C200H

Picture of PLC Omron C200H-DIN01

PLC Omron C200H-DIN01

Giá lắp dùng cho dòng PLC C200H

Đặt mua

PLC Omron C200H-DIN01

Giá lắp dùng cho dòng PLC C200H

Đặt mua
Picture of PLC Omron C200HE-CPU42-E

PLC Omron C200HE-CPU42-E

PLC C200HE-CPU42-E Bộ nhớ chương trình: 7.2 K words I/O bit: 880 Số module Expans...

Đặt mua

PLC Omron C200HE-CPU42-E

PLC C200HE-CPU42-E Bộ nhớ chương trình: 7.2 K words I/O bit: 880 Số module Expans...

Đặt mua
Picture of PLC Omron C200H-FZ001

PLC Omron C200H-FZ001

Bộ điều khiển mờ C200H-FZ001 Số I/O: 8 inputs và 4 outputs Luật điều khiển: MAX-MIN ...

Đặt mua

PLC Omron C200H-FZ001

Bộ điều khiển mờ C200H-FZ001 Số I/O: 8 inputs và 4 outputs Luật điều khiển: MAX-MIN ...

Đặt mua
Picture of PLC Omron C200HG-CPU53-ZE

PLC Omron C200HG-CPU53-ZE

PLC C200HG-CPU53-ZE Bộ nhớ chương trình: 15.2 K words I/O bit: 1184 Số module Exp...

Đặt mua

PLC Omron C200HG-CPU53-ZE

PLC C200HG-CPU53-ZE Bộ nhớ chương trình: 15.2 K words I/O bit: 1184 Số module Exp...

Đặt mua
Picture of PLC Omron C200H-IA222

PLC Omron C200H-IA222

Module ngõ vào AC: C200H-IA222 Số ngõ vào AC: 16 Điện áp ngõ vào: 200~240 VAC Dòn...

Đặt mua

PLC Omron C200H-IA222

Module ngõ vào AC: C200H-IA222 Số ngõ vào AC: 16 Điện áp ngõ vào: 200~240 VAC Dòn...

Đặt mua
Picture of PLC Omron C200H-ID215

PLC Omron C200H-ID215

Module ngõ vào C200H-ID215 Số ngõ vào DC: 32 inputs Điện áp ngõ vào: 24 VDC Dòng ...

Đặt mua

PLC Omron C200H-ID215

Module ngõ vào C200H-ID215 Số ngõ vào DC: 32 inputs Điện áp ngõ vào: 24 VDC Dòng ...

Đặt mua
Picture of PLC Omron C200H-ID217

PLC Omron C200H-ID217

Module ngõ vào C200H-ID217 Số ngõ vào DC: 64 Điện áp ngõ vào: 24 VDC Dòng điện ng...

Đặt mua

PLC Omron C200H-ID217

Module ngõ vào C200H-ID217 Số ngõ vào DC: 64 Điện áp ngõ vào: 24 VDC Dòng điện ng...

Đặt mua
Picture of PLC Omron C200H-LK202-V1

PLC Omron C200H-LK202-V1

Host Link Module C200H-LK202-V1 Số module max./ PLC: 2 Đế gắn module: CPU rack hoặc ...

Đặt mua

PLC Omron C200H-LK202-V1

Host Link Module C200H-LK202-V1 Số module max./ PLC: 2 Đế gắn module: CPU rack hoặc ...

Đặt mua
Picture of PLC Omron C200H-LK401

PLC Omron C200H-LK401

PC Link Module C200H-LK401 Phương thức truyền thông: peer-to-peer Topo mạng: Multi-d...

Đặt mua

PLC Omron C200H-LK401

PC Link Module C200H-LK401 Phương thức truyền thông: peer-to-peer Topo mạng: Multi-d...

Đặt mua
Picture of PLC Omron C200H-NC211

PLC Omron C200H-NC211

Module điều khiển vị trí C200H-NC211 Module điều khiển vị trí 2 trục Tốc độ ngõ ra: ...

Đặt mua

PLC Omron C200H-NC211

Module điều khiển vị trí C200H-NC211 Module điều khiển vị trí 2 trục Tốc độ ngõ ra: ...

Đặt mua
Picture of PLC Omron C200H-OA223

PLC Omron C200H-OA223

Module ngõ ra C200H-OA223 Số ngõ ra: 8, Triac Điện áp ngõ ra: 200VAC Dòng điện ng...

Đặt mua

PLC Omron C200H-OA223

Module ngõ ra C200H-OA223 Số ngõ ra: 8, Triac Điện áp ngõ ra: 200VAC Dòng điện ng...

Đặt mua
Picture of PLC Omron C200H-TV001

PLC Omron C200H-TV001

Module điều khiển nhiệt độ làm Nóng/Lạnh C200H-TV001 Thermocouple: R, S, K, J, T, E, B, N...

Đặt mua

PLC Omron C200H-TV001

Module điều khiển nhiệt độ làm Nóng/Lạnh C200H-TV001 Thermocouple: R, S, K, J, T, E, B, N...

Đặt mua
Picture of PLC OMRON C200HW-CE001

PLC OMRON C200HW-CE001

Bus kết nối mạng C200HW-CE001 dùng để kết nối một module SYSMAC LINK/ SYSMAC NET LINK đến...

Đặt mua

PLC OMRON C200HW-CE001

Bus kết nối mạng C200HW-CE001 dùng để kết nối một module SYSMAC LINK/ SYSMAC NET LINK đến...

Đặt mua
Picture of PLC OMRON C200HW-NC413

PLC OMRON C200HW-NC413

Module điều khiển vị trí 4 trục C200HW-NC413 Ngõ ra xung Tốc độ xung ngõ ra: 1~500,000 p...

Đặt mua

PLC OMRON C200HW-NC413

Module điều khiển vị trí 4 trục C200HW-NC413 Ngõ ra xung Tốc độ xung ngõ ra: 1~500,000 p...

Đặt mua
Picture of PLC OMRON C200HW-PCU01

PLC OMRON C200HW-PCU01

Bộ PC card C200HW-PCU01 Không có PC Card đi kèm Yêu cầu: + 1 Card nhớ tương thích Phoen...

Đặt mua

PLC OMRON C200HW-PCU01

Bộ PC card C200HW-PCU01 Không có PC Card đi kèm Yêu cầu: + 1 Card nhớ tương thích Phoen...

Đặt mua
Picture of CABLE Omron C200HS-CN422

CABLE Omron C200HS-CN422

Cáp kết nối đến CPU cho bàn phím lập trình cầm tay C200H-PRO27-E Chiều dài cáp: 4m

Đặt mua

CABLE Omron C200HS-CN422

Cáp kết nối đến CPU cho bàn phím lập trình cầm tay C200H-PRO27-E Chiều dài cáp: 4m

Đặt mua
Picture of Cáp sợi quang Omron C200H-RT001-P

Cáp sợi quang Omron C200H-RT00...

Cáp sợi quang Điện áp cung cấp: 120VAC

Đặt mua

Cáp sợi quang Omron C200H-RT00...

Cáp sợi quang Điện áp cung cấp: 120VAC

Đặt mua
Picture of Cáp sợi quang Omron C200H-RT002-P

Cáp sợi quang Omron C200H-RT00...

Cáp sợi quang Điện áp cung cấp: 24VDC

Đặt mua

Cáp sợi quang Omron C200H-RT00...

Cáp sợi quang Điện áp cung cấp: 24VDC

Đặt mua
Picture of Copy of PLC Omron C200H-OC223

Copy of PLC Omron C200H-OC223

Module ngõ ra C200H-OC223 Số ngõ ra Relay : 5 output Điện áp ngõ ra: 250VAC/24VDC ...

Đặt mua

Copy of PLC Omron C200H-OC223

Module ngõ ra C200H-OC223 Số ngõ ra Relay : 5 output Điện áp ngõ ra: 250VAC/24VDC ...

Đặt mua
Picture of CPU I/O Backplane OMRON C200HW-BC081-V1

CPU I/O Backplane OMRON C200H...

Đế gắn mở rộng I/O cho CPU C200HW-BC081-V1 Số lượng slot: 8

Đặt mua

CPU I/O Backplane OMRON C200H...

Đế gắn mở rộng I/O cho CPU C200HW-BC081-V1 Số lượng slot: 8

Đặt mua
Picture of CPU I/O back plane OMRON C200HW-BC051

CPU I/O back plane OMRON C200H...

Đế lắp mở rộng I/O cho CPU C200H Số lượng slot: 5

Đặt mua

CPU I/O back plane OMRON C200H...

Đế lắp mở rộng I/O cho CPU C200H Số lượng slot: 5

Đặt mua
Picture of CPU I/O backplane Omron C200HW-BC031

CPU I/O backplane Omron C200HW...

Đế lắp mở rộng I/O cho PLC C200H Số lượng slot: 3

Đặt mua

CPU I/O backplane Omron C200HW...

Đế lắp mở rộng I/O cho PLC C200H Số lượng slot: 3

Đặt mua
Picture of CPU I/O Backplane OMRON C200HW-BC101-V1

CPU I/O Backplane OMRON C200HW...

Backplane I/O mở rộng C200HW-BC101-V1 Số lượng slot: 10

Đặt mua

CPU I/O Backplane OMRON C200HW...

Backplane I/O mở rộng C200HW-BC101-V1 Số lượng slot: 10

Đặt mua
Picture of EMPERATURE CONTROLLER Omron C200H-TC003

EMPERATURE CONTROLLER Omron C2...

Module điều khiển nhiệt độ C200H-TC003 Thermocouple: R, S, K (CA), J (IC), T (CC), E (C...

Đặt mua

EMPERATURE CONTROLLER Omron C2...

Module điều khiển nhiệt độ C200H-TC003 Thermocouple: R, S, K (CA), J (IC), T (CC), E (C...

Đặt mua
Picture of I/O POWER SUPPLY OMRON C200H-PS211(-C)

I/O POWER SUPPLY OMRON C200H-P...

Nguồn cấp cho I/O Điện áp nguồn: 24VDC Công suất tiêu thụ max: 23W

Đặt mua

I/O POWER SUPPLY OMRON C200H-P...

Nguồn cấp cho I/O Điện áp nguồn: 24VDC Công suất tiêu thụ max: 23W

Đặt mua
Picture of INTERRUPT INPUT UNIT Omron C200HS-INT01

INTERRUPT INPUT UNIT Omron C20...

INTERRUPT INPUT UNIT C200HS-INT01 Điện áp ngõ vào: 12~24VDC Dòng điện ngõ vào: 10mA ...

Đặt mua

INTERRUPT INPUT UNIT Omron C20...

INTERRUPT INPUT UNIT C200HS-INT01 Điện áp ngõ vào: 12~24VDC Dòng điện ngõ vào: 10mA ...

Đặt mua
Picture of MEMORY CASSETTES Omron C200HS-ME16K

MEMORY CASSETTES Omron C200HS-...

Thẻ nhớ dùng để phục hồi dữ liệu cho PLC C200H Loại bộ nhớ: EEPROM Dung lượng nhớ: 1...

Đặt mua

MEMORY CASSETTES Omron C200HS-...

Thẻ nhớ dùng để phục hồi dữ liệu cho PLC C200H Loại bộ nhớ: EEPROM Dung lượng nhớ: 1...

Đặt mua
Picture of MEMORY CASSETTES Omron C200HS-MP16K

MEMORY CASSETTES Omron C200HS-...

Thẻ nhớ dùng để phục hồi dữ liệu cho PLC C200H Loại bộ nhớ: EPROM Dung lượng nhớ: 16...

Đặt mua

MEMORY CASSETTES Omron C200HS-...

Thẻ nhớ dùng để phục hồi dữ liệu cho PLC C200H Loại bộ nhớ: EPROM Dung lượng nhớ: 16...

Đặt mua