Đèn LED dân dụng

Picture of Bóng LED Duhal 0,5W, đường kính 22mm, cao 50mm  DA-N901

Bóng LED Duhal 0,5W, đường kính 22mm, cao 50mm DA-N901

- Bóng LED Duhal có kiểu dáng mới lạ, độc đáo; tuổi thọ lên đến 40.000 giờ; tiết kiệm đến ...

Đặt mua

21.000 đ

Bóng LED Duhal 0,5W, đường kín...

21.000 đ

- Bóng LED Duhal có kiểu dáng mới lạ, độc đáo; tuổi thọ lên đến 40.000 giờ; tiết kiệm đến ...

Đặt mua
Picture of Bóng LED Duhal 12W, đường kính 78mm, cao 130mm  DA-N819

Bóng LED Duhal 12W, đường kính 78mm, cao 130mm DA-N819

- Bóng LED Duhal có kiểu dáng mới lạ, độc đáo; tuổi thọ lên đến 40.000 giờ; tiết kiệm đến ...

Đặt mua

130.000 đ

Bóng LED Duhal 12W, đường kính...

130.000 đ

- Bóng LED Duhal có kiểu dáng mới lạ, độc đáo; tuổi thọ lên đến 40.000 giờ; tiết kiệm đến ...

Đặt mua
Picture of Bóng LED Duhal 2W, đường kính 48mm, cao 85mm,  DA-N813

Bóng LED Duhal 2W, đường kính 48mm, cao 85mm, DA-N813

- Bóng LED Duhal có kiểu dáng mới lạ, độc đáo; tuổi thọ lên đến 40.000 giờ; tiết kiệm đến ...

Đặt mua

45.000 đ

Bóng LED Duhal 2W, đường kính ...

45.000 đ

- Bóng LED Duhal có kiểu dáng mới lạ, độc đáo; tuổi thọ lên đến 40.000 giờ; tiết kiệm đến ...

Đặt mua
Picture of Bóng LED Duhal 3W, đường kính 35mm, cao 100mm DA-B502

Bóng LED Duhal 3W, đường kính 35mm, cao 100mm DA-B502

- Bóng LED Duhal có kiểu dáng mới lạ, độc đáo; tuổi thọ lên đến 40.000 giờ; tiết kiệm đến ...

Đặt mua

98.000 đ

Bóng LED Duhal 3W, đường kính ...

98.000 đ

- Bóng LED Duhal có kiểu dáng mới lạ, độc đáo; tuổi thọ lên đến 40.000 giờ; tiết kiệm đến ...

Đặt mua
Picture of Bóng LED Duhal 3W, đường kính 35mm, cao 105mm DA-B501

Bóng LED Duhal 3W, đường kính 35mm, cao 105mm DA-B501

- Bóng LED Duhal có kiểu dáng mới lạ, độc đáo; tuổi thọ lên đến 40.000 giờ; tiết kiệm đến ...

Đặt mua

98.000 đ

Bóng LED Duhal 3W, đường kính ...

98.000 đ

- Bóng LED Duhal có kiểu dáng mới lạ, độc đáo; tuổi thọ lên đến 40.000 giờ; tiết kiệm đến ...

Đặt mua
Picture of Bóng LED Duhal 3W, đường kính 35mm, cao 118mm DA-B902

Bóng LED Duhal 3W, đường kính 35mm, cao 118mm DA-B902

- Bóng LED Duhal có kiểu dáng mới lạ, độc đáo; tuổi thọ lên đến 40.000 giờ; tiết kiệm đến ...

Đặt mua

95.000 đ

Bóng LED Duhal 3W, đường kính ...

95.000 đ

- Bóng LED Duhal có kiểu dáng mới lạ, độc đáo; tuổi thọ lên đến 40.000 giờ; tiết kiệm đến ...

Đặt mua
Picture of Bóng LED Duhal 3W, đường kính 50mm, cao 46mm DB-B806

Bóng LED Duhal 3W, đường kính 50mm, cao 46mm DB-B806

- Bóng LED Duhal có kiểu dáng mới lạ, độc đáo; tuổi thọ lên đến 40.000 giờ; tiết kiệm đến ...

Đặt mua

42.000 đ

Bóng LED Duhal 3W, đường kính ...

42.000 đ

- Bóng LED Duhal có kiểu dáng mới lạ, độc đáo; tuổi thọ lên đến 40.000 giờ; tiết kiệm đến ...

Đặt mua
Picture of Bóng LED Duhal 3W, đường kính 50mm, cao 55mm DB-B802

Bóng LED Duhal 3W, đường kính 50mm, cao 55mm DB-B802

- Bóng LED Duhal có kiểu dáng mới lạ, độc đáo; tuổi thọ lên đến 40.000 giờ; tiết kiệm đến ...

Đặt mua

42.000 đ

Bóng LED Duhal 3W, đường kính ...

42.000 đ

- Bóng LED Duhal có kiểu dáng mới lạ, độc đáo; tuổi thọ lên đến 40.000 giờ; tiết kiệm đến ...

Đặt mua
Picture of Bóng LED Duhal 3W, đường kính 50mm, cao 60mm DB-B804

Bóng LED Duhal 3W, đường kính 50mm, cao 60mm DB-B804

- Bóng LED Duhal có kiểu dáng mới lạ, độc đáo; tuổi thọ lên đến 40.000 giờ; tiết kiệm đến ...

Đặt mua

42.000 đ

Bóng LED Duhal 3W, đường kính ...

42.000 đ

- Bóng LED Duhal có kiểu dáng mới lạ, độc đáo; tuổi thọ lên đến 40.000 giờ; tiết kiệm đến ...

Đặt mua
Picture of Bóng LED Duhal 3W, đường kính 50mm, cao 60mm DB-B805

Bóng LED Duhal 3W, đường kính 50mm, cao 60mm DB-B805

- Bóng LED Duhal có kiểu dáng mới lạ, độc đáo; tuổi thọ lên đến 40.000 giờ; tiết kiệm đến ...

Đặt mua

42.000 đ

Bóng LED Duhal 3W, đường kính ...

42.000 đ

- Bóng LED Duhal có kiểu dáng mới lạ, độc đáo; tuổi thọ lên đến 40.000 giờ; tiết kiệm đến ...

Đặt mua
Picture of Bóng LED Duhal 3W, đường kính 50mm, cao 98mm, DA-N814

Bóng LED Duhal 3W, đường kính 50mm, cao 98mm, DA-N814

- Bóng LED Duhal có kiểu dáng mới lạ, độc đáo; tuổi thọ lên đến 40.000 giờ; tiết kiệm đến ...

Đặt mua

55.000 đ

Bóng LED Duhal 3W, đường kính ...

55.000 đ

- Bóng LED Duhal có kiểu dáng mới lạ, độc đáo; tuổi thọ lên đến 40.000 giờ; tiết kiệm đến ...

Đặt mua
Picture of Bóng LED Duhal 3W, đường kính 65mm, cao 50mm DB-B803

Bóng LED Duhal 3W, đường kính 65mm, cao 50mm DB-B803

- Bóng LED Duhal có kiểu dáng mới lạ, độc đáo; tuổi thọ lên đến 40.000 giờ; tiết kiệm đến ...

Đặt mua

42.000 đ

Bóng LED Duhal 3W, đường kính ...

42.000 đ

- Bóng LED Duhal có kiểu dáng mới lạ, độc đáo; tuổi thọ lên đến 40.000 giờ; tiết kiệm đến ...

Đặt mua
Picture of Bóng LED Duhal 45W, đường kính 80mm, cao 256mm DA-B910

Bóng LED Duhal 45W, đường kính 80mm, cao 256mm DA-B910

- Bóng LED Duhal có kiểu dáng mới lạ, độc đáo; tuổi thọ lên đến 40.000 giờ; tiết kiệm đến ...

Đặt mua

1.598.000 đ

Bóng LED Duhal 45W, đường kính...

1.598.000 đ

- Bóng LED Duhal có kiểu dáng mới lạ, độc đáo; tuổi thọ lên đến 40.000 giờ; tiết kiệm đến ...

Đặt mua
Picture of Bóng LED Duhal 5W, đường kính 35mm, cao 100mm DA-B504

Bóng LED Duhal 5W, đường kính 35mm, cao 100mm DA-B504

- Bóng LED Duhal có kiểu dáng mới lạ, độc đáo; tuổi thọ lên đến 40.000 giờ; tiết kiệm đến ...

Đặt mua

125.000 đ

Bóng LED Duhal 5W, đường kính ...

125.000 đ

- Bóng LED Duhal có kiểu dáng mới lạ, độc đáo; tuổi thọ lên đến 40.000 giờ; tiết kiệm đến ...

Đặt mua
Picture of Bóng LED Duhal 5W, đường kính 35mm, cao 105mm DA-B503

Bóng LED Duhal 5W, đường kính 35mm, cao 105mm DA-B503

- Bóng LED Duhal có kiểu dáng mới lạ, độc đáo; tuổi thọ lên đến 40.000 giờ; tiết kiệm đến ...

Đặt mua

125.000 đ

Bóng LED Duhal 5W, đường kính ...

125.000 đ

- Bóng LED Duhal có kiểu dáng mới lạ, độc đáo; tuổi thọ lên đến 40.000 giờ; tiết kiệm đến ...

Đặt mua
Picture of Bóng LED Duhal 5W, đường kính 50mm, cao 50mm DB-B808

Bóng LED Duhal 5W, đường kính 50mm, cao 50mm DB-B808

- Bóng LED Duhal có kiểu dáng mới lạ, độc đáo; tuổi thọ lên đến 40.000 giờ; tiết kiệm đến ...

Đặt mua

178.000 đ

Bóng LED Duhal 5W, đường kính ...

178.000 đ

- Bóng LED Duhal có kiểu dáng mới lạ, độc đáo; tuổi thọ lên đến 40.000 giờ; tiết kiệm đến ...

Đặt mua
Picture of Bóng LED Duhal 5W, đường kính 50mm, cao 60mm DB-B807

Bóng LED Duhal 5W, đường kính 50mm, cao 60mm DB-B807

- Bóng LED Duhal có kiểu dáng mới lạ, độc đáo; tuổi thọ lên đến 40.000 giờ; tiết kiệm đến ...

Đặt mua

197.000 đ

Bóng LED Duhal 5W, đường kính ...

197.000 đ

- Bóng LED Duhal có kiểu dáng mới lạ, độc đáo; tuổi thọ lên đến 40.000 giờ; tiết kiệm đến ...

Đặt mua
Picture of Bóng LED Duhal 5W, đường kính 50mm, cao 94mm DA-B819

Bóng LED Duhal 5W, đường kính 50mm, cao 94mm DA-B819

- Bóng LED Duhal có kiểu dáng mới lạ, độc đáo; tuổi thọ lên đến 40.000 giờ; tiết kiệm đến ...

Đặt mua

165.000 đ

Bóng LED Duhal 5W, đường kính ...

165.000 đ

- Bóng LED Duhal có kiểu dáng mới lạ, độc đáo; tuổi thọ lên đến 40.000 giờ; tiết kiệm đến ...

Đặt mua
Picture of Bóng LED Duhal 5W, đường kính 61mm, cao 106mm, DA-N815

Bóng LED Duhal 5W, đường kính 61mm, cao 106mm, DA-N815

- Bóng LED Duhal có kiểu dáng mới lạ, độc đáo; tuổi thọ lên đến 40.000 giờ; tiết kiệm đến ...

Đặt mua

75.000 đ

Bóng LED Duhal 5W, đường kính ...

75.000 đ

- Bóng LED Duhal có kiểu dáng mới lạ, độc đáo; tuổi thọ lên đến 40.000 giờ; tiết kiệm đến ...

Đặt mua
Picture of Bóng LED Duhal 7W, đường kính 113mm, cao 60mm DB-B820

Bóng LED Duhal 7W, đường kính 113mm, cao 60mm DB-B820

- Bóng LED Duhal có kiểu dáng mới lạ, độc đáo; tuổi thọ lên đến 40.000 giờ; tiết kiệm đến ...

Đặt mua

280.000 đ

Bóng LED Duhal 7W, đường kính ...

280.000 đ

- Bóng LED Duhal có kiểu dáng mới lạ, độc đáo; tuổi thọ lên đến 40.000 giờ; tiết kiệm đến ...

Đặt mua
Picture of Bóng LED Duhal 7W, đường kính 70mm, cao 120mm, DA-N816

Bóng LED Duhal 7W, đường kính 70mm, cao 120mm, DA-N816

- Bóng LED Duhal có kiểu dáng mới lạ, độc đáo; tuổi thọ lên đến 40.000 giờ; tiết kiệm đến ...

Đặt mua

90.000 đ

Bóng LED Duhal 7W, đường kính ...

90.000 đ

- Bóng LED Duhal có kiểu dáng mới lạ, độc đáo; tuổi thọ lên đến 40.000 giờ; tiết kiệm đến ...

Đặt mua
Picture of Bóng LED Duhal 9W, đường kính 78mm, cao 123mm, DA-N817

Bóng LED Duhal 9W, đường kính 78mm, cao 123mm, DA-N817

- Bóng LED Duhal có kiểu dáng mới lạ, độc đáo; tuổi thọ lên đến 40.000 giờ; tiết kiệm đến ...

Đặt mua

106.000 đ

Bóng LED Duhal 9W, đường kính ...

106.000 đ

- Bóng LED Duhal có kiểu dáng mới lạ, độc đáo; tuổi thọ lên đến 40.000 giờ; tiết kiệm đến ...

Đặt mua
Picture of Bóng LED Duhal 9W, đường kính 93mm, cao 122mm DA-B906

Bóng LED Duhal 9W, đường kính 93mm, cao 122mm DA-B906

- Bóng LED Duhal có kiểu dáng mới lạ, độc đáo; tuổi thọ lên đến 40.000 giờ; tiết kiệm đến ...

Đặt mua

341.000 đ

Bóng LED Duhal 9W, đường kính ...

341.000 đ

- Bóng LED Duhal có kiểu dáng mới lạ, độc đáo; tuổi thọ lên đến 40.000 giờ; tiết kiệm đến ...

Đặt mua