Kim thu sét

Picture of Kim thu sét Ingesco PDC 2.1, bán kính bảo vệ 41m

Kim thu sét Ingesco PDC 2.1, bán kính bảo vệ 41m

Kim thu sét PDC 2.1 Bán kính bảo vệ: 41m Cấp bảo vệ: 3 Xuất xứ: Tây Ban Nha

Đặt mua

ĐT: 0912 189.197

Kim thu sét Ingesco PDC 2.1, b...

ĐT: 0912 189.197

Kim thu sét PDC 2.1 Bán kính bảo vệ: 41m Cấp bảo vệ: 3 Xuất xứ: Tây Ban Nha

Đặt mua
Picture of Kim thu sét Ingesco PDC 3.1, bán kính bảo vệ 50 m

Kim thu sét Ingesco PDC 3.1, bán kính bảo vệ 50 m

Kim thu sét PDC 3.3 Bán kính bảo vệ: 75 m Cấp bảo vệ: 3 Xuất xứ: Tây Ban Nha

Đặt mua

ĐT: 0912 189.197

Kim thu sét Ingesco PDC 3.1, b...

ĐT: 0912 189.197

Kim thu sét PDC 3.3 Bán kính bảo vệ: 75 m Cấp bảo vệ: 3 Xuất xứ: Tây Ban Nha

Đặt mua
Picture of Kim thu sét Ingesco PDC 3.3, bán kính bảo vệ 75 m

Kim thu sét Ingesco PDC 3.3, bán kính bảo vệ 75 m

Kim thu sét PDC 3.3 Bán kính bảo vệ: 75 m Cấp bảo vệ: 3 Xuất xứ: Tây Ban Nha

Đặt mua

ĐT: 0912 189.197

Kim thu sét Ingesco PDC 3.3, b...

ĐT: 0912 189.197

Kim thu sét PDC 3.3 Bán kính bảo vệ: 75 m Cấp bảo vệ: 3 Xuất xứ: Tây Ban Nha

Đặt mua
Picture of Kim thu sét Ingesco PDC 5.3, bán kính bảo vệ 95 m

Kim thu sét Ingesco PDC 5.3, bán kính bảo vệ 95 m

Kim thu sét PDC 6.3 Bán kính bảo vệ: 102 m Cấp bảo vệ: 3 Xuất xứ: Tây Ban Nha

Đặt mua

ĐT: 0912 189.197

Kim thu sét Ingesco PDC 5.3, b...

ĐT: 0912 189.197

Kim thu sét PDC 6.3 Bán kính bảo vệ: 102 m Cấp bảo vệ: 3 Xuất xứ: Tây Ban Nha

Đặt mua
Picture of Kim thu sét Ingesco PDC 6.3, bán kính bảo vệ 102 m

Kim thu sét Ingesco PDC 6.3, bán kính bảo vệ 102 m

Kim thu sét PDC 6.3 Bán kính bảo vệ: 102 m Cấp bảo vệ: 3 Xuất xứ: Tây Ban Nha

Đặt mua

ĐT: 0912 189.197

Kim thu sét Ingesco PDC 6.3, b...

ĐT: 0912 189.197

Kim thu sét PDC 6.3 Bán kính bảo vệ: 102 m Cấp bảo vệ: 3 Xuất xứ: Tây Ban Nha

Đặt mua
Picture of Kim thu sét Ingesco PDC E15, bán kính bảo vệ 75 m

Kim thu sét Ingesco PDC E15, bán kính bảo vệ 75 m

Kim thu sét PDC E15 Bán kính bảo vệ: 75 m Cấp bảo vệ: 3 Xuất xứ: Tây Ban Nha

Đặt mua

ĐT: 0912 189.197

Kim thu sét Ingesco PDC E15, b...

ĐT: 0912 189.197

Kim thu sét PDC E15 Bán kính bảo vệ: 75 m Cấp bảo vệ: 3 Xuất xứ: Tây Ban Nha

Đặt mua
Picture of Kim thu sét Ingesco PDC E30, bán kính bảo vệ 80 m

Kim thu sét Ingesco PDC E30, bán kính bảo vệ 80 m

Kim thu sét PDC E30 Bán kính bảo vệ: 80 m Cấp bảo vệ: 3 Xuất xứ: Tây Ban Nha

Đặt mua

ĐT: 0912 189.197

Kim thu sét Ingesco PDC E30, b...

ĐT: 0912 189.197

Kim thu sét PDC E30 Bán kính bảo vệ: 80 m Cấp bảo vệ: 3 Xuất xứ: Tây Ban Nha

Đặt mua
Picture of Kim thu sét Ingesco PDC E45, bán kính bảo vệ 100 m

Kim thu sét Ingesco PDC E45, bán kính bảo vệ 100 m

Kim thu sét PDC E45 Bán kính bảo vệ: 100m Cấp bảo vệ: 3 Xuất xứ: Tây Ban Nha

Đặt mua

ĐT: 0912 189.197

Kim thu sét Ingesco PDC E45, b...

ĐT: 0912 189.197

Kim thu sét PDC E45 Bán kính bảo vệ: 100m Cấp bảo vệ: 3 Xuất xứ: Tây Ban Nha

Đặt mua
Picture of Thiết bị chống sét lan truyền Domae 1P-N STD 10kA - DOML102F230

Thiết bị chống sét lan truyền Domae 1P-N STD 10kA - DOML102F230

Kim thu sét PDC E60 Bán kính bảo vệ: 120 m Cấp bảo vệ: 3 Xuất xứ: Tây Ban Nha

Đặt mua

ĐT: 0912 189.197

Thiết bị chống sét lan truyền ...

ĐT: 0912 189.197

Kim thu sét PDC E60 Bán kính bảo vệ: 120 m Cấp bảo vệ: 3 Xuất xứ: Tây Ban Nha

Đặt mua