Bộ định thời gian Ngày/tháng/năm

Picture of Bộ định thời gian trong năm. Loại gắn Din-rail H5S-YB2-X [ Omron ]

Bộ định thời gian trong năm. Loại gắn Din-rail H5S-YB2-X [ Omron ]

Nguồn cấp: 100-240VAC Ngõ ra: SPST-NO x 2 circuit Độ chính xác: ±0.01%, ±0.05 s max. Sa...

Đặt mua

7.540.000 đ

Bộ định thời gian trong năm. L...

7.540.000 đ

Nguồn cấp: 100-240VAC Ngõ ra: SPST-NO x 2 circuit Độ chính xác: ±0.01%, ±0.05 s max. Sa...

Đặt mua
Picture of Bộ định thời gian trong năm. Loại gắn mặt tủ điện H5S-YFB2-X [ Omron ]

Bộ định thời gian trong năm. Loại gắn mặt tủ điện H5S-YFB2-X [ Omron ]

Nguồn cấp: 100-240VAC Ngõ ra: SPST-NO x 2 circuit Độ chính xác: ±0.01%, ±0.05 s max. Sa...

Đặt mua

7.540.000 đ

Bộ định thời gian trong năm. L...

7.540.000 đ

Nguồn cấp: 100-240VAC Ngõ ra: SPST-NO x 2 circuit Độ chính xác: ±0.01%, ±0.05 s max. Sa...

Đặt mua
Picture of Bộ định thời gian trong ngày. Loại gắn Din-rail H5F-FB [ Omron ]

Bộ định thời gian trong ngày. Loại gắn Din-rail H5F-FB [ Omron ]

Nguồn cấp: 100-240VAC Ngõ ra: SPST-NO, 15 A 250 VAC Độ chính xác: ±0.01% ±0.05 s max. ...

Đặt mua

3.642.000 đ

Bộ định thời gian trong ngày. ...

3.642.000 đ

Nguồn cấp: 100-240VAC Ngõ ra: SPST-NO, 15 A 250 VAC Độ chính xác: ±0.01% ±0.05 s max. ...

Đặt mua
Picture of Bộ định thời gian trong ngày. Loại gắn mặt tủ điện H5F-B [ Omron ]

Bộ định thời gian trong ngày. Loại gắn mặt tủ điện H5F-B [ Omron ]

Nguồn cấp: 100-240VAC Ngõ ra: SPST-NO, 15 A 250 VAC Độ chính xác: ±0.01% ±0.05 s max. ...

Đặt mua

3.782.000 đ

Bộ định thời gian trong ngày. ...

3.782.000 đ

Nguồn cấp: 100-240VAC Ngõ ra: SPST-NO, 15 A 250 VAC Độ chính xác: ±0.01% ±0.05 s max. ...

Đặt mua
Picture of Bộ định thời gian trong ngày. Loại gắn mặt tủ điện và Din-rail H5F-KB [ Omron ]

Bộ định thời gian trong ngày. Loại gắn mặt tủ điện và Din-rail H5F-KB [ Omron ]

Nguồn cấp: 100-240VAC Ngõ ra: SPST-NO, 15 A 250 VAC Độ chính xác: ±0.01% ±0.05 s max. ...

Đặt mua

3.664.000 đ

Bộ định thời gian trong ngày. ...

3.664.000 đ

Nguồn cấp: 100-240VAC Ngõ ra: SPST-NO, 15 A 250 VAC Độ chính xác: ±0.01% ±0.05 s max. ...

Đặt mua
Picture of Bộ định thời gian trong tuần. Loại gắn Din-rail H5S-WFB2 [ Omron ]

Bộ định thời gian trong tuần. Loại gắn Din-rail H5S-WFB2 [ Omron ]

Nguồn cấp: 100-240VAC Ngõ ra: SPST-NO x 2 circuit Độ chính xác: ±0.01%, ±0.05 s max. Sa...

Đặt mua

5.304.000 đ

Bộ định thời gian trong tuần. ...

5.304.000 đ

Nguồn cấp: 100-240VAC Ngõ ra: SPST-NO x 2 circuit Độ chính xác: ±0.01%, ±0.05 s max. Sa...

Đặt mua
Picture of Bộ định thời gian trong tuần. Loại gắn mặt tủ điện H5L-A [ Omron ]

Bộ định thời gian trong tuần. Loại gắn mặt tủ điện H5L-A [ Omron ]

Nguồn cấp: 100-240VAC Ngõ ra: SPST-NO x 2, 15 A 250 VAC Độ chính xác: ±0.01% ±0.05 s ma...

Đặt mua

5.602.000 đ

Bộ định thời gian trong tuần. ...

5.602.000 đ

Nguồn cấp: 100-240VAC Ngõ ra: SPST-NO x 2, 15 A 250 VAC Độ chính xác: ±0.01% ±0.05 s ma...

Đặt mua
Picture of Bộ định thời gian trong tuần. Loại gắn mặt tủ điện H5S-WB2 [ Omron ]

Bộ định thời gian trong tuần. Loại gắn mặt tủ điện H5S-WB2 [ Omron ]

Nguồn cấp: 100-240VAC Ngõ ra: SPST-NO x 2 circuit Độ chính xác: ±0.01%, ±0.05 s max. Sa...

Đặt mua

5.368.000 đ

Bộ định thời gian trong tuần. ...

5.368.000 đ

Nguồn cấp: 100-240VAC Ngõ ra: SPST-NO x 2 circuit Độ chính xác: ±0.01%, ±0.05 s max. Sa...

Đặt mua