Poles H...

10.247.000 đ

MCCB( APTOMAT)3 POLES Rated Current (A) (300~600A) Breaking Current (KA) 65

Đặt mua
Picture of Aptomat MCCB Huyndai 3 Poles HIBS 63

Aptomat MCCB Huyndai 3 Poles HIBS 63

MCCB( APTOMAT)3 POLES Rated Current (A) 40-50A Breaking Current (KA) 14 ...

Đặt mua

562.000 đ

Aptomat MCCB Huyndai 3 Poles H...

562.000 đ

MCCB( APTOMAT)3 POLES Rated Current (A) 40-50A Breaking Current (KA) 14 ...

Đặt mua
Picture of Aptomat MCCB Huyndai 3 Poles HIBS 803

Aptomat MCCB Huyndai 3 Poles HIBS 803

MCCB( APTOMAT)3 POLES Rated Current (A) 700-800A Breaking Current (KA) 65

Đặt mua

7.856.000 đ

Aptomat MCCB Huyndai 3 Poles H...

7.856.000 đ

MCCB( APTOMAT)3 POLES Rated Current (A) 700-800A Breaking Current (KA) 65

Đặt mua
Picture of Aptomat MCCB Huyndai 3 Poles UCB 1603

Aptomat MCCB Huyndai 3 Poles UCB 1603

MCCB( APTOMAT)3 POLES Rated Current (A) (640-1600)A Breaking Current (KA) 65

Đặt mua

34.155.000 đ

Aptomat MCCB Huyndai 3 Poles U...

34.155.000 đ

MCCB( APTOMAT)3 POLES Rated Current (A) (640-1600)A Breaking Current (KA) 65

Đặt mua
Picture of Aptomat MCCB Huyndai 4 Poles HIBE 104

Aptomat MCCB Huyndai 4 Poles HIBE 104

MCCB( APTOMAT)4 POLES Rated Current (A) 75-100A Breaking Current (KA) 14

Đặt mua

645.000 đ

Aptomat MCCB Huyndai 4 Poles H...

645.000 đ

MCCB( APTOMAT)4 POLES Rated Current (A) 75-100A Breaking Current (KA) 14

Đặt mua
Picture of Aptomat MCCB Huyndai 4 Poles HIBE 404

Aptomat MCCB Huyndai 4 Poles HIBE 404

MCCB( APTOMAT)4 POLES Rated Current (A) 250-300-350-400A Breaking Current (KA) 30

Đặt mua

3.491.000 đ

Aptomat MCCB Huyndai 4 Poles H...

3.491.000 đ

MCCB( APTOMAT)4 POLES Rated Current (A) 250-300-350-400A Breaking Current (KA) 30

Đặt mua
Picture of Aptomat MCCB Huyndai 4 Poles HIBE 54

Aptomat MCCB Huyndai 4 Poles HIBE 54

MCCB( APTOMAT)4 POLES Rated Current (A) 40-50A Breaking Current (KA) 7.5

Đặt mua

592.000 đ

Aptomat MCCB Huyndai 4 Poles H...

592.000 đ

MCCB( APTOMAT)4 POLES Rated Current (A) 40-50A Breaking Current (KA) 7.5

Đặt mua
Picture of Aptomat MCCB Huyndai 4 Poles HIBE 604

Aptomat MCCB Huyndai 4 Poles HIBE 604

MCCB( APTOMAT)4 POLES Rated Current (A) 500-600A Breaking Current (KA) 45

Đặt mua

8.634.000 đ

Aptomat MCCB Huyndai 4 Poles H...

8.634.000 đ

MCCB( APTOMAT)4 POLES Rated Current (A) 500-600A Breaking Current (KA) 45

Đặt mua
Picture of Aptomat MCCB Huyndai 4 Poles HIBE 64

Aptomat MCCB Huyndai 4 Poles HIBE 64

MCCB( APTOMAT)4 POLES Rated Current (A) 60A Breaking Current (KA) 7.5

Đặt mua

615.000 đ

Aptomat MCCB Huyndai 4 Poles H...

615.000 đ

MCCB( APTOMAT)4 POLES Rated Current (A) 60A Breaking Current (KA) 7.5

Đặt mua
Picture of Aptomat MCCB Huyndai 4 Poles HIBE 804

Aptomat MCCB Huyndai 4 Poles HIBE 804

MCCB( APTOMAT)4 POLES Rated Current (A) 700-800A Breaking Current (KA) 45

Đặt mua

8.880.000 đ

Aptomat MCCB Huyndai 4 Poles H...

8.880.000 đ

MCCB( APTOMAT)4 POLES Rated Current (A) 700-800A Breaking Current (KA) 45

Đặt mua
Picture of Aptomat MCCB Huyndai 4 Poles HIBS 204

Aptomat MCCB Huyndai 4 Poles HIBS 204

MCCB( APTOMAT)4 POLES Rated Current (A) 125-150-175-200-225A Breaking Current (KA) 35

Đặt mua

1.427.000 đ

Aptomat MCCB Huyndai 4 Poles H...

1.427.000 đ

MCCB( APTOMAT)4 POLES Rated Current (A) 125-150-175-200-225A Breaking Current (KA) 35

Đặt mua
Picture of Aptomat MCCB Huyndai 4 Poles HIBS 204J

Aptomat MCCB Huyndai 4 Poles HIBS 204J

MCCB( APTOMAT)4 POLES Rated Current (A) 250A (Chỉnh dòng) Breaking Current (KA) 50

Đặt mua

2.262.000 đ

Aptomat MCCB Huyndai 4 Poles H...

2.262.000 đ

MCCB( APTOMAT)4 POLES Rated Current (A) 250A (Chỉnh dòng) Breaking Current (KA) 50

Đặt mua
Picture of Contactor 3P Huyndai HiMC110B (2a2b)

Contactor 3P Huyndai HiMC110B (2a2b)

Contactor 3P Huyndai Dòng điện: 110A Dòng cắt: 30/55 Hãng sản xuất: Hyundai Xuất xứ: ...

Đặt mua

1.366.000 đ

Contactor 3P Huyndai HiMC110B ...

1.366.000 đ

Contactor 3P Huyndai Dòng điện: 110A Dòng cắt: 30/55 Hãng sản xuất: Hyundai Xuất xứ: ...

Đặt mua
Picture of Contactor 3P Huyndai HIMC12  (1a1b)

Contactor 3P Huyndai HIMC12 (1a1b)

Contactor 3P Huyndai Dòng điện: 12A Dòng cắt: 3.7/5.5 Hãng sản xuất: Hyundai Xuất xứ:...

Đặt mua

203.000 đ

Contactor 3P Huyndai HIMC12 (...

203.000 đ

Contactor 3P Huyndai Dòng điện: 12A Dòng cắt: 3.7/5.5 Hãng sản xuất: Hyundai Xuất xứ:...

Đặt mua
Picture of Contactor 3P Huyndai HiMC130 (2a2b)

Contactor 3P Huyndai HiMC130 (2a2b)

Contactor 3P Huyndai Dòng điện: 130A Dòng cắt: 37/65 Hãng sản xuất: Hyundai Xuất xứ: ...

Đặt mua

1.784.000 đ

Contactor 3P Huyndai HiMC130 (...

1.784.000 đ

Contactor 3P Huyndai Dòng điện: 130A Dòng cắt: 37/65 Hãng sản xuất: Hyundai Xuất xứ: ...

Đặt mua
Picture of Contactor 3P Huyndai HiMC150B (2a2b)

Contactor 3P Huyndai HiMC150B (2a2b)

Contactor 3P Huyndai Dòng điện: 150A Dòng cắt: 45/75 Hãng sản xuất: Hyundai Xuất xứ: ...

Đặt mua

1.898.000 đ

Contactor 3P Huyndai HiMC150B ...

1.898.000 đ

Contactor 3P Huyndai Dòng điện: 150A Dòng cắt: 45/75 Hãng sản xuất: Hyundai Xuất xứ: ...

Đặt mua
Picture of Contactor 3P Huyndai HiMC18 (1a1b)

Contactor 3P Huyndai HiMC18 (1a1b)

Contactor 3P Huyndai Dòng điện: 18A Dòng cắt: 4.5/7.5 Hãng sản xuất: Hyundai Xuất xứ:...

Đặt mua

258.000 đ

Contactor 3P Huyndai HiMC18 (1...

258.000 đ

Contactor 3P Huyndai Dòng điện: 18A Dòng cắt: 4.5/7.5 Hãng sản xuất: Hyundai Xuất xứ:...

Đặt mua
Picture of Contactor 3P Huyndai HiMC180 (2a2b)

Contactor 3P Huyndai HiMC180 (2a2b)

Contactor 3P Huyndai Dòng điện: 180A Dòng cắt: 55/90 Hãng sản xuất: Hyundai Xuất xứ: ...

Đặt mua

2.884.000 đ

Contactor 3P Huyndai HiMC180 (...

2.884.000 đ

Contactor 3P Huyndai Dòng điện: 180A Dòng cắt: 55/90 Hãng sản xuất: Hyundai Xuất xứ: ...

Đặt mua
Picture of Contactor 3P Huyndai HiMC22(1a1b)

Contactor 3P Huyndai HiMC22(1a1b)

Contactor 3P Huyndai Dòng điện: 22A Dòng cắt: 5.5/11 Hãng sản xuất: Hyundai Xuất xứ: ...

Đặt mua

288.000 đ

Contactor 3P Huyndai HiMC22(1a...

288.000 đ

Contactor 3P Huyndai Dòng điện: 22A Dòng cắt: 5.5/11 Hãng sản xuất: Hyundai Xuất xứ: ...

Đặt mua
Picture of Contactor 3P Huyndai HiMC220 (2a2b)

Contactor 3P Huyndai HiMC220 (2a2b)

Contactor 3P Huyndai Dòng điện: 220A Dòng cắt: 63/110 Hãng sản xuất: Hyundai Xuất xứ:...

Đặt mua

3.279.000 đ

Contactor 3P Huyndai HiMC220 (...

3.279.000 đ

Contactor 3P Huyndai Dòng điện: 220A Dòng cắt: 63/110 Hãng sản xuất: Hyundai Xuất xứ:...

Đặt mua
Picture of Contactor 3P Huyndai HiMC260 (2a2b)

Contactor 3P Huyndai HiMC260 (2a2b)

Contactor 3P Huyndai Dòng điện: 260A Dòng cắt: 75/132 Hãng sản xuất: Hyundai Xuất xứ:...

Đặt mua

4.387.000 đ

Contactor 3P Huyndai HiMC260 (...

4.387.000 đ

Contactor 3P Huyndai Dòng điện: 260A Dòng cắt: 75/132 Hãng sản xuất: Hyundai Xuất xứ:...

Đặt mua
Picture of Contactor 3P Huyndai HiMC300 (2a2b)

Contactor 3P Huyndai HiMC300 (2a2b)

Contactor 3P Huyndai Dòng điện: 300A Dòng cắt: 90/160 Hãng sản xuất: Hyundai Xuất xứ:...

Đặt mua

4.850.000 đ

Contactor 3P Huyndai HiMC300 (...

4.850.000 đ

Contactor 3P Huyndai Dòng điện: 300A Dòng cắt: 90/160 Hãng sản xuất: Hyundai Xuất xứ:...

Đặt mua