Contactor TECO

Picture of  Khoá liên động cơ khí Teco CI-18

Khoá liên động cơ khí Teco CI-18

Hãng sản xuất :Teco Kết hợp công tắc từ:CU-11, 16, 18, 22 Chức năng bảo vệ khóa liên độn...

Đặt mua

56.000 đ

Khoá liên động cơ khí Teco CI...

56.000 đ

Hãng sản xuất :Teco Kết hợp công tắc từ:CU-11, 16, 18, 22 Chức năng bảo vệ khóa liên độn...

Đặt mua
Picture of  RELAY nhiệt Teco RHU-10/K1 (1.4~2)A

RELAY nhiệt Teco RHU-10/K1 (1.4~2)A

Hãng sản xuất : TECO ​Dòng định mức : 1.4~2A Tich hợp sử dụng : CU-11/...

Đặt mua

119.000 đ

RELAY nhiệt Teco RHU-10/K1 (1...

119.000 đ

Hãng sản xuất : TECO ​Dòng định mức : 1.4~2A Tich hợp sử dụng : CU-11/...

Đặt mua
Picture of Công tắc điện tử hệ HNEB 11A

Công tắc điện tử hệ HNEB 11A

Loại công tắc: Công tắc 1 chiều Hãng sản xuất: TECO / Xuất xứ: Đài loan Chất liệu: - C...

Đặt mua

353.000 đ

Công tắc điện tử hệ HNEB 11A

353.000 đ

Loại công tắc: Công tắc 1 chiều Hãng sản xuất: TECO / Xuất xứ: Đài loan Chất liệu: - C...

Đặt mua
Picture of Công tắc điện tử hệ HNEB 16A

Công tắc điện tử hệ HNEB 16A

Loại công tắc: Công tắc 1 chiều Hãng sản xuất: TECO / Xuất xứ: Đài loan Chất liệu: - C...

Đặt mua

441.000 đ

Công tắc điện tử hệ HNEB 16A

441.000 đ

Loại công tắc: Công tắc 1 chiều Hãng sản xuất: TECO / Xuất xứ: Đài loan Chất liệu: - C...

Đặt mua
Picture of Công tắc điện tử hệ HNPB-18

Công tắc điện tử hệ HNPB-18

Loại công tắc: Công tắc 1 chiều Hãng sản xuất: TECO / Xuất xứ: Đài loan Chất liệu: - C...

Đặt mua

516.000 đ

Công tắc điện tử hệ HNPB-18

516.000 đ

Loại công tắc: Công tắc 1 chiều Hãng sản xuất: TECO / Xuất xứ: Đài loan Chất liệu: - C...

Đặt mua
Picture of Công tắc điện tử hệ HNPB-32R

Công tắc điện tử hệ HNPB-32R

Loại công tắc: Công tắc 1 chiều Hãng sản xuất: TECO / Xuất xứ: Đài loan Chất liệu: - C...

Đặt mua

803.000 đ

Công tắc điện tử hệ HNPB-32R

803.000 đ

Loại công tắc: Công tắc 1 chiều Hãng sản xuất: TECO / Xuất xứ: Đài loan Chất liệu: - C...

Đặt mua
Picture of Công tắc điện tử HNB-40

Công tắc điện tử HNB-40

Loại công tắc: Công tắc 1 chiều Hãng sản xuất: TECO / Xuất xứ: Đài loan Chất liệu: - C...

Đặt mua

970.000 đ

Công tắc điện tử HNB-40

970.000 đ

Loại công tắc: Công tắc 1 chiều Hãng sản xuất: TECO / Xuất xứ: Đài loan Chất liệu: - C...

Đặt mua
Picture of Công tắc điện từ Teco CL-10F

Công tắc điện từ Teco CL-10F

Hãng sản xuất :Teco Dòng điện hoạt động liên tục:20 Cấu tạo tiếp điểm:3A/1a1b Công suất...

Đặt mua

0 đ

Công tắc điện từ Teco CL-10F

0 đ

Hãng sản xuất :Teco Dòng điện hoạt động liên tục:20 Cấu tạo tiếp điểm:3A/1a1b Công suất...

Đặt mua
Picture of Công tắc nút nhấn Teco PP-2

Công tắc nút nhấn Teco PP-2

Hãng sản xuất :Teco Nút ấn:2 Động tác:ON-OFF Dòng điện định mức:220V/3A Tiếp điểm:Trên...

Đặt mua

53.000 đ

Công tắc nút nhấn Teco PP-2

53.000 đ

Hãng sản xuất :Teco Nút ấn:2 Động tác:ON-OFF Dòng điện định mức:220V/3A Tiếp điểm:Trên...

Đặt mua
Picture of Công tắc nút nhấn Teco PP-3

Công tắc nút nhấn Teco PP-3

Hãng sản xuất :Teco Nút ấn:3 Động tác:FOR-REV-OFF Dòng điện định mức:220V/3A Tiếp điểm...

Đặt mua

86.000 đ

Công tắc nút nhấn Teco PP-3

86.000 đ

Hãng sản xuất :Teco Nút ấn:3 Động tác:FOR-REV-OFF Dòng điện định mức:220V/3A Tiếp điểm...

Đặt mua
Picture of Contacter Teco CN-100

Contacter Teco CN-100

Hãng sản xuất: TECO / Xuất xứ: Đài loan Dòng điện hoạt động liên tục:(A)lth AC1 Tiếp điể...

Đặt mua

1.232.000 đ

Contacter Teco CN-100

1.232.000 đ

Hãng sản xuất: TECO / Xuất xứ: Đài loan Dòng điện hoạt động liên tục:(A)lth AC1 Tiếp điể...

Đặt mua
Picture of Contacter Teco CN-125

Contacter Teco CN-125

Hãng sản xuất: TECO / Xuất xứ: Đài loan Dòng điện hoạt động liên tục:(A)lth AC1 Tiếp điể...

Đặt mua

1.437.000 đ

Contacter Teco CN-125

1.437.000 đ

Hãng sản xuất: TECO / Xuất xứ: Đài loan Dòng điện hoạt động liên tục:(A)lth AC1 Tiếp điể...

Đặt mua
Picture of Contacter Teco CN-150

Contacter Teco CN-150

Hãng sản xuất: TECO / Xuất xứ: Đài loan Dòng điện hoạt động liên tục:(A)lth AC1 Tiếp điể...

Đặt mua

1.971.000 đ

Contacter Teco CN-150

1.971.000 đ

Hãng sản xuất: TECO / Xuất xứ: Đài loan Dòng điện hoạt động liên tục:(A)lth AC1 Tiếp điể...

Đặt mua
Picture of Contacter Teco CN-180

Contacter Teco CN-180

Hãng sản xuất: TECO / Xuất xứ: Đài loan Dòng điện hoạt động liên tục:(A)lth AC1 Tiếp điể...

Đặt mua

2.299.000 đ

Contacter Teco CN-180

2.299.000 đ

Hãng sản xuất: TECO / Xuất xứ: Đài loan Dòng điện hoạt động liên tục:(A)lth AC1 Tiếp điể...

Đặt mua
Picture of Contacter Teco CN-220

Contacter Teco CN-220

Hãng sản xuất: TECO / Xuất xứ: Đài loan Dòng điện hoạt động liên tục:(A)lth AC1 Tiếp điể...

Đặt mua

3.613.000 đ

Contacter Teco CN-220

3.613.000 đ

Hãng sản xuất: TECO / Xuất xứ: Đài loan Dòng điện hoạt động liên tục:(A)lth AC1 Tiếp điể...

Đặt mua
Picture of Contacter Teco CN-300

Contacter Teco CN-300

Hãng sản xuất: TECO / Xuất xứ: Đài loan Dòng điện hoạt động liên tục:(A)lth AC1 Tiếp điể...

Đặt mua

6.158.000 đ

Contacter Teco CN-300

6.158.000 đ

Hãng sản xuất: TECO / Xuất xứ: Đài loan Dòng điện hoạt động liên tục:(A)lth AC1 Tiếp điể...

Đặt mua
Picture of Contacter Teco CN-400

Contacter Teco CN-400

Hãng sản xuất: TECO / Xuất xứ: Đài loan Dòng điện hoạt động liên tục:(A)lth AC1 Tiếp điể...

Đặt mua

6.815.000 đ

Contacter Teco CN-400

6.815.000 đ

Hãng sản xuất: TECO / Xuất xứ: Đài loan Dòng điện hoạt động liên tục:(A)lth AC1 Tiếp điể...

Đặt mua
Picture of Contacter Teco CN-500

Contacter Teco CN-500

Hãng sản xuất: TECO / Xuất xứ: Đài loan Dòng điện hoạt động liên tục:(A)lth AC1 Tiếp điể...

Đặt mua

8.375.000 đ

Contacter Teco CN-500

8.375.000 đ

Hãng sản xuất: TECO / Xuất xứ: Đài loan Dòng điện hoạt động liên tục:(A)lth AC1 Tiếp điể...

Đặt mua
Picture of Contacter Teco CN-600

Contacter Teco CN-600

Hãng sản xuất: TECO / Xuất xứ: Đài loan Dòng điện hoạt động liên tục:(A)lth AC1 Tiếp điể...

Đặt mua

15.190.000 đ

Contacter Teco CN-600

15.190.000 đ

Hãng sản xuất: TECO / Xuất xứ: Đài loan Dòng điện hoạt động liên tục:(A)lth AC1 Tiếp điể...

Đặt mua
Picture of Contacter Teco CU-11

Contacter Teco CU-11

Hãng sản xuất: TECO / Xuất xứ: Đài loan Dòng điện hoạt động liên tục:(A)lth AC1 Tiếp điể...

Đặt mua

131.000 đ

Contacter Teco CU-11

131.000 đ

Hãng sản xuất: TECO / Xuất xứ: Đài loan Dòng điện hoạt động liên tục:(A)lth AC1 Tiếp điể...

Đặt mua
Picture of Contacter Teco CU-16

Contacter Teco CU-16

Hãng sản xuất: TECO / Xuất xứ: Đài loan Dòng điện hoạt động liên tục:(A)lth AC1 Tiếp điể...

Đặt mua

213.000 đ

Contacter Teco CU-16

213.000 đ

Hãng sản xuất: TECO / Xuất xứ: Đài loan Dòng điện hoạt động liên tục:(A)lth AC1 Tiếp điể...

Đặt mua
Picture of Contacter Teco CU-18

Contacter Teco CU-18

Hãng sản xuất: TECO / Xuất xứ: Đài loan Dòng điện hoạt động liên tục:(A)lth AC1 Tiếp điể...

Đặt mua

242.000 đ

Contacter Teco CU-18

242.000 đ

Hãng sản xuất: TECO / Xuất xứ: Đài loan Dòng điện hoạt động liên tục:(A)lth AC1 Tiếp điể...

Đặt mua
Picture of Contacter Teco CU-32R

Contacter Teco CU-32R

Hãng sản xuất: TECO / Xuất xứ: Đài loan Dòng điện hoạt động liên tục:(A)lth AC1 Tiếp điể...

Đặt mua

394.000 đ

Contacter Teco CU-32R

394.000 đ

Hãng sản xuất: TECO / Xuất xứ: Đài loan Dòng điện hoạt động liên tục:(A)lth AC1 Tiếp điể...

Đặt mua
Picture of Contacter Teco CU-40

Contacter Teco CU-40

Hãng sản xuất: TECO / Xuất xứ: Đài loan Dòng điện hoạt động liên tục:(A)lth AC1 Tiếp điể...

Đặt mua

509.000 đ

Contacter Teco CU-40

509.000 đ

Hãng sản xuất: TECO / Xuất xứ: Đài loan Dòng điện hoạt động liên tục:(A)lth AC1 Tiếp điể...

Đặt mua
Picture of Contacter Teco CU-50

Contacter Teco CU-50

Hãng sản xuất: TECO / Xuất xứ: Đài loan Dòng điện hoạt động liên tục:(A)lth AC1 Tiếp điể...

Đặt mua

558.000 đ

Contacter Teco CU-50

558.000 đ

Hãng sản xuất: TECO / Xuất xứ: Đài loan Dòng điện hoạt động liên tục:(A)lth AC1 Tiếp điể...

Đặt mua
Picture of Contacter Teco CU-65

Contacter Teco CU-65

Hãng sản xuất: TECO / Xuất xứ: Đài loan Dòng điện hoạt động liên tục:(A)lth AC1 Tiếp điể...

Đặt mua

640.000 đ

Contacter Teco CU-65

640.000 đ

Hãng sản xuất: TECO / Xuất xứ: Đài loan Dòng điện hoạt động liên tục:(A)lth AC1 Tiếp điể...

Đặt mua
Picture of Contacter Teco CU-80

Contacter Teco CU-80

Hãng sản xuất: TECO / Xuất xứ: Đài loan Dòng điện hoạt động liên tục:(A)lth AC1 Tiếp điể...

Đặt mua

862.000 đ

Contacter Teco CU-80

862.000 đ

Hãng sản xuất: TECO / Xuất xứ: Đài loan Dòng điện hoạt động liên tục:(A)lth AC1 Tiếp điể...

Đặt mua
Picture of Contacter Teco CU-90

Contacter Teco CU-90

Hãng sản xuất: TECO / Xuất xứ: Đài loan Dòng điện hoạt động liên tục:(A)lth AC1 Tiếp điể...

Đặt mua

985.000 đ

Contacter Teco CU-90

985.000 đ

Hãng sản xuất: TECO / Xuất xứ: Đài loan Dòng điện hoạt động liên tục:(A)lth AC1 Tiếp điể...

Đặt mua
Picture of HỆ RP-10 Teco đế một mặt

HỆ RP-10 Teco đế một mặt

Hãng sản xuất :Teco Kết hợp Relay nhiệt:RHN-10 Lắp đặt chia làm 2 phần: +(1) Lắp đặt Cố...

Đặt mua

33.000 đ

HỆ RP-10 Teco đế một mặt

33.000 đ

Hãng sản xuất :Teco Kết hợp Relay nhiệt:RHN-10 Lắp đặt chia làm 2 phần: +(1) Lắp đặt Cố...

Đặt mua
Picture of Khoá liên động cơ khí Teco CI-35

Khoá liên động cơ khí Teco CI-35

Hãng sản xuất :Teco Kết hợp công tắc từ:CU-32R, 40, 50, 65, 80 Chức năng bảo vệ khóa liê...

Đặt mua

65.000 đ

Khoá liên động cơ khí Teco CI-...

65.000 đ

Hãng sản xuất :Teco Kết hợp công tắc từ:CU-32R, 40, 50, 65, 80 Chức năng bảo vệ khóa liê...

Đặt mua
Picture of Khoá liên động cơ khí Teco CNI-100

Khoá liên động cơ khí Teco CNI-100

Hãng sản xuất :Teco Kết hợp công tắc từ:CN-100, 125, 150, 180, 220 Chức năng bảo vệ khóa...

Đặt mua

86.000 đ

Khoá liên động cơ khí Teco CNI...

86.000 đ

Hãng sản xuất :Teco Kết hợp công tắc từ:CN-100, 125, 150, 180, 220 Chức năng bảo vệ khóa...

Đặt mua
Picture of Khoá liên động cơ khí Teco CNI-18

Khoá liên động cơ khí Teco CNI-18

Hãng sản xuất :Teco Kết hợp công tắc từ:CU-11, 16, 18, 22 Chức năng bảo vệ khóa liên độn...

Đặt mua

82.000 đ

Khoá liên động cơ khí Teco CNI...

82.000 đ

Hãng sản xuất :Teco Kết hợp công tắc từ:CU-11, 16, 18, 22 Chức năng bảo vệ khóa liên độn...

Đặt mua
Picture of Khối tiếp điểm phụ Teco CUA-111BC

Khối tiếp điểm phụ Teco CUA-111BC

Hãng sản xuất :Teco Dòng điện định mức (Ith)A:10A Số cực:1 Tiếp điểm:1a1b Kết hợp C...

Đặt mua

55.000 đ

Khối tiếp điểm phụ Teco CUA-11...

55.000 đ

Hãng sản xuất :Teco Dòng điện định mức (Ith)A:10A Số cực:1 Tiếp điểm:1a1b Kết hợp C...

Đặt mua
Picture of Khối tiếp điểm phụ Teco CUA-111SR

Khối tiếp điểm phụ Teco CUA-111SR

Hãng sản xuất :Teco Dòng điện định mức (Ith)A:10A Số cực:1 Tiếp điểm:1a1b Kết hợp C...

Đặt mua

55.000 đ

Khối tiếp điểm phụ Teco CUA-11...

55.000 đ

Hãng sản xuất :Teco Dòng điện định mức (Ith)A:10A Số cực:1 Tiếp điểm:1a1b Kết hợp C...

Đặt mua
Picture of Khối tiếp điểm phụ Teco CUA-2

Khối tiếp điểm phụ Teco CUA-2

Hãng sản xuất :Teco Dòng điện định mức (Ith)A:10A Số cực:2 Tiếp điểm:2a, 2b, 1a1b K...

Đặt mua

53.000 đ

Khối tiếp điểm phụ Teco CUA-2

53.000 đ

Hãng sản xuất :Teco Dòng điện định mức (Ith)A:10A Số cực:2 Tiếp điểm:2a, 2b, 1a1b K...

Đặt mua
Picture of Khối tiếp điểm phụ Teco CUA-4

Khối tiếp điểm phụ Teco CUA-4

Hãng sản xuất :Teco Dòng điện định mức (Ith)A:10A Số cực:4 Tiếp điểm:4a, 3a1b, 2a2b,...

Đặt mua

78.000 đ

Khối tiếp điểm phụ Teco CUA-4

78.000 đ

Hãng sản xuất :Teco Dòng điện định mức (Ith)A:10A Số cực:4 Tiếp điểm:4a, 3a1b, 2a2b,...

Đặt mua
Picture of RELAY nhiệt Teco RHU-10/K1 (0.25~0.4)A

RELAY nhiệt Teco RHU-10/K1 (0.25~0.4)A

Hãng sản xuất : TECO ​Dòng định mức : 0.25~4A Tich hợp sử dụng : CU-11...

Đặt mua

119.000 đ

RELAY nhiệt Teco RHU-10/K1 (0....

119.000 đ

Hãng sản xuất : TECO ​Dòng định mức : 0.25~4A Tich hợp sử dụng : CU-11...

Đặt mua
Picture of RELAY nhiệt Teco RHU-10/K1 (0.45~0.63)A

RELAY nhiệt Teco RHU-10/K1 (0.45~0.63)A

Hãng sản xuất : TECO ​Dòng định mức : 0.45~0.63A Tich hợp sử dụng : CU...

Đặt mua

119.000 đ

RELAY nhiệt Teco RHU-10/K1 (0....

119.000 đ

Hãng sản xuất : TECO ​Dòng định mức : 0.45~0.63A Tich hợp sử dụng : CU...

Đặt mua
Picture of RELAY nhiệt Teco RHU-10/K1 (0.55~0.8)A

RELAY nhiệt Teco RHU-10/K1 (0.55~0.8)A

Hãng sản xuất : TECO ​Dòng định mức : 0.55~0.8A Tich hợp sử dụng : CU-...

Đặt mua

119.000 đ

RELAY nhiệt Teco RHU-10/K1 (0....

119.000 đ

Hãng sản xuất : TECO ​Dòng định mức : 0.55~0.8A Tich hợp sử dụng : CU-...

Đặt mua
Picture of RELAY nhiệt Teco RHU-10/K1 (0.75~1)A

RELAY nhiệt Teco RHU-10/K1 (0.75~1)A

Hãng sản xuất : TECO ​Dòng định mức : 0.75~1A Tich hợp sử dụng : CU-11...

Đặt mua

119.000 đ

RELAY nhiệt Teco RHU-10/K1 (0....

119.000 đ

Hãng sản xuất : TECO ​Dòng định mức : 0.75~1A Tich hợp sử dụng : CU-11...

Đặt mua
Picture of RELAY nhiệt Teco RHU-10/K1 (1.1~1.6)A

RELAY nhiệt Teco RHU-10/K1 (1.1~1.6)A

Hãng sản xuất : TECO ​Dòng định mức : 1.1~1.6A Tich hợp sử dụng : CU-1...

Đặt mua

119.000 đ

RELAY nhiệt Teco RHU-10/K1 (1....

119.000 đ

Hãng sản xuất : TECO ​Dòng định mức : 1.1~1.6A Tich hợp sử dụng : CU-1...

Đặt mua
Picture of RELAY nhiệt Teco RHU-10/K1 (1.8~2.5)A

RELAY nhiệt Teco RHU-10/K1 (1.8~2.5)A

Hãng sản xuất : TECO ​Dòng định mức : 1.8~2.5A Tich hợp sử dụng : CU-1...

Đặt mua

119.000 đ

RELAY nhiệt Teco RHU-10/K1 (1....

119.000 đ

Hãng sản xuất : TECO ​Dòng định mức : 1.8~2.5A Tich hợp sử dụng : CU-1...

Đặt mua
Picture of RELAY nhiệt Teco RHU-10/K1 (11.3~16)A

RELAY nhiệt Teco RHU-10/K1 (11.3~16)A

Hãng sản xuất : TECO ​Dòng định mức : 11.3~16 A Tich hợp sử dụng : CU-...

Đặt mua

119.000 đ

RELAY nhiệt Teco RHU-10/K1 (11...

119.000 đ

Hãng sản xuất : TECO ​Dòng định mức : 11.3~16 A Tich hợp sử dụng : CU-...

Đặt mua
Picture of RELAY nhiệt Teco RHU-10/K1 (15~20)A

RELAY nhiệt Teco RHU-10/K1 (15~20)A

Hãng sản xuất : TECO ​Dòng định mức : (15~20)A Tich hợp sử dụng : CU-1...

Đặt mua

140.000 đ

RELAY nhiệt Teco RHU-10/K1 (15...

140.000 đ

Hãng sản xuất : TECO ​Dòng định mức : (15~20)A Tich hợp sử dụng : CU-1...

Đặt mua
Picture of RELAY nhiệt Teco RHU-10/K1 (2.3~3.2)A

RELAY nhiệt Teco RHU-10/K1 (2.3~3.2)A

Hãng sản xuất : TECO ​Dòng định mức : 2.3~3.2A Tich hợp sử dụng : CU-1...

Đặt mua

119.000 đ

RELAY nhiệt Teco RHU-10/K1 (2....

119.000 đ

Hãng sản xuất : TECO ​Dòng định mức : 2.3~3.2A Tich hợp sử dụng : CU-1...

Đặt mua
Picture of RELAY nhiệt Teco RHU-10/K1 (2.9~4)A

RELAY nhiệt Teco RHU-10/K1 (2.9~4)A

Hãng sản xuất : TECO ​Dòng định mức : 2.9~4A Tich hợp sử dụng : CU-11/...

Đặt mua

119.000 đ

RELAY nhiệt Teco RHU-10/K1 (2....

119.000 đ

Hãng sản xuất : TECO ​Dòng định mức : 2.9~4A Tich hợp sử dụng : CU-11/...

Đặt mua
Picture of RELAY nhiệt Teco RHU-10/K1 (21~25)A

RELAY nhiệt Teco RHU-10/K1 (21~25)A

Hãng sản xuất : TECO ​Dòng định mức : (21~25)A Tich hợp sử dụng : CU-1...

Đặt mua

140.000 đ

RELAY nhiệt Teco RHU-10/K1 (21...

140.000 đ

Hãng sản xuất : TECO ​Dòng định mức : (21~25)A Tich hợp sử dụng : CU-1...

Đặt mua
Picture of RELAY nhiệt Teco RHU-10/K1 (24.5~30)A

RELAY nhiệt Teco RHU-10/K1 (24.5~30)A

Hãng sản xuất : TECO ​Dòng định mức : (24.5~30)A Tich hợp sử dụng : CU...

Đặt mua

140.000 đ

RELAY nhiệt Teco RHU-10/K1 (24...

140.000 đ

Hãng sản xuất : TECO ​Dòng định mức : (24.5~30)A Tich hợp sử dụng : CU...

Đặt mua
Picture of RELAY nhiệt Teco RHU-10/K1 (3.5~4.8)A

RELAY nhiệt Teco RHU-10/K1 (3.5~4.8)A

Hãng sản xuất : TECO ​Dòng định mức : 3.5~4.8A Tich hợp sử dụng : CU-1...

Đặt mua

119.000 đ

RELAY nhiệt Teco RHU-10/K1 (3....

119.000 đ

Hãng sản xuất : TECO ​Dòng định mức : 3.5~4.8A Tich hợp sử dụng : CU-1...

Đặt mua
Picture of RELAY nhiệt Teco RHU-10/K1 (4.5~6.3)A

RELAY nhiệt Teco RHU-10/K1 (4.5~6.3)A

Hãng sản xuất : TECO ​Dòng định mức : 4.5~6.3A Tich hợp sử dụng : CU-1...

Đặt mua

119.000 đ

RELAY nhiệt Teco RHU-10/K1 (4....

119.000 đ

Hãng sản xuất : TECO ​Dòng định mức : 4.5~6.3A Tich hợp sử dụng : CU-1...

Đặt mua
Picture of RELAY nhiệt Teco RHU-10/K1 (7.2~10)A

RELAY nhiệt Teco RHU-10/K1 (7.2~10)A

Hãng sản xuất : TECO ​Dòng định mức : 7.2~10A Tich hợp sử dụng : CU-11...

Đặt mua

119.000 đ

RELAY nhiệt Teco RHU-10/K1 (7....

119.000 đ

Hãng sản xuất : TECO ​Dòng định mức : 7.2~10A Tich hợp sử dụng : CU-11...

Đặt mua
Picture of RELAY nhiệt Teco RHU-10/K1 (9~12.5)A

RELAY nhiệt Teco RHU-10/K1 (9~12.5)A

Hãng sản xuất : TECO ​Dòng định mức : (9~12.5)A Tich hợp sử dụng : CU-...

Đặt mua

119.000 đ

RELAY nhiệt Teco RHU-10/K1 (9~...

119.000 đ

Hãng sản xuất : TECO ​Dòng định mức : (9~12.5)A Tich hợp sử dụng : CU-...

Đặt mua
Picture of RELAY nhiệt Teco RHU-10/K2 (33~38)A

RELAY nhiệt Teco RHU-10/K2 (33~38)A

Hãng sản xuất : TECO ​Dòng định mức : (33~38)A Tich hợp sử dụng : CU-1...

Đặt mua

287.000 đ

RELAY nhiệt Teco RHU-10/K2 (33...

287.000 đ

Hãng sản xuất : TECO ​Dòng định mức : (33~38)A Tich hợp sử dụng : CU-1...

Đặt mua
Picture of RELAY nhiệt Teco RHU-180/K3 (110~160)A

RELAY nhiệt Teco RHU-180/K3 (110~160)A

Hãng sản xuất : TECO ​Dòng định mức : (110~160)A Tich hợp sử dụng : CU...

Đặt mua

1.560.000 đ

RELAY nhiệt Teco RHU-180/K3 (1...

1.560.000 đ

Hãng sản xuất : TECO ​Dòng định mức : (110~160)A Tich hợp sử dụng : CU...

Đặt mua
Picture of RELAY nhiệt Teco RHU-180/K3 (125~180)A

RELAY nhiệt Teco RHU-180/K3 (125~180)A

Hãng sản xuất : TECO ​Dòng định mức : (125~180)A Tich hợp sử dụng : CU...

Đặt mua

1.560.000 đ

RELAY nhiệt Teco RHU-180/K3 (1...

1.560.000 đ

Hãng sản xuất : TECO ​Dòng định mức : (125~180)A Tich hợp sử dụng : CU...

Đặt mua
Picture of RELAY nhiệt Teco RHU-180/K3 (85~125)A

RELAY nhiệt Teco RHU-180/K3 (85~125)A

Hãng sản xuất : TECO ​Dòng định mức : (85~125)A Tich hợp sử dụng : CU...

Đặt mua

1.560.000 đ

RELAY nhiệt Teco RHU-180/K3 (8...

1.560.000 đ

Hãng sản xuất : TECO ​Dòng định mức : (85~125)A Tich hợp sử dụng : CU...

Đặt mua
Picture of RELAY nhiệt Teco RHU-80/K2 (35~47)A

RELAY nhiệt Teco RHU-80/K2 (35~47)A

Hãng sản xuất : TECO ​Dòng định mức : (35~47)A Tich hợp sử dụng : CU-1...

Đặt mua

287.000 đ

RELAY nhiệt Teco RHU-80/K2 (35...

287.000 đ

Hãng sản xuất : TECO ​Dòng định mức : (35~47)A Tich hợp sử dụng : CU-1...

Đặt mua
Picture of RELAY nhiệt Teco RHU-80/K3 (35~47)A

RELAY nhiệt Teco RHU-80/K3 (35~47)A

Hãng sản xuất : TECO ​Dòng định mức : (35~47)A Tich hợp sử dụng : CU-1...

Đặt mua

312.000 đ

RELAY nhiệt Teco RHU-80/K3 (35...

312.000 đ

Hãng sản xuất : TECO ​Dòng định mức : (35~47)A Tich hợp sử dụng : CU-1...

Đặt mua
Picture of RELAY nhiệt Teco RHU-80/K3 (45~60)A

RELAY nhiệt Teco RHU-80/K3 (45~60)A

Hãng sản xuất : TECO ​Dòng định mức : (45~60)A Tich hợp sử dụng : CU-1...

Đặt mua

312.000 đ

RELAY nhiệt Teco RHU-80/K3 (45...

312.000 đ

Hãng sản xuất : TECO ​Dòng định mức : (45~60)A Tich hợp sử dụng : CU-1...

Đặt mua
Picture of RELAY nhiệt Teco RHU-80/K3 (58~75)A

RELAY nhiệt Teco RHU-80/K3 (58~75)A

Hãng sản xuất : TECO ​Dòng định mức : (58~75)A Tich hợp sử dụng : CU-1...

Đặt mua

312.000 đ

RELAY nhiệt Teco RHU-80/K3 (58...

312.000 đ

Hãng sản xuất : TECO ​Dòng định mức : (58~75)A Tich hợp sử dụng : CU-1...

Đặt mua