Contactor Hitachi

Picture of Contactor Hitachi H100C 105A

Contactor Hitachi H100C 105A

SKU: H100C | Công suất tiêu thụ cuộn coil: 30 | Phụ kiện Rơ-le: TR150B-1E | Điện áp cuộn d...

Đặt mua

2.125.000 đ 2.500.000 đ

Contactor Hitachi H100C 105A

2.125.000 đ 2.500.000 đ

SKU: H100C | Công suất tiêu thụ cuộn coil: 30 | Phụ kiện Rơ-le: TR150B-1E | Điện áp cuộn d...

Đặt mua
Picture of Contactor Hitachi H125C 126A

Contactor Hitachi H125C 126A

SKU: H125C | Công suất tiêu thụ cuộn coil: 37 | Phụ kiện Rơ-le: TR150B-1E | Điện áp cuộn d...

Đặt mua

2.975.000 đ 3.500.000 đ

Contactor Hitachi H125C 126A

2.975.000 đ 3.500.000 đ

SKU: H125C | Công suất tiêu thụ cuộn coil: 37 | Phụ kiện Rơ-le: TR150B-1E | Điện áp cuộn d...

Đặt mua
Picture of Contactor Hitachi H150C 150A

Contactor Hitachi H150C 150A

SKU: H150C | Công suất tiêu thụ cuộn coil: 45 | Phụ kiện Rơ-le: TR150B-1E | Điện áp cuộn d...

Đặt mua

3.510.500 đ 4.130.000 đ

Contactor Hitachi H150C 150A

3.510.500 đ 4.130.000 đ

SKU: H150C | Công suất tiêu thụ cuộn coil: 45 | Phụ kiện Rơ-le: TR150B-1E | Điện áp cuộn d...

Đặt mua
Picture of Contactor Hitachi H200C 182A

Contactor Hitachi H200C 182A

SKU: H200C | Công suất tiêu thụ cuộn coil: 55 | Phụ kiện Rơ-le: TR250B-1E | Điện áp cuộn d...

Đặt mua

4.845.000 đ 5.700.000 đ

Contactor Hitachi H200C 182A

4.845.000 đ 5.700.000 đ

SKU: H200C | Công suất tiêu thụ cuộn coil: 55 | Phụ kiện Rơ-le: TR250B-1E | Điện áp cuộn d...

Đặt mua
Picture of Contactor Hitachi H250C 240A

Contactor Hitachi H250C 240A

SKU: H250C | Công suất tiêu thụ cuộn coil: 75 | Phụ kiện Rơ-le: TR250B-1E | Điện áp cuộn d...

Đặt mua

5.695.000 đ 6.700.000 đ

Contactor Hitachi H250C 240A

5.695.000 đ 6.700.000 đ

SKU: H250C | Công suất tiêu thụ cuộn coil: 75 | Phụ kiện Rơ-le: TR250B-1E | Điện áp cuộn d...

Đặt mua
Picture of Contactor Hitachi H300C 300A

Contactor Hitachi H300C 300A

SKU: H300C | Công suất tiêu thụ cuộn coil: 90 | Phụ kiện Rơ-le: TR400B-1E | Điện áp cuộn d...

Đặt mua

12.920.000 đ 15.200.000 đ

Contactor Hitachi H300C 300A

12.920.000 đ 15.200.000 đ

SKU: H300C | Công suất tiêu thụ cuộn coil: 90 | Phụ kiện Rơ-le: TR400B-1E | Điện áp cuộn d...

Đặt mua
Picture of Contactor Hitachi H400C 400A

Contactor Hitachi H400C 400A

SKU: H400C | Công suất tiêu thụ cuộn coil: 115 | Phụ kiện Rơ-le: TR400B-1E | Điện áp cuộn ...

Đặt mua

14.620.000 đ 17.200.000 đ

Contactor Hitachi H400C 400A

14.620.000 đ 17.200.000 đ

SKU: H400C | Công suất tiêu thụ cuộn coil: 115 | Phụ kiện Rơ-le: TR400B-1E | Điện áp cuộn ...

Đặt mua
Picture of Contactor Hitachi H600C 600A

Contactor Hitachi H600C 600A

SKU: H600C | Công suất tiêu thụ cuộn coil: 160 | Phụ kiện Rơ-le: TR600B-1E | Điện áp cuộn ...

Đặt mua

31.875.000 đ 37.500.000 đ

Contactor Hitachi H600C 600A

31.875.000 đ 37.500.000 đ

SKU: H600C | Công suất tiêu thụ cuộn coil: 160 | Phụ kiện Rơ-le: TR600B-1E | Điện áp cuộn ...

Đặt mua
Picture of Contactor Hitachi H65C 65A

Contactor Hitachi H65C 65A

SKU: H65C | Công suất tiêu thụ cuộn coil: 18.5 | Phụ kiện Rơ-le: TR80B-1E | Điện áp cuộn d...

Đặt mua

1.309.000 đ 1.540.000 đ

Contactor Hitachi H65C 65A

1.309.000 đ 1.540.000 đ

SKU: H65C | Công suất tiêu thụ cuộn coil: 18.5 | Phụ kiện Rơ-le: TR80B-1E | Điện áp cuộn d...

Đặt mua
Picture of Contactor Hitachi H800C 800A

Contactor Hitachi H800C 800A

SKU: H800C | Công suất tiêu thụ cuộn coil: 200(AC2) | Phụ kiện Rơ-le: TR600B-1E | Điện áp ...

Đặt mua

44.200.000 đ 52.000.000 đ

Contactor Hitachi H800C 800A

44.200.000 đ 52.000.000 đ

SKU: H800C | Công suất tiêu thụ cuộn coil: 200(AC2) | Phụ kiện Rơ-le: TR600B-1E | Điện áp ...

Đặt mua
Picture of Contactor Hitachi H80C 80A

Contactor Hitachi H80C 80A

SKU: H80C | Công suất tiêu thụ cuộn coil: 22 | Phụ kiện Rơ-le: TR80B-1E | Điện áp cuộn dây...

Đặt mua

1.785.000 đ 2.100.000 đ

Contactor Hitachi H80C 80A

1.785.000 đ 2.100.000 đ

SKU: H80C | Công suất tiêu thụ cuộn coil: 22 | Phụ kiện Rơ-le: TR80B-1E | Điện áp cuộn dây...

Đặt mua
Picture of Contactor Hitachi HS10 12A

Contactor Hitachi HS10 12A

SKU: HS10 | Công suất tiêu thụ cuộn coil: 3.5 | Phụ kiện Rơ-le: TR12B-1E | Điện áp cuộn dâ...

Đặt mua

306.000 đ 360.000 đ

Contactor Hitachi HS10 12A

306.000 đ 360.000 đ

SKU: HS10 | Công suất tiêu thụ cuộn coil: 3.5 | Phụ kiện Rơ-le: TR12B-1E | Điện áp cuộn dâ...

Đặt mua
Picture of Contactor Hitachi HS20 22A

Contactor Hitachi HS20 22A

SKU: HS20 | Công suất tiêu thụ cuộn coil: 5.5 | Phụ kiện Rơ-le: TR20B-1E | Điện áp cuộn dâ...

Đặt mua

527.000 đ 620.000 đ

Contactor Hitachi HS20 22A

527.000 đ 620.000 đ

SKU: HS20 | Công suất tiêu thụ cuộn coil: 5.5 | Phụ kiện Rơ-le: TR20B-1E | Điện áp cuộn dâ...

Đặt mua
Picture of Contactor Hitachi HS25 27A

Contactor Hitachi HS25 27A

SKU: HS25 | Công suất tiêu thụ cuộn coil: 7.5 | Phụ kiện Rơ-le: TR25B-1E | Điện áp cuộn dâ...

Đặt mua

598.400 đ 704.000 đ

Contactor Hitachi HS25 27A

598.400 đ 704.000 đ

SKU: HS25 | Công suất tiêu thụ cuộn coil: 7.5 | Phụ kiện Rơ-le: TR25B-1E | Điện áp cuộn dâ...

Đặt mua
Picture of Contactor Hitachi HS35 40A

Contactor Hitachi HS35 40A

SKU: HS35 | Công suất tiêu thụ cuộn coil: 11 | Phụ kiện Rơ-le: TR50B-1E | Điện áp cuộn dây...

Đặt mua

714.000 đ 840.000 đ

Contactor Hitachi HS35 40A

714.000 đ 840.000 đ

SKU: HS35 | Công suất tiêu thụ cuộn coil: 11 | Phụ kiện Rơ-le: TR50B-1E | Điện áp cuộn dây...

Đặt mua
Picture of Contactor Hitachi HS50 50A

Contactor Hitachi HS50 50A

SKU: HS50 | Công suất tiêu thụ cuộn coil: 15 | Phụ kiện Rơ-le: TR50B-1E | Điện áp cuộn dây...

Đặt mua

918.000 đ 1.080.000 đ

Contactor Hitachi HS50 50A

918.000 đ 1.080.000 đ

SKU: HS50 | Công suất tiêu thụ cuộn coil: 15 | Phụ kiện Rơ-le: TR50B-1E | Điện áp cuộn dây...

Đặt mua
Picture of Contactor Hitachi HS8 13A

Contactor Hitachi HS8 13A

SKU: HS8 | Công suất tiêu thụ cuộn coil: 3.5 | Phụ kiện Rơ-le: TR12B-1E | Điện áp cuộn dây...

Đặt mua

306.000 đ 360.000 đ

Contactor Hitachi HS8 13A

306.000 đ 360.000 đ

SKU: HS8 | Công suất tiêu thụ cuộn coil: 3.5 | Phụ kiện Rơ-le: TR12B-1E | Điện áp cuộn dây...

Đặt mua