Contactor LS

Picture of Contactor 4P LS GMC-125/4

Contactor 4P LS GMC-125/4

Contactor 4P LS GMC-125/4 Điện áp cuộn coil :12, 20, 24, 48, 60, 80, 100, 110, 125 20...

Đặt mua

2.614.000 đ

Contactor 4P LS GMC-125/4

2.614.000 đ

Contactor 4P LS GMC-125/4 Điện áp cuộn coil :12, 20, 24, 48, 60, 80, 100, 110, 125 20...

Đặt mua
Picture of Contactor 4P LS GMC-180/4

Contactor 4P LS GMC-180/4

Contactor 4P LS GMC-180/4 Điện áp cuộn coil :12, 20, 24, 48, 60, 80, 100, 110, 125 20...

Đặt mua

5.275.000 đ

Contactor 4P LS GMC-180/4

5.275.000 đ

Contactor 4P LS GMC-180/4 Điện áp cuộn coil :12, 20, 24, 48, 60, 80, 100, 110, 125 20...

Đặt mua
Picture of Contactor 4P LS GMC-22/4

Contactor 4P LS GMC-22/4

Contactor 4P LS GMC-22/4 Dòng định mức: 22A Điện áp cuộn coil ( 50HZ ): 24, 42, 48, ...

Đặt mua

504.000 đ

Contactor 4P LS GMC-22/4

504.000 đ

Contactor 4P LS GMC-22/4 Dòng định mức: 22A Điện áp cuộn coil ( 50HZ ): 24, 42, 48, ...

Đặt mua
Picture of Contactor 4P LS GMC-220/4

Contactor 4P LS GMC-220/4

Contactor 4P LS GMC-220/4 Điện áp cuộn coil :12, 20, 24, 48, 60, 80, 100, 110, 125 20...

Đặt mua

5.490.000 đ

Contactor 4P LS GMC-220/4

5.490.000 đ

Contactor 4P LS GMC-220/4 Điện áp cuộn coil :12, 20, 24, 48, 60, 80, 100, 110, 125 20...

Đặt mua
Picture of Contactor 4P LS GMC-40/4

Contactor 4P LS GMC-40/4

Contactor 4P LS GMC-40/4 Dòng định mức: 40A Điện áp cuộn coil ( 50HZ ): 24, 42, 48, ...

Đặt mua

882.000 đ

Contactor 4P LS GMC-40/4

882.000 đ

Contactor 4P LS GMC-40/4 Dòng định mức: 40A Điện áp cuộn coil ( 50HZ ): 24, 42, 48, ...

Đặt mua
Picture of Contactor 4P LS GMC-400/4

Contactor 4P LS GMC-400/4

Contactor 4P LS GMC-400/4 Điện áp cuộn coil :12, 20, 24, 48, 60, 80, 100, 110, 125 20...

Đặt mua

8.239.000 đ

Contactor 4P LS GMC-400/4

8.239.000 đ

Contactor 4P LS GMC-400/4 Điện áp cuộn coil :12, 20, 24, 48, 60, 80, 100, 110, 125 20...

Đặt mua
Picture of Contactor 4P LS GMC-85/4

Contactor 4P LS GMC-85/4

Contactor 4P LS GMC-85/4 Dòng định mức: 85A Điện áp cuộn coil (50HZ): 24, 42, 48, 10...

Đặt mua

1.690.000 đ

Contactor 4P LS GMC-85/4

1.690.000 đ

Contactor 4P LS GMC-85/4 Dòng định mức: 85A Điện áp cuộn coil (50HZ): 24, 42, 48, 10...

Đặt mua
Picture of Contactor LS ( 4 poles AC),MC-100a/4

Contactor LS ( 4 poles AC),MC-100a/4

150 Amp 4-Pole Contactor 2NO,2 NC

Đặt mua

4.500.000 đ

Contactor LS ( 4 poles AC),MC-...

4.500.000 đ

150 Amp 4-Pole Contactor 2NO,2 NC

Đặt mua
Picture of CONTACTOR LS ( 4 POLES AC),MC-12a/4

CONTACTOR LS ( 4 POLES AC),MC-12a/4

4 Pole, 25 Amp Resistive Rating (See below for HP and kW ratings.) 120 VAC, 60 Hz coil, ...

Đặt mua

380.000 đ

CONTACTOR LS ( 4 POLES AC),MC-...

380.000 đ

4 Pole, 25 Amp Resistive Rating (See below for HP and kW ratings.) 120 VAC, 60 Hz coil, ...

Đặt mua
Picture of Contactor LS ( 4 poles AC),MC-130a/4

Contactor LS ( 4 poles AC),MC-130a/4

150 Amp 4-Pole Contactor 2NO,2 NC

Đặt mua

5.200.000 đ

Contactor LS ( 4 poles AC),MC-...

5.200.000 đ

150 Amp 4-Pole Contactor 2NO,2 NC

Đặt mua
Picture of Contactor LS ( 4 poles AC),MC-150a/4

Contactor LS ( 4 poles AC),MC-150a/4

200 Amp 4-Pole Contactor 2NO,2 NC

Đặt mua

6.000.000 đ

Contactor LS ( 4 poles AC),MC-...

6.000.000 đ

200 Amp 4-Pole Contactor 2NO,2 NC

Đặt mua
Picture of Contactor LS ( 4 poles AC),MC-185a/4

Contactor LS ( 4 poles AC),MC-185a/4

200 Amp 4-Pole Contactor 2NO,2 NC

Đặt mua

6.500.000 đ

Contactor LS ( 4 poles AC),MC-...

6.500.000 đ

200 Amp 4-Pole Contactor 2NO,2 NC

Đặt mua
Picture of CONTACTOR LS ( 4 POLES AC),MC-18a/4

CONTACTOR LS ( 4 POLES AC),MC-18a/4

40 Amp 4-Pole Contactor

Đặt mua

510.000 đ

CONTACTOR LS ( 4 POLES AC),MC-...

510.000 đ

40 Amp 4-Pole Contactor

Đặt mua
Picture of Contactor LS ( 4 poles AC),MC-225a/4

Contactor LS ( 4 poles AC),MC-225a/4

260 Amp 4-Pole Contactor 2NO,2 NC

Đặt mua

7.600.000 đ

Contactor LS ( 4 poles AC),MC-...

7.600.000 đ

260 Amp 4-Pole Contactor 2NO,2 NC

Đặt mua
Picture of CONTACTOR LS ( 4 POLES AC),MC-22a/4

CONTACTOR LS ( 4 POLES AC),MC-22a/4

40 Amp 4-Pole Contactor

Đặt mua

600.000 đ

CONTACTOR LS ( 4 POLES AC),MC-...

600.000 đ

40 Amp 4-Pole Contactor

Đặt mua
Picture of Contactor LS ( 4 poles AC),MC-265a/4

Contactor LS ( 4 poles AC),MC-265a/4

300 Amp 4-Pole Contactor 2NO,2 NC

Đặt mua

1.220.000.000 đ

Contactor LS ( 4 poles AC),MC-...

1.220.000.000 đ

300 Amp 4-Pole Contactor 2NO,2 NC

Đặt mua
Picture of CONTACTOR LS ( 4 POLES AC),MC-32a/4

CONTACTOR LS ( 4 POLES AC),MC-32a/4

40 Amp 4-Pole Contactor

Đặt mua

800.000 đ

CONTACTOR LS ( 4 POLES AC),MC-...

800.000 đ

40 Amp 4-Pole Contactor

Đặt mua
Picture of Contactor LS ( 4 poles AC),MC-330a/4

Contactor LS ( 4 poles AC),MC-330a/4

350 Amp 4-Pole Contactor 2NO,2 NC

Đặt mua

13.200.000.000 đ

Contactor LS ( 4 poles AC),MC-...

13.200.000.000 đ

350 Amp 4-Pole Contactor 2NO,2 NC

Đặt mua
Picture of Contactor LS ( 4 poles AC),MC-400a/4

Contactor LS ( 4 poles AC),MC-400a/4

350 Amp 4-Pole Contactor 2NO,2 NC

Đặt mua

1.420.000 đ

Contactor LS ( 4 poles AC),MC-...

1.420.000 đ

350 Amp 4-Pole Contactor 2NO,2 NC

Đặt mua
Picture of CONTACTOR LS ( 4 POLES AC),MC-40a/4

CONTACTOR LS ( 4 POLES AC),MC-40a/4

40 Amp 4-Pole Contactor

Đặt mua

1.000.000 đ

CONTACTOR LS ( 4 POLES AC),MC-...

1.000.000 đ

40 Amp 4-Pole Contactor

Đặt mua
Picture of Contactor LS ( 4 poles AC),MC-500a/4

Contactor LS ( 4 poles AC),MC-500a/4

Contactor LS MC-500a/4. Dòng điện định mức 500A( tải AC3 điện áp 380/440V ) Số cực ...

Đặt mua

22.500.000.000 đ

Contactor LS ( 4 poles AC),MC-...

22.500.000.000 đ

Contactor LS MC-500a/4. Dòng điện định mức 500A( tải AC3 điện áp 380/440V ) Số cực ...

Đặt mua
Picture of CONTACTOR LS ( 4 POLES AC),MC-50a/4

CONTACTOR LS ( 4 POLES AC),MC-50a/4

40 Amp 4-Pole Contactor

Đặt mua

1.664.000 đ

CONTACTOR LS ( 4 POLES AC),MC-...

1.664.000 đ

40 Amp 4-Pole Contactor

Đặt mua
Picture of Contactor LS ( 4 poles AC),MC-630a/4

Contactor LS ( 4 poles AC),MC-630a/4

Tiếp điểm phụ: 2NO+2NC

Đặt mua

16.940.000 đ

Contactor LS ( 4 poles AC),MC-...

16.940.000 đ

Tiếp điểm phụ: 2NO+2NC

Đặt mua
Picture of CONTACTOR LS ( 4 POLES AC),MC-65a/4

CONTACTOR LS ( 4 POLES AC),MC-65a/4

40 Amp 4-Pole Contactor

Đặt mua

1.800.000 đ

CONTACTOR LS ( 4 POLES AC),MC-...

1.800.000 đ

40 Amp 4-Pole Contactor

Đặt mua
Picture of CONTACTOR LS ( 4 POLES AC),MC-75a/4

CONTACTOR LS ( 4 POLES AC),MC-75a/4

40 Amp 4-Pole Contactor

Đặt mua

2.300.000 đ

CONTACTOR LS ( 4 POLES AC),MC-...

2.300.000 đ

40 Amp 4-Pole Contactor

Đặt mua
Picture of Contactor LS ( 4 poles AC),MC-800a/4

Contactor LS ( 4 poles AC),MC-800a/4

Contactor LS MC-800a/4. Dòng điện định mức 800A( tải AC3 điện áp 380/440V )

Đặt mua

29.200.000 đ

Contactor LS ( 4 poles AC),MC-...

29.200.000 đ

Contactor LS MC-800a/4. Dòng điện định mức 800A( tải AC3 điện áp 380/440V )

Đặt mua
Picture of CONTACTOR LS ( 4 POLES AC),MC-85a/4

CONTACTOR LS ( 4 POLES AC),MC-85a/4

40 Amp 4-Pole Contactor

Đặt mua

1.463.000 đ

CONTACTOR LS ( 4 POLES AC),MC-...

1.463.000 đ

40 Amp 4-Pole Contactor

Đặt mua
Picture of CONTACTOR LS ( 4 POLES AC),MC-9a/4

CONTACTOR LS ( 4 POLES AC),MC-9a/4

Tên hàng : ELCB & RCCB LS( 4P) Chống Rò Điện – EBS204b Tiếp điểm phụ : (1a1b) Frame...

Đặt mua

350.000 đ

CONTACTOR LS ( 4 POLES AC),MC-...

350.000 đ

Tên hàng : ELCB & RCCB LS( 4P) Chống Rò Điện – EBS204b Tiếp điểm phụ : (1a1b) Frame...

Đặt mua
Picture of Dây đầu nối liên động UW-18

Dây đầu nối liên động UW-18

Dùng cho Contactor MC-6a~18a

Đặt mua

192.000 đ

Dây đầu nối liên động UW-18

192.000 đ

Dùng cho Contactor MC-6a~18a

Đặt mua
Picture of Dây đầu nối liên động UW-22

Dây đầu nối liên động UW-22

UW-22 dùng cho MC-9b~22b

Đặt mua

192.000 đ

Dây đầu nối liên động UW-22

192.000 đ

UW-22 dùng cho MC-9b~22b

Đặt mua
Picture of Dây đầu nối liên động UW-32

Dây đầu nối liên động UW-32

UW-32 dùng cho MC-32a & 40a

Đặt mua

170.000 đ

Dây đầu nối liên động UW-32

170.000 đ

UW-32 dùng cho MC-32a & 40a

Đặt mua
Picture of Dây đầu nối liên động UW-63

Dây đầu nối liên động UW-63

UW-63 dùng cho MC-50a & 65a

Đặt mua

245.000 đ

Dây đầu nối liên động UW-63

245.000 đ

UW-63 dùng cho MC-50a & 65a

Đặt mua
Picture of Dây đầu nối liên động UW-95

Dây đầu nối liên động UW-95

UW-95 dùng cho MC-75a ~ 100a

Đặt mua

490.000 đ

Dây đầu nối liên động UW-95

490.000 đ

UW-95 dùng cho MC-75a ~ 100a

Đặt mua
Picture of Khởi động từ 3 pha LS MC-100a

Khởi động từ 3 pha LS MC-100a

Contactor 3 cưc MC-100a Dòng định mức 100A Điện áp cuộn dây 220VAC Tiếp điểm phụ 2NO+2N...

Đặt mua

2.800.000 đ

Khởi động từ 3 pha LS MC-100a

2.800.000 đ

Contactor 3 cưc MC-100a Dòng định mức 100A Điện áp cuộn dây 220VAC Tiếp điểm phụ 2NO+2N...

Đặt mua
Picture of Khởi động từ 3 pha LS MC-12a,12A,1NO

Khởi động từ 3 pha LS MC-12a,12A,1NO

Số cực: 3 Dòng định mức: 12A Điện áp cuộn dây: 220VAC Tiếp điểm phụ:1NO Hãng sản xuất:...

Đặt mua

400.000 đ

Khởi động từ 3 pha LS MC-12a,1...

400.000 đ

Số cực: 3 Dòng định mức: 12A Điện áp cuộn dây: 220VAC Tiếp điểm phụ:1NO Hãng sản xuất:...

Đặt mua
Picture of Khởi động từ 3 pha LS MC-12b

Khởi động từ 3 pha LS MC-12b

Contactor 3 cưc MC-12b Dòng định mức 9A Điện áp cuộn dây 220VAC Tiếp điểm phụ 1NO+1NC ...

Đặt mua

480.000 đ

Khởi động từ 3 pha LS MC-12b

480.000 đ

Contactor 3 cưc MC-12b Dòng định mức 9A Điện áp cuộn dây 220VAC Tiếp điểm phụ 1NO+1NC ...

Đặt mua
Picture of Khởi động từ 3 pha LS MC-130a

Khởi động từ 3 pha LS MC-130a

Contactor 3 cưc MC-130a Dòng định mức 130A Điện áp cuộn dây 220VAC Tiếp điểm phụ 2NO+2N...

Đặt mua

320.000 đ

Khởi động từ 3 pha LS MC-130a

320.000 đ

Contactor 3 cưc MC-130a Dòng định mức 130A Điện áp cuộn dây 220VAC Tiếp điểm phụ 2NO+2N...

Đặt mua
Picture of Khởi động từ 3 pha LS MC-150a

Khởi động từ 3 pha LS MC-150a

Contactor 3 cưc MC-150a Dòng định mức 150A Điện áp cuộn dây 220VAC Tiếp điểm phụ 2NO+2N...

Đặt mua

3.900.000 đ

Khởi động từ 3 pha LS MC-150a

3.900.000 đ

Contactor 3 cưc MC-150a Dòng định mức 150A Điện áp cuộn dây 220VAC Tiếp điểm phụ 2NO+2N...

Đặt mua
Picture of Khởi động từ 3 pha LS MC-185a

Khởi động từ 3 pha LS MC-185a

Contactor 3 cưc MC-185a Dòng định mức 185A Điện áp cuộn dây 220VAC Tiếp điểm phụ 2NO+2N...

Đặt mua

4.450.000 đ

Khởi động từ 3 pha LS MC-185a

4.450.000 đ

Contactor 3 cưc MC-185a Dòng định mức 185A Điện áp cuộn dây 220VAC Tiếp điểm phụ 2NO+2N...

Đặt mua
Picture of Khởi động từ 3 pha LS MC-18a,18A,1NO

Khởi động từ 3 pha LS MC-18a,18A,1NO

Contactor 3 cực MC-18a Dòng định mức 18A Điện áp cuộn dây 220VAC Tiếp điểm phụ 1NO Cấp...

Đặt mua

415.000 đ

Khởi động từ 3 pha LS MC-18a,1...

415.000 đ

Contactor 3 cực MC-18a Dòng định mức 18A Điện áp cuộn dây 220VAC Tiếp điểm phụ 1NO Cấp...

Đặt mua
Picture of Khởi động từ 3 pha LS MC-18b

Khởi động từ 3 pha LS MC-18b

Contactor 3 cưc MC-18b Dòng định mức 18A Điện áp cuộn dây 220VAC Tiếp điểm phụ 1NO+1NC...

Đặt mua

410.000 đ

Khởi động từ 3 pha LS MC-18b

410.000 đ

Contactor 3 cưc MC-18b Dòng định mức 18A Điện áp cuộn dây 220VAC Tiếp điểm phụ 1NO+1NC...

Đặt mua
Picture of Khởi động từ 3 pha LS MC-225a

Khởi động từ 3 pha LS MC-225a

Contactor 3 cưc MC-225a Dòng định mức 225A Điện áp cuộn dây 220VAC Tiếp điểm phụ 2NO+2N...

Đặt mua

5.250.000 đ

Khởi động từ 3 pha LS MC-225a

5.250.000 đ

Contactor 3 cưc MC-225a Dòng định mức 225A Điện áp cuộn dây 220VAC Tiếp điểm phụ 2NO+2N...

Đặt mua
Picture of Khởi động từ 3 pha LS MC-22a,22A,1NO

Khởi động từ 3 pha LS MC-22a,22A,1NO

Số cực: 3 Dòng định mức: 22A Điện áp cuộn dây: 220VAC Tiếp điểm phụ:1NO Hãng sản xuất:...

Đặt mua

500.000 đ

Khởi động từ 3 pha LS MC-22a,2...

500.000 đ

Số cực: 3 Dòng định mức: 22A Điện áp cuộn dây: 220VAC Tiếp điểm phụ:1NO Hãng sản xuất:...

Đặt mua
Picture of Khởi động từ 3 pha LS MC-265a

Khởi động từ 3 pha LS MC-265a

Contactor 3 cưc MC-265a Dòng định mức 265A Điện áp cuộn dây 220VAC Tiếp điểm phụ 2NO+2N...

Đặt mua

7.100.000 đ

Khởi động từ 3 pha LS MC-265a

7.100.000 đ

Contactor 3 cưc MC-265a Dòng định mức 265A Điện áp cuộn dây 220VAC Tiếp điểm phụ 2NO+2N...

Đặt mua
Picture of Khởi động từ 3 pha LS MC-32a

Khởi động từ 3 pha LS MC-32a

Contactor 3 cưc MC-32a Dòng định mức32A Điện áp cuộn dây 220VAC Tiếp điểm phụ 2NO+2NC ...

Đặt mua

735.000 đ

Khởi động từ 3 pha LS MC-32a

735.000 đ

Contactor 3 cưc MC-32a Dòng định mức32A Điện áp cuộn dây 220VAC Tiếp điểm phụ 2NO+2NC ...

Đặt mua
Picture of Khởi động từ 3 pha LS MC-330a

Khởi động từ 3 pha LS MC-330a

Contactor 3 cưc MC-330a Dòng định mức 330A Điện áp cuộn dây 220VAC Tiếp điểm phụ 2NO+2N...

Đặt mua

7.750.000 đ

Khởi động từ 3 pha LS MC-330a

7.750.000 đ

Contactor 3 cưc MC-330a Dòng định mức 330A Điện áp cuộn dây 220VAC Tiếp điểm phụ 2NO+2N...

Đặt mua
Picture of Khởi động từ 3 pha LS MC-400a

Khởi động từ 3 pha LS MC-400a

Contactor 3 cưc MC-400a Dòng định mức 400A Điện áp cuộn dây 220VAC Tiếp điểm phụ 2NO+2N...

Đặt mua

8.900.000 đ

Khởi động từ 3 pha LS MC-400a

8.900.000 đ

Contactor 3 cưc MC-400a Dòng định mức 400A Điện áp cuộn dây 220VAC Tiếp điểm phụ 2NO+2N...

Đặt mua
Picture of Khởi động từ 3 pha LS MC-40a

Khởi động từ 3 pha LS MC-40a

Contactor 3 cưc MC-40a Dòng định mức 40A Điện áp cuộn dây 220VAC Tiếp điểm phụ 2NO+2NC ...

Đặt mua

860.000 đ

Khởi động từ 3 pha LS MC-40a

860.000 đ

Contactor 3 cưc MC-40a Dòng định mức 40A Điện áp cuộn dây 220VAC Tiếp điểm phụ 2NO+2NC ...

Đặt mua
Picture of Khởi động từ 3 pha LS MC-500a

Khởi động từ 3 pha LS MC-500a

Contactor 3 cưc MC-500a Dòng định mức 500A Điện áp cuộn dây 220VAC Tiếp điểm phụ 2NO+2N...

Đặt mua

17.500.000 đ

Khởi động từ 3 pha LS MC-500a

17.500.000 đ

Contactor 3 cưc MC-500a Dòng định mức 500A Điện áp cuộn dây 220VAC Tiếp điểm phụ 2NO+2N...

Đặt mua
Picture of Khởi động từ 3 pha LS MC-50a

Khởi động từ 3 pha LS MC-50a

Contactor 3 cưc MC-50a Dòng định mức50A Điện áp cuộn dây 220VAC Tiếp điểm phụ 2NO+2NC ...

Đặt mua

1.000.000 đ

Khởi động từ 3 pha LS MC-50a

1.000.000 đ

Contactor 3 cưc MC-50a Dòng định mức50A Điện áp cuộn dây 220VAC Tiếp điểm phụ 2NO+2NC ...

Đặt mua
Picture of Khởi động từ 3 pha LS MC-630a

Khởi động từ 3 pha LS MC-630a

Contactor 3 cưc MC-630a Dòng định mức 630A Điện áp cuộn dây 220VAC Tiếp điểm phụ 2NO+2N...

Đặt mua

18.500.000 đ

Khởi động từ 3 pha LS MC-630a

18.500.000 đ

Contactor 3 cưc MC-630a Dòng định mức 630A Điện áp cuộn dây 220VAC Tiếp điểm phụ 2NO+2N...

Đặt mua
Picture of Khởi động từ 3 pha LS MC-65a

Khởi động từ 3 pha LS MC-65a

Contactor 3 cưc MC-65a Dòng định mức 65A Điện áp cuộn dây 220VAC Tiếp điểm phụ 2NO+2NC ...

Đặt mua

1.250.000 đ

Khởi động từ 3 pha LS MC-65a

1.250.000 đ

Contactor 3 cưc MC-65a Dòng định mức 65A Điện áp cuộn dây 220VAC Tiếp điểm phụ 2NO+2NC ...

Đặt mua
Picture of Khởi động từ 3 pha LS MC-6a,6A,1NO

Khởi động từ 3 pha LS MC-6a,6A,1NO

Số cực: 3 Dòng định mức: 6A Điện áp cuộn dây: 220VAC Tiếp điểm phụ:1NO Hãng sản xuất: ...

Đặt mua

235.000 đ

Khởi động từ 3 pha LS MC-6a,6A...

235.000 đ

Số cực: 3 Dòng định mức: 6A Điện áp cuộn dây: 220VAC Tiếp điểm phụ:1NO Hãng sản xuất: ...

Đặt mua
Picture of Khởi động từ 3 pha LS MC-6a/4,6A,1NO

Khởi động từ 3 pha LS MC-6a/4,6A,1NO

Số cực: 3 Dòng định mức: 6A Điện áp cuộn dây: 220VAC Tiếp điểm phụ:1NO Hãng sản xuất: ...

Đặt mua

220.000 đ

Khởi động từ 3 pha LS MC-6a/4,...

220.000 đ

Số cực: 3 Dòng định mức: 6A Điện áp cuộn dây: 220VAC Tiếp điểm phụ:1NO Hãng sản xuất: ...

Đặt mua
Picture of Khởi động từ 3 pha LS MC-75a

Khởi động từ 3 pha LS MC-75a

Contactor 3 cưc MC-75a Dòng định mức 75A Điện áp cuộn dây 220VAC Tiếp điểm phụ 2NO+2NC ...

Đặt mua

2.300.000 đ

Khởi động từ 3 pha LS MC-75a

2.300.000 đ

Contactor 3 cưc MC-75a Dòng định mức 75A Điện áp cuộn dây 220VAC Tiếp điểm phụ 2NO+2NC ...

Đặt mua
Picture of Khởi động từ 3 pha LS MC-800a

Khởi động từ 3 pha LS MC-800a

Contactor 3 cưc MC-800a Dòng định mức 800A Điện áp cuộn dây 220VAC Tiếp điểm phụ 2NO+2N...

Đặt mua

29.200.000 đ

Khởi động từ 3 pha LS MC-800a

29.200.000 đ

Contactor 3 cưc MC-800a Dòng định mức 800A Điện áp cuộn dây 220VAC Tiếp điểm phụ 2NO+2N...

Đặt mua
Picture of Khởi động từ 3 pha LS MC-85a

Khởi động từ 3 pha LS MC-85a

Contactor 3 cưc MC-85a Dòng định mức 85A Điện áp cuộn dây 220VAC Tiếp điểm phụ 2NO+2NC ...

Đặt mua

2.600.000 đ

Khởi động từ 3 pha LS MC-85a

2.600.000 đ

Contactor 3 cưc MC-85a Dòng định mức 85A Điện áp cuộn dây 220VAC Tiếp điểm phụ 2NO+2NC ...

Đặt mua
Picture of Khởi động từ 3 pha LS MC-9a,9A,1NO

Khởi động từ 3 pha LS MC-9a,9A,1NO

Contactor 3 cực MC-9a Dòng định mức 9A Điện áp cuộn dây 220VAC Tiếp điểm phụ 1NO Cấp b...

Đặt mua

360.000 đ

Khởi động từ 3 pha LS MC-9a,9A...

360.000 đ

Contactor 3 cực MC-9a Dòng định mức 9A Điện áp cuộn dây 220VAC Tiếp điểm phụ 1NO Cấp b...

Đặt mua
Picture of Khởi động từ 3 pha LS MC-9b

Khởi động từ 3 pha LS MC-9b

Contactor 3 cưc MC-9b Dòng định mức 9A Điện áp cuộn dây 220VAC Tiếp điểm phụ 1NO+1NC C...

Đặt mua

400.000 đ

Khởi động từ 3 pha LS MC-9b

400.000 đ

Contactor 3 cưc MC-9b Dòng định mức 9A Điện áp cuộn dây 220VAC Tiếp điểm phụ 1NO+1NC C...

Đặt mua