Máy biến áp dầu

Picture of Máy biến áp dầu ABB 3 pha, 1250 kVA- 35/0.4kV

Máy biến áp dầu ABB 3 pha, 1250 kVA- 35/0.4kV

Công suất MBA (AN/AF): 1250 kVA./ Loại máy biến áp: Kiểu kín, ngâm dầu./ Kiểu làm mát: O...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

Máy biến áp dầu ABB 3 pha, 125...

ĐT: 0963 212.935

Công suất MBA (AN/AF): 1250 kVA./ Loại máy biến áp: Kiểu kín, ngâm dầu./ Kiểu làm mát: O...

Đặt mua
Picture of Máy biến áp EEMC 3 pha 1000kVA, 22/0,4kVA, Y/yo

Máy biến áp EEMC 3 pha 1000kVA, 22/0,4kVA, Y/yo

Loại máy biến áp: Kiểu kín, ngâm dầu./ Điệp áp không tải phía cao thế: 22kV./ Điệp áp kh...

Đặt mua

462.600.000 đ

Máy biến áp EEMC 3 pha 1000kV...

462.600.000 đ

Loại máy biến áp: Kiểu kín, ngâm dầu./ Điệp áp không tải phía cao thế: 22kV./ Điệp áp kh...

Đặt mua
Picture of Máy biến áp EEMC 3 pha 1250kVA, 35/0,4kVA, Y/yo

Máy biến áp EEMC 3 pha 1250kVA, 35/0,4kVA, Y/yo

Loại máy biến áp: Kiểu kín, ngâm dầu./ Điệp áp không tải phía cao thế: 35kV./ Điệp áp kh...

Đặt mua

583.100.000 đ

Máy biến áp EEMC 3 pha 1250kV...

583.100.000 đ

Loại máy biến áp: Kiểu kín, ngâm dầu./ Điệp áp không tải phía cao thế: 35kV./ Điệp áp kh...

Đặt mua
Picture of Máy biến áp EEMC 3 pha 2000kVA, 22/0,4kVA, D/yo

Máy biến áp EEMC 3 pha 2000kVA, 22/0,4kVA, D/yo

Loại máy biến áp: Kiểu kín, ngâm dầu./ Điệp áp không tải phía cao thế: 22kV./ Điệp áp kh...

Đặt mua

871.200.000 đ

Máy biến áp EEMC 3 pha 2000kV...

871.200.000 đ

Loại máy biến áp: Kiểu kín, ngâm dầu./ Điệp áp không tải phía cao thế: 22kV./ Điệp áp kh...

Đặt mua
Picture of Máy biến áp EEMC 3 pha 2000kVA, 6,3&10/0,4kVA, Y/yo

Máy biến áp EEMC 3 pha 2000kVA, 6,3&10/0,4kVA, Y/yo

Loại máy biến áp: Kiểu kín, ngâm dầu./ Điệp áp không tải phía cao thế: 6,3&10kV./ Điệp á...

Đặt mua

854.600.000 đ

Máy biến áp EEMC 3 pha 2000kV...

854.600.000 đ

Loại máy biến áp: Kiểu kín, ngâm dầu./ Điệp áp không tải phía cao thế: 6,3&10kV./ Điệp á...

Đặt mua
Picture of Máy biến áp EEMC 3 pha 2200kVA, 22/0,4kVA, D/yo

Máy biến áp EEMC 3 pha 2200kVA, 22/0,4kVA, D/yo

Loại máy biến áp: Kiểu kín, ngâm dầu./ Điệp áp không tải phía cao thế: 22kV./ Điệp áp kh...

Đặt mua

941.400.000 đ

Máy biến áp EEMC 3 pha 2200kV...

941.400.000 đ

Loại máy biến áp: Kiểu kín, ngâm dầu./ Điệp áp không tải phía cao thế: 22kV./ Điệp áp kh...

Đặt mua
Picture of Máy biến áp EEMC 3 pha 2200kVA, 22/0,4kVA, Y/yo

Máy biến áp EEMC 3 pha 2200kVA, 22/0,4kVA, Y/yo

Loại máy biến áp: Kiểu kín, ngâm dầu./ Điệp áp không tải phía cao thế: 22kV./ Điệp áp kh...

Đặt mua

929.100.000 đ

Máy biến áp EEMC 3 pha 2200kV...

929.100.000 đ

Loại máy biến áp: Kiểu kín, ngâm dầu./ Điệp áp không tải phía cao thế: 22kV./ Điệp áp kh...

Đặt mua
Picture of Máy biến áp EEMC 3 pha 2200kVA, 35/0,4kVA, Y/yo

Máy biến áp EEMC 3 pha 2200kVA, 35/0,4kVA, Y/yo

Loại máy biến áp: Kiểu kín, ngâm dầu./ Điệp áp không tải phía cao thế: 35kV./ Điệp áp kh...

Đặt mua

969.500.000 đ

Máy biến áp EEMC 3 pha 2200kV...

969.500.000 đ

Loại máy biến áp: Kiểu kín, ngâm dầu./ Điệp áp không tải phía cao thế: 35kV./ Điệp áp kh...

Đặt mua
Picture of Máy biến áp EEMC 3 pha 2200kVA, 6,3&10/0,4kVA, Y/yo

Máy biến áp EEMC 3 pha 2200kVA, 6,3&10/0,4kVA, Y/yo

Loại máy biến áp: Kiểu kín, ngâm dầu./ Điệp áp không tải phía cao thế: 6,3&10kV./ Điệp á...

Đặt mua

942.100.000 đ

Máy biến áp EEMC 3 pha 2200kV...

942.100.000 đ

Loại máy biến áp: Kiểu kín, ngâm dầu./ Điệp áp không tải phía cao thế: 6,3&10kV./ Điệp á...

Đặt mua
Picture of Máy biến áp EEMC 3 pha 250kVA, 6,3&10/0,4kVA, Y/yo

Máy biến áp EEMC 3 pha 250kVA, 6,3&10/0,4kVA, Y/yo

Loại máy biến áp: Kiểu kín, ngâm dầu./ Điệp áp không tải phía cao thế: 6,3&10kV./ Điệp ...

Đặt mua

144.100.000 đ

Máy biến áp EEMC 3 pha 250kVA...

144.100.000 đ

Loại máy biến áp: Kiểu kín, ngâm dầu./ Điệp áp không tải phía cao thế: 6,3&10kV./ Điệp ...

Đặt mua
Picture of Máy biến áp EEMC 3 pha 750kVA, 22/0,4kVA, D/yo

Máy biến áp EEMC 3 pha 750kVA, 22/0,4kVA, D/yo

Loại máy biến áp: Kiểu kín, ngâm dầu./ Điệp áp không tải phía cao thế: 22kV./ Điệp áp kh...

Đặt mua

400.900.000 đ

Máy biến áp EEMC 3 pha 750kVA...

400.900.000 đ

Loại máy biến áp: Kiểu kín, ngâm dầu./ Điệp áp không tải phía cao thế: 22kV./ Điệp áp kh...

Đặt mua
Picture of Máy biến áp trung gian EEMC 3 pha 1600kVA, 35/6,3kV Y/d

Máy biến áp trung gian EEMC 3 pha 1600kVA, 35/6,3kV Y/d

Máy Biến Áp Trung Gian EEMC 3 Pha 1600kVA, 35/6,3kV Y/D

Đặt mua

698.400.000 đ

Máy biến áp trung gian EEMC 3...

698.400.000 đ

Máy Biến Áp Trung Gian EEMC 3 Pha 1600kVA, 35/6,3kV Y/D

Đặt mua
Picture of Máy biến áp dầu ABB 3 pha, 100 kVA- 22/0.4kV

Máy biến áp dầu ABB 3 pha, 100 kVA- 22/0.4kV

Công suất MBA (AN/AF): 100 kVA./ Loại máy biến áp: Kiểu kín, ngâm dầu./ Kiểu làm mát: ON...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

Máy biến áp dầu ABB 3 pha, 100...

ĐT: 0963 212.935

Công suất MBA (AN/AF): 100 kVA./ Loại máy biến áp: Kiểu kín, ngâm dầu./ Kiểu làm mát: ON...

Đặt mua
Picture of Máy biến áp dầu ABB 3 pha, 100 kVA- 35/0.4kV

Máy biến áp dầu ABB 3 pha, 100 kVA- 35/0.4kV

Công suất MBA (AN/AF): 100 kVA./ Loại máy biến áp: Kiểu kín, ngâm dầu./ Kiểu làm mát: ON...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

Máy biến áp dầu ABB 3 pha, 100...

ĐT: 0963 212.935

Công suất MBA (AN/AF): 100 kVA./ Loại máy biến áp: Kiểu kín, ngâm dầu./ Kiểu làm mát: ON...

Đặt mua
Picture of Máy biến áp dầu ABB 3 pha, 1000 kVA- 35/0.4kV

Máy biến áp dầu ABB 3 pha, 1000 kVA- 35/0.4kV

Công suất MBA (AN/AF): 1000 kVA./ Loại máy biến áp: Kiểu kín, ngâm dầu./ Kiểu làm mát: O...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

Máy biến áp dầu ABB 3 pha, 100...

ĐT: 0963 212.935

Công suất MBA (AN/AF): 1000 kVA./ Loại máy biến áp: Kiểu kín, ngâm dầu./ Kiểu làm mát: O...

Đặt mua
Picture of Máy biến áp dầu ABB 3 pha, 1500 kVA- 35/0.4kV

Máy biến áp dầu ABB 3 pha, 1500 kVA- 35/0.4kV

Công suất MBA (AN/AF): 1500 kVA./ Loại máy biến áp: Kiểu kín, ngâm dầu./ Kiểu làm mát: O...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

Máy biến áp dầu ABB 3 pha, 150...

ĐT: 0963 212.935

Công suất MBA (AN/AF): 1500 kVA./ Loại máy biến áp: Kiểu kín, ngâm dầu./ Kiểu làm mát: O...

Đặt mua
Picture of Máy biến áp dầu ABB 3 pha, 160 kVA- 22/0.4kV

Máy biến áp dầu ABB 3 pha, 160 kVA- 22/0.4kV

Công suất MBA (AN/AF): 100 kVA./ Loại máy biến áp: Kiểu kín, ngâm dầu./ Kiểu làm mát: ON...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

Máy biến áp dầu ABB 3 pha, 160...

ĐT: 0963 212.935

Công suất MBA (AN/AF): 100 kVA./ Loại máy biến áp: Kiểu kín, ngâm dầu./ Kiểu làm mát: ON...

Đặt mua
Picture of Máy biến áp dầu ABB 3 pha, 160 kVA- 35/0.4kV

Máy biến áp dầu ABB 3 pha, 160 kVA- 35/0.4kV

Công suất MBA (AN/AF): 160 kVA./ Loại máy biến áp: Kiểu kín, ngâm dầu./ Kiểu làm mát: ON...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

Máy biến áp dầu ABB 3 pha, 160...

ĐT: 0963 212.935

Công suất MBA (AN/AF): 160 kVA./ Loại máy biến áp: Kiểu kín, ngâm dầu./ Kiểu làm mát: ON...

Đặt mua
Picture of ABB three phases oil transformer 1600 kVA- 35/0.4kV

ABB three phases oil transformer 1600 kVA- 35/0.4kV

Công suất MBA (AN/AF): 1600 kVA./ Loại máy biến áp: Kiểu kín, ngâm dầu./ Kiểu làm mát: O...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

ABB three phases oil transform...

ĐT: 0963 212.935

Công suất MBA (AN/AF): 1600 kVA./ Loại máy biến áp: Kiểu kín, ngâm dầu./ Kiểu làm mát: O...

Đặt mua
Picture of Máy biến áp dầu ABB 3 pha, 180 kVA- 22/0.4kV

Máy biến áp dầu ABB 3 pha, 180 kVA- 22/0.4kV

Công suất MBA (AN/AF): 100 kVA./ Loại máy biến áp: Kiểu kín, ngâm dầu./ Kiểu làm mát: ON...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

Máy biến áp dầu ABB 3 pha, 180...

ĐT: 0963 212.935

Công suất MBA (AN/AF): 100 kVA./ Loại máy biến áp: Kiểu kín, ngâm dầu./ Kiểu làm mát: ON...

Đặt mua
Picture of Máy biến áp dầu ABB 3 pha, 180 kVA- 35/0.4kV

Máy biến áp dầu ABB 3 pha, 180 kVA- 35/0.4kV

Công suất MBA (AN/AF): 180 kVA./ Loại máy biến áp: Kiểu kín, ngâm dầu./ Kiểu làm mát: ON...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

Máy biến áp dầu ABB 3 pha, 180...

ĐT: 0963 212.935

Công suất MBA (AN/AF): 180 kVA./ Loại máy biến áp: Kiểu kín, ngâm dầu./ Kiểu làm mát: ON...

Đặt mua
Picture of ABB three phases oil transformer 1800 kVA- 35/0.4kV

ABB three phases oil transformer 1800 kVA- 35/0.4kV

Công suất MBA (AN/AF): 1800 kVA./ Loại máy biến áp: Kiểu kín, ngâm dầu./ Kiểu làm mát: O...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

ABB three phases oil transform...

ĐT: 0963 212.935

Công suất MBA (AN/AF): 1800 kVA./ Loại máy biến áp: Kiểu kín, ngâm dầu./ Kiểu làm mát: O...

Đặt mua
Picture of ABB three phases oil transformer 2000 kVA- 35/0.4kV

ABB three phases oil transformer 2000 kVA- 35/0.4kV

Công suất MBA (AN/AF): 2000 kVA./ Loại máy biến áp: Kiểu kín, ngâm dầu./ Kiểu làm mát: O...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

ABB three phases oil transform...

ĐT: 0963 212.935

Công suất MBA (AN/AF): 2000 kVA./ Loại máy biến áp: Kiểu kín, ngâm dầu./ Kiểu làm mát: O...

Đặt mua
Picture of Máy biến áp dầu ABB 3 pha, 250 kVA- 22/0.4kV

Máy biến áp dầu ABB 3 pha, 250 kVA- 22/0.4kV

Công suất MBA (AN/AF): 100 kVA./ Loại máy biến áp: Kiểu kín, ngâm dầu./ Kiểu làm mát: ON...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

Máy biến áp dầu ABB 3 pha, 250...

ĐT: 0963 212.935

Công suất MBA (AN/AF): 100 kVA./ Loại máy biến áp: Kiểu kín, ngâm dầu./ Kiểu làm mát: ON...

Đặt mua
Picture of Máy biến áp dầu ABB 3 pha, 250 kVA- 35/0.4kV

Máy biến áp dầu ABB 3 pha, 250 kVA- 35/0.4kV

Công suất MBA (AN/AF): 250 kVA./ Loại máy biến áp: Kiểu kín, ngâm dầu./ Kiểu làm mát: ON...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

Máy biến áp dầu ABB 3 pha, 250...

ĐT: 0963 212.935

Công suất MBA (AN/AF): 250 kVA./ Loại máy biến áp: Kiểu kín, ngâm dầu./ Kiểu làm mát: ON...

Đặt mua
Picture of ABB three phases oil transformer 2500 kVA- 35/0.4kV

ABB three phases oil transformer 2500 kVA- 35/0.4kV

Công suất MBA (AN/AF): 2000 kVA./ Loại máy biến áp: Kiểu kín, ngâm dầu./ Kiểu làm mát: O...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

ABB three phases oil transform...

ĐT: 0963 212.935

Công suất MBA (AN/AF): 2000 kVA./ Loại máy biến áp: Kiểu kín, ngâm dầu./ Kiểu làm mát: O...

Đặt mua
Picture of Máy biến áp dầu ABB 3 pha, 31.5 kVA- 35/0.4kV

Máy biến áp dầu ABB 3 pha, 31.5 kVA- 35/0.4kV

Công suất MBA (AN/AF): 31.5 kVA./ Loại máy biến áp: Kiểu kín, ngâm dầu./ Kiểu làm mát: O...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

Máy biến áp dầu ABB 3 pha, 31....

ĐT: 0963 212.935

Công suất MBA (AN/AF): 31.5 kVA./ Loại máy biến áp: Kiểu kín, ngâm dầu./ Kiểu làm mát: O...

Đặt mua
Picture of Máy biến áp dầu ABB 3 pha, 315 kVA- 22/0.4kV

Máy biến áp dầu ABB 3 pha, 315 kVA- 22/0.4kV

Công suất MBA (AN/AF): 315 kVA./ Loại máy biến áp: Kiểu kín, ngâm dầu./ Kiểu làm mát: ON...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

Máy biến áp dầu ABB 3 pha, 315...

ĐT: 0963 212.935

Công suất MBA (AN/AF): 315 kVA./ Loại máy biến áp: Kiểu kín, ngâm dầu./ Kiểu làm mát: ON...

Đặt mua
Picture of Máy biến áp dầu ABB 3 pha, 315 kVA- 35/0.4kV

Máy biến áp dầu ABB 3 pha, 315 kVA- 35/0.4kV

Công suất MBA (AN/AF): 315 kVA./ Loại máy biến áp: Kiểu kín, ngâm dầu./ Kiểu làm mát: ON...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

Máy biến áp dầu ABB 3 pha, 315...

ĐT: 0963 212.935

Công suất MBA (AN/AF): 315 kVA./ Loại máy biến áp: Kiểu kín, ngâm dầu./ Kiểu làm mát: ON...

Đặt mua
Picture of Máy biến áp dầu ABB 3 pha, 400 kVA- 22/0.4kV

Máy biến áp dầu ABB 3 pha, 400 kVA- 22/0.4kV

Công suất MBA (AN/AF): 400 kVA./ Loại máy biến áp: Kiểu kín, ngâm dầu./ Kiểu làm mát: ON...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

Máy biến áp dầu ABB 3 pha, 400...

ĐT: 0963 212.935

Công suất MBA (AN/AF): 400 kVA./ Loại máy biến áp: Kiểu kín, ngâm dầu./ Kiểu làm mát: ON...

Đặt mua
Picture of Máy biến áp dầu ABB 3 pha, 400 kVA- 35/0.4kV

Máy biến áp dầu ABB 3 pha, 400 kVA- 35/0.4kV

Công suất MBA (AN/AF): 400 kVA./ Loại máy biến áp: Kiểu kín, ngâm dầu./ Kiểu làm mát: ON...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

Máy biến áp dầu ABB 3 pha, 400...

ĐT: 0963 212.935

Công suất MBA (AN/AF): 400 kVA./ Loại máy biến áp: Kiểu kín, ngâm dầu./ Kiểu làm mát: ON...

Đặt mua
Picture of Máy biến áp dầu ABB 3 pha, 450 kVA- 22/0.4kV

Máy biến áp dầu ABB 3 pha, 450 kVA- 22/0.4kV

Công suất MBA (AN/AF): 450 kVA./ Loại máy biến áp: Kiểu kín, ngâm dầu./ Kiểu làm mát: ON...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

Máy biến áp dầu ABB 3 pha, 450...

ĐT: 0963 212.935

Công suất MBA (AN/AF): 450 kVA./ Loại máy biến áp: Kiểu kín, ngâm dầu./ Kiểu làm mát: ON...

Đặt mua
Picture of Máy biến áp dầu ABB 3 pha, 450 kVA- 35/0.4kV

Máy biến áp dầu ABB 3 pha, 450 kVA- 35/0.4kV

Công suất MBA (AN/AF): 450 kVA./ Loại máy biến áp: Kiểu kín, ngâm dầu./ Kiểu làm mát: ON...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

Máy biến áp dầu ABB 3 pha, 450...

ĐT: 0963 212.935

Công suất MBA (AN/AF): 450 kVA./ Loại máy biến áp: Kiểu kín, ngâm dầu./ Kiểu làm mát: ON...

Đặt mua
Picture of Máy biến áp dầu ABB 3 pha, 50 kVA- 22/0.4kV

Máy biến áp dầu ABB 3 pha, 50 kVA- 22/0.4kV

Công suất MBA (AN/AF): 50 kVA./ Loại máy biến áp: Kiểu kín, ngâm dầu./ Kiểu làm mát: ONA...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

Máy biến áp dầu ABB 3 pha, 50 ...

ĐT: 0963 212.935

Công suất MBA (AN/AF): 50 kVA./ Loại máy biến áp: Kiểu kín, ngâm dầu./ Kiểu làm mát: ONA...

Đặt mua
Picture of Máy biến áp dầu ABB 3 pha, 50 kVA- 35/0.4kV

Máy biến áp dầu ABB 3 pha, 50 kVA- 35/0.4kV

Công suất MBA (AN/AF): 50 kVA./ Loại máy biến áp: Kiểu kín, ngâm dầu./ Kiểu làm mát: ONA...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

Máy biến áp dầu ABB 3 pha, 50 ...

ĐT: 0963 212.935

Công suất MBA (AN/AF): 50 kVA./ Loại máy biến áp: Kiểu kín, ngâm dầu./ Kiểu làm mát: ONA...

Đặt mua
Picture of Máy biến áp dầu ABB 3 pha, 630 kVA- 22/0.4kV

Máy biến áp dầu ABB 3 pha, 630 kVA- 22/0.4kV

Công suất MBA (AN/AF): 630 kVA./ Loại máy biến áp: Kiểu kín, ngâm dầu./ Kiểu làm mát: ON...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

Máy biến áp dầu ABB 3 pha, 630...

ĐT: 0963 212.935

Công suất MBA (AN/AF): 630 kVA./ Loại máy biến áp: Kiểu kín, ngâm dầu./ Kiểu làm mát: ON...

Đặt mua
Picture of Máy biến áp dầu ABB 3 pha, 630 kVA- 35/0.4kV

Máy biến áp dầu ABB 3 pha, 630 kVA- 35/0.4kV

Công suất MBA (AN/AF): 630 kVA./ Loại máy biến áp: Kiểu kín, ngâm dầu./ Kiểu làm mát: ON...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

Máy biến áp dầu ABB 3 pha, 630...

ĐT: 0963 212.935

Công suất MBA (AN/AF): 630 kVA./ Loại máy biến áp: Kiểu kín, ngâm dầu./ Kiểu làm mát: ON...

Đặt mua
Picture of Máy biến áp dầu ABB 3 pha, 75 kVA- 35/0.4kV

Máy biến áp dầu ABB 3 pha, 75 kVA- 35/0.4kV

Công suất MBA (AN/AF): 75 kVA./ Loại máy biến áp: Kiểu kín, ngâm dầu./ Kiểu làm mát: ONA...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

Máy biến áp dầu ABB 3 pha, 75 ...

ĐT: 0963 212.935

Công suất MBA (AN/AF): 75 kVA./ Loại máy biến áp: Kiểu kín, ngâm dầu./ Kiểu làm mát: ONA...

Đặt mua