Cảm biến từ

Picture of  Cảm biến từ Autonics PRCM,PRCMT12-2DC

Cảm biến từ Autonics PRCM,PRC...

Loại cảm biến tiệm cận đầu nối hình trụ, tách rời nhanh. Rút ngắn thời gian bảo dưỡng bằng...

Đặt mua

306.000 đ

Cảm biến từ Autonics PRCM,PRC...

306.000 đ

Loại cảm biến tiệm cận đầu nối hình trụ, tách rời nhanh. Rút ngắn thời gian bảo dưỡng bằng...

Đặt mua