Công tơ Hạ thế 3 pha các loại

Picture of Công tơ 3 pha Emic 5/10A 3x100, 2 phần tử

Công tơ 3 pha Emic 5/10A 3x100, 2 phần tử

Công tơ điện 3 pha loại MV có đặc tính và độ tin cậy cao, dùng để đo năng lượng hữu công (...

Đặt mua

3.080.000 đ

Công tơ 3 pha Emic 5/10A 3x100...

3.080.000 đ

Công tơ điện 3 pha loại MV có đặc tính và độ tin cậy cao, dùng để đo năng lượng hữu công (...

Đặt mua
Picture of Công tơ 3 pha Emic 5A gián tiếp 100V, hữu công , 2 Phần Tử CCX2

Công tơ 3 pha Emic 5A gián tiếp 100V, hữu công , 2 Phần Tử CCX2

Công tơ điện 3 pha loại MV có đặc tính và độ tin cậy cao, dùng để đo năng lượng hữu công (...

Đặt mua

1.171.500 đ

Công tơ 3 pha Emic 5A gián tiế...

1.171.500 đ

Công tơ điện 3 pha loại MV có đặc tính và độ tin cậy cao, dùng để đo năng lượng hữu công (...

Đặt mua
Picture of Công tơ 3 pha Emic 5A gián tiếp 220/380V, hữu công

Công tơ 3 pha Emic 5A gián tiếp 220/380V, hữu công

Công tơ điện 3 pha loại MV có đặc tính và độ tin cậy cao, dùng để đo năng lượng hữu công (...

Đặt mua

1.171.500 đ

Công tơ 3 pha Emic 5A gián tiế...

1.171.500 đ

Công tơ điện 3 pha loại MV có đặc tính và độ tin cậy cao, dùng để đo năng lượng hữu công (...

Đặt mua
Picture of Công tơ 3 pha Emic Loại 10/20A 220/380 hữu công

Công tơ 3 pha Emic Loại 10/20A 220/380 hữu công

Công tơ điện 3 pha loại MV có đặc tính và độ tin cậy cao, dùng để đo năng lượng hữu công (...

Đặt mua

1.188.000 đ

Công tơ 3 pha Emic Loại 10/20A...

1.188.000 đ

Công tơ điện 3 pha loại MV có đặc tính và độ tin cậy cao, dùng để đo năng lượng hữu công (...

Đặt mua
Picture of Công tơ 3 pha Emic Loại 10/40A 220/380V hữu công

Công tơ 3 pha Emic Loại 10/40A 220/380V hữu công

Công tơ điện 3 pha loại MV có đặc tính và độ tin cậy cao, dùng để đo năng lượng hữu công (...

Đặt mua

1.251.800 đ

Công tơ 3 pha Emic Loại 10/40A...

1.251.800 đ

Công tơ điện 3 pha loại MV có đặc tính và độ tin cậy cao, dùng để đo năng lượng hữu công (...

Đặt mua
Picture of Công tơ 3 pha Emic Loại 20/40A 220/380 hữu công

Công tơ 3 pha Emic Loại 20/40A 220/380 hữu công

Công tơ điện 3 pha loại MV có đặc tính và độ tin cậy cao, dùng để đo năng lượng hữu công (...

Đặt mua

1.208.400 đ

Công tơ 3 pha Emic Loại 20/40A...

1.208.400 đ

Công tơ điện 3 pha loại MV có đặc tính và độ tin cậy cao, dùng để đo năng lượng hữu công (...

Đặt mua
Picture of Công tơ 3 pha Emic Loại 30/60A 220/380 hữu công

Công tơ 3 pha Emic Loại 30/60A 220/380 hữu công

Công tơ điện 3 pha loại MV có đặc tính và độ tin cậy cao, dùng để đo năng lượng hữu công (...

Đặt mua

1.251.800 đ

Công tơ 3 pha Emic Loại 30/60A...

1.251.800 đ

Công tơ điện 3 pha loại MV có đặc tính và độ tin cậy cao, dùng để đo năng lượng hữu công (...

Đặt mua
Picture of Công tơ 3 pha Emic Loại 5/6A 3x100 vô công

Công tơ 3 pha Emic Loại 5/6A 3x100 vô công

Công tơ điện 3 pha loại MV có đặc tính và độ tin cậy cao, dùng để đo năng lượng hữu công (...

Đặt mua

1.204.500 đ

Công tơ 3 pha Emic Loại 5/6A 3...

1.204.500 đ

Công tơ điện 3 pha loại MV có đặc tính và độ tin cậy cao, dùng để đo năng lượng hữu công (...

Đặt mua
Picture of Công tơ 3 pha Emic Loại 50/100A 220/380 hữu công

Công tơ 3 pha Emic Loại 50/100A 220/380 hữu công

Công tơ điện 3 pha loại MV có đặc tính và độ tin cậy cao, dùng để đo năng lượng hữu công (...

Đặt mua

1.314.500 đ

Công tơ 3 pha Emic Loại 50/100...

1.314.500 đ

Công tơ điện 3 pha loại MV có đặc tính và độ tin cậy cao, dùng để đo năng lượng hữu công (...

Đặt mua
Picture of Công tơ cơ điện từ 3pha 3 giá 5A, CL2 Emic

Công tơ cơ điện từ 3pha 3 giá 5A, CL2 Emic

Các loại đồng hồ điện 3 pha (công tơ điện 3 pha) của EMIC Việt nam. Có các dòng điện 3x5A ...

Đặt mua

5.653.000 đ

Công tơ cơ điện từ 3pha 3 giá ...

5.653.000 đ

Các loại đồng hồ điện 3 pha (công tơ điện 3 pha) của EMIC Việt nam. Có các dòng điện 3x5A ...

Đặt mua
Picture of Công tơ điện tử 3 pha 1 giá 10(100)A  CCX 1 (ME-40mG)

Công tơ điện tử 3 pha 1 giá 10(100)A CCX 1 (ME-40mG)

- Đo đếm gián tiếp, sử dụng cho lưới điện 3 pha 3 dây hoặc 3 pha 4 dây - Đo na...

Đặt mua

4.180.000 đ

Công tơ điện tử 3 pha 1 giá 10...

4.180.000 đ

- Đo đếm gián tiếp, sử dụng cho lưới điện 3 pha 3 dây hoặc 3 pha 4 dây - Đo na...

Đặt mua
Picture of Công tơ điện tử 3 pha 1 giá 5A(100)A 57.5/100/415V CCX 0.5 (ME-41mG)

Công tơ điện tử 3 pha 1 giá 5A(100)A 57.5/100/415V CCX 0.5 (ME-41mG)

- Đo đếm gián tiếp, sử dụng cho lưới điện 3 pha 3 dây hoặc 3 pha 4 dây - Đo na...

Đặt mua

4.180.000 đ

Công tơ điện tử 3 pha 1 giá 5A...

4.180.000 đ

- Đo đếm gián tiếp, sử dụng cho lưới điện 3 pha 3 dây hoặc 3 pha 4 dây - Đo na...

Đặt mua
Picture of Công tơ điện từ 3pha 3 giá 5A, CCX2 Emic

Công tơ điện từ 3pha 3 giá 5A, CCX2 Emic

Các loại đồng hồ điện 3 pha (công tơ điện 3 pha) của EMIC Việt nam. Có các dòng điện 3x5A ...

Đặt mua

7.008.000 đ

Công tơ điện từ 3pha 3 giá 5A,...

7.008.000 đ

Các loại đồng hồ điện 3 pha (công tơ điện 3 pha) của EMIC Việt nam. Có các dòng điện 3x5A ...

Đặt mua
Picture of Đồng hồ 380V Emic,CÔNG TƠ 3 pha ( cấp chính xác 2),MV3Tb

Đồng hồ 380V Emic,CÔNG TƠ 3 pha ( cấp chính xác 2),MV3Tb

Các loại đồng hồ điện 3 pha (công tơ điện 3 pha) của EMIC Việt nam. Có các dòng điện 3x5A ...

Đặt mua

4.070.000 đ

Đồng hồ 380V Emic,CÔNG TƠ 3 ph...

4.070.000 đ

Các loại đồng hồ điện 3 pha (công tơ điện 3 pha) của EMIC Việt nam. Có các dòng điện 3x5A ...

Đặt mua