Cảm biến vùng Autonics

Xem dạng Lưới Danh sách
Sắp theo
Hiển thị pcs

Cảm biến vùng Autonics BW40-20N

BW40-20N
Xuất xứ: Autonics - Hàn Quốc
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng Chính hãng
18.966.000 đ 11.675.500 đ

Cảm biến vùng Autonics BW40-20N

BW40-24N
Xuất xứ: Autonics - Hàn Quốc
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng Chính hãng
21.897.000 đ 13.105.400 đ

Cảm biến vùng Autonics BWC40-04H

BWC40-04H
 • Loại phát hiện : Loại thu phát(vùng đan chéo)
 • Khoảng cách phát hiện : 1 đến 7m
 • Nguồn sáng : LED hồng ngoại (850nm điều biến)
 • Khoảng cách giữa các trục quang : 40mm
 • Số trục quang : 4
 • Nguồn cấp : 12-24VDC ±10%(sóng P-P: max. 10%)
 • Ngõ ra điều khiển : NPN mạch thu hở
 • Chế độ hoạt động : Light ON
6.963.000 đ 4.365.800 đ

Cảm biến vùng Autonics BWC40-04HD

BWC40-04HD
 • Loại phát hiện : Loại thu phát(vùng đan chéo)
 • Khoảng cách phát hiện : 1 đến 7m
 • Nguồn sáng : LED hồng ngoại (850nm điều biến)
 • Khoảng cách giữa các trục quang : 40mm
 • Số trục quang : 4
 • Nguồn cấp : 12-24VDC ±10%(sóng P-P: max. 10%)
 • Ngõ ra điều khiển : NPN mạch thu hở
 • Chế độ hoạt động : Dark ON
6.963.000 đ 4.365.800 đ

Cảm biến vùng Autonics BWC40-10H

BWC40-10H
 • Loại phát hiện : Loại thu phát(vùng đan chéo)
 • Khoảng cách phát hiện : 1 đến 7m
 • Nguồn sáng : LED hồng ngoại (850nm điều biến)
 • Khoảng cách giữa các trục quang : 40mm
 • Số trục quang : 10
 • Nguồn cấp : 12-24VDC ±10%(sóng P-P: max. 10%)
 • Ngõ ra điều khiển : NPN mạch thu hở
 • Chế độ hoạt động : Light ON
13.130.000 đ 8.082.800 đ

Cảm biến vùng Autonics BWC40-10HD

BWC40-10HD
 • Loại phát hiện : Loại thu phát(vùng đan chéo)
 • Khoảng cách phát hiện : 1 đến 7m
 • Nguồn sáng : LED hồng ngoại (850nm điều biến)
 • Khoảng cách giữa các trục quang : 40mm
 • Số trục quang : 10
 • Nguồn cấp : 12-24VDC ±10%(sóng P-P: max. 10%)
 • Ngõ ra điều khiển : NPN mạch thu hở
 • Chế độ hoạt động : Dark ON
13.130.000 đ 8.082.800 đ

Cảm biến vùng Autonics BWC40-12H

BWC40-12H
 • Loại phát hiện : Loại thu phát(vùng đan chéo)
 • Khoảng cách phát hiện : 1 đến 7m
 • Nguồn sáng : LED hồng ngoại (850nm điều biến)
 • Khoảng cách giữa các trục quang : 40mm
 • Số trục quang : 12
 • Nguồn cấp : 12-24VDC ±10%(sóng P-P: max. 10%)
 • Ngõ ra điều khiển : NPN mạch thu hở
 • Chế độ hoạt động : Light ON
14.648.000 đ 9.017.300 đ

Cảm biến vùng Autonics BWC40-12HD

BWC40-12HD
 • Loại phát hiện : Loại thu phát(vùng đan chéo)
 • Khoảng cách phát hiện : 1 đến 7m
 • Nguồn sáng : LED hồng ngoại (850nm điều biến)
 • Khoảng cách giữa các trục quang : 40mm
 • Số trục quang : 12
 • Nguồn cấp : 12-24VDC ±10%(sóng P-P: max. 10%)
 • Ngõ ra điều khiển : NPN mạch thu hở
 • Chế độ hoạt động : Dark ON
14.648.000 đ 9.017.300 đ

Cảm biến vùng Autonics BWC40-16H

BWC40-16H
 • Loại phát hiện : Loại thu phát(vùng đan chéo)
 • Khoảng cách phát hiện : 1 đến 7m
 • Nguồn sáng : LED hồng ngoại (850nm điều biến)
 • Khoảng cách giữa các trục quang : 40mm
 • Số trục quang : 16
 • Nguồn cấp : 12-24VDC ±10%(sóng P-P: max. 10%)
 • Ngõ ra điều khiển : NPN mạch thu hở
 • Chế độ hoạt động : Light ON
17.755.000 đ 10.930.000 đ

Cảm biến vùng Autonics BWC40-16HD

BWC40-16HD
 • Loại phát hiện : Loại thu phát(vùng đan chéo)
 • Khoảng cách phát hiện : 1 đến 7m
 • Nguồn sáng : LED hồng ngoại (850nm điều biến)
 • Khoảng cách giữa các trục quang : 40mm
 • Số trục quang : 16
 • Nguồn cấp : 12-24VDC ±10%(sóng P-P: max. 10%)
 • Ngõ ra điều khiển : NPN mạch thu hở
 • Chế độ hoạt động : Dark ON
17.755.000 đ 10.930.000 đ

Cảm biến vùng Autonics BWC40-18H

BWC40-18H
 • Loại phát hiện : Loại thu phát(vùng đan chéo)
 • Khoảng cách phát hiện : 1 đến 7m
 • Nguồn sáng : LED hồng ngoại (850nm điều biến)
 • Khoảng cách giữa các trục quang : 40mm
 • Số trục quang : 18
 • Nguồn cấp : 12-24VDC ±10%(sóng P-P: max. 10%)
 • Ngõ ra điều khiển : NPN mạch thu hở
 • Chế độ hoạt động : Light ON
20.092.000 đ 12.368.600 đ

Cảm biến vùng Autonics BWC40-18HD

BWC40-18HD
Xuất xứ: Autonics - Hàn Quốc
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng Chính hãng
20.092.000 đ 12.368.600 đ

Cảm biến vùng Autonics BWC40-20H

BWC40-20H
Xuất xứ: Autonics - Hàn Quốc
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng Chính hãng
21.609.000 đ 12.933.000 đ

Cảm biến vùng Autonics BWC40-20HD

BWC40-20HD
Xuất xứ: Autonics - Hàn Quốc
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng Chính hãng
21.609.000 đ 12.933.000 đ

Cảm biến vùng Autonics BWC80-14H

BWC80-14H
Xuất xứ: Autonics - Hàn Quốc
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng Chính hãng
16.984.000 đ 10.455.400 đ

Cảm biến vùng Autonics BWC80-14HD

BWC80-14HD
Xuất xứ: Autonics - Hàn Quốc
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng Chính hãng
16.984.000 đ 10.455.400 đ