IDEC Rơ le loại lớn, 3 cực, Imax=10A, 11 chân RR3P-UAC24

Đặc tính: 11 chân tròn, không đèn, 24V DC
Có sẵn: Trong kho
SKU: RR3P-UAC24
Mã Sản phẩm: RR3P-UAC24
Nhà sản xuất: IDEC
219.000 đ đ