K8AB

Picture of Bảo vệ dòng điện 1 pha K8AB-AS1 200/230VAC [ Omron ]

Bảo vệ dòng điện 1 pha K8AB-AS...

Nguồn cấp: 200-230VAC Ngõ vào: 2 ~ 20 mA AC/DC; 10 ~ 100 mA AC/DC; 50 ~ 500 mA AC/DC Thờ...

Đặt mua

2.625.000 đ

Bảo vệ dòng điện 1 pha K8AB-AS...

2.625.000 đ

Nguồn cấp: 200-230VAC Ngõ vào: 2 ~ 20 mA AC/DC; 10 ~ 100 mA AC/DC; 50 ~ 500 mA AC/DC Thờ...

Đặt mua
Picture of Bảo vệ dòng điện 1 pha K8AB-AS2 200/230VAC [ Omron ]

Bảo vệ dòng điện 1 pha K8AB-AS...

Nguồn cấp: 200-230VAC Ngõ vào: 0.1 ~ 1 A AC/DC; 0.5 ~ 5 A AC/DC; 0.8 ~ 8 A AC/DC Thời gi...

Đặt mua

2.625.000 đ

Bảo vệ dòng điện 1 pha K8AB-AS...

2.625.000 đ

Nguồn cấp: 200-230VAC Ngõ vào: 0.1 ~ 1 A AC/DC; 0.5 ~ 5 A AC/DC; 0.8 ~ 8 A AC/DC Thời gi...

Đặt mua
Picture of Bảo vệ dòng điện 1 pha K8AB-AS3 200/230VAC [ Omron ]

Bảo vệ dòng điện 1 pha K8AB-AS...

Nguồn cấp: 200-230VAC Ngõ vào: 10 ~ 100 A AC; 20 ~ 200 A AC Thời gian tác động: 0.1 ~ 30...

Đặt mua

2.625.000 đ

Bảo vệ dòng điện 1 pha K8AB-AS...

2.625.000 đ

Nguồn cấp: 200-230VAC Ngõ vào: 10 ~ 100 A AC; 20 ~ 200 A AC Thời gian tác động: 0.1 ~ 30...

Đặt mua
Picture of Bảo vệ lệch pha, mất pha K8AB-PA2 380/480VAC [ Omron ]

Bảo vệ lệch pha, mất pha K8AB-...

Ngõ vào: 3 pha, 3 dây: 380, 400, 415 và 480 VAC 3 pha, 4 dây: 220, 230,...

Đặt mua

2.520.000 đ

Bảo vệ lệch pha, mất pha K8AB-...

2.520.000 đ

Ngõ vào: 3 pha, 3 dây: 380, 400, 415 và 480 VAC 3 pha, 4 dây: 220, 230,...

Đặt mua
Picture of Bảo vệ quá áp, thấp áp K8AB-PW2 380/480VAC [ Omron ]

Bảo vệ quá áp, thấp áp K8AB-PW...

Ngõ vào: 3 pha, 3 dây: 380, 400, 415 và 480 VAC 3 pha, 4 dây: 220, 230,...

Đặt mua

2.226.000 đ

Bảo vệ quá áp, thấp áp K8AB-PW...

2.226.000 đ

Ngõ vào: 3 pha, 3 dây: 380, 400, 415 và 480 VAC 3 pha, 4 dây: 220, 230,...

Đặt mua
Picture of Bảo vệ quá áp, thấp áp, thứ tự pha, mất pha K8AB-PM2 380/480VAC [ Omron ]

Bảo vệ quá áp, thấp áp, thứ tự...

Ngõ vào: 3 pha, 3 dây: 380, 400, 415 và 480 VAC 3 pha, 4 dây: 220, 230,...

Đặt mua

2.478.000 đ

Bảo vệ quá áp, thấp áp, thứ tự...

2.478.000 đ

Ngõ vào: 3 pha, 3 dây: 380, 400, 415 và 480 VAC 3 pha, 4 dây: 220, 230,...

Đặt mua