CQM1H

Picture of PLC OMRON CQM1-B7A03

PLC OMRON CQM1-B7A03

Module truyền thông CQM1-B7A03 Số lượng ngõ ra: 32 output points

Đặt mua

PLC OMRON CQM1-B7A03

Module truyền thông CQM1-B7A03 Số lượng ngõ ra: 32 output points

Đặt mua
Picture of PLC OMRON CQM1-B7A13

PLC OMRON CQM1-B7A13

Module truyền thông CQM1-B7A13 B7A Master link modules Số lượng ngõ vào: 32 input points

Đặt mua

PLC OMRON CQM1-B7A13

Module truyền thông CQM1-B7A13 B7A Master link modules Số lượng ngõ vào: 32 input points

Đặt mua
Picture of PLC OMRON CQM1-DA022

PLC OMRON CQM1-DA022

Analog I/O modules CQM1-DA022 Analog outputs: 2 points, built-in power supply Kích thước...

Đặt mua

PLC OMRON CQM1-DA022

Analog I/O modules CQM1-DA022 Analog outputs: 2 points, built-in power supply Kích thước...

Đặt mua
Picture of PLC OMRON CQM1-G7N01

PLC OMRON CQM1-G7N01

SYSMAC BUS modules CQM1-G7N01 Output expansion: Expands G730 output capacity of G730 remo...

Đặt mua

PLC OMRON CQM1-G7N01

SYSMAC BUS modules CQM1-G7N01 Output expansion: Expands G730 output capacity of G730 remo...

Đặt mua
Picture of PLC OMRON CQM1-G7N11

PLC OMRON CQM1-G7N11

SYSMAC BUS modules CQM1-G7N11 Input expansion: Expands G730 input capacity of G730 remote...

Đặt mua

PLC OMRON CQM1-G7N11

SYSMAC BUS modules CQM1-G7N11 Input expansion: Expands G730 input capacity of G730 remote...

Đặt mua
Picture of PLC OMRON CQM1-OC221

PLC OMRON CQM1-OC221

Module mở rộng ngõ ra CQM1-OC221 Số lượng ngõ ra: 8 relay outputs Dòng tải ngõ ra: 2 A, ...

Đặt mua

PLC OMRON CQM1-OC221

Module mở rộng ngõ ra CQM1-OC221 Số lượng ngõ ra: 8 relay outputs Dòng tải ngõ ra: 2 A, ...

Đặt mua
Picture of PLC OMRON CQM1-OD211

PLC OMRON CQM1-OD211

Module mở rộng ngõ ra CQM1-OD211 Số lượng ngõ ra: 8 transistor (NPN) outputs Dòng tải ng...

Đặt mua

PLC OMRON CQM1-OD211

Module mở rộng ngõ ra CQM1-OD211 Số lượng ngõ ra: 8 transistor (NPN) outputs Dòng tải ng...

Đặt mua
Picture of PLC OMRON CQM1-OD212

PLC OMRON CQM1-OD212

Module mở rộng ngõ ra CQM1-OD212 Số lượng ngõ ra: 16 transistor (NPN) outputs Dòng tải n...

Đặt mua

PLC OMRON CQM1-OD212

Module mở rộng ngõ ra CQM1-OD212 Số lượng ngõ ra: 16 transistor (NPN) outputs Dòng tải n...

Đặt mua
Picture of PLC OMRON CQM1-TC002

PLC OMRON CQM1-TC002

Module điều khiển nhiệt độ CQM1-TC002 2 thermocouple inputs (K/J), ON/OFF điều khiển nâng...

Đặt mua

PLC OMRON CQM1-TC002

Module điều khiển nhiệt độ CQM1-TC002 2 thermocouple inputs (K/J), ON/OFF điều khiển nâng...

Đặt mua
Picture of PLC OMRON CQM1-TC203

PLC OMRON CQM1-TC203

Module điều khiển nhiệt độ CQM1-TC203 2 thermocouple inputs (K/J/T/L/R/S/B), ON/OFF or ad...

Đặt mua

PLC OMRON CQM1-TC203

Module điều khiển nhiệt độ CQM1-TC203 2 thermocouple inputs (K/J/T/L/R/S/B), ON/OFF or ad...

Đặt mua
Picture of PLC OMRON CQM1-TC302

PLC OMRON CQM1-TC302

Module điều khiển nhiệt độ CQM1-TC302 4 platinum resistance thermometer inputs (Pt, JPt),...

Đặt mua

PLC OMRON CQM1-TC302

Module điều khiển nhiệt độ CQM1-TC302 4 platinum resistance thermometer inputs (Pt, JPt),...

Đặt mua
Picture of PLC OMRON CQM1-AD041

PLC OMRON CQM1-AD041

Analog I/O modules CQM1-AD041 Analog inputs: 4 points, order separate power supply Kích ...

Đặt mua

PLC OMRON CQM1-AD041

Analog I/O modules CQM1-AD041 Analog inputs: 4 points, order separate power supply Kích ...

Đặt mua
Picture of PLC OMRON CQM1-AD042

PLC OMRON CQM1-AD042

Analog I/O modules CQM1-AD042 Analog inputs: 4 points, built-in power supply Kích thước...

Đặt mua

PLC OMRON CQM1-AD042

Analog I/O modules CQM1-AD042 Analog inputs: 4 points, built-in power supply Kích thước...

Đặt mua
Picture of PLC OMRON CQM1-ARM21

PLC OMRON CQM1-ARM21

AS-interface master module CQM1-ARM21 Number of I/O points: 248 (124 inputs and 124 outp...

Đặt mua

PLC OMRON CQM1-ARM21

AS-interface master module CQM1-ARM21 Number of I/O points: 248 (124 inputs and 124 outp...

Đặt mua
Picture of PLC OMRON CQM1-B7A02

PLC OMRON CQM1-B7A02

Module truyền thông CQM1-B7A02 Số lượng ngõ ra: 16 output points

Đặt mua

PLC OMRON CQM1-B7A02

Module truyền thông CQM1-B7A02 Số lượng ngõ ra: 16 output points

Đặt mua
Picture of PLC OMRON CQM1-B7A12

PLC OMRON CQM1-B7A12

Module truyền thông CQM1-B7A12 Số lượng ngõ vào: 16 input points

Đặt mua

PLC OMRON CQM1-B7A12

Module truyền thông CQM1-B7A12 Số lượng ngõ vào: 16 input points

Đặt mua
Picture of PLC OMRON CQM1-B7A21

PLC OMRON CQM1-B7A21

Module truyền thông CQM1-B7A21 B7A Master link modules Số lượng ngõ vào/ra: 16 inputs an...

Đặt mua

PLC OMRON CQM1-B7A21

Module truyền thông CQM1-B7A21 B7A Master link modules Số lượng ngõ vào/ra: 16 inputs an...

Đặt mua
Picture of PLC OMRON CQM1-DA021

PLC OMRON CQM1-DA021

Analog I/O modules CQM1-DA021 Analog outputs: 2 points, order separate power supply Kích...

Đặt mua

PLC OMRON CQM1-DA021

Analog I/O modules CQM1-DA021 Analog outputs: 2 points, order separate power supply Kích...

Đặt mua
Picture of PLC OMRON CQM1-DRT21

PLC OMRON CQM1-DRT21

DeviceNet I/O link module CQM1-DRT21 Number of I/O points: 16 inputs and 16 outputs Maps...

Đặt mua

PLC OMRON CQM1-DRT21

DeviceNet I/O link module CQM1-DRT21 Number of I/O points: 16 inputs and 16 outputs Maps...

Đặt mua
Picture of PLC OMRON CQM1H-ABB21

PLC OMRON CQM1H-ABB21

Module giao tiếp encoder tuyệt đối CQM1H-ABB21 Một board có thể được gắn tại slot 2 Dùng...

Đặt mua

PLC OMRON CQM1H-ABB21

Module giao tiếp encoder tuyệt đối CQM1H-ABB21 Một board có thể được gắn tại slot 2 Dùng...

Đặt mua
Picture of PLC OMRON CQM1H-AVB41

PLC OMRON CQM1H-AVB41

Module giao tiếp Analog CQM1H-AVB41 Một board có thể được gắn tại slot 1 hoặc slot 2 Dùn...

Đặt mua

PLC OMRON CQM1H-AVB41

Module giao tiếp Analog CQM1H-AVB41 Một board có thể được gắn tại slot 1 hoặc slot 2 Dùn...

Đặt mua
Picture of PLC OMRON CQM1H-CLK21

PLC OMRON CQM1H-CLK21

Controller Link module CQM1H-CLK21 Đường truyền dữ liệu tối đa trên một node : 8000 Cấu ...

Đặt mua

PLC OMRON CQM1H-CLK21

Controller Link module CQM1H-CLK21 Đường truyền dữ liệu tối đa trên một node : 8000 Cấu ...

Đặt mua
Picture of PLC OMRON CQM1H-MAB42

PLC OMRON CQM1H-MAB42

Module giao tiếp Analog I/O CQM1H-MAB42 Một board có thể được gắn tại slot 2 bên phải An...

Đặt mua

PLC OMRON CQM1H-MAB42

Module giao tiếp Analog I/O CQM1H-MAB42 Một board có thể được gắn tại slot 2 bên phải An...

Đặt mua
Picture of PLC OMRON CQM1H-SCB41

PLC OMRON CQM1H-SCB41

Module truyền thôn I/O CQM1H-SCB41 Gồm có 2 cổng: 1 RS-232, 1 RS-422A/485 Kích thước: 25...

Đặt mua

PLC OMRON CQM1H-SCB41

Module truyền thôn I/O CQM1H-SCB41 Gồm có 2 cổng: 1 RS-232, 1 RS-422A/485 Kích thước: 25...

Đặt mua
Picture of PLC OMRON CQM1H-SF200

PLC OMRON CQM1H-SF200

Module relay bảo vệ CQM1-SF200 CQM1-SF200/CS1W-SF200 Safety Relay Unit (PLC I/O Unit Typ...

Đặt mua

PLC OMRON CQM1H-SF200

Module relay bảo vệ CQM1-SF200 CQM1-SF200/CS1W-SF200 Safety Relay Unit (PLC I/O Unit Typ...

Đặt mua
Picture of PLC OMRON CQM1-IA121

PLC OMRON CQM1-IA121

Module mở rộng ngõ vào CQM1-IA121 Số lượng ngõ vào: 8 inputs Điện áp ngõ vào: 100...120 ...

Đặt mua

PLC OMRON CQM1-IA121

Module mở rộng ngõ vào CQM1-IA121 Số lượng ngõ vào: 8 inputs Điện áp ngõ vào: 100...120 ...

Đặt mua
Picture of PLC OMRON CQM1-IA221

PLC OMRON CQM1-IA221

Module mở rộng ngõ vào CQM1-IA221 Số lượng ngõ vào: 8 inputs Điện áp ngõ vào: 200 ... 24...

Đặt mua

PLC OMRON CQM1-IA221

Module mở rộng ngõ vào CQM1-IA221 Số lượng ngõ vào: 8 inputs Điện áp ngõ vào: 200 ... 24...

Đặt mua
Picture of PLC OMRON CQM1-ID112

PLC OMRON CQM1-ID112

Module mở rộng ngõ vào CQM1-ID112 Số lượng ngõ vào: 32 inputs Điện áp ngõ vào: 12 VDC

Đặt mua

PLC OMRON CQM1-ID112

Module mở rộng ngõ vào CQM1-ID112 Số lượng ngõ vào: 32 inputs Điện áp ngõ vào: 12 VDC

Đặt mua
Picture of PLC OMRON CQM1-ID213

PLC OMRON CQM1-ID213

Module mở rộng ngõ vào CQM1-ID213 Số lượng ngõ vào: 32 inputs Điện áp ngõ vào: 24 VDC D...

Đặt mua

PLC OMRON CQM1-ID213

Module mở rộng ngõ vào CQM1-ID213 Số lượng ngõ vào: 32 inputs Điện áp ngõ vào: 24 VDC D...

Đặt mua
Picture of PLC OMRON CQM1-IPS01

PLC OMRON CQM1-IPS01

Nguồn cung cấp cho module AD041 và DA021. Dùng cho 1 module Analog

Đặt mua

PLC OMRON CQM1-IPS01

Nguồn cung cấp cho module AD041 và DA021. Dùng cho 1 module Analog

Đặt mua
Picture of PLC OMRON CQM1-IPS02

PLC OMRON CQM1-IPS02

Nguồn cung cấp cho module AD041 và DA021. Dùng cho 2 module Analog

Đặt mua

PLC OMRON CQM1-IPS02

Nguồn cung cấp cho module AD041 và DA021. Dùng cho 2 module Analog

Đặt mua
Picture of PLC OMRON CQM1-LSE02

PLC OMRON CQM1-LSE02

Module điều khiển cảm biến tuyến tính CQM1-LSE02 Kết quả đo điện áp và dòng điện từ senso...

Đặt mua

PLC OMRON CQM1-LSE02

Module điều khiển cảm biến tuyến tính CQM1-LSE02 Kết quả đo điện áp và dòng điện từ senso...

Đặt mua
Picture of PLC OMRON CQM1-OA221

PLC OMRON CQM1-OA221

Module mở rộng ngõ ra CQM1-OA221 Số lượng ngõ ra: 8triac outputs Dòng tải ngõ ra: 0.4 A ...

Đặt mua

PLC OMRON CQM1-OA221

Module mở rộng ngõ ra CQM1-OA221 Số lượng ngõ ra: 8triac outputs Dòng tải ngõ ra: 0.4 A ...

Đặt mua
Picture of PLC OMRON CQM1-OA222

PLC OMRON CQM1-OA222

Module mở rộng ngõ ra CQM1-OA222 Số lượng ngõ ra: 4 triac outputs Dòng tải ngõ ra: 0.4 A...

Đặt mua

PLC OMRON CQM1-OA222

Module mở rộng ngõ ra CQM1-OA222 Số lượng ngõ ra: 4 triac outputs Dòng tải ngõ ra: 0.4 A...

Đặt mua
Picture of PLC OMRON CQM1-OC222

PLC OMRON CQM1-OC222

Module mở rộng ngõ ra CQM1-OC222 Số lượng ngõ ra: 16 relay outputs Dòng tải ngõ ra: 2 A,...

Đặt mua

PLC OMRON CQM1-OC222

Module mở rộng ngõ ra CQM1-OC222 Số lượng ngõ ra: 16 relay outputs Dòng tải ngõ ra: 2 A,...

Đặt mua
Picture of PLC OMRON CQM1-OD214

PLC OMRON CQM1-OD214

Module mở rộng ngõ ra CQM1-OD214 Số lượng ngõ ra: 16 transistor (PNP) outputs Dòng tải n...

Đặt mua

PLC OMRON CQM1-OD214

Module mở rộng ngõ ra CQM1-OD214 Số lượng ngõ ra: 16 transistor (PNP) outputs Dòng tải n...

Đặt mua
Picture of PLC OMRON CQM1-OD215

PLC OMRON CQM1-OD215

Module mở rộng ngõ ra CQM1-OD215 Số lượng ngõ ra: 8 transistor (PNP) outputs Dòng tải ng...

Đặt mua

PLC OMRON CQM1-OD215

Module mở rộng ngõ ra CQM1-OD215 Số lượng ngõ ra: 8 transistor (PNP) outputs Dòng tải ng...

Đặt mua
Picture of PLC OMRON CQM1-PRT21

PLC OMRON CQM1-PRT21

Profibus-DP I/O link unit CQM1-PRT21 Number of I/O points: 128 inputs and 128 outputs. ...

Đặt mua

PLC OMRON CQM1-PRT21

Profibus-DP I/O link unit CQM1-PRT21 Number of I/O points: 128 inputs and 128 outputs. ...

Đặt mua
Picture of PLC OMRON CQM1-SRM21-V1

PLC OMRON CQM1-SRM21-V1

CompoBus/S Master Unit CQM1-SRM21-V1 128 points (64 inputs and 64 outputs), 64 points (32...

Đặt mua

PLC OMRON CQM1-SRM21-V1

CompoBus/S Master Unit CQM1-SRM21-V1 128 points (64 inputs and 64 outputs), 64 points (32...

Đặt mua
Picture of PLC OMRON CQM1-TC001

PLC OMRON CQM1-TC001

Module điều khiển nhiệt độ CQM1-TC001 2 thermocouple inputs (K/J), ON/OFF điều khiển nâng...

Đặt mua

PLC OMRON CQM1-TC001

Module điều khiển nhiệt độ CQM1-TC001 2 thermocouple inputs (K/J), ON/OFF điều khiển nâng...

Đặt mua
Picture of PLC OMRON CQM1-TC101

PLC OMRON CQM1-TC101

Module điều khiển nhiệt độ CQM1-TC101 2 platinum resistance thermometer inputs (Pt, JPt),...

Đặt mua

PLC OMRON CQM1-TC101

Module điều khiển nhiệt độ CQM1-TC101 2 platinum resistance thermometer inputs (Pt, JPt),...

Đặt mua
Picture of PLC OMRON CQM1-TC102

PLC OMRON CQM1-TC102

Module điều khiển nhiệt độ CQM1-TC102 2 platinum resistance thermometer inputs (Pt, JPt),...

Đặt mua

PLC OMRON CQM1-TC102

Module điều khiển nhiệt độ CQM1-TC102 2 platinum resistance thermometer inputs (Pt, JPt),...

Đặt mua
Picture of PLC OMRON CQM1-TC201

PLC OMRON CQM1-TC201

Module điều khiển nhiệt độ CQM1-TC201 2 thermocouple inputs (K/J/T/L/R/S/B), ON/OFF or ad...

Đặt mua

PLC OMRON CQM1-TC201

Module điều khiển nhiệt độ CQM1-TC201 2 thermocouple inputs (K/J/T/L/R/S/B), ON/OFF or ad...

Đặt mua
Picture of PLC OMRON CQM1-TC202

PLC OMRON CQM1-TC202

Module điều khiển nhiệt độ CQM1-TC202 2 thermocouple inputs (K/J/T/L/R/S/B), ON/OFF or ad...

Đặt mua

PLC OMRON CQM1-TC202

Module điều khiển nhiệt độ CQM1-TC202 2 thermocouple inputs (K/J/T/L/R/S/B), ON/OFF or ad...

Đặt mua
Picture of PLC OMRON CQM1-TC204

PLC OMRON CQM1-TC204

Module điều khiển nhiệt độ CQM1-TC204 2 thermocouple inputs (K/J/T/L/R/S/B), ON/OFF or ad...

Đặt mua

PLC OMRON CQM1-TC204

Module điều khiển nhiệt độ CQM1-TC204 2 thermocouple inputs (K/J/T/L/R/S/B), ON/OFF or ad...

Đặt mua
Picture of PLC OMRON CQM1-TC301

PLC OMRON CQM1-TC301

Module điều khiển nhiệt độ CQM1-TC301 4 platinum resistance thermometer inputs (Pt, JPt),...

Đặt mua

PLC OMRON CQM1-TC301

Module điều khiển nhiệt độ CQM1-TC301 4 platinum resistance thermometer inputs (Pt, JPt),...

Đặt mua
Picture of PLC OMRON CQM1-TC303

PLC OMRON CQM1-TC303

Module điều khiển nhiệt độ CQM1-TC303 2 platinum resistance thermometer inputs (Pt, JPt),...

Đặt mua

PLC OMRON CQM1-TC303

Module điều khiển nhiệt độ CQM1-TC303 2 platinum resistance thermometer inputs (Pt, JPt),...

Đặt mua
Picture of PLC OMRON CQM1-TC304

PLC OMRON CQM1-TC304

Module điều khiển nhiệt độ CQM1-TC304 2 platinum resistance thermometer inputs (Pt, JPt),...

Đặt mua

PLC OMRON CQM1-TC304

Module điều khiển nhiệt độ CQM1-TC304 2 platinum resistance thermometer inputs (Pt, JPt),...

Đặt mua
Picture of PLC Siemens  6ES7223-1QH30-0XB0

PLC Siemens  6ES7223-1QH30-0XB0

SIMATIC S7-1200, DIGITAL I/O SM 1223, 8DI AC / 8DO RLY, 8DI 120/230 V AC, 8DO, RELAY 2...

Đặt mua

PLC Siemens  6ES7223-1QH30-0XB...

SIMATIC S7-1200, DIGITAL I/O SM 1223, 8DI AC / 8DO RLY, 8DI 120/230 V AC, 8DO, RELAY 2...

Đặt mua
Picture of PLC Siemens  6ES7231-5PA30-0XB0

PLC Siemens  6ES7231-5PA30-0XB0

SIMATIC S7-1200, RTD INPUT, SB 1231 RTD, 1 AI RTD, 1 CHANNEL, PT 100 AND PT1000 ...

Đặt mua

PLC Siemens  6ES7231-5PA30-0XB...

SIMATIC S7-1200, RTD INPUT, SB 1231 RTD, 1 AI RTD, 1 CHANNEL, PT 100 AND PT1000 ...

Đặt mua
Picture of PLC Siemens 3RV1021-4AA15

PLC Siemens 3RV1021-4AA15

CIRCUIT-BREAKER SIZE S0, FOR MOTOR PROTECTION, CLASS 10, A-REL. 11...16A,N-REL. 208A, S...

Đặt mua

PLC Siemens 3RV1021-4AA15

CIRCUIT-BREAKER SIZE S0, FOR MOTOR PROTECTION, CLASS 10, A-REL. 11...16A,N-REL. 208A, S...

Đặt mua
Picture of PLC Siemens 6ES7 212-1BD30-0XB0

PLC Siemens 6ES7 212-1BD30-0XB0

SIMATIC S7-300, CPU 312 CPU WITH MPI INTERFACE, INTEGRATED 24 V DC POWER...

Đặt mua

PLC Siemens 6ES7 212-1BD30-0XB...

SIMATIC S7-300, CPU 312 CPU WITH MPI INTERFACE, INTEGRATED 24 V DC POWER...

Đặt mua
Picture of PLC Siemens 6ES7 232-4HB30-0XB0

PLC Siemens 6ES7 232-4HB30-0XB0

SIMATIC S7-1200, ANALOG OUTPUT, SM 1232, 2 AO, +/-10V, 14 BIT RESOLUTION, OR 0-20 MA, 1...

Đặt mua

PLC Siemens 6ES7 232-4HB30-0XB...

SIMATIC S7-1200, ANALOG OUTPUT, SM 1232, 2 AO, +/-10V, 14 BIT RESOLUTION, OR 0-20 MA, 1...

Đặt mua
Picture of PLC Siemens 6ES7 341-1CH02-0AE0

PLC Siemens 6ES7 341-1CH02-0AE0

SIMATIC S7-300, CP341 COMMUNICATION PROCESSOR WITH RS422/485 INTERFACE INCL. CONFIG. PA...

Đặt mua

PLC Siemens 6ES7 341-1CH02-0AE...

SIMATIC S7-300, CP341 COMMUNICATION PROCESSOR WITH RS422/485 INTERFACE INCL. CONFIG. PA...

Đặt mua
Picture of PLC Siemens 6ES7214-1AG31-0XB0

PLC Siemens 6ES7214-1AG31-0XB0

SIMATIC S7-1200, CPU 1214C, COMPACT CPU, DC/DC/DC, ONBOARD I/O: 14 DI 24V DC; 10 DO 24 ...

Đặt mua

PLC Siemens 6ES7214-1AG31-0XB0

SIMATIC S7-1200, CPU 1214C, COMPACT CPU, DC/DC/DC, ONBOARD I/O: 14 DI 24V DC; 10 DO 24 ...

Đặt mua