Leipole

Xem dạng Lưới Danh sách
Sắp theo
Hiển thị pcs

Bộ sưởi tủ điện 100W

Leipole JRQ100
572.000 đ

Bộ sưởi tủ điện 150W

Leipole JRQ150
759.000 đ

Bộ sưởi tủ điện 15W

Leipole JRQ15
275.000 đ

Bộ sưởi tủ điện 30W

Leipole JRQ30
297.000 đ

Bộ sưởi tủ điện 45W

Leipole JRQ45
308.000 đ

Bộ sưởi tủ điện 60W

Leipole JRQ60
473.000 đ

Bộ sưởi tủ điện 75W

Leipole JRQ75
484.000 đ

Đầu nối cáp 10mm² 76A

Leipole JUK10N
17.600 đ

Đầu nối cáp 16mm² 100A

Leipole JUK16N
24.200 đ

Đầu nối cáp 2.5mm² 32A

Leipole JUK2.5B
6.300 đ

Đầu nối cáp 35mm² 125A

Leipole JUK35N
46.200 đ

Đầu nối cáp 4mm² 41A

Leipole JUK5N
8.800 đ

Đầu nối cáp 50mm² 150A

Leipole JUKH50
97.900 đ

Đầu nối cáp 6mm² 57A

Leipole JUK6N
12.700 đ

Đầu nối cáp 95mm² 232A

Leipole JUKH95
176.000 đ

Đầu nối cáp đôi 10mm² 57A

Leipole JUDK10
81.400 đ

Đầu nối cáp ghim 4mm²

Leipole JST4-PE
35.400 đ

Đầu nối cáp ghim 4mm² 40A

Leipole JST4
13.200 đ

Đầu nối cáp ngắt mạch 4mm² 16A

Leipole JUK5-MTK-P/P
23.700 đ