Bơm ly tâm trục ngang

Picture of  Bơm ly tâm trục ngang Teco 18.5KW,25HP,3P

Bơm ly tâm trục ngang Teco 18.5KW,25HP,3P

DÒNG MÁY:Máy bơm nước TECO CÔNG SUẤT:18.5KW,25HP ĐẦU ỐNG:3/4/6 Xuất xứTaiwan

Đặt mua

36.130.000 đ

Bơm ly tâm trục ngang Teco 18...

36.130.000 đ

DÒNG MÁY:Máy bơm nước TECO CÔNG SUẤT:18.5KW,25HP ĐẦU ỐNG:3/4/6 Xuất xứTaiwan

Đặt mua
Picture of Bơm ly tâm trục ngang Teco 0.37KW,0.5HP,3P

Bơm ly tâm trục ngang Teco 0.37KW,0.5HP,3P

DÒNG MÁY:Máy bơm nước TECO CÔNG SUẤT:0.37KW,0.5HP ĐẦU ỐNG:1 Xuất xứTaiwan

Đặt mua

4.100.000 đ

Bơm ly tâm trục ngang Teco 0.3...

4.100.000 đ

DÒNG MÁY:Máy bơm nước TECO CÔNG SUẤT:0.37KW,0.5HP ĐẦU ỐNG:1 Xuất xứTaiwan

Đặt mua
Picture of Bơm ly tâm trục ngang Teco 0.55KW,0.1HP,3P

Bơm ly tâm trục ngang Teco 0.55KW,0.1HP,3P

DÒNG MÁY:Máy bơm nước TECO CÔNG SUẤT:0.55KW,1HP ĐẦU ỐNG:1.5 Xuất xứTaiwan

Đặt mua

5.500.000 đ

Bơm ly tâm trục ngang Teco 0.5...

5.500.000 đ

DÒNG MÁY:Máy bơm nước TECO CÔNG SUẤT:0.55KW,1HP ĐẦU ỐNG:1.5 Xuất xứTaiwan

Đặt mua
Picture of Bơm ly tâm trục ngang Teco 1.5KW,2HP,3P

Bơm ly tâm trục ngang Teco 1.5KW,2HP,3P

DÒNG MÁY:Máy bơm nước TECO CÔNG SUẤT:1.5KW,2HP ĐẦU ỐNG:1.5 Xuất xứTaiwan

Đặt mua

6.763.000 đ

Bơm ly tâm trục ngang Teco 1.5...

6.763.000 đ

DÒNG MÁY:Máy bơm nước TECO CÔNG SUẤT:1.5KW,2HP ĐẦU ỐNG:1.5 Xuất xứTaiwan

Đặt mua
Picture of Bơm ly tâm trục ngang Teco 11KW,15HP,3P

Bơm ly tâm trục ngang Teco 11KW,15HP,3P

DÒNG MÁY:Máy bơm nước TECO CÔNG SUẤT:7.5KW,10HP ĐẦU ỐNG:3/4/5 Xuất xứTaiwan

Đặt mua

27.188.000 đ

Bơm ly tâm trục ngang Teco 11K...

27.188.000 đ

DÒNG MÁY:Máy bơm nước TECO CÔNG SUẤT:7.5KW,10HP ĐẦU ỐNG:3/4/5 Xuất xứTaiwan

Đặt mua
Picture of Bơm ly tâm trục ngang Teco 15KW,20HP,3P

Bơm ly tâm trục ngang Teco 15KW,20HP,3P

DÒNG MÁY:Máy bơm nước TECO CÔNG SUẤT:15KW,20HP ĐẦU ỐNG:3/4/5 Xuất xứTaiwan

Đặt mua

30.680.000 đ

Bơm ly tâm trục ngang Teco 15K...

30.680.000 đ

DÒNG MÁY:Máy bơm nước TECO CÔNG SUẤT:15KW,20HP ĐẦU ỐNG:3/4/5 Xuất xứTaiwan

Đặt mua
Picture of Bơm ly tâm trục ngang Teco 2.2KW,3HP,3P

Bơm ly tâm trục ngang Teco 2.2KW,3HP,3P

DÒNG MÁY:Máy bơm nước TECO CÔNG SUẤT:2.2KW,3HP ĐẦU ỐNG:2/2.5/3 Xuất xứTaiwan

Đặt mua

8.306.000 đ

Bơm ly tâm trục ngang Teco 2.2...

8.306.000 đ

DÒNG MÁY:Máy bơm nước TECO CÔNG SUẤT:2.2KW,3HP ĐẦU ỐNG:2/2.5/3 Xuất xứTaiwan

Đặt mua
Picture of Bơm ly tâm trục ngang Teco 22KW,30HP,3P

Bơm ly tâm trục ngang Teco 22KW,30HP,3P

DÒNG MÁY:Máy bơm nước TECO CÔNG SUẤT:22KW,30HP ĐẦU ỐNG:4/6 Xuất xứTaiwan

Đặt mua

41.500.000 đ

Bơm ly tâm trục ngang Teco 22K...

41.500.000 đ

DÒNG MÁY:Máy bơm nước TECO CÔNG SUẤT:22KW,30HP ĐẦU ỐNG:4/6 Xuất xứTaiwan

Đặt mua
Picture of Bơm ly tâm trục ngang Teco 3.7KW,5HP,3P

Bơm ly tâm trục ngang Teco 3.7KW,5HP,3P

DÒNG MÁY:Máy bơm nước TECO CÔNG SUẤT:3.7KW,5HP ĐẦU ỐNG:2/2.5/3 Xuất xứTaiwan

Đặt mua

11.030.000 đ

Bơm ly tâm trục ngang Teco 3.7...

11.030.000 đ

DÒNG MÁY:Máy bơm nước TECO CÔNG SUẤT:3.7KW,5HP ĐẦU ỐNG:2/2.5/3 Xuất xứTaiwan

Đặt mua
Picture of Bơm ly tâm trục ngang Teco 30KW,40HP,3P

Bơm ly tâm trục ngang Teco 30KW,40HP,3P

DÒNG MÁY:Máy bơm nước TECO CÔNG SUẤT:30KW,40HP ĐẦU ỐNG:4/6 Xuất xứTaiwan

Đặt mua

62.000.000 đ

Bơm ly tâm trục ngang Teco 30K...

62.000.000 đ

DÒNG MÁY:Máy bơm nước TECO CÔNG SUẤT:30KW,40HP ĐẦU ỐNG:4/6 Xuất xứTaiwan

Đặt mua
Picture of Bơm ly tâm trục ngang Teco 30Kw/40HP-2P/380V

Bơm ly tâm trục ngang Teco 30Kw/40HP-2P/380V

DÒNG MÁY:Máy bơm nước TECO CÔNG SUẤT:30KW,40HP ĐẦU ỐNG:4/6 Xuất xứTaiwan

Đặt mua

53.750.000 đ

Bơm ly tâm trục ngang Teco 30K...

53.750.000 đ

DÒNG MÁY:Máy bơm nước TECO CÔNG SUẤT:30KW,40HP ĐẦU ỐNG:4/6 Xuất xứTaiwan

Đặt mua
Picture of Bơm ly tâm trục ngang Teco 37Kw/50HP-2P/380V

Bơm ly tâm trục ngang Teco 37Kw/50HP-2P/380V

DÒNG MÁY:Máy bơm nước TECO CÔNG SUẤT:37KW,50HP ĐẦU ỐNG:4/6 Xuất xứTaiwan

Đặt mua

59.027.778 đ

Bơm ly tâm trục ngang Teco 37K...

59.027.778 đ

DÒNG MÁY:Máy bơm nước TECO CÔNG SUẤT:37KW,50HP ĐẦU ỐNG:4/6 Xuất xứTaiwan

Đặt mua
Picture of Bơm ly tâm trục ngang Teco 45Kw/60HP-2P/380V

Bơm ly tâm trục ngang Teco 45Kw/60HP-2P/380V

DÒNG MÁY:Máy bơm nước TECO CÔNG SUẤT:45KW,60HP ĐẦU ỐNG:4/6 Xuất xứTaiwan

Đặt mua

72.222.223 đ

Bơm ly tâm trục ngang Teco 45K...

72.222.223 đ

DÒNG MÁY:Máy bơm nước TECO CÔNG SUẤT:45KW,60HP ĐẦU ỐNG:4/6 Xuất xứTaiwan

Đặt mua
Picture of Bơm ly tâm trục ngang Teco 5.5KW,7.5HP,3P

Bơm ly tâm trục ngang Teco 5.5KW,7.5HP,3P

DÒNG MÁY:Máy bơm nước TECO CÔNG SUẤT:5.5KW,7.5HP ĐẦU ỐNG:2/2.5/3 Xuất xứTaiwan

Đặt mua

16.340.000 đ

Bơm ly tâm trục ngang Teco 5.5...

16.340.000 đ

DÒNG MÁY:Máy bơm nước TECO CÔNG SUẤT:5.5KW,7.5HP ĐẦU ỐNG:2/2.5/3 Xuất xứTaiwan

Đặt mua
Picture of Bơm ly tâm trục ngang Teco 55Kw/75HP-2P/380V

Bơm ly tâm trục ngang Teco 55Kw/75HP-2P/380V

DÒNG MÁY:Máy bơm nước TECO CÔNG SUẤT:55KW,75HP ĐẦU ỐNG:4/6 Xuất xứTaiwan

Đặt mua

86.805.555 đ

Bơm ly tâm trục ngang Teco 55K...

86.805.555 đ

DÒNG MÁY:Máy bơm nước TECO CÔNG SUẤT:55KW,75HP ĐẦU ỐNG:4/6 Xuất xứTaiwan

Đặt mua
Picture of Bơm ly tâm trục ngang Teco 7.5KW,10HP,3P

Bơm ly tâm trục ngang Teco 7.5KW,10HP,3P

DÒNG MÁY:Máy bơm nước TECO CÔNG SUẤT:7.5KW,10HP ĐẦU ỐNG:2/3/4 Xuất xứTaiwan

Đặt mua

18.980.000 đ

Bơm ly tâm trục ngang Teco 7.5...

18.980.000 đ

DÒNG MÁY:Máy bơm nước TECO CÔNG SUẤT:7.5KW,10HP ĐẦU ỐNG:2/3/4 Xuất xứTaiwan

Đặt mua