Bạn chưa có mặt hàng nào trong giỏ.
Thấp nhất: 100 đ Cao nhất: 719.582.500 đ
₫100 ₫719582500

FUJI Electric

Xem dạng Lưới Danh sách
Sắp theo
Hiển thị pcs

WSZ controller FUJI WSZ-232P0-9F-150

WSZ-232P0-9F-150
Loader cable
353.000 đ 194.200 đ

WSZ controller FUJI WSZ-232P0-9M-400

WSZ-232P0-9M-400
Loader cable
353.000 đ 194.200 đ

WSZ controller FUJI WSZ-24MCT2-AC

WSZ-24MCT2-AC
Main unit
8.500.000 đ 4.675.000 đ

WSZ controller FUJI WSZ-24XYT-AC

WSZ-24XYT-AC
I/O module
5.416.000 đ 2.978.800 đ

WSZ controller FUJI WSZ-2DA

WSZ-2DA
AO module
4.643.000 đ 2.553.700 đ

WSZ controller FUJI WSZ-32MCT2-AC

WSZ-32MCT2-AC
Main unit
10.088.000 đ 5.548.400 đ

WSZ controller FUJI WSZ-40MCT2-AC

WSZ-40MCT2-AC
Main unit
11.042.000 đ 6.073.100 đ

WSZ controller FUJI WSZ-60MCT2-AC

WSZ-60MCT2-AC
Main unit
13.901.000 đ 7.645.600 đ

WSZ controller FUJI WSZ-6AD

WSZ-6AD
AI module
5.416.000 đ 2.978.800 đ

WSZ controller FUJI WSZ-CB25

WSZ-CB25
Communication Module
1.238.000 đ 680.900 đ

WSZ controller FUJI WSZ-PACK

WSZ-PACK
Memory pack
310.000 đ 170.500 đ

Zero-phase Reactor FUJI ACL-40B

ACL-40B
Zero-phase Reactor (RFI filter)
1.775.000 đ 976.300 đ

Zero-phase Reactor FUJI ACL-74B

ACL-74B
Zero-phase Reactor (RFI filter)
5.235.000 đ 2.879.300 đ