30

Picture of  PLC Omron CPM2A-30CDR-D

PLC Omron CPM2A-30CDR-D

Nguồn cung cấp: 24 VDC Đầu vào số: 12. Đầu ra số: 8 Relay Bộ nhớ chương trình: 4096 wor...

Đặt mua

PLC Omron CPM2A-30CDR-D

Nguồn cung cấp: 24 VDC Đầu vào số: 12. Đầu ra số: 8 Relay Bộ nhớ chương trình: 4096 wor...

Đặt mua
Picture of  PLC Omron CPM2A-40CDR-D

PLC Omron CPM2A-40CDR-D

Nguồn cung cấp: 24 VDC Đầu vào số: 24. Đầu ra số: 16 Relay Bộ nhớ chương trình: 4096 wo...

Đặt mua

PLC Omron CPM2A-40CDR-D

Nguồn cung cấp: 24 VDC Đầu vào số: 24. Đầu ra số: 16 Relay Bộ nhớ chương trình: 4096 wo...

Đặt mua
Picture of PLC Omron CPM2A-20CDR-A

PLC Omron CPM2A-20CDR-A

Nguồn cung cấp: 100-250 VAC Đầu vào số: 12. Đầu ra số: 8 Relay. Bộ nhớ chương trình: 40...

Đặt mua

PLC Omron CPM2A-20CDR-A

Nguồn cung cấp: 100-250 VAC Đầu vào số: 12. Đầu ra số: 8 Relay. Bộ nhớ chương trình: 40...

Đặt mua
Picture of PLC Omron CPM2A-20CDT1-D

PLC Omron CPM2A-20CDT1-D

Nguồn cung cấp: 24 VDC Đầu vào số: 12. Đầu ra số: 8 Transistor (Source) Bộ nhớ chương t...

Đặt mua

PLC Omron CPM2A-20CDT1-D

Nguồn cung cấp: 24 VDC Đầu vào số: 12. Đầu ra số: 8 Transistor (Source) Bộ nhớ chương t...

Đặt mua
Picture of PLC Omron CPM2A-20CDT-D

PLC Omron CPM2A-20CDT-D

Nguồn cung cấp: 24 VDC Đầu vào số: 12. Đầu ra số: 8 Transistor (Source) Bộ nhớ chương t...

Đặt mua

PLC Omron CPM2A-20CDT-D

Nguồn cung cấp: 24 VDC Đầu vào số: 12. Đầu ra số: 8 Transistor (Source) Bộ nhớ chương t...

Đặt mua
Picture of PLC Omron CPM2A-30CDR-A

PLC Omron CPM2A-30CDR-A

Nguồn cung cấp: 100-250 VAC Đầu vào số: 18. Đầu ra số: 12 Relay. Bộ nhớ chương trình: 4...

Đặt mua

PLC Omron CPM2A-30CDR-A

Nguồn cung cấp: 100-250 VAC Đầu vào số: 18. Đầu ra số: 12 Relay. Bộ nhớ chương trình: 4...

Đặt mua
Picture of PLC Omron CPM2A-30CDT1-D

PLC Omron CPM2A-30CDT1-D

Nguồn cung cấp: 24 VDC Đầu vào số: 12. Đầu ra số: 8 transistor (Source) Bộ nhớ chương t...

Đặt mua

PLC Omron CPM2A-30CDT1-D

Nguồn cung cấp: 24 VDC Đầu vào số: 12. Đầu ra số: 8 transistor (Source) Bộ nhớ chương t...

Đặt mua
Picture of PLC Omron CPM2A-30CDT-D

PLC Omron CPM2A-30CDT-D

Nguồn cung cấp: 24 VDC Đầu vào số: 12. Đầu ra số: 8 transistor (Sink) Bộ nhớ chương trì...

Đặt mua

PLC Omron CPM2A-30CDT-D

Nguồn cung cấp: 24 VDC Đầu vào số: 12. Đầu ra số: 8 transistor (Sink) Bộ nhớ chương trì...

Đặt mua
Picture of PLC Omron CPM2A-40CDR-A

PLC Omron CPM2A-40CDR-A

Nguồn cung cấp: 100-250 VAC Đầu vào số: 24. Đầu ra số: 16 Relay. Bộ nhớ chương trình: 4...

Đặt mua

PLC Omron CPM2A-40CDR-A

Nguồn cung cấp: 100-250 VAC Đầu vào số: 24. Đầu ra số: 16 Relay. Bộ nhớ chương trình: 4...

Đặt mua
Picture of PLC Omron CPM2A-40CDT1-D

PLC Omron CPM2A-40CDT1-D

Nguồn cung cấp: 24 VDC Đầu vào số: 24. Đầu ra số: 16 Transistor (Source) Bộ nhớ chương ...

Đặt mua

PLC Omron CPM2A-40CDT1-D

Nguồn cung cấp: 24 VDC Đầu vào số: 24. Đầu ra số: 16 Transistor (Source) Bộ nhớ chương ...

Đặt mua
Picture of PLC Omron CPM2A-40CDT-D

PLC Omron CPM2A-40CDT-D

Nguồn cung cấp: 24 VDC Đầu vào số: 12. Đầu ra số: 8 transistor (Source) Bộ nhớ chương t...

Đặt mua

PLC Omron CPM2A-40CDT-D

Nguồn cung cấp: 24 VDC Đầu vào số: 12. Đầu ra số: 8 transistor (Source) Bộ nhớ chương t...

Đặt mua
Picture of PLC Omron CPM2A-60CDR-A

PLC Omron CPM2A-60CDR-A

Nguồn cung cấp: 100-250 VAC Đầu vào số: 36. Đầu ra số: 24 Relay. Bộ nhớ chương trình: 4...

Đặt mua

PLC Omron CPM2A-60CDR-A

Nguồn cung cấp: 100-250 VAC Đầu vào số: 36. Đầu ra số: 24 Relay. Bộ nhớ chương trình: 4...

Đặt mua
Picture of PLC Omron CPM2A-60CDR-D

PLC Omron CPM2A-60CDR-D

Nguồn cung cấp: 24 VDC Đầu vào số: 36. Đầu ra số: 24 Relay. Bộ nhớ chương trình: 4096 w...

Đặt mua

PLC Omron CPM2A-60CDR-D

Nguồn cung cấp: 24 VDC Đầu vào số: 36. Đầu ra số: 24 Relay. Bộ nhớ chương trình: 4096 w...

Đặt mua
Picture of PLC Omron CPM2A-60CDT1-D

PLC Omron CPM2A-60CDT1-D

Nguồn cung cấp: 24 VDC Đầu vào số: 36. Đầu ra số: 24 Transistor (Source) Bộ nhớ chương ...

Đặt mua

PLC Omron CPM2A-60CDT1-D

Nguồn cung cấp: 24 VDC Đầu vào số: 36. Đầu ra số: 24 Transistor (Source) Bộ nhớ chương ...

Đặt mua
Picture of PLC Omron CPM2A-60CDT-D

PLC Omron CPM2A-60CDT-D

Nguồn cung cấp: 24 VDC Đầu vào số: 36. Đầu ra số: 24 Transistor (Sink) Bộ nhớ chương tr...

Đặt mua

PLC Omron CPM2A-60CDT-D

Nguồn cung cấp: 24 VDC Đầu vào số: 36. Đầu ra số: 24 Transistor (Sink) Bộ nhớ chương tr...

Đặt mua