Contactor LS

Picture of Contactor 4P LS GMC-125/4

Contactor 4P LS GMC-125/4

Contactor 4P LS GMC-125/4 Điện áp cuộn coil :12, 20, 24, 48, 60, 80, 100, 110, 125 20...

Đặt mua

2.614.000 đ

Contactor 4P LS GMC-125/4

2.614.000 đ

Contactor 4P LS GMC-125/4 Điện áp cuộn coil :12, 20, 24, 48, 60, 80, 100, 110, 125 20...

Đặt mua
Picture of Contactor 4P LS GMC-180/4

Contactor 4P LS GMC-180/4

Contactor 4P LS GMC-180/4 Điện áp cuộn coil :12, 20, 24, 48, 60, 80, 100, 110, 125 20...

Đặt mua

5.275.000 đ

Contactor 4P LS GMC-180/4

5.275.000 đ

Contactor 4P LS GMC-180/4 Điện áp cuộn coil :12, 20, 24, 48, 60, 80, 100, 110, 125 20...

Đặt mua
Picture of Contactor 4P LS GMC-22/4

Contactor 4P LS GMC-22/4

Contactor 4P LS GMC-22/4 Dòng định mức: 22A Điện áp cuộn coil ( 50HZ ): 24, 42, 48, ...

Đặt mua

504.000 đ

Contactor 4P LS GMC-22/4

504.000 đ

Contactor 4P LS GMC-22/4 Dòng định mức: 22A Điện áp cuộn coil ( 50HZ ): 24, 42, 48, ...

Đặt mua
Picture of Contactor 4P LS GMC-220/4

Contactor 4P LS GMC-220/4

Contactor 4P LS GMC-220/4 Điện áp cuộn coil :12, 20, 24, 48, 60, 80, 100, 110, 125 20...

Đặt mua

5.490.000 đ

Contactor 4P LS GMC-220/4

5.490.000 đ

Contactor 4P LS GMC-220/4 Điện áp cuộn coil :12, 20, 24, 48, 60, 80, 100, 110, 125 20...

Đặt mua
Picture of Contactor 4P LS GMC-40/4

Contactor 4P LS GMC-40/4

Contactor 4P LS GMC-40/4 Dòng định mức: 40A Điện áp cuộn coil ( 50HZ ): 24, 42, 48, ...

Đặt mua

882.000 đ

Contactor 4P LS GMC-40/4

882.000 đ

Contactor 4P LS GMC-40/4 Dòng định mức: 40A Điện áp cuộn coil ( 50HZ ): 24, 42, 48, ...

Đặt mua
Picture of Contactor 4P LS GMC-400/4

Contactor 4P LS GMC-400/4

Contactor 4P LS GMC-400/4 Điện áp cuộn coil :12, 20, 24, 48, 60, 80, 100, 110, 125 20...

Đặt mua

8.239.000 đ

Contactor 4P LS GMC-400/4

8.239.000 đ

Contactor 4P LS GMC-400/4 Điện áp cuộn coil :12, 20, 24, 48, 60, 80, 100, 110, 125 20...

Đặt mua
Picture of Contactor 4P LS GMC-85/4

Contactor 4P LS GMC-85/4

Contactor 4P LS GMC-85/4 Dòng định mức: 85A Điện áp cuộn coil (50HZ): 24, 42, 48, 10...

Đặt mua

1.690.000 đ

Contactor 4P LS GMC-85/4

1.690.000 đ

Contactor 4P LS GMC-85/4 Dòng định mức: 85A Điện áp cuộn coil (50HZ): 24, 42, 48, 10...

Đặt mua
Picture of Contactor LS ( 4 poles AC),MC-100a/4

Contactor LS ( 4 poles AC),MC-...

150 Amp 4-Pole Contactor 2NO,2 NC

Đặt mua

4.500.000 đ

Contactor LS ( 4 poles AC),MC-...

4.500.000 đ

150 Amp 4-Pole Contactor 2NO,2 NC

Đặt mua
Picture of CONTACTOR LS ( 4 POLES AC),MC-12a/4

CONTACTOR LS ( 4 POLES AC),MC-...

4 Pole, 25 Amp Resistive Rating (See below for HP and kW ratings.) 120 VAC, 60 Hz coil, ...

Đặt mua

380.000 đ

CONTACTOR LS ( 4 POLES AC),MC-...

380.000 đ

4 Pole, 25 Amp Resistive Rating (See below for HP and kW ratings.) 120 VAC, 60 Hz coil, ...

Đặt mua
Picture of Contactor LS ( 4 poles AC),MC-130a/4

Contactor LS ( 4 poles AC),MC-...

150 Amp 4-Pole Contactor 2NO,2 NC

Đặt mua

5.200.000 đ

Contactor LS ( 4 poles AC),MC-...

5.200.000 đ

150 Amp 4-Pole Contactor 2NO,2 NC

Đặt mua
Picture of Contactor LS ( 4 poles AC),MC-150a/4

Contactor LS ( 4 poles AC),MC-...

200 Amp 4-Pole Contactor 2NO,2 NC

Đặt mua

6.000.000 đ

Contactor LS ( 4 poles AC),MC-...

6.000.000 đ

200 Amp 4-Pole Contactor 2NO,2 NC

Đặt mua
Picture of Contactor LS ( 4 poles AC),MC-185a/4

Contactor LS ( 4 poles AC),MC-...

200 Amp 4-Pole Contactor 2NO,2 NC

Đặt mua

6.500.000 đ

Contactor LS ( 4 poles AC),MC-...

6.500.000 đ

200 Amp 4-Pole Contactor 2NO,2 NC

Đặt mua
Picture of CONTACTOR LS ( 4 POLES AC),MC-18a/4

CONTACTOR LS ( 4 POLES AC),MC-...

40 Amp 4-Pole Contactor

Đặt mua

510.000 đ

CONTACTOR LS ( 4 POLES AC),MC-...

510.000 đ

40 Amp 4-Pole Contactor

Đặt mua
Picture of Contactor LS ( 4 poles AC),MC-225a/4

Contactor LS ( 4 poles AC),MC-...

260 Amp 4-Pole Contactor 2NO,2 NC

Đặt mua

7.600.000 đ

Contactor LS ( 4 poles AC),MC-...

7.600.000 đ

260 Amp 4-Pole Contactor 2NO,2 NC

Đặt mua
Picture of CONTACTOR LS ( 4 POLES AC),MC-22a/4

CONTACTOR LS ( 4 POLES AC),MC-...

40 Amp 4-Pole Contactor

Đặt mua

600.000 đ

CONTACTOR LS ( 4 POLES AC),MC-...

600.000 đ

40 Amp 4-Pole Contactor

Đặt mua
Picture of Contactor LS ( 4 poles AC),MC-265a/4

Contactor LS ( 4 poles AC),MC-...

300 Amp 4-Pole Contactor 2NO,2 NC

Đặt mua

1.220.000.000 đ

Contactor LS ( 4 poles AC),MC-...

1.220.000.000 đ

300 Amp 4-Pole Contactor 2NO,2 NC

Đặt mua
Picture of CONTACTOR LS ( 4 POLES AC),MC-32a/4

CONTACTOR LS ( 4 POLES AC),MC-...

40 Amp 4-Pole Contactor

Đặt mua

800.000 đ

CONTACTOR LS ( 4 POLES AC),MC-...

800.000 đ

40 Amp 4-Pole Contactor

Đặt mua
Picture of Contactor LS ( 4 poles AC),MC-330a/4

Contactor LS ( 4 poles AC),MC-...

350 Amp 4-Pole Contactor 2NO,2 NC

Đặt mua

13.200.000.000 đ

Contactor LS ( 4 poles AC),MC-...

13.200.000.000 đ

350 Amp 4-Pole Contactor 2NO,2 NC

Đặt mua
Picture of Contactor LS ( 4 poles AC),MC-400a/4

Contactor LS ( 4 poles AC),MC-...

350 Amp 4-Pole Contactor 2NO,2 NC

Đặt mua

1.420.000 đ

Contactor LS ( 4 poles AC),MC-...

1.420.000 đ

350 Amp 4-Pole Contactor 2NO,2 NC

Đặt mua
Picture of CONTACTOR LS ( 4 POLES AC),MC-40a/4

CONTACTOR LS ( 4 POLES AC),MC-...

40 Amp 4-Pole Contactor

Đặt mua

1.000.000 đ

CONTACTOR LS ( 4 POLES AC),MC-...

1.000.000 đ

40 Amp 4-Pole Contactor

Đặt mua
Picture of Contactor LS ( 4 poles AC),MC-500a/4

Contactor LS ( 4 poles AC),MC-...

Contactor LS MC-500a/4. Dòng điện định mức 500A( tải AC3 điện áp 380/440V ) Số cực ...

Đặt mua

22.500.000.000 đ

Contactor LS ( 4 poles AC),MC-...

22.500.000.000 đ

Contactor LS MC-500a/4. Dòng điện định mức 500A( tải AC3 điện áp 380/440V ) Số cực ...

Đặt mua
Picture of CONTACTOR LS ( 4 POLES AC),MC-50a/4

CONTACTOR LS ( 4 POLES AC),MC-...

40 Amp 4-Pole Contactor

Đặt mua

1.664.000 đ

CONTACTOR LS ( 4 POLES AC),MC-...

1.664.000 đ

40 Amp 4-Pole Contactor

Đặt mua
Picture of Contactor LS ( 4 poles AC),MC-630a/4

Contactor LS ( 4 poles AC),MC-...

Tiếp điểm phụ: 2NO+2NC

Đặt mua

16.940.000 đ

Contactor LS ( 4 poles AC),MC-...

16.940.000 đ

Tiếp điểm phụ: 2NO+2NC

Đặt mua
Picture of CONTACTOR LS ( 4 POLES AC),MC-65a/4

CONTACTOR LS ( 4 POLES AC),MC-...

40 Amp 4-Pole Contactor

Đặt mua

1.800.000 đ

CONTACTOR LS ( 4 POLES AC),MC-...

1.800.000 đ

40 Amp 4-Pole Contactor

Đặt mua
Picture of CONTACTOR LS ( 4 POLES AC),MC-75a/4

CONTACTOR LS ( 4 POLES AC),MC-...

40 Amp 4-Pole Contactor

Đặt mua

2.300.000 đ

CONTACTOR LS ( 4 POLES AC),MC-...

2.300.000 đ

40 Amp 4-Pole Contactor

Đặt mua
Picture of Contactor LS ( 4 poles AC),MC-800a/4

Contactor LS ( 4 poles AC),MC-...

Contactor LS MC-800a/4. Dòng điện định mức 800A( tải AC3 điện áp 380/440V )

Đặt mua

29.200.000 đ

Contactor LS ( 4 poles AC),MC-...

29.200.000 đ

Contactor LS MC-800a/4. Dòng điện định mức 800A( tải AC3 điện áp 380/440V )

Đặt mua
Picture of CONTACTOR LS ( 4 POLES AC),MC-85a/4

CONTACTOR LS ( 4 POLES AC),MC-...

40 Amp 4-Pole Contactor

Đặt mua

1.463.000 đ

CONTACTOR LS ( 4 POLES AC),MC-...

1.463.000 đ

40 Amp 4-Pole Contactor

Đặt mua
Picture of CONTACTOR LS ( 4 POLES AC),MC-9a/4

CONTACTOR LS ( 4 POLES AC),MC-...

Tên hàng : ELCB & RCCB LS( 4P) Chống Rò Điện – EBS204b Tiếp điểm phụ : (1a1b) Frame...

Đặt mua

350.000 đ

CONTACTOR LS ( 4 POLES AC),MC-...

350.000 đ

Tên hàng : ELCB & RCCB LS( 4P) Chống Rò Điện – EBS204b Tiếp điểm phụ : (1a1b) Frame...

Đặt mua
Picture of Dây đầu nối liên động UW-18

Dây đầu nối liên động UW-18

Dùng cho Contactor MC-6a~18a

Đặt mua

192.000 đ

Dây đầu nối liên động UW-18

192.000 đ

Dùng cho Contactor MC-6a~18a

Đặt mua