Can nhiệt

Picture of Cảm biến nhiệt độ Pt100

Cảm biến nhiệt độ Pt100

Dãi nhiệt độ 0~300 độ C (tùy chọn) Đường kính phi 5mm Chiều dài can 5/7/10 cm

Đặt mua

230.000 đ

Cảm biến nhiệt độ Pt100

230.000 đ

Dãi nhiệt độ 0~300 độ C (tùy chọn) Đường kính phi 5mm Chiều dài can 5/7/10 cm

Đặt mua
Picture of Can nhiệt E52-CA20A D=1.6 1M [ Omron ]

Can nhiệt E52-CA20A D=1.6 1M [ Omron ]

Can nhiệt E52-CA20A D=1.6 1M D=1.6 1M

Đặt mua

0 đ

Can nhiệt E52-CA20A D=1.6 1M [...

0 đ

Can nhiệt E52-CA20A D=1.6 1M D=1.6 1M

Đặt mua
Picture of Can nhiệt E52-CA20A D=8 2M [ Omron ]

Can nhiệt E52-CA20A D=8 2M [ Omron ]

Can nhiệt E52-CA20A D=8 2M D=8 2M

Đặt mua

0 đ

Can nhiệt E52-CA20A D=8 2M [ O...

0 đ

Can nhiệt E52-CA20A D=8 2M D=8 2M

Đặt mua