Máy biến áp khô

Xem dạng Lưới Danh sách
Sắp theo
Hiển thị pcs
Lọc theo thuộc tính

ABB three phases dry transformer 1000 kVA 24/0.4 kV efficiency class BkBo - IP00(IP23)

ABB-DT- 1000 kVA-24KV-BkBo
Chế tạo cho phụ tải công nghiệp hoặc điều kiện làm việc khắc nhiệt Chịu được dòng ngắn mạch và khả năng quá tải lớn
100 đ

ABB three phases dry transformer 1000 kVA 24/0.4 kV efficiency class BkCo - IP00(IP23)

ABB-DT- 1600 kVA-24KV-BkCo
Chế tạo cho phụ tải công nghiệp hoặc điều kiện làm việc khắc nhiệt Chịu được dòng ngắn mạch và khả năng quá tải lớn
100 đ

ABB three phases dry transformer 1250 kVA 24/0.4 kV efficiency class BkBo - IP00(IP23)

ABB-DT- 1250 kVA-24KV-BkBo
Chế tạo cho phụ tải công nghiệp hoặc điều kiện làm việc khắc nhiệt Chịu được dòng ngắn mạch và khả năng quá tải lớn
100 đ

ABB three phases dry transformer 1600 kVA 24/0.4 kV efficiency class BkBo - IP00(IP23)

ABB-DT- 1600 kVA-24KV-BkBo
Chế tạo cho phụ tải công nghiệp hoặc điều kiện làm việc khắc nhiệt Chịu được dòng ngắn mạch và khả năng quá tải lớn
100 đ

ABB three phases dry transformer 2000 kVA 24/0.4 kV efficiency class BkBo - IP00(IP23)

ABB-DT- 2000 kVA-24KV-BkBo
Chế tạo cho phụ tải công nghiệp hoặc điều kiện làm việc khắc nhiệt Chịu được dòng ngắn mạch và khả năng quá tải lớn
100 đ

ABB three phases dry transformer 2500 kVA 24/0.4 kV efficiency class BkBo - IP00(IP23)

ABB-DT- 2000 kVA-24KV-BkBo
Chế tạo cho phụ tải công nghiệp hoặc điều kiện làm việc khắc nhiệt Chịu được dòng ngắn mạch và khả năng quá tải lớn
100 đ

ABB three phases dry transformer 630 kVA 24/0.4 kV efficiency class BkCo - IP00(IP23)

ABB-DT- 800 kVA-24KV-BkCo
Chế tạo cho phụ tải công nghiệp hoặc điều kiện làm việc khắc nhiệt Chịu được dòng ngắn mạch và khả năng quá tải lớn
100 đ

LS dry transformer 1000 kVA 12/0.6 kV

LS-DT- 1000 kVA-12KV
100 đ

LS dry transformer 1000 kVA 24/0.6 kV

LS-DT- 1000 kVA kVA-24KV
100 đ

LS dry transformer 1000 kVA 36/0.6 kV

LS-DT- 1000 kVA kVA-24KV
100 đ

LS dry transformer 1250 kVA 12/0.6 kV

LS-DT- 1250 kVA kVA-12KV
100 đ

LS dry transformer 1250 kVA 24/0.6 kV

LS-DT- 1250 kVA kVA-24KV
100 đ

LS dry transformer 1250 kVA 36/0.6 kV

LS-DT- 1250 kVA kVA-24KV
100 đ

LS dry transformer 1600 kVA 12/0.6 kV

LS-DT- 1600 kVA kVA-12KV
100 đ

LS dry transformer 1600 kVA 24/0.6 kV

LS-DT- 1600 kVA kVA-24KV
100 đ

LS dry transformer 1600 kVA 36/0.6 kV

LS-DT- 1600 kVA kVA-24KV
100 đ

LS dry transformer 2000 kVA 12/0.6 kV

LS-DT- 2000 kVA kVA-12KV
100 đ

LS dry transformer 2000 kVA 24/0.6 kV

LS-DT- 2000 kVA kVA-24KV
100 đ

LS dry transformer 2000 kVA 36/0.6 kV

LS-DT- 2000 kVA kVA-24KV
100 đ

LS dry transformer 2500 kVA 12/0.6 kV

LS-DT- 2500 kVA kVA-12KV
100 đ

LS dry transformer 2500 kVA 24/0.6 kV

LS-DT- 2500 kVA kVA-24KV
100 đ