Công tơ 1 pha các loại

Picture of Công tơ điện 1 pha 220V Emic 10/40A E1-1E2b3T

Công tơ điện 1 pha 220V Emic 10/40A E1-1E2b3T

Công tơ điện 1 pha loại CV có đặc tính và độ tin cậy cao, dùng để đo năng lượng hữu công (...

Đặt mua

825.000 đ

Công tơ điện 1 pha 220V Emic 1...

825.000 đ

Công tơ điện 1 pha loại CV có đặc tính và độ tin cậy cao, dùng để đo năng lượng hữu công (...

Đặt mua
Picture of Công tơ điện 1 pha 220V Emic 10/40A Nắp thủy tinh

Công tơ điện 1 pha 220V Emic 10/40A Nắp thủy tinh

Công tơ điện 1 pha loại CV có đặc tính và độ tin cậy cao, dùng để đo năng lượng hữu công (...

Đặt mua

321.200 đ

Công tơ điện 1 pha 220V Emic 1...

321.200 đ

Công tơ điện 1 pha loại CV có đặc tính và độ tin cậy cao, dùng để đo năng lượng hữu công (...

Đặt mua
Picture of Công tơ điện 1 pha 220V Emic 10/80A E1-1E2b3T

Công tơ điện 1 pha 220V Emic 10/80A E1-1E2b3T

Công tơ điện 1 pha loại CV có đặc tính và độ tin cậy cao, dùng để đo năng lượng hữu công (...

Đặt mua

825.000 đ

Công tơ điện 1 pha 220V Emic 1...

825.000 đ

Công tơ điện 1 pha loại CV có đặc tính và độ tin cậy cao, dùng để đo năng lượng hữu công (...

Đặt mua
Picture of Công tơ điện 1 pha 220V Emic 20/80A Nắp thủy tinh

Công tơ điện 1 pha 220V Emic 20/80A Nắp thủy tinh

Công tơ điện 1 pha loại CV có đặc tính và độ tin cậy cao, dùng để đo năng lượng hữu công (...

Đặt mua

343.200 đ

Công tơ điện 1 pha 220V Emic 2...

343.200 đ

Công tơ điện 1 pha loại CV có đặc tính và độ tin cậy cao, dùng để đo năng lượng hữu công (...

Đặt mua
Picture of Công tơ điện 1 pha 220V Emic 40/120A Nắp thủy tinh

Công tơ điện 1 pha 220V Emic 40/120A Nắp thủy tinh

Công tơ điện 1 pha loại CV có đặc tính và độ tin cậy cao, dùng để đo năng lượng hữu công (...

Đặt mua

346.500 đ

Công tơ điện 1 pha 220V Emic 4...

346.500 đ

Công tơ điện 1 pha loại CV có đặc tính và độ tin cậy cao, dùng để đo năng lượng hữu công (...

Đặt mua
Picture of Công tơ điện 1 pha Emic 5/20A Nắp thủy tinh

Công tơ điện 1 pha Emic 5/20A Nắp thủy tinh

Công tơ điện 1 pha loại CV có đặc tính và độ tin cậy cao, dùng để đo năng lượng hữu công (...

Đặt mua

314.000 đ

Công tơ điện 1 pha Emic 5/20A ...

314.000 đ

Công tơ điện 1 pha loại CV có đặc tính và độ tin cậy cao, dùng để đo năng lượng hữu công (...

Đặt mua
Picture of Công tơ điện 1 pha 3 giá Emic 10/40A 220V - CE14MGs

Công tơ điện 1 pha 3 giá Emic 10/40A 220V - CE14MGs

Sản phẩm thiết bị đo điện thương hiệu EMIC được chế tạo bởi đội ngũ công nhân tay nghề cao...

Đặt mua

1.265.000 đ

Công tơ điện 1 pha 3 giá Emic ...

1.265.000 đ

Sản phẩm thiết bị đo điện thương hiệu EMIC được chế tạo bởi đội ngũ công nhân tay nghề cao...

Đặt mua