CJ 1M

Picture of Khối CPU 160 I/O Max, 10 ngõ vào, 6 ngõ ra tốc độ cao

Khối CPU 160 I/O Max, 10 ngõ vào, 6 ngõ ra tốc độ cao

Khối CPU 160 I/O Max, trang bị sẵn 10 ngõ vào, 6 ngõ ra tốc độ cao Tốc độ lệnh cơ bản (L...

Đặt mua

Khối CPU 160 I/O Max, 10 ngõ v...

Khối CPU 160 I/O Max, trang bị sẵn 10 ngõ vào, 6 ngõ ra tốc độ cao Tốc độ lệnh cơ bản (L...

Đặt mua