Đầu cáp, hộp nối

Picture of  Đầu cáp SunHouse Cáp 40.5KV,cáp treo.CU/XLPE/PVC), 3C x 240/25SQMM

Đầu cáp SunHouse Cáp 40.5KV,cáp treo.CU/XLPE/PVC), 3C x 240/25SQMM

Hãng sản xuất LS VINA Loại cáp Cáp treo Vật liệu dây dẫn trong Đồng Mật độ(số sợi*mm) ...

Đặt mua

Đầu cáp SunHouse Cáp 40.5KV,c...

Hãng sản xuất LS VINA Loại cáp Cáp treo Vật liệu dây dẫn trong Đồng Mật độ(số sợi*mm) ...

Đặt mua
Picture of Cáp điện LS 40.5KV,cáp treo.CU/XLPE/PVC), 1C x 50SQMM

Cáp điện LS 40.5KV,cáp treo.CU/XLPE/PVC), 1C x 50SQMM

Hãng sản xuất LS VINA Loại cáp Cáp treo Vật liệu dây dẫn trong Đồng Mật độ(số sợi*mm) ...

Đặt mua

Cáp điện LS 40.5KV,cáp treo.CU...

Hãng sản xuất LS VINA Loại cáp Cáp treo Vật liệu dây dẫn trong Đồng Mật độ(số sợi*mm) ...

Đặt mua
Picture of Đầu cáp 24KV Ngoài trời (ABB)

Đầu cáp 24KV Ngoài trời (ABB)

Đầu cáp đúc sẵn 24KV ngoài trời(Premoulded terminal) hãng ABB sản xuất tại Thụy điển.

Đặt mua

Đầu cáp 24KV Ngoài trời (ABB)

Đầu cáp đúc sẵn 24KV ngoài trời(Premoulded terminal) hãng ABB sản xuất tại Thụy điển.

Đặt mua
Picture of Đầu cáp 24KV trong nhà (ABB)

Đầu cáp 24KV trong nhà (ABB)

Đầu cáp đúc sẵn24KV trong nhà(Premoulded terminal) hãng ABB sản xuất tại Thụy điển.

Đặt mua

Đầu cáp 24KV trong nhà (ABB)

Đầu cáp đúc sẵn24KV trong nhà(Premoulded terminal) hãng ABB sản xuất tại Thụy điển.

Đặt mua
Picture of Đầu cáp 36KV Ngoài trời (ABB)

Đầu cáp 36KV Ngoài trời (ABB)

Đầu cáp đúc sẵn 36KV ngoài trời(Premoulded terminal) hãng ABB sản xuất tại Thụy điển.

Đặt mua

Đầu cáp 36KV Ngoài trời (ABB)

Đầu cáp đúc sẵn 36KV ngoài trời(Premoulded terminal) hãng ABB sản xuất tại Thụy điển.

Đặt mua
Picture of Đầu cáp 36KV trong nhà (ABB)

Đầu cáp 36KV trong nhà (ABB)

Đầu cáp đúc sẵn 36KV trong nhà(Premoulded terminal) hãng ABB sản xuất tại Thụy điển.

Đặt mua

Đầu cáp 36KV trong nhà (ABB)

Đầu cáp đúc sẵn 36KV trong nhà(Premoulded terminal) hãng ABB sản xuất tại Thụy điển.

Đặt mua
Picture of Đầu cáp Elbow 24KV 250A K156LR (Elastimold)

Đầu cáp Elbow 24KV 250A K156LR (Elastimold)

- Đầu cáp ELBOW 24KV 250A K156LR hãng sản xuất ELASTIMOULD của Mỹ sử dụng cho tủ RMU và Má...

Đặt mua

Đầu cáp Elbow 24KV 250A K156LR...

- Đầu cáp ELBOW 24KV 250A K156LR hãng sản xuất ELASTIMOULD của Mỹ sử dụng cho tủ RMU và Má...

Đặt mua
Picture of Đầu cáp Elbow 24KV 250A RSES 5200 (Raychem)

Đầu cáp Elbow 24KV 250A RSES 5200 (Raychem)

Đầu cáp Elbow 24KV-250A dùng cho tủ RMU(Schneider,ABB..)cho cáp tiết diện từ 25SQMM đến 12...

Đặt mua

Đầu cáp Elbow 24KV 250A RSES 5...

Đầu cáp Elbow 24KV-250A dùng cho tủ RMU(Schneider,ABB..)cho cáp tiết diện từ 25SQMM đến 12...

Đặt mua
Picture of Đầu cáp Elbow 24KV 630A K400LB (Elastimold)

Đầu cáp Elbow 24KV 630A K400LB (Elastimold)

- Đầu cáp Elbow 24KV 630A-1250A K400LB hãng sản xuất Elastimold của Mỹ sử dụng cho tủ RMU ...

Đặt mua

Đầu cáp Elbow 24KV 630A K400LB...

- Đầu cáp Elbow 24KV 630A-1250A K400LB hãng sản xuất Elastimold của Mỹ sử dụng cho tủ RMU ...

Đặt mua
Picture of Đầu cáp Elbow 24KV-250A (Euromold)

Đầu cáp Elbow 24KV-250A (Euromold)

Đầu cáp dùng cho tủ RMU 24KV-250A. 1. Conductive EPDM insert. 2. Conductive EPDM jacket....

Đặt mua

Đầu cáp Elbow 24KV-250A (Eurom...

Đầu cáp dùng cho tủ RMU 24KV-250A. 1. Conductive EPDM insert. 2. Conductive EPDM jacket....

Đặt mua
Picture of Đầu cáp Straight 24KV 250A (Raychem)

Đầu cáp Straight 24KV 250A (Raychem)

Đầu cáp thẳng 24KV 250A Dùng cho tủ RMU(Schneider,ABB..) cho cáp tiết diện từ 25SQMM đến 1...

Đặt mua

Đầu cáp Straight 24KV 250A (Ra...

Đầu cáp thẳng 24KV 250A Dùng cho tủ RMU(Schneider,ABB..) cho cáp tiết diện từ 25SQMM đến 1...

Đặt mua
Picture of Đầu cáp Straight 24KV 250A K151SR (Elastimold)

Đầu cáp Straight 24KV 250A K151SR (Elastimold)

- Đầu cáp thẳng 24KV 250A K151LR hãng sản xuất ELASTIMOULD của Mỹ sử dụng cho tủ RMU và Má...

Đặt mua

Đầu cáp Straight 24KV 250A K15...

- Đầu cáp thẳng 24KV 250A K151LR hãng sản xuất ELASTIMOULD của Mỹ sử dụng cho tủ RMU và Má...

Đặt mua
Picture of Đầu cáp Straight 24KV 250A K152SR (Elastimold)

Đầu cáp Straight 24KV 250A K152SR (Elastimold)

- Đầu cáp thẳng 24KV 250A K151LR hãng sản xuất ELASTIMOULD của Mỹ sử dụng cho tủ RMU và Má...

Đặt mua

Đầu cáp Straight 24KV 250A K15...

- Đầu cáp thẳng 24KV 250A K151LR hãng sản xuất ELASTIMOULD của Mỹ sử dụng cho tủ RMU và Má...

Đặt mua
Picture of Đầu cáp SunHouse 24KV (LS),cáp treo.CU/XLPE/PVC),3C x 120SQMM

Đầu cáp SunHouse 24KV (LS),cáp treo.CU/XLPE/PVC),3C x 120SQMM

Hãng sản xuất LS VINA Loại cáp Cáp treo Vật liệu dây dẫn trong Đồng Mật độ(số sợi*mm) ...

Đặt mua

Đầu cáp SunHouse 24KV (LS),cáp...

Hãng sản xuất LS VINA Loại cáp Cáp treo Vật liệu dây dẫn trong Đồng Mật độ(số sợi*mm) ...

Đặt mua
Picture of Đầu cáp SunHouse 24KV (LS),cáp treo.CU/XLPE/PVC),3C x 50SQMM

Đầu cáp SunHouse 24KV (LS),cáp treo.CU/XLPE/PVC),3C x 50SQMM

Hãng sản xuất LS VINA Loại cáp Cáp treo Vật liệu dây dẫn trong Đồng Mật độ(số sợi*mm) ...

Đặt mua

Đầu cáp SunHouse 24KV (LS),cáp...

Hãng sản xuất LS VINA Loại cáp Cáp treo Vật liệu dây dẫn trong Đồng Mật độ(số sợi*mm) ...

Đặt mua
Picture of Đầu cáp SunHouse 24KV (LS),cáp treo.CU/XLPE/PVC),50

Đầu cáp SunHouse 24KV (LS),cáp treo.CU/XLPE/PVC),50

Hãng sản xuất LS VINA Loại cáp Cáp treo Vật liệu dây dẫn trong Đồng Mật độ(số sợi*mm) ...

Đặt mua

Đầu cáp SunHouse 24KV (LS),cáp...

Hãng sản xuất LS VINA Loại cáp Cáp treo Vật liệu dây dẫn trong Đồng Mật độ(số sợi*mm) ...

Đặt mua
Picture of Đầu cáp SunHouse Cáp 40.5KV,cáp treo.CU/XLPE/PVC), 3C x 70SQMM

Đầu cáp SunHouse Cáp 40.5KV,cáp treo.CU/XLPE/PVC), 3C x 70SQMM

Hãng sản xuất LS VINA Loại cáp Cáp treo Vật liệu dây dẫn trong Đồng Mật độ(số sợi*mm) ...

Đặt mua

Đầu cáp SunHouse Cáp 40.5KV,cá...

Hãng sản xuất LS VINA Loại cáp Cáp treo Vật liệu dây dẫn trong Đồng Mật độ(số sợi*mm) ...

Đặt mua
Picture of Đầu cáp Tee 24KV 630A K455LR (Elastimold)

Đầu cáp Tee 24KV 630A K455LR (Elastimold)

- Đầu cáp Tee 24KV 630A-1250A K455LR hãng sản xuất ELASTIMOULD của Mỹ sử dụng cho tủ RMU v...

Đặt mua

Đầu cáp Tee 24KV 630A K455LR (...

- Đầu cáp Tee 24KV 630A-1250A K455LR hãng sản xuất ELASTIMOULD của Mỹ sử dụng cho tủ RMU v...

Đặt mua
Picture of Đầu cáp Tee 36KV 630A M455LR (Elastimold)

Đầu cáp Tee 36KV 630A M455LR (Elastimold)

- Đầu cáp Tee 36KV 630A-1250A M455LR hãng sản xuất ELASTIMOULD của Mỹ sử dụng cho tủ RMU v...

Đặt mua

Đầu cáp Tee 36KV 630A M455LR (...

- Đầu cáp Tee 36KV 630A-1250A M455LR hãng sản xuất ELASTIMOULD của Mỹ sử dụng cho tủ RMU v...

Đặt mua
Picture of Đầu cáp T-Plug 24kV 630A 3x120mm2 (Elastimold)

Đầu cáp T-Plug 24kV 630A 3x120mm2 (Elastimold)

đầu cáp T-Plug 24kV 630A 3x120mm2 Hãng sản xuất Elastimold/ ðài Loan Bộ 3pha Cấp điện á...

Đặt mua

Đầu cáp T-Plug 24kV 630A 3x120...

đầu cáp T-Plug 24kV 630A 3x120mm2 Hãng sản xuất Elastimold/ ðài Loan Bộ 3pha Cấp điện á...

Đặt mua
Picture of Đầu cáp T-Plug 24kV 630A 3x400mm2 (Elastimold)

Đầu cáp T-Plug 24kV 630A 3x400mm2 (Elastimold)

đầu cáp T-Plug 24kV 630A 3x400mm2 Hãng sản xuất Elastimold/ ðài Loan Bộ 3pha Cấp điện á...

Đặt mua

Đầu cáp T-Plug 24kV 630A 3x400...

đầu cáp T-Plug 24kV 630A 3x400mm2 Hãng sản xuất Elastimold/ ðài Loan Bộ 3pha Cấp điện á...

Đặt mua
Picture of Đầu cáp T-Plug 24kV 630A 3x50mm2 (Elastimold)

Đầu cáp T-Plug 24kV 630A 3x50mm2 (Elastimold)

Đầu cáp T-Plug 24kV 630A 3x50mm2 Hãng sản xuất Elastimold/ ðài Loan Bộ 3pha Cấp điện áp...

Đặt mua

Đầu cáp T-Plug 24kV 630A 3x50m...

Đầu cáp T-Plug 24kV 630A 3x50mm2 Hãng sản xuất Elastimold/ ðài Loan Bộ 3pha Cấp điện áp...

Đặt mua
Picture of Đầu cáp T-Plug 24kV 630A 3x70mm2 (Elastimold)

Đầu cáp T-Plug 24kV 630A 3x70mm2 (Elastimold)

Đầu cáp T-Plug 24kV 630A 3x70mm2 Hãng sản xuất Elastimold/ ðài Loan Bộ 3pha Cấp điện á...

Đặt mua

Đầu cáp T-Plug 24kV 630A 3x70m...

Đầu cáp T-Plug 24kV 630A 3x70mm2 Hãng sản xuất Elastimold/ ðài Loan Bộ 3pha Cấp điện á...

Đặt mua
Picture of Đầu cáp T-Plug 24kV 630A 3x95mm2 (Elastimold)

Đầu cáp T-Plug 24kV 630A 3x95mm2 (Elastimold)

Đầu cáp T-Plug 24kV 630A 3x95mm2 Hãng sản xuất Elastimold/ ðài Loan Bộ 3pha Cấp điện áp...

Đặt mua

Đầu cáp T-Plug 24kV 630A 3x95m...

Đầu cáp T-Plug 24kV 630A 3x95mm2 Hãng sản xuất Elastimold/ ðài Loan Bộ 3pha Cấp điện áp...

Đặt mua
Picture of Đầu cáp T-Plug 24KV-K400LB-2310 (Elastimold)

Đầu cáp T-Plug 24KV-K400LB-2310 (Elastimold)

Đầu cáp dùng cho tủ RMU 24KV-630A,sử dụng cho cáp tiết diện từ 50-630Sqmm. 1. Conductive ...

Đặt mua

Đầu cáp T-Plug 24KV-K400LB-231...

Đầu cáp dùng cho tủ RMU 24KV-630A,sử dụng cho cáp tiết diện từ 50-630Sqmm. 1. Conductive ...

Đặt mua
Picture of Đầu cáp T-Plug 24KV-K456LR-2310R 630A (Elastimold)

Đầu cáp T-Plug 24KV-K456LR-2310R 630A (Elastimold)

Đầu cáp dùng cho tủ RMU 24KV-630A cho cáp tiết diện 50-630Sqmm. A-Mô tả sản phẩm: 1. Con...

Đặt mua

Đầu cáp T-Plug 24KV-K456LR-231...

Đầu cáp dùng cho tủ RMU 24KV-630A cho cáp tiết diện 50-630Sqmm. A-Mô tả sản phẩm: 1. Con...

Đặt mua
Picture of Đầu cáp T-Plug 36(42)KV 400A (Raychem)

Đầu cáp T-Plug 36(42)KV 400A (Raychem)

Đầu cáp T-plug 36(42)KV 400A nhập khẩu hãng RAYCHEM-Germany,sử dụng cho tủ RMU(Schneider,A...

Đặt mua

Đầu cáp T-Plug 36(42)KV 400A (...

Đầu cáp T-plug 36(42)KV 400A nhập khẩu hãng RAYCHEM-Germany,sử dụng cho tủ RMU(Schneider,A...

Đặt mua
Picture of Đầu cáp T-Plug 36(42)KV 630A (Raychem)

Đầu cáp T-Plug 36(42)KV 630A (Raychem)

Đầu cáp T-plug 36(42)KV 630A nhập khẩu hãng RAYCHEM-Germany,sử dụng cho tủ RMU(Schneider,A...

Đặt mua

Đầu cáp T-Plug 36(42)KV 630A (...

Đầu cáp T-plug 36(42)KV 630A nhập khẩu hãng RAYCHEM-Germany,sử dụng cho tủ RMU(Schneider,A...

Đặt mua
Picture of Đầu cáp T-Plug 36kV 630A 3x240mm2 (Elastimold)

Đầu cáp T-Plug 36kV 630A 3x240mm2 (Elastimold)

đầu cáp T-Plug 36kV 630A 3x240mm2 Hãng sản xuất Elastimold/ đài Loan Bộ 3pha Cấp điện á...

Đặt mua

Đầu cáp T-Plug 36kV 630A 3x240...

đầu cáp T-Plug 36kV 630A 3x240mm2 Hãng sản xuất Elastimold/ đài Loan Bộ 3pha Cấp điện á...

Đặt mua
Picture of Đầu cáp T-Plug 36kV 630A 3x70mm2 (Elastimold)

Đầu cáp T-Plug 36kV 630A 3x70mm2 (Elastimold)

đầu cáp T-Plug 36kV 630A 3x70mm2 Hãng sản xuất Elastimold/ đài Loan Bộ 3pha Cấp điện áp...

Đặt mua

Đầu cáp T-Plug 36kV 630A 3x70m...

đầu cáp T-Plug 36kV 630A 3x70mm2 Hãng sản xuất Elastimold/ đài Loan Bộ 3pha Cấp điện áp...

Đặt mua
Picture of Đầu cáp T-Plug 36KV-630A (Euromold)

Đầu cáp T-Plug 36KV-630A (Euromold)

Đầu cáp dùng trong tủ RMU 36KV-630A. 1. Conductive EPDM insert. 2. Conductive EPDM jack...

Đặt mua

Đầu cáp T-Plug 36KV-630A (Euro...

Đầu cáp dùng trong tủ RMU 36KV-630A. 1. Conductive EPDM insert. 2. Conductive EPDM jack...

Đặt mua