CPM 1A

Picture of  PLC Omron CPM1A-30CDT1-A-V1

PLC Omron CPM1A-30CDT1-A-V1

Bộ điều khiển lập trình OMRON cỡ nhỏ CPM1A-30CDT1-A-V1 CPU với 30 đầu I/O: 18 đầu vào, 12...

Đặt mua

PLC Omron CPM1A-30CDT1-A-V1

Bộ điều khiển lập trình OMRON cỡ nhỏ CPM1A-30CDT1-A-V1 CPU với 30 đầu I/O: 18 đầu vào, 12...

Đặt mua
Picture of  PLC Omron CPM1A-30CDT-A-V1

PLC Omron CPM1A-30CDT-A-V1

Bộ điều khiển lập trình OMRON cỡ nhỏ CPM1A-30CDT-A-V1 CPU với 30 đầu I/O: 18 đầu vào, 12 ...

Đặt mua

PLC Omron CPM1A-30CDT-A-V1

Bộ điều khiển lập trình OMRON cỡ nhỏ CPM1A-30CDT-A-V1 CPU với 30 đầu I/O: 18 đầu vào, 12 ...

Đặt mua
Picture of  PLC Omron CPM1A-8ET

PLC Omron CPM1A-8ET

Module mở rộng ngõ ra transistor (sink) CPM1A-8ET Dùng cho PLC CPM1A và CPM2A Số lượng n...

Đặt mua

PLC Omron CPM1A-8ET

Module mở rộng ngõ ra transistor (sink) CPM1A-8ET Dùng cho PLC CPM1A và CPM2A Số lượng n...

Đặt mua
Picture of  PLC Omron CPM1A-8ET1

PLC Omron CPM1A-8ET1

Module mở rộng ngõ ra transistor (source) CPM1A-8ET1 Dùng cho PLC CPM1A và CPM2A Số lượn...

Đặt mua

PLC Omron CPM1A-8ET1

Module mở rộng ngõ ra transistor (source) CPM1A-8ET1 Dùng cho PLC CPM1A và CPM2A Số lượn...

Đặt mua
Picture of  PLC Omron CPM1A-TS102

PLC Omron CPM1A-TS102

Module mở rộng ngõ vào cảm biến nhiệt độ CPM1A-TS102 Dùng cho PLC CPM1A và CPM2A Số lượn...

Đặt mua

PLC Omron CPM1A-TS102

Module mở rộng ngõ vào cảm biến nhiệt độ CPM1A-TS102 Dùng cho PLC CPM1A và CPM2A Số lượn...

Đặt mua
Picture of PLC Omron  CPM1A-SRT21

PLC Omron CPM1A-SRT21

Module mở rộng liên kết CompoBus/S I/O CPM1A-SRT21 Dùng cho PLC CPM1A và CPM2A Số lượng ...

Đặt mua

PLC Omron CPM1A-SRT21

Module mở rộng liên kết CompoBus/S I/O CPM1A-SRT21 Dùng cho PLC CPM1A và CPM2A Số lượng ...

Đặt mua
Picture of PLC Omron 3G2A9-AL004-E

PLC Omron 3G2A9-AL004-E

Thiết bị chuyển đổi giữa RS-232C và RS-422, 3G2A9-AL004-E Nguồn cung cấp: 100 ... 120 VAC...

Đặt mua

PLC Omron 3G2A9-AL004-E

Thiết bị chuyển đổi giữa RS-232C và RS-422, 3G2A9-AL004-E Nguồn cung cấp: 100 ... 120 VAC...

Đặt mua
Picture of PLC Omron C200H-BAT09

PLC Omron C200H-BAT09

Pin dùng cho plc Omron C200H-BAT09 Điện áp: 3.0V Các dòng PLC tương thích: C20H, C28...

Đặt mua

PLC Omron C200H-BAT09

Pin dùng cho plc Omron C200H-BAT09 Điện áp: 3.0V Các dòng PLC tương thích: C20H, C28...

Đặt mua
Picture of PLC Omron C500-BAT08

PLC Omron C500-BAT08

Pin C500-BAT08 Pin nuôi bộ nhớ PLC 3.6V Kích thước: 17mm x 33mm

Đặt mua

PLC Omron C500-BAT08

Pin C500-BAT08 Pin nuôi bộ nhớ PLC 3.6V Kích thước: 17mm x 33mm

Đặt mua
Picture of PLC Omron CPM1A-10CDR-A-V1

PLC Omron CPM1A-10CDR-A-V1

Bộ điều khiển lập trình OMRON cỡ nhỏ CPM1A-10CDR-A-V1 CPU với 10 đầu I/O: 6 đầu vào, 4...

Đặt mua

PLC Omron CPM1A-10CDR-A-V1

Bộ điều khiển lập trình OMRON cỡ nhỏ CPM1A-10CDR-A-V1 CPU với 10 đầu I/O: 6 đầu vào, 4...

Đặt mua
Picture of PLC Omron CPM1A-20CDR-A-V1

PLC Omron CPM1A-20CDR-A-V1

Bộ điều khiển lập trình OMRON cỡ nhỏ CPM1A-20CDR-A-V1 12 Input DC, 8 Output Relay, 100-...

Đặt mua

PLC Omron CPM1A-20CDR-A-V1

Bộ điều khiển lập trình OMRON cỡ nhỏ CPM1A-20CDR-A-V1 12 Input DC, 8 Output Relay, 100-...

Đặt mua
Picture of PLC Omron CPM1A-20EDR1

PLC Omron CPM1A-20EDR1

Module I/O mở rộng ngõ ra relay CPM1A-20EDR1 Dùng cho PLC CPM1A và CPM2A Số lượng ngõ và...

Đặt mua

PLC Omron CPM1A-20EDR1

Module I/O mở rộng ngõ ra relay CPM1A-20EDR1 Dùng cho PLC CPM1A và CPM2A Số lượng ngõ và...

Đặt mua
Picture of PLC Omron CPM1A-20EDT

PLC Omron CPM1A-20EDT

Module I/O mở rộng ngõ ra transistor (sink) CPM1A-20EDT Dùng cho PLC CPM1A và CPM2A Số l...

Đặt mua

PLC Omron CPM1A-20EDT

Module I/O mở rộng ngõ ra transistor (sink) CPM1A-20EDT Dùng cho PLC CPM1A và CPM2A Số l...

Đặt mua
Picture of PLC Omron CPM1A-20EDT1

PLC Omron CPM1A-20EDT1

Module I/O mở rộng ngõ ra transistor (source) CPM1A-20EDT1 Dùng cho PLC CPM1A và CPM2A S...

Đặt mua

PLC Omron CPM1A-20EDT1

Module I/O mở rộng ngõ ra transistor (source) CPM1A-20EDT1 Dùng cho PLC CPM1A và CPM2A S...

Đặt mua
Picture of PLC Omron CPM1A-30CDR-A-V1

PLC Omron CPM1A-30CDR-A-V1

Bộ điều khiển lập trình OMRON cỡ nhỏ CPM1A-30CDR-A-V1 18 Input DC, 12 Output Relay, 100...

Đặt mua

PLC Omron CPM1A-30CDR-A-V1

Bộ điều khiển lập trình OMRON cỡ nhỏ CPM1A-30CDR-A-V1 18 Input DC, 12 Output Relay, 100...

Đặt mua
Picture of PLC Omron CPM1A-30CDR-D-V1

PLC Omron CPM1A-30CDR-D-V1

CPU với 30 đầu I/O: 18 đầu vào, 12 đầu ra relay. 2 bộ điều chỉnh đặt analog, 4 đầu vào ng...

Đặt mua

PLC Omron CPM1A-30CDR-D-V1

CPU với 30 đầu I/O: 18 đầu vào, 12 đầu ra relay. 2 bộ điều chỉnh đặt analog, 4 đầu vào ng...

Đặt mua
Picture of PLC Omron CPM1A-30CDT1-D-V1

PLC Omron CPM1A-30CDT1-D-V1

CPU với 30 đầu I/O: 18 đầu vào, 12 đầu ra transistor (source) 2 bộ điều chỉnh đặt analog,...

Đặt mua

PLC Omron CPM1A-30CDT1-D-V1

CPU với 30 đầu I/O: 18 đầu vào, 12 đầu ra transistor (source) 2 bộ điều chỉnh đặt analog,...

Đặt mua
Picture of PLC Omron CPM1A-30CDT-D-V1

PLC Omron CPM1A-30CDT-D-V1

CPU với 30 đầu I/O: 18 đầu vào, 12 đầu ra transistor (sink) 2 bộ điều chỉnh đặt analog, 4...

Đặt mua

PLC Omron CPM1A-30CDT-D-V1

CPU với 30 đầu I/O: 18 đầu vào, 12 đầu ra transistor (sink) 2 bộ điều chỉnh đặt analog, 4...

Đặt mua
Picture of PLC Omron CPM1A-40CDR-A-V1

PLC Omron CPM1A-40CDR-A-V1

Bộ điều khiển lập trình OMRON cỡ nhỏ CPM1A-30CDR-A-V1 24 Input DC, 16 Output Relay, 100...

Đặt mua

PLC Omron CPM1A-40CDR-A-V1

Bộ điều khiển lập trình OMRON cỡ nhỏ CPM1A-30CDR-A-V1 24 Input DC, 16 Output Relay, 100...

Đặt mua
Picture of PLC Omron CPM1A-40CDR-D-V1

PLC Omron CPM1A-40CDR-D-V1

Bộ điều khiển lập trình OMRON cỡ nhỏ CPM1A-40CDR-D-V1 CPU với 40 đầu I/O: 24 đầu vào, 16 ...

Đặt mua

PLC Omron CPM1A-40CDR-D-V1

Bộ điều khiển lập trình OMRON cỡ nhỏ CPM1A-40CDR-D-V1 CPU với 40 đầu I/O: 24 đầu vào, 16 ...

Đặt mua
Picture of PLC Omron CPM1A-40CDT1-A-V1

PLC Omron CPM1A-40CDT1-A-V1

Bộ điều khiển lập trình OMRON cỡ nhỏ CPM1A-40CDT1-A-V1 CPU với 40 đầu I/O: 24 đầu vào, 16...

Đặt mua

PLC Omron CPM1A-40CDT1-A-V1

Bộ điều khiển lập trình OMRON cỡ nhỏ CPM1A-40CDT1-A-V1 CPU với 40 đầu I/O: 24 đầu vào, 16...

Đặt mua
Picture of PLC Omron CPM1A-40CDT1-D-V1

PLC Omron CPM1A-40CDT1-D-V1

Bộ điều khiển lập trình OMRON cỡ nhỏ CPM1A-40CDT1-D-V1 CPU với 40 đầu I/O: 24 đầu vào, 16...

Đặt mua

PLC Omron CPM1A-40CDT1-D-V1

Bộ điều khiển lập trình OMRON cỡ nhỏ CPM1A-40CDT1-D-V1 CPU với 40 đầu I/O: 24 đầu vào, 16...

Đặt mua
Picture of PLC Omron CPM1A-40CDT-A-V1

PLC Omron CPM1A-40CDT-A-V1

Bộ điều khiển lập trình OMRON cỡ nhỏ CPM1A-40CDT-A-V1 CPU với 40 đầu I/O: 24 đầu vào, 16 ...

Đặt mua

PLC Omron CPM1A-40CDT-A-V1

Bộ điều khiển lập trình OMRON cỡ nhỏ CPM1A-40CDT-A-V1 CPU với 40 đầu I/O: 24 đầu vào, 16 ...

Đặt mua
Picture of PLC Omron CPM1A-40EDR

PLC Omron CPM1A-40EDR

Module I/O mở rộng ngõ ra relay CPM1A-40EDR Số lượng ngõ vào/ra: 24 I / 16 O Số lư...

Đặt mua

PLC Omron CPM1A-40EDR

Module I/O mở rộng ngõ ra relay CPM1A-40EDR Số lượng ngõ vào/ra: 24 I / 16 O Số lư...

Đặt mua
Picture of PLC Omron CPM1A-8ED

PLC Omron CPM1A-8ED

Module mở rộng ngõ vào CPM1A-8ED Dùng cho PLC CPM1A và CPM2A Số lượng ngõ vào: 8 Input ...

Đặt mua

PLC Omron CPM1A-8ED

Module mở rộng ngõ vào CPM1A-8ED Dùng cho PLC CPM1A và CPM2A Số lượng ngõ vào: 8 Input ...

Đặt mua
Picture of PLC Omron CPM1A-8ER

PLC Omron CPM1A-8ER

Module mở rộng ngõ ra relay CPM1A-8ER Dùng cho PLC CPM1A và CPM2A Số lượng ngõ ra: 8 Out...

Đặt mua

PLC Omron CPM1A-8ER

Module mở rộng ngõ ra relay CPM1A-8ER Dùng cho PLC CPM1A và CPM2A Số lượng ngõ ra: 8 Out...

Đặt mua
Picture of PLC Omron CPM1A-DRT21

PLC Omron CPM1A-DRT21

Module mở rộng thiết bị liên kết DeviceNet I/O CPM1A-DRT21 Dùng cho PLC CPM1A và CPM2A S...

Đặt mua

PLC Omron CPM1A-DRT21

Module mở rộng thiết bị liên kết DeviceNet I/O CPM1A-DRT21 Dùng cho PLC CPM1A và CPM2A S...

Đặt mua
Picture of PLC Omron CPM1A-MAD01

PLC Omron CPM1A-MAD01

Module mở rộng vào/ra analog CPM1A-MAD01 Dùng cho PLC CPM1A và CPM2A Số lượng Analog I/O...

Đặt mua

PLC Omron CPM1A-MAD01

Module mở rộng vào/ra analog CPM1A-MAD01 Dùng cho PLC CPM1A và CPM2A Số lượng Analog I/O...

Đặt mua
Picture of PLC Omron CPM1A-MAD11

PLC Omron CPM1A-MAD11

Module mở rộng vào/ra analog CPM1A-MAD11 Dùng cho PLC CPM1A và CPM2A Số lượng Analog I/O...

Đặt mua

PLC Omron CPM1A-MAD11

Module mở rộng vào/ra analog CPM1A-MAD11 Dùng cho PLC CPM1A và CPM2A Số lượng Analog I/O...

Đặt mua
Picture of PLC Omron CPM1A-TS001

PLC Omron CPM1A-TS001

Module mở rộng cảm biến nhiệt độ CPM1A-TS001 Dùng cho PLC CPM1A và CPM2A Số lượng ngõ và...

Đặt mua

PLC Omron CPM1A-TS001

Module mở rộng cảm biến nhiệt độ CPM1A-TS001 Dùng cho PLC CPM1A và CPM2A Số lượng ngõ và...

Đặt mua
Picture of PLC Omron CPM1A-TS101

PLC Omron CPM1A-TS101

Module mở rộng ngõ vào cảm biến nhiệt độ CPM1A-TS101 Dùng cho PLC CPM1A và CPM2A Số lượn...

Đặt mua

PLC Omron CPM1A-TS101

Module mở rộng ngõ vào cảm biến nhiệt độ CPM1A-TS101 Dùng cho PLC CPM1A và CPM2A Số lượn...

Đặt mua
Picture of PLC Omron CPM1-CIF01

PLC Omron CPM1-CIF01

Module truyền thông RS-232C Adapter CPM1-CIF01 Dùng cho PLC CPM1A và CPM2A Nguồn được cu...

Đặt mua

PLC Omron CPM1-CIF01

Module truyền thông RS-232C Adapter CPM1-CIF01 Dùng cho PLC CPM1A và CPM2A Nguồn được cu...

Đặt mua
Picture of PLC Omron CPM1-CIF11

PLC Omron CPM1-CIF11

Module truyền thông RS-422 Adapter CPM1-CIF11 Dùng cho PLC CPM1A và CPM2A Nguồn được cun...

Đặt mua

PLC Omron CPM1-CIF11

Module truyền thông RS-422 Adapter CPM1-CIF11 Dùng cho PLC CPM1A và CPM2A Nguồn được cun...

Đặt mua
Picture of PLC Omron CPM1-CIIF01

PLC Omron CPM1-CIIF01

Module truyền thông RS-232C Adapter CPM1-CIF01 Dùng cho PLC CPM1A và CPM2A Nguồn đượ...

Đặt mua

PLC Omron CPM1-CIIF01

Module truyền thông RS-232C Adapter CPM1-CIF01 Dùng cho PLC CPM1A và CPM2A Nguồn đượ...

Đặt mua
Picture of PLC Omron CQM1-CIF02

PLC Omron CQM1-CIF02

Cáp kết nối CQM1-CIF02 Dùng cho PLC CPM1A và CPM2A Chiều dài cáp 3.3m dùng để kết nối má...

Đặt mua

PLC Omron CQM1-CIF02

Cáp kết nối CQM1-CIF02 Dùng cho PLC CPM1A và CPM2A Chiều dài cáp 3.3m dùng để kết nối má...

Đặt mua
Picture of PLC Omron CS1W-CIF31

PLC Omron CS1W-CIF31

Cáp chuyển đổi cổng USB-Serial dùng cho PLC omron, CS1W-CIF31 Tương thích với các hệ thốn...

Đặt mua

PLC Omron CS1W-CIF31

Cáp chuyển đổi cổng USB-Serial dùng cho PLC omron, CS1W-CIF31 Tương thích với các hệ thốn...

Đặt mua