K3HB

Picture of Bộ hiển thị và điều khiển trọng lượng  K3HB-VLC 100-240VAC [ Omron ]

Bộ hiển thị và điều khiển trọng lượng K3HB-VLC 100-240VAC [ Omron ]

Nguồn cấp: 100-240VAC Ngõ vào từ loadcell: 0.00 to 199.99 mV; 0.000 to 19.999 mV; ±100.00...

Đặt mua

7.988.000 đ

Bộ hiển thị và điều khiển trọn...

7.988.000 đ

Nguồn cấp: 100-240VAC Ngõ vào từ loadcell: 0.00 to 199.99 mV; 0.000 to 19.999 mV; ±100.00...

Đặt mua
Picture of Bộ hiển thị và điều khiển, ngõ vào dòng điện DC  K3HB-XAD 100-240VAC [ Omron ]

Bộ hiển thị và điều khiển, ngõ vào dòng điện DC K3HB-XAD 100-240VAC [ Omron ]

Nguồn cấp: 100-240VAC Ngõ vào: ±199.99 mA; ±19.999 mA; ±1.9999 mA Ngõ ra: (chọn lựa) Hi...

Đặt mua

7.945.000 đ

Bộ hiển thị và điều khiển, ngõ...

7.945.000 đ

Nguồn cấp: 100-240VAC Ngõ vào: ±199.99 mA; ±19.999 mA; ±1.9999 mA Ngõ ra: (chọn lựa) Hi...

Đặt mua
Picture of Bộ hiển thị và điều khiển. Ngõ vào điện áp AC  K3HB-XVA 100-240VAC [ Omron ]

Bộ hiển thị và điều khiển. Ngõ vào điện áp AC K3HB-XVA 100-240VAC [ Omron ]

Nguồn cấp: 100-240VAC Ngõ vào: 0.0 to 400.0 V; 0.00 to 199.99 V; 0.000 to 19.999 V; 0.000...

Đặt mua

8.563.000 đ

Bộ hiển thị và điều khiển. Ngõ...

8.563.000 đ

Nguồn cấp: 100-240VAC Ngõ vào: 0.0 to 400.0 V; 0.00 to 199.99 V; 0.000 to 19.999 V; 0.000...

Đặt mua
Picture of Bộ hiển thị và điều khiển. Ngõ vào dòng điện AC  K3HB-XAA 100-240VAC [ Omron ]

Bộ hiển thị và điều khiển. Ngõ vào dòng điện AC K3HB-XAA 100-240VAC [ Omron ]

Nguồn cấp: 100-240VAC Ngõ vào: 0.000 to 10.000 A; 0.0000 to 1.9999 A; 0.00 to 199.99 mA; ...

Đặt mua

9.393.000 đ

Bộ hiển thị và điều khiển. Ngõ...

9.393.000 đ

Nguồn cấp: 100-240VAC Ngõ vào: 0.000 to 10.000 A; 0.0000 to 1.9999 A; 0.00 to 199.99 mA; ...

Đặt mua
Picture of Copy of Bộ hiển thị và điều khiển. Ngõ vào dòng điện AC  K3HB-XAA 100-240VAC [ Omron ]

Copy of Bộ hiển thị và điều khiển. Ngõ vào dòng điện AC K3HB-XAA 100-240VAC [ Omron ]

Nguồn cấp: 100-240VAC Ngõ vào: 0.000 to 10.000 A; 0.0000 to 1.9999 A; 0.00 to 199.99 mA; ...

Đặt mua

0 đ

Copy of Bộ hiển thị và điều kh...

0 đ

Nguồn cấp: 100-240VAC Ngõ vào: 0.000 to 10.000 A; 0.0000 to 1.9999 A; 0.00 to 199.99 mA; ...

Đặt mua