Cảm biến chênh áp

Picture of Cảm Biến Chênh Áp DPA, Sensys DPA

Cảm Biến Chênh Áp DPA, Sensys DPA

Mã số : DPA Range : 50...1000Pa Accuracy : ±0.5~±1%FS Output : 0~5,1~5,0~10VDC, 4~20mA

Đặt mua

7.140.000 đ

Cảm Biến Chênh Áp DPA, Sensys ...

7.140.000 đ

Mã số : DPA Range : 50...1000Pa Accuracy : ±0.5~±1%FS Output : 0~5,1~5,0~10VDC, 4~20mA

Đặt mua
Picture of Cảm biến chênh áp Sensys DPB

Cảm biến chênh áp Sensys DPB

Mã số : DPB Range : 300Pa...10kPa Accuracy : ±0.5~±1.5%FS Output : 1~5VDC, 4~20mA, 2Ch ...

Đặt mua

0 đ

Cảm biến chênh áp Sensys DPB

0 đ

Mã số : DPB Range : 300Pa...10kPa Accuracy : ±0.5~±1.5%FS Output : 1~5VDC, 4~20mA, 2Ch ...

Đặt mua
Picture of Cảm biến chênh áp SENSYS DPC

Cảm biến chênh áp SENSYS DPC

Mã số : DPC dãi đo : 300Pa...100kPa Độ chính xác : ±0.5%FS Ngõ ra : 4~20mA

Đặt mua

4.200.000 đ

Cảm biến chênh áp SENSYS DPC

4.200.000 đ

Mã số : DPC dãi đo : 300Pa...100kPa Độ chính xác : ±0.5%FS Ngõ ra : 4~20mA

Đặt mua
Picture of cảm biến chênh áp Sensys DPD

cảm biến chênh áp Sensys DPD

Mã số: DPD. Range : 300Pa...100kPa Accuracy : ±0.5%FS Output : 4~20mA

Đặt mua

4.896.000 đ

cảm biến chênh áp Sensys DPD

4.896.000 đ

Mã số: DPD. Range : 300Pa...100kPa Accuracy : ±0.5%FS Output : 4~20mA

Đặt mua
Picture of Cảm biến chênh áp Sensys DPL

Cảm biến chênh áp Sensys DPL

Mã số: DPL. Range : 300Pa...100kPa Accuracy : ±0.5%FS Output : 4~20mA

Đặt mua

4.896.000 đ

Cảm biến chênh áp Sensys DPL

4.896.000 đ

Mã số: DPL. Range : 300Pa...100kPa Accuracy : ±0.5%FS Output : 4~20mA

Đặt mua
Picture of Cảm biến chênh áp Sensys DPM

Cảm biến chênh áp Sensys DPM

Mã số : DPM Range : 300Pa...10kPa Accuracy : ±0.5~±1.5%FS Output : 1~5VDC, 4~20mA, 2Ch ...

Đặt mua

0 đ

Cảm biến chênh áp Sensys DPM

0 đ

Mã số : DPM Range : 300Pa...10kPa Accuracy : ±0.5~±1.5%FS Output : 1~5VDC, 4~20mA, 2Ch ...

Đặt mua
Picture of Cảm biến chênh áp Sensys DPU

Cảm biến chênh áp Sensys DPU

Mã số: DPU. Range : 50Pa...1000Pa Accuracy : ±0.3 ~ ±1%FS Output : 4~20mA

Đặt mua

4.896.000 đ

Cảm biến chênh áp Sensys DPU

4.896.000 đ

Mã số: DPU. Range : 50Pa...1000Pa Accuracy : ±0.3 ~ ±1%FS Output : 4~20mA

Đặt mua
Picture of Cảm biến chênh áp Sensys DWS

Cảm biến chênh áp Sensys DWS

Mã số : DWS. Range : 5kPa...3.5MPa Accuracy : ±0.25%FS Output : 0~5,1~5,0~10VDC, 4~20mA

Đặt mua

0 đ

Cảm biến chênh áp Sensys DWS

0 đ

Mã số : DWS. Range : 5kPa...3.5MPa Accuracy : ±0.25%FS Output : 0~5,1~5,0~10VDC, 4~20mA

Đặt mua
Picture of Cảm biến chênh áp Sensys SSD

Cảm biến chênh áp Sensys SSD

Mã số : DPM Range : 5kPa...3.5MPa Accuracy : ±0.5%FS Output : 1~5VDC, 4~20mA, 2Ch Relay...

Đặt mua

0 đ

Cảm biến chênh áp Sensys SSD

0 đ

Mã số : DPM Range : 5kPa...3.5MPa Accuracy : ±0.5%FS Output : 1~5VDC, 4~20mA, 2Ch Relay...

Đặt mua
Picture of Cảm biến chênh áp Sensys SSD

Cảm biến chênh áp Sensys SSD

Mã số : DPM Range : 5kPa...3.5MPa Accuracy : ±0.5%FS Output : 1~5VDC, 4~20mA, 2Ch Relay...

Đặt mua

0 đ

Cảm biến chênh áp Sensys SSD

0 đ

Mã số : DPM Range : 5kPa...3.5MPa Accuracy : ±0.5%FS Output : 1~5VDC, 4~20mA, 2Ch Relay...

Đặt mua