C200H

Picture of PLC Omron C200H-DIN01

PLC Omron C200H-DIN01

Giá lắp dùng cho dòng PLC C200H

Đặt mua

PLC Omron C200H-DIN01

Giá lắp dùng cho dòng PLC C200H

Đặt mua
Picture of PLC Omron C200HE-CPU42-E

PLC Omron C200HE-CPU42-E

PLC C200HE-CPU42-E Bộ nhớ chương trình: 7.2 K words I/O bit: 880 Số module Expans...

Đặt mua

PLC Omron C200HE-CPU42-E

PLC C200HE-CPU42-E Bộ nhớ chương trình: 7.2 K words I/O bit: 880 Số module Expans...

Đặt mua
Picture of PLC Omron C200H-FZ001

PLC Omron C200H-FZ001

Bộ điều khiển mờ C200H-FZ001 Số I/O: 8 inputs và 4 outputs Luật điều khiển: MAX-MIN ...

Đặt mua

PLC Omron C200H-FZ001

Bộ điều khiển mờ C200H-FZ001 Số I/O: 8 inputs và 4 outputs Luật điều khiển: MAX-MIN ...

Đặt mua
Picture of PLC Omron C200HG-CPU53-ZE

PLC Omron C200HG-CPU53-ZE

PLC C200HG-CPU53-ZE Bộ nhớ chương trình: 15.2 K words I/O bit: 1184 Số module Exp...

Đặt mua

PLC Omron C200HG-CPU53-ZE

PLC C200HG-CPU53-ZE Bộ nhớ chương trình: 15.2 K words I/O bit: 1184 Số module Exp...

Đặt mua
Picture of PLC Omron C200H-IA222

PLC Omron C200H-IA222

Module ngõ vào AC: C200H-IA222 Số ngõ vào AC: 16 Điện áp ngõ vào: 200~240 VAC Dòn...

Đặt mua

PLC Omron C200H-IA222

Module ngõ vào AC: C200H-IA222 Số ngõ vào AC: 16 Điện áp ngõ vào: 200~240 VAC Dòn...

Đặt mua
Picture of PLC Omron C200H-ID215

PLC Omron C200H-ID215

Module ngõ vào C200H-ID215 Số ngõ vào DC: 32 inputs Điện áp ngõ vào: 24 VDC Dòng ...

Đặt mua

PLC Omron C200H-ID215

Module ngõ vào C200H-ID215 Số ngõ vào DC: 32 inputs Điện áp ngõ vào: 24 VDC Dòng ...

Đặt mua
Picture of PLC Omron C200H-ID217

PLC Omron C200H-ID217

Module ngõ vào C200H-ID217 Số ngõ vào DC: 64 Điện áp ngõ vào: 24 VDC Dòng điện ng...

Đặt mua

PLC Omron C200H-ID217

Module ngõ vào C200H-ID217 Số ngõ vào DC: 64 Điện áp ngõ vào: 24 VDC Dòng điện ng...

Đặt mua
Picture of PLC Omron C200H-LK202-V1

PLC Omron C200H-LK202-V1

Host Link Module C200H-LK202-V1 Số module max./ PLC: 2 Đế gắn module: CPU rack hoặc ...

Đặt mua

PLC Omron C200H-LK202-V1

Host Link Module C200H-LK202-V1 Số module max./ PLC: 2 Đế gắn module: CPU rack hoặc ...

Đặt mua
Picture of PLC Omron C200H-LK401

PLC Omron C200H-LK401

PC Link Module C200H-LK401 Phương thức truyền thông: peer-to-peer Topo mạng: Multi-d...

Đặt mua

PLC Omron C200H-LK401

PC Link Module C200H-LK401 Phương thức truyền thông: peer-to-peer Topo mạng: Multi-d...

Đặt mua
Picture of PLC Omron C200H-NC211

PLC Omron C200H-NC211

Module điều khiển vị trí C200H-NC211 Module điều khiển vị trí 2 trục Tốc độ ngõ ra: ...

Đặt mua

PLC Omron C200H-NC211

Module điều khiển vị trí C200H-NC211 Module điều khiển vị trí 2 trục Tốc độ ngõ ra: ...

Đặt mua
Picture of PLC Omron C200H-OA223

PLC Omron C200H-OA223

Module ngõ ra C200H-OA223 Số ngõ ra: 8, Triac Điện áp ngõ ra: 200VAC Dòng điện ng...

Đặt mua

PLC Omron C200H-OA223

Module ngõ ra C200H-OA223 Số ngõ ra: 8, Triac Điện áp ngõ ra: 200VAC Dòng điện ng...

Đặt mua
Picture of PLC Omron C200H-TV001

PLC Omron C200H-TV001

Module điều khiển nhiệt độ làm Nóng/Lạnh C200H-TV001 Thermocouple: R, S, K, J, T, E, B, N...

Đặt mua

PLC Omron C200H-TV001

Module điều khiển nhiệt độ làm Nóng/Lạnh C200H-TV001 Thermocouple: R, S, K, J, T, E, B, N...

Đặt mua
Picture of PLC OMRON C200HW-CE001

PLC OMRON C200HW-CE001

Bus kết nối mạng C200HW-CE001 dùng để kết nối một module SYSMAC LINK/ SYSMAC NET LINK đến...

Đặt mua

PLC OMRON C200HW-CE001

Bus kết nối mạng C200HW-CE001 dùng để kết nối một module SYSMAC LINK/ SYSMAC NET LINK đến...

Đặt mua
Picture of PLC OMRON C200HW-NC413

PLC OMRON C200HW-NC413

Module điều khiển vị trí 4 trục C200HW-NC413 Ngõ ra xung Tốc độ xung ngõ ra: 1~500,000 p...

Đặt mua

PLC OMRON C200HW-NC413

Module điều khiển vị trí 4 trục C200HW-NC413 Ngõ ra xung Tốc độ xung ngõ ra: 1~500,000 p...

Đặt mua
Picture of PLC OMRON C200HW-PCU01

PLC OMRON C200HW-PCU01

Bộ PC card C200HW-PCU01 Không có PC Card đi kèm Yêu cầu: + 1 Card nhớ tương thích Phoen...

Đặt mua

PLC OMRON C200HW-PCU01

Bộ PC card C200HW-PCU01 Không có PC Card đi kèm Yêu cầu: + 1 Card nhớ tương thích Phoen...

Đặt mua
Picture of CABLE Omron C200HS-CN422

CABLE Omron C200HS-CN422

Cáp kết nối đến CPU cho bàn phím lập trình cầm tay C200H-PRO27-E Chiều dài cáp: 4m

Đặt mua

CABLE Omron C200HS-CN422

Cáp kết nối đến CPU cho bàn phím lập trình cầm tay C200H-PRO27-E Chiều dài cáp: 4m

Đặt mua
Picture of Cáp sợi quang Omron C200H-RT001-P

Cáp sợi quang Omron C200H-RT001-P

Cáp sợi quang Điện áp cung cấp: 120VAC

Đặt mua

Cáp sợi quang Omron C200H-RT00...

Cáp sợi quang Điện áp cung cấp: 120VAC

Đặt mua
Picture of Cáp sợi quang Omron C200H-RT002-P

Cáp sợi quang Omron C200H-RT002-P

Cáp sợi quang Điện áp cung cấp: 24VDC

Đặt mua

Cáp sợi quang Omron C200H-RT00...

Cáp sợi quang Điện áp cung cấp: 24VDC

Đặt mua
Picture of Copy of PLC Omron C200H-OC223

Copy of PLC Omron C200H-OC223

Module ngõ ra C200H-OC223 Số ngõ ra Relay : 5 output Điện áp ngõ ra: 250VAC/24VDC ...

Đặt mua

Copy of PLC Omron C200H-OC223

Module ngõ ra C200H-OC223 Số ngõ ra Relay : 5 output Điện áp ngõ ra: 250VAC/24VDC ...

Đặt mua
Picture of CPU I/O Backplane OMRON C200HW-BC081-V1

CPU I/O Backplane OMRON C200HW-BC081-V1

Đế gắn mở rộng I/O cho CPU C200HW-BC081-V1 Số lượng slot: 8

Đặt mua

CPU I/O Backplane OMRON C200H...

Đế gắn mở rộng I/O cho CPU C200HW-BC081-V1 Số lượng slot: 8

Đặt mua
Picture of CPU I/O back plane OMRON C200HW-BC051

CPU I/O back plane OMRON C200HW-BC051

Đế lắp mở rộng I/O cho CPU C200H Số lượng slot: 5

Đặt mua

CPU I/O back plane OMRON C200H...

Đế lắp mở rộng I/O cho CPU C200H Số lượng slot: 5

Đặt mua
Picture of CPU I/O backplane Omron C200HW-BC031

CPU I/O backplane Omron C200HW-BC031

Đế lắp mở rộng I/O cho PLC C200H Số lượng slot: 3

Đặt mua

CPU I/O backplane Omron C200HW...

Đế lắp mở rộng I/O cho PLC C200H Số lượng slot: 3

Đặt mua
Picture of CPU I/O Backplane OMRON C200HW-BC101-V1

CPU I/O Backplane OMRON C200HW-BC101-V1

Backplane I/O mở rộng C200HW-BC101-V1 Số lượng slot: 10

Đặt mua

CPU I/O Backplane OMRON C200HW...

Backplane I/O mở rộng C200HW-BC101-V1 Số lượng slot: 10

Đặt mua
Picture of EMPERATURE CONTROLLER Omron C200H-TC003

EMPERATURE CONTROLLER Omron C200H-TC003

Module điều khiển nhiệt độ C200H-TC003 Thermocouple: R, S, K (CA), J (IC), T (CC), E (C...

Đặt mua

EMPERATURE CONTROLLER Omron C2...

Module điều khiển nhiệt độ C200H-TC003 Thermocouple: R, S, K (CA), J (IC), T (CC), E (C...

Đặt mua
Picture of I/O POWER SUPPLY OMRON C200H-PS211(-C)

I/O POWER SUPPLY OMRON C200H-PS211(-C)

Nguồn cấp cho I/O Điện áp nguồn: 24VDC Công suất tiêu thụ max: 23W

Đặt mua

I/O POWER SUPPLY OMRON C200H-P...

Nguồn cấp cho I/O Điện áp nguồn: 24VDC Công suất tiêu thụ max: 23W

Đặt mua
Picture of INTERRUPT INPUT UNIT Omron C200HS-INT01

INTERRUPT INPUT UNIT Omron C200HS-INT01

INTERRUPT INPUT UNIT C200HS-INT01 Điện áp ngõ vào: 12~24VDC Dòng điện ngõ vào: 10mA ...

Đặt mua

INTERRUPT INPUT UNIT Omron C20...

INTERRUPT INPUT UNIT C200HS-INT01 Điện áp ngõ vào: 12~24VDC Dòng điện ngõ vào: 10mA ...

Đặt mua
Picture of MEMORY CASSETTES Omron C200HS-ME16K

MEMORY CASSETTES Omron C200HS-ME16K

Thẻ nhớ dùng để phục hồi dữ liệu cho PLC C200H Loại bộ nhớ: EEPROM Dung lượng nhớ: 1...

Đặt mua

MEMORY CASSETTES Omron C200HS-...

Thẻ nhớ dùng để phục hồi dữ liệu cho PLC C200H Loại bộ nhớ: EEPROM Dung lượng nhớ: 1...

Đặt mua
Picture of MEMORY CASSETTES Omron C200HS-MP16K

MEMORY CASSETTES Omron C200HS-MP16K

Thẻ nhớ dùng để phục hồi dữ liệu cho PLC C200H Loại bộ nhớ: EPROM Dung lượng nhớ: 16...

Đặt mua

MEMORY CASSETTES Omron C200HS-...

Thẻ nhớ dùng để phục hồi dữ liệu cho PLC C200H Loại bộ nhớ: EPROM Dung lượng nhớ: 16...

Đặt mua
Picture of PID CONTROL UNIT Omron C200H-PID02

PID CONTROL UNIT Omron C200H-PID02

Module điều khiển PID C200H-PID02 Loại ngõ ra: Điện áp Điện áp ngõ vào: 0~5/1~5/0~10...

Đặt mua

PID CONTROL UNIT Omron C200H-P...

Module điều khiển PID C200H-PID02 Loại ngõ ra: Điện áp Điện áp ngõ vào: 0~5/1~5/0~10...

Đặt mua
Picture of PID CONTROL UNIT Omron C200H-PID03

PID CONTROL UNIT Omron C200H-PID03

Module điều khiển PID C200H-PID03 Loại ngõ ra: Dòng điện Điện áp ngõ vào: 0~5/1~5/0~...

Đặt mua

PID CONTROL UNIT Omron C200H-P...

Module điều khiển PID C200H-PID03 Loại ngõ ra: Dòng điện Điện áp ngõ vào: 0~5/1~5/0~...

Đặt mua
Picture of PLC Omron 200H-OD215

PLC Omron 200H-OD215

Module ngõ ra C200H-OD215 Số ngõ ra Transistor: 32 output Điện áp ngõ ra: 24VDC D...

Đặt mua

PLC Omron 200H-OD215

Module ngõ ra C200H-OD215 Số ngõ ra Transistor: 32 output Điện áp ngõ ra: 24VDC D...

Đặt mua
Picture of PLC OMRON C200H-B7A22

PLC OMRON C200H-B7A22

Module truyền thông C200H-B7A22 Khoảng cách truyền lên đến 500m Hỗ trợ 32 input/ 32 outp...

Đặt mua

PLC OMRON C200H-B7A22

Module truyền thông C200H-B7A22 Khoảng cách truyền lên đến 500m Hỗ trợ 32 input/ 32 outp...

Đặt mua
Picture of PLC Omron C200H-DA002

PLC Omron C200H-DA002

Module ngõ ra tương tự: C200H-DA002 Số ngõ ra tương tự: 4 Dòng điện ngõ ra: 4-20 mA ...

Đặt mua

PLC Omron C200H-DA002

Module ngõ ra tương tự: C200H-DA002 Số ngõ ra tương tự: 4 Dòng điện ngõ ra: 4-20 mA ...

Đặt mua
Picture of PLC Omron C200H-DA003

PLC Omron C200H-DA003

Module ngõ ra tương tự: C200H-DA003 Số ngõ ra tương tự: 8 Điện áp ngõ ra: 1~5 / 0~10...

Đặt mua

PLC Omron C200H-DA003

Module ngõ ra tương tự: C200H-DA003 Số ngõ ra tương tự: 8 Điện áp ngõ ra: 1~5 / 0~10...

Đặt mua
Picture of PLC Omron C200H-DA004

PLC Omron C200H-DA004

Module ngõ ra tương tự C200H Số ngõ ra tương tự: 8 Dòng điện ngõ ra: 4-20 mA

Đặt mua

PLC Omron C200H-DA004

Module ngõ ra tương tự C200H Số ngõ ra tương tự: 8 Dòng điện ngõ ra: 4-20 mA

Đặt mua
Picture of PLC Omron C200H-DAC01

PLC Omron C200H-DAC01

Bộ bàn phím điều khiển truy nhập dữ liệu cầm tay

Đặt mua

PLC Omron C200H-DAC01

Bộ bàn phím điều khiển truy nhập dữ liệu cầm tay

Đặt mua
Picture of PLC Omron C200H-DSC01

PLC Omron C200H-DSC01

DATA SETTING CONSOLE C200H-DSC01 Bộ điều khiển cầm tay Dùng để cài đặt và giám sát d...

Đặt mua

PLC Omron C200H-DSC01

DATA SETTING CONSOLE C200H-DSC01 Bộ điều khiển cầm tay Dùng để cài đặt và giám sát d...

Đặt mua
Picture of PLC Omron C200HE-CPU11-E

PLC Omron C200HE-CPU11-E

PLC C200HE-CPU11-E Bộ nhớ chương trình: 3.2 K words I/O bit: 640 Số module Expans...

Đặt mua

PLC Omron C200HE-CPU11-E

PLC C200HE-CPU11-E Bộ nhớ chương trình: 3.2 K words I/O bit: 640 Số module Expans...

Đặt mua
Picture of PLC Omron C200HE-CPU32-E

PLC Omron C200HE-CPU32-E

PLC C200HE-CPU32-E Bộ nhớ chương trình: 7.2 K words I/O bit: 880 Số module Expansio...

Đặt mua

PLC Omron C200HE-CPU32-E

PLC C200HE-CPU32-E Bộ nhớ chương trình: 7.2 K words I/O bit: 880 Số module Expansio...

Đặt mua
Picture of PLC Omron C200HG-CPU33-E

PLC Omron C200HG-CPU33-E

PLC C200HG-CPU33-E Bộ nhớ chương trình: 15.2 K words I/O bit: 880 Số module Expan...

Đặt mua

PLC Omron C200HG-CPU33-E

PLC C200HG-CPU33-E Bộ nhớ chương trình: 15.2 K words I/O bit: 880 Số module Expan...

Đặt mua
Picture of PLC Omron C200HG-CPU33-ZE

PLC Omron C200HG-CPU33-ZE

PLC Omron C200HG-CPU33-ZE Bộ nhớ chương trình: 15.2 K words I/O bit: 880 Số modul...

Đặt mua

PLC Omron C200HG-CPU33-ZE

PLC Omron C200HG-CPU33-ZE Bộ nhớ chương trình: 15.2 K words I/O bit: 880 Số modul...

Đặt mua
Picture of PLC Omron C200HG-CPU43-E

PLC Omron C200HG-CPU43-E

PLC C200HG-CPU43-E Bộ nhớ chương trình: 15.2 K words I/O bit: 880 Số module Expan...

Đặt mua

PLC Omron C200HG-CPU43-E

PLC C200HG-CPU43-E Bộ nhớ chương trình: 15.2 K words I/O bit: 880 Số module Expan...

Đặt mua
Picture of PLC Omron C200HG-CPU53-E

PLC Omron C200HG-CPU53-E

PLC Omron C200HG-CPU53-E Bộ nhớ chương trình: 15.2 K words I/O bit: 1184 Số modul...

Đặt mua

PLC Omron C200HG-CPU53-E

PLC Omron C200HG-CPU53-E Bộ nhớ chương trình: 15.2 K words I/O bit: 1184 Số modul...

Đặt mua
Picture of PLC Omron C200HG-CPU63-E

PLC Omron C200HG-CPU63-E

PLC C200HG-CPU63-E Bộ nhớ chương trình: 15.2 K words I/O bit: 1184 Số module Expan...

Đặt mua

PLC Omron C200HG-CPU63-E

PLC C200HG-CPU63-E Bộ nhớ chương trình: 15.2 K words I/O bit: 1184 Số module Expan...

Đặt mua
Picture of PLC Omron C200HG-CPU63-ZE

PLC Omron C200HG-CPU63-ZE

PLC C200HG-CPU63-ZE Bộ nhớ chương trình: 15.2 K words I/O bit: 1184 Số module Exp...

Đặt mua

PLC Omron C200HG-CPU63-ZE

PLC C200HG-CPU63-ZE Bộ nhớ chương trình: 15.2 K words I/O bit: 1184 Số module Exp...

Đặt mua
Picture of PLC Omron C200H-IA121

PLC Omron C200H-IA121

Module ngõ vào C200H-IA121 Số ngõ vào AC: 8 inputs Điện áp ngõ vào: 100~120 VAC D...

Đặt mua

PLC Omron C200H-IA121

Module ngõ vào C200H-IA121 Số ngõ vào AC: 8 inputs Điện áp ngõ vào: 100~120 VAC D...

Đặt mua
Picture of PLC Omron C200H-IA122

PLC Omron C200H-IA122

Module ngõ vào C200H-IA122 Số ngõ vào AC: 16 Điện áp ngõ vào: 100~120 VAC Dòng đi...

Đặt mua

PLC Omron C200H-IA122

Module ngõ vào C200H-IA122 Số ngõ vào AC: 16 Điện áp ngõ vào: 100~120 VAC Dòng đi...

Đặt mua
Picture of PLC Omron C200H-IA221

PLC Omron C200H-IA221

Module ngõ vào C200H-IA221 Số ngõ vào AC: 8 Điện áp ngõ vào: 200~240 VAC Dòng điệ...

Đặt mua

PLC Omron C200H-IA221

Module ngõ vào C200H-IA221 Số ngõ vào AC: 8 Điện áp ngõ vào: 200~240 VAC Dòng điệ...

Đặt mua
Picture of PLC Omron C200H-ID001

PLC Omron C200H-ID001

Module ngõ vào C200H-ID001 Số ngõ vào DC: 8 input Điện áp ngõ vào: No-voltage contac...

Đặt mua

PLC Omron C200H-ID001

Module ngõ vào C200H-ID001 Số ngõ vào DC: 8 input Điện áp ngõ vào: No-voltage contac...

Đặt mua
Picture of PLC Omron C200H-ID002

PLC Omron C200H-ID002

Module ngõ vào C200H-ID002 Số ngõ vào DC: 8 inputs Điện áp ngõ vào: No-voltage conta...

Đặt mua

PLC Omron C200H-ID002

Module ngõ vào C200H-ID002 Số ngõ vào DC: 8 inputs Điện áp ngõ vào: No-voltage conta...

Đặt mua
Picture of PLC Omron C200H-ID111

PLC Omron C200H-ID111

Module ngõ ra DC: C200H-ID111 Số ngõ vào DC: 64 Điện áp ngõ vào: 12 VDC Dòng điện...

Đặt mua

PLC Omron C200H-ID111

Module ngõ ra DC: C200H-ID111 Số ngõ vào DC: 64 Điện áp ngõ vào: 12 VDC Dòng điện...

Đặt mua
Picture of PLC Omron C200H-ID211

PLC Omron C200H-ID211

Module ngõ vào DC: C200H-ID211 Số ngõ vào DC: 8 Điện áp ngõ vào: 12~24 VDC Dòng đ...

Đặt mua

PLC Omron C200H-ID211

Module ngõ vào DC: C200H-ID211 Số ngõ vào DC: 8 Điện áp ngõ vào: 12~24 VDC Dòng đ...

Đặt mua
Picture of PLC Omron C200H-ID212

PLC Omron C200H-ID212

Module ngõ vào DC: C200H-ID212 Số ngõ vào DC: 16 Điện áp ngõ vào: 24 VDC Dòng điệ...

Đặt mua

PLC Omron C200H-ID212

Module ngõ vào DC: C200H-ID212 Số ngõ vào DC: 16 Điện áp ngõ vào: 24 VDC Dòng điệ...

Đặt mua
Picture of PLC Omron C200H-ID215

PLC Omron C200H-ID215

Module ngõ vào C200H-ID215 Số ngõ vào DC: 32 inputs Điện áp ngõ vào: 24 VDC Dòng ...

Đặt mua

PLC Omron C200H-ID215

Module ngõ vào C200H-ID215 Số ngõ vào DC: 32 inputs Điện áp ngõ vào: 24 VDC Dòng ...

Đặt mua
Picture of PLC Omron C200H-ID216

PLC Omron C200H-ID216

Module ngõ vào C200H-ID216 Số ngõ vào DC: 32 input Điện áp ngõ vào: 24 VDC Dòng đ...

Đặt mua

PLC Omron C200H-ID216

Module ngõ vào C200H-ID216 Số ngõ vào DC: 32 input Điện áp ngõ vào: 24 VDC Dòng đ...

Đặt mua