Dự án lắp đặt tủ phân phối tổng hai trạm biến áp 1000KVA

Năm 2014, VNECCO trở thành đối tác tin cậy của Công ty cổ phần nội thất Hòa Phát trong dự án “Cung cấp và lắp đặt tủ phân phối tổng hai trạm biến áp 1000KVA”.

Theo Hợp đồng thi công, lắp đặt tủ phân phối tổng hai trạm biến áp 1000kVA Công ty VNECCO đóng vai trò cung cấp thiết bị - vật tư và trực tiếp lắp đặt tủ tại Nhà máy sản xuất tủ sắt Công ty cổ phần nội thất Hòa Phát tại Km17-Như Quỳnh-Văn Lâm- Hưng Yên.

Nhà máy sản xuất tủ sắt Công ty cổ phần nội thất Hòa Phát

Hệ thống trạm biến áp và đường dây

Vỏ tủ điện và các vật tư - thiết bị được chuyển về nhà máy để thuận tiện cho việc lắp đặt

Đội ngũ nhân công của VNECCO lắp đặt tủ

Tủ phân phối tổng cho 2 trạm biến áp 1000kVA đã hoàn thiện

 

 
Để lại bình luận