Bộ nguồn 24 VDC

Xem dạng Lưới Danh sách
Sắp theo
Hiển thị pcs

Mô đun nguồn chuyển mạch IFM DN4013

DN4013
Xuất xứ: Đức
11.300.190 đ 10.374.000 đ

Mô đun nguồn chuyển mạch IFM DN4014

DN4014
Xuất xứ: Đức
14.708.034 đ 13.502.000 đ

Nguồn IFM E84016

E84016
Xuất xứ: Đức
26.742.936 đ 24.550.000 đ