Digital Timer

Picture of Bộ định thời gian 0.001~99.99s H5CN-XAN AC100-240 [ Omron ]

Bộ định thời gian 0.001~99.99s H5CN-XAN AC100-240 [ Omron ]

Nguồn cấp: 100-240VAC Kiểu hiển thị: Hiển thị tăng từ 0 đến giá trị đặt Ngõ ra: SPDT Ch...

Đặt mua

4.260.000 đ

Bộ định thời gian 0.001~99.99s...

4.260.000 đ

Nguồn cấp: 100-240VAC Kiểu hiển thị: Hiển thị tăng từ 0 đến giá trị đặt Ngõ ra: SPDT Ch...

Đặt mua
Picture of Bộ định thời gian 0.1 to 999.9 s H5CN-XBN AC100-240 [ Omron ]

Bộ định thời gian 0.1 to 999.9 s H5CN-XBN AC100-240 [ Omron ]

Nguồn cấp: 100-240VAC Kiểu hiển thị: Hiển thị tăng từ 0 đến giá trị đặt Ngõ ra: SPDT Ch...

Đặt mua

2.990.400 đ

Bộ định thời gian 0.1 to 999.9...

2.990.400 đ

Nguồn cấp: 100-240VAC Kiểu hiển thị: Hiển thị tăng từ 0 đến giá trị đặt Ngõ ra: SPDT Ch...

Đặt mua
Picture of Bộ định thời gian 1 min ~ 99 h 59 min H5CN-XDN AC100-240 [ Omron ]

Bộ định thời gian 1 min ~ 99 h 59 min H5CN-XDN AC100-240 [ Omron ]

Nguồn cấp: 100-240VAC Kiểu hiển thị: Hiển thị tăng từ 0 đến giá trị đặt Ngõ ra: SPDT Ch...

Đặt mua

4.132.000 đ

Bộ định thời gian 1 min ~ 99 h...

4.132.000 đ

Nguồn cấp: 100-240VAC Kiểu hiển thị: Hiển thị tăng từ 0 đến giá trị đặt Ngõ ra: SPDT Ch...

Đặt mua
Picture of Bộ định thời gian 1 s ~ 99 min 59 s H5CN-XCN AC100-240 [ Omron ]

Bộ định thời gian 1 s ~ 99 min 59 s H5CN-XCN AC100-240 [ Omron ]

Nguồn cấp: 100-240VAC Kiểu hiển thị: Hiển thị tăng từ 0 đến giá trị đặt Ngõ ra: SPDT Ch...

Đặt mua

4.132.000 đ

Bộ định thời gian 1 s ~ 99 min...

4.132.000 đ

Nguồn cấp: 100-240VAC Kiểu hiển thị: Hiển thị tăng từ 0 đến giá trị đặt Ngõ ra: SPDT Ch...

Đặt mua
Picture of Bộ định thời gian hiển thị số H5CX-A-N [ Omron ]

Bộ định thời gian hiển thị số H5CX-A-N [ Omron ]

Nguồn cấp: 100-240VAC Chức năng: Định thời gian đơn, kép (Twin timer) Ngõ vào: Signal, R...

Đặt mua

3.242.190 đ

Bộ định thời gian hiển thị số ...

3.242.190 đ

Nguồn cấp: 100-240VAC Chức năng: Định thời gian đơn, kép (Twin timer) Ngõ vào: Signal, R...

Đặt mua
Picture of Bộ định thời gian hiển thị số H5CZ-L8 [ Omron ]

Bộ định thời gian hiển thị số H5CZ-L8 [ Omron ]

Loại 8-chân tròn Nguồn cấp: 100 to 240 VAC 50/60 Hz Chức năng: Định thời gian đơn, kép (...

Đặt mua

1.247.400 đ

Bộ định thời gian hiển thị số ...

1.247.400 đ

Loại 8-chân tròn Nguồn cấp: 100 to 240 VAC 50/60 Hz Chức năng: Định thời gian đơn, kép (...

Đặt mua
Picture of Bộ định thời gian hiển thị số, 8-chân tròn (sử dụng thêm đế cắm) H5CX-L8-N [ Omron ]

Bộ định thời gian hiển thị số, 8-chân tròn (sử dụng thêm đế cắm) H5CX-L8-N [ Omron ]

Loại 8-chân tròn Nguồn cấp: 100-240VAC Chức năng: Định thời gian đơn, kép (Twin timer) ...

Đặt mua

2.772.000 đ

Bộ định thời gian hiển thị số,...

2.772.000 đ

Loại 8-chân tròn Nguồn cấp: 100-240VAC Chức năng: Định thời gian đơn, kép (Twin timer) ...

Đặt mua
Picture of Bộ định thời gian hiển thị số, 8-chân tròn (sử dụng thêm đế cắm) H5CZ-L8E [ Omron ]

Bộ định thời gian hiển thị số, 8-chân tròn (sử dụng thêm đế cắm) H5CZ-L8E [ Omron ]

Loại 8-chân tròn Nguồn cấp: 100 to 240 VAC 50/60 Hz Chức năng: Định thời gian đơn, kép (...

Đặt mua

1.564.710 đ

Bộ định thời gian hiển thị số,...

1.564.710 đ

Loại 8-chân tròn Nguồn cấp: 100 to 240 VAC 50/60 Hz Chức năng: Định thời gian đơn, kép (...

Đặt mua
Picture of Bộ định thời gian hiển thị số, 8-chân tròn (sử dụng thêm đế cắm) H5CZ-L8ED [ Omron ]

Bộ định thời gian hiển thị số, 8-chân tròn (sử dụng thêm đế cắm) H5CZ-L8ED [ Omron ]

Loại 8-chân tròn Nguồn cấp: 12 to 24 VDC/24 VAC 50/60 Hz Chức năng: Định thời gian đơn, ...

Đặt mua

1.564.710 đ

Bộ định thời gian hiển thị số,...

1.564.710 đ

Loại 8-chân tròn Nguồn cấp: 12 to 24 VDC/24 VAC 50/60 Hz Chức năng: Định thời gian đơn, ...

Đặt mua