K3MA

Picture of Bộ hiển nhiệt độ  K3MA-L 100-240VAC [ Omron ]

Bộ hiển nhiệt độ K3MA-L 100-240VAC [ Omron ]

Nguồn cấp: 100-240VAC Ngõ vào: Thermocouple / RTD Ngõ ra: Rơle, SPST-NO Hiển thị LCD ha...

Đặt mua

3.578.000 đ

Bộ hiển nhiệt độ K3MA-L 100-2...

3.578.000 đ

Nguồn cấp: 100-240VAC Ngõ vào: Thermocouple / RTD Ngõ ra: Rơle, SPST-NO Hiển thị LCD ha...

Đặt mua
Picture of Bộ hiển thị ngõ vào điện áp / dòng điện DC  K3MA-J 100-240VAC [ Omron ]

Bộ hiển thị ngõ vào điện áp / dòng điện DC K3MA-J 100-240VAC [ Omron ]

Nguồn cấp: 100-240VAC Ngõ vào: DC voltage/current (0 to 20 mA, 4 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to...

Đặt mua

3.429.000 đ

Bộ hiển thị ngõ vào điện áp / ...

3.429.000 đ

Nguồn cấp: 100-240VAC Ngõ vào: DC voltage/current (0 to 20 mA, 4 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to...

Đặt mua
Picture of Bộ hiển thị ngõ vào điện áp / dòng điện DC  K3MA-J-A2 100-240VAC [ Omron ]

Bộ hiển thị ngõ vào điện áp / dòng điện DC K3MA-J-A2 100-240VAC [ Omron ]

Nguồn cấp: 100-240VAC Ngõ vào: DC voltage/current (0 to 20 mA, 4 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to...

Đặt mua

3.408.000 đ

Bộ hiển thị ngõ vào điện áp / ...

3.408.000 đ

Nguồn cấp: 100-240VAC Ngõ vào: DC voltage/current (0 to 20 mA, 4 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to...

Đặt mua
Picture of Bộ hiển thị ngõ vào điện áp / dòng điện DC  K3MA-J-A2 24VAC/VDC [ Omron ]

Bộ hiển thị ngõ vào điện áp / dòng điện DC K3MA-J-A2 24VAC/VDC [ Omron ]

Nguồn cấp: 24VAC/DC Ngõ vào: DC voltage/current (0 to 20 mA, 4 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to 5...

Đặt mua

3.557.000 đ

Bộ hiển thị ngõ vào điện áp / ...

3.557.000 đ

Nguồn cấp: 24VAC/DC Ngõ vào: DC voltage/current (0 to 20 mA, 4 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to 5...

Đặt mua
Picture of Bộ hiển thị và điều khiển. Ngõ vào điện áp DC  K3HB-XVD 100-240VAC [ Omron ]

Bộ hiển thị và điều khiển. Ngõ vào điện áp DC K3HB-XVD 100-240VAC [ Omron ]

Nguồn cấp: 100-240VAC Ngõ vào: 0.0 to 400.0 V; 0.00 to 199.99 V; 0.000 to 19.999 V; 0.000...

Đặt mua

7.966.000 đ

Bộ hiển thị và điều khiển. Ngõ...

7.966.000 đ

Nguồn cấp: 100-240VAC Ngõ vào: 0.0 to 400.0 V; 0.00 to 199.99 V; 0.000 to 19.999 V; 0.000...

Đặt mua