Bạn chưa có mặt hàng nào trong giỏ.

Products tagged with 'biến tần trung thế'

Xem dạng Lưới Danh sách
Sắp theo
Hiển thị pcs

Biến tần Schneider ATV310HD11N4E 11kW 15HP 3 Pha 380V

ATV310HD11N4E
20.240.000 đ 8.545.000 đ

Biến tần Schneider ATV310HU15N4E 1.5kW 2HP 3 Pha 380V

ATV310HU15N4E
7.040.000 đ 2.972.200 đ

Biến tần Schneider ATV310HU22N4E 2.2kW 3HP 3 Pha 380V

ATV310HU22N4E
8.470.000 đ 3.575.900 đ

Biến tần Schneider ATV310HU30N4E 3kW 4HP 3 Pha 380V

ATV310HU30N4E
9.559.000 đ 4.035.600 đ

Biến tần Schneider ATV310HU40N4E 4kW 5HP 3 Pha 380V

ATV310HU40N4E
10.516.000 đ 4.439.700 đ

Biến tần Schneider ATV310HU55N4E 5.5kW 7.5HP 3 Pha 380V

ATV310HU55N4E
13.343.000 đ 5.633.200 đ

Biến tần Schneider ATV310HU75N4E 7.5kW 10HP 3 Pha 380V

ATV310HU75N4E
16.049.000 đ 6.775.600 đ

Biến tần Schneider ATV340D11N4 11KW 3 Pha 380V

ATV340D11N4
28.017.000 đ 13.753.800 đ

Biến tần Schneider ATV340D11N4E 11KW 3 Pha 380V

ATV340D11N4E
33.220.000 đ 16.308.000 đ

Biến tần Schneider ATV340D15N4 15KW 3 Pha 380V

ATV340D15N4
30.492.000 đ 14.968.800 đ

Biến tần Schneider ATV340D15N4E 15KW 3 Pha 380V

ATV340D15N4E
38.115.000 đ 18.711.000 đ

Biến tần Schneider ATV340D18N4 18,5KW 3 Pha 380V

ATV340D18N4
32.263.000 đ 15.838.200 đ

Biến tần Schneider ATV340D18N4E 18,5KW 3 Pha 380V

ATV340D18N4E
45.573.000 đ 22.372.200 đ

Biến tần Schneider ATV340D22N4 22KW 3 Pha 380V

ATV340D22N4
39.072.000 đ 19.180.800 đ

Biến tần Schneider ATV340D22N4E 22KW 3 Pha 380V

ATV340D22N4E
48.851.000 đ 23.981.400 đ

Biến tần Schneider ATV340D30N4E 30KW 3 Pha 380V

ATV340D30N4E
51.964.000 đ 25.509.600 đ

Biến tần Schneider ATV340D37N4E 37KW 3 Pha 380V

ATV340D37N4E
62.700.000 đ 30.780.000 đ

Biến tần Schneider ATV340D45N4E 45KW 3 Pha 380V

ATV340D45N4E
80.927.000 đ 39.727.800 đ

Biến tần Schneider ATV340D55N4E 55KW 3 Pha 380V

ATV340D55N4E
90.475.000 đ 44.415.000 đ

Biến tần Schneider ATV340D75N4E 75KW 3 Pha 380V

ATV340D75N4E
110.099.000 đ 54.048.600 đ

Biến tần Schneider ATV340U07N4 0,75KW 3 Pha 380V

ATV340U07N4
13.915.000 đ 6.831.000 đ

Biến tần Schneider ATV340U07N4E 0,75KW 3 Pha 380V

ATV340U07N4E
19.778.000 đ 9.709.200 đ

Biến tần Schneider ATV340U15N4 1,5KW 3 Pha 380V

ATV340U15N4
14.630.000 đ 7.182.000 đ

Biến tần Schneider ATV340U15N4E 1,5KW 3 Pha 380V

ATV340U15N4E
20.790.000 đ 10.206.000 đ

Biến tần Schneider ATV340U22N4 2,2KW 3 Pha 380V

ATV340U22N4
15.631.000 đ 7.673.400 đ

Biến tần Schneider ATV340U22N4E 2,2KW 3 Pha 380V

ATV340U22N4E
22.220.000 đ 10.908.000 đ

Biến tần Schneider ATV340U30N4 3KW 3 Pha 380V

ATV340U30N4
16.731.000 đ 8.213.400 đ

Biến tần Schneider ATV340U30N4E 3KW 3 Pha 380V

ATV340U30N4E
23.771.000 đ 11.669.400 đ

Biến tần Schneider ATV340U40N4 4KW 3 Pha 380V

ATV340U40N4
17.292.000 đ 8.488.800 đ

Biến tần Schneider ATV340U40N4E 4KW 3 Pha 380V

ATV340U40N4E
24.728.000 đ 12.139.200 đ

Biến tần Schneider ATV340U55N4 5,5KW 3 Pha 380V

ATV340U55N4
19.393.000 đ 9.520.200 đ

Biến tần Schneider ATV340U55N4E 5,5KW 3 Pha 380V

ATV340U55N4E
26.136.000 đ 12.830.400 đ

Biến tần Schneider ATV340U75N4 7,5KW 3 Pha 380V

ATV340U75N4
22.022.000 đ 10.810.800 đ

Biến tần Schneider ATV340U75N4E 7,5KW 3 Pha 380V

ATV340U75N4E
27.533.000 đ 13.516.200 đ

Biến tần Schneider ATV610C11N4 110kW/90kW 3 Pha 380V

ATV610C11N4
158.840.000 đ 73.000.000 đ

Biến tần Schneider ATV610C13N4 132kW/110kW 3 Pha 380V

ATV610C13N4
171.644.000 đ 78.900.000 đ

Biến tần Schneider ATV610C16N4 160kW/132kW 3 Pha 380V

ATV610C16N4
193.237.000 đ 88.500.000 đ

Biến tần Schneider ATV610D11N4 11kW/7.5kW 3 Pha 380V

ATV610D11N4
31.185.000 đ 14.300.000 đ

Biến tần Schneider ATV610D15N4 15kW/11kW 3 Pha 380V

ATV610D15N4
33.176.000 đ 15.200.000 đ

Biến tần Schneider ATV610D18N4 18.5kW/15kW 3 Pha 380V

ATV610D18N4
36.828.000 đ 16.900.000 đ

Biến tần Schneider ATV610D22N4 22kW/18.5kW 3 Pha 380V

ATV610D22N4
38.962.000 đ 17.900.000 đ

Biến tần Schneider ATV610D30N4 30kW/22kW 3 Pha 380V

ATV610D30N4
47.894.000 đ 22.000.000 đ

Biến tần Schneider ATV610D37N4 37kW/30kW 3 Pha 380V

ATV610D37N4
59.730.000 đ 27.400.000 đ

Biến tần Schneider ATV610D55N4 55kW/45kW 3 Pha 380V

ATV610D55N4
84.458.000 đ 38.500.000 đ

Biến tần Schneider ATV610D75N4 75kW/55kW 3 Pha 380V

ATV610D75N4
101.343.000 đ 46.500.000 đ

Biến tần Schneider ATV610D90N4 90kW/75kW 3 Pha 380V

ATV610D90N4
111.848.000 đ 51.200.000 đ

Biến tần Schneider ATV610U22N4 2.2kW/1.5kW 3 Pha 380V

ATV610U22N4
22.528.000 đ 10.360.000 đ

Biến tần Schneider ATV610U30N4 3kW/2.2kW 3 Pha 380V

ATV610U30N4
23.331.000 đ 10.700.000 đ

Biến tần Schneider ATV610U40N4 4kW/3kW 3 Pha 380V

ATV610U40N4
24.255.000 đ 11.150.000 đ

Biến tần Schneider ATV610U55N4 5.5kW/4kW 3 Pha 380V

ATV610U55N4
25.762.000 đ 11.800.000 đ

Biến tần Schneider ATV610U75N4 7.5kW/5.5kW 3 Pha 380V

ATV610U75N4
27.951.000 đ 12.800.000 đ